8.Sınıf Türkçe Karışık Sorular [Soru & Test]

Konu 'Türkçe Konu Testleri' bölümünde Cixx tarafından paylaşıldı.

 1. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0

  1. Çevremize ________ bakar, onu ________ daha iyi anlar, daha çok severiz.
  Bu cümlede boş bırakılan yerlere hangi sözcüklerin getirilmesi daha uygundur?

  A) dikkatle-temizlersek
  B) ilgiyle-incelersek
  C) özenle-öğrenirsek
  D) saygıyla-eleştirirsek

  2. Tertemiz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

  A) Onun tertemiz bir yüreği vardır.
  B) Çocuklarını tertemiz giydirir.
  C) Bu kentin sokakları her zaman tertemizdir.
  D) Evin her tarafı tertemiz yapmış.

  3. Sıkıntımızı unutmak, donuk(1) yaşantımıza biraz renk (2) , biraz ışık katmak için, tek çaremiz (3) kitaplara sarılmaktır. (4)
  Bu cümlede altı çizili olarak verilen sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4

  4. Aşağıdakilerin hangisinden altı çizili sözcük çıkarılırsa, cümlenin anlamında daralma olmaz?

  A) Fırtına pek çok insanın ölümüne sebep oldu.
  B) Yazarın son romanını henüz okumadığını söyledi.
  C) Arkadaşımın annesi kibar, ölçülü ve temiz bir insandı.
  D) Yaklaşan bayram nedeniyle kutlama çalışmaları gittikçe artıyor.

  5. Sözdağarcığı daha çok, okumakla zenginleşir.
  Yukarıdaki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

  A) Toplumlar uygarlık yolunda hızla ilerlemek istiyorlar.
  B) Bale ve müzik eşliği, gösteriyi renklendirmişti.
  C) Kimileri, çocukça duygularımızı ustalıkla sömürürler.
  D) Söyleşi yazıları, pazar günleri daha iyi okunuyor.

  6. Sevda başımda ateş, gurbet içimde düğüm...
  Yangından çıkan eşya gibi kırık döküğüm. N.F. Kısakürek
  Bu dizelerde, aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmemiştir?

  A) Sitem
  B) Özlem
  C) Sevgi
  D) Hüzün

  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin sürekliliğinden söz edilemez?

  A) Onu tanırım, arkadaş gezilerinden hoşlanmaz.
  B) Geceleri yatmadan önce kitap okur.
  C) Söylerim, toplantıdan sonra seni arar.
  D) Sporla ilgili izlenceleri kaçırmaz.

  8. Yalnızca bakma, gör; yalnızca duyma, dinle; yalnızca konuşma, iletişim kur.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu sözle verilmek istenen öğütlerden biri olamaz?

  A) Çevreni bilinçli olarak gözlemle.
  B) İlişkilerde duygu ve düşüncelerine yer ver.
  C) Sana söylenenleri dikkatle izle.
  D) Başkalarını eleştirmekten çekinme.

  9. Yaşamda hangi noktaya geldiğinizi bilmiyorsanız, nereye gideceğinizi de bilemezsiniz.
  Bu cümlenin anlamca en yakını aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Amacı olmayan insanlar, rüzgarda savrulan tozlara benzer.
  B) Karanlık düşünceden aydınlık bir yaşam beklenemez.
  C) Yaşamın kısalığını biliriz de zamanı kullanmayı bilmeyiz.
  D) İnsan yaşadığı anın tadını çıkarmalıdır.

  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşünceyle davranışın birbirinden farklı olduğu anlatılmak istenmiştir?

  A) Kavgayı sevmediği için sorunları konuşarak çözdü.
  B) Hep barıştan söz ediliyor ama, dünyanın pek çok yerinde savaş var.
  C) Yöneticinin konuşmasından sonra gergin hava yumuşadı.
  D) O iyi bir insandır ve onu tanıyanlar da bunu bilir.
  1. b
  2. a
  3. c
  4. d
  5. b
  6. a
  7. c
  8. d
  9. a
  10. b


  1. Korkunç bir gürültü sesi duyuldu. cümlesindeki anlatım bozukluğunun benzeri, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

  A) Biriken borçlar ülkenin ekonomik yönden dışa bağımlılığını sağladı.
  B) Sanatın tarihsel geçmişine göz atmak, ilginç sonuçlarla karşılaşmaya eşdeğerdir.
  C) Olası ihtimal hesaplarıyla bir yere varılmaz.
  D) Kuzu etini sağlıklı ve yaşlı olmayan kimseler yemelidir.

  2. Bilim; kişiye, kişinin yaradılışına, çevreye ve toplum psikolojisine göre değişen yargılar vermez. cümlesindeki düşünceyi aşağıdakilerden hangisi desteklemez?

  A) Bilim, deneysel yöntemlere ve gerçeklere dayanır.
  B) Var olan bilimsel gerçekler ancak yeni bilimsel gerçeklerle değişebilir.
  C) Bilimin kaynağı, yöntemi ve ilkeleri bellidir.
  D) Bilimle uğraşanlar, onu her şeyden üstün tutarlar.

  3. 1-Her zaman çok konuşurken şimdi sesi çıkmaz olmuş; dut yemiş bülbüle dönmüştü.
  2-Dizgini ele almış, artık işleri yönetmeye başlamıştı.
  3-Çektiği sıkıntılar yüzünden yaşamayı istemeyecek duruma gelmiş, canından bezmişti.
  4-Sonunda dize gelmiş, kendisinden güçlü olan arkadaşının buyruğunu kabul etme durumuna düşmüştü.
  Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde, deyimlerden önce anlamları verilmiştir?

  A) 1 , 4
  B) 1 , 3
  C) 2 , 3
  D) 2 , 4

  4. Şimdi kılıksızım, fakat
  Borçlarımı ödedikten sonra
  İhtimal bir kat da yeni esvabım olacak
  Ve ihtimal sen
  Yine beni sevmeyeceksin. O.Veli Kanık
  Şiirde ozan aşağıdakilerin hangisinden daha çok yakınmaktadır?

  A) Parasız kalmaktan
  B) Sevgi görememekten
  C) Mutlu olamamaktan
  D) Yalnız yaşamaktan

  5. Bir ulusun kalkınması demek, her bakımdan güzelleşmesi, yaşayış ve düşünce biçiminde güzele daha çok değer vermesi demektir. (1)Güzellik bir armağandır. (2) Çirkinlikler içinde kalkınma olamaz. (3) Toplumsal değerlere aykırı bir yaşam ulusları ileri götüremez, geliştiremez. (4) Sağlıklı ve onurlu bir toplum her açıdan temiz olmayı gerektirir.
  Paragraftaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi, anlatım akışını bozmaktadır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4

  6. Onun; öykücü, romancı, ozan, tiyatro yazarı, eleştirmen, yorumcu, düşünür ve mizah ustası olarak kaleme aldığı yapıtlar, yıllardan beri, ülkemizde ve yurt dışında okunuyor.
  Bu parçada, kişinin yapıtlarının hangi özelliği daha çok vurgulanmıştır?

  A) Değişik konular üzerinde yoğunlaşmış olması
  B) Sevilerek okunuyor ve çok satılıyor olması
  C) Tüm ayrıntılarıyla incelenmiş olması
  D) Edebiyatın çeşitli türlerini içeriyor olması

  7. Yaşamda bizim için olumlu, hoş davranışları olan insanlara, yaptıklarından hoşnut kaldığımızı belirtirsek, onlara teşekkür edersek insanlar arası ilişkiler daha güzelleşecektir.
  Bu parçada, insanlar arası ilişkilerin güzelleşmesi, aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?

  A) Beğeni duygularının dile getirilmesine
  B) Hoşgörülü olmaya önem verilmesine
  C) Yapılan iyiliklere gönül borcu duyulmasına
  D) Başkalarını mutlu etmenin kolay olmasına

  8. Türk geleneğinde birey ve toplum yapısının en belirgin özelliklerinden olan alçakgönüllülük, saygı, özellikle hoşgörü ve değerbilirlilik; kırıcılık, kabalık ve nankörlüğü önleyen en önemli etkendir. İyilik gördüğü ve tuzunu, ekmeğini yediği bir kimseyi unutmak, toplumumuzda bağışlanamaz töre eksikliklerinden biri sayılır.
  Parçada toplumumuzun aşağıdaki hangi özelliğinden söz edilmemiştir?

  A) İyilikbilir olma
  B) **çülü davranma
  C) Açıksözlü olma
  D) Sevgi bağlılığı olma

  9. Büyük işler başarmış insanların yaşamları incelendiğinde, yaptıkları işlere ve bilgilerine olan inançları ve çalışma için gösterdikleri kararlılıkları dikkat çekecektir. Örneğin Thomas Edison elektriği bulma yolunda, yüzlerce kez denemeler yapmış ve ancak böyle başarılı olabilmiştir.
  Bu parçada, başarıya ulaşmada rol oynayan özelliklerin hangisi üzerinde daha çok durulmuştur?

  A) Deneyimlerden yararlanmanın
  B) Eksik bilgileri tamamlamanın
  C) Yeteneklerine güvenmenin
  D) Azimli ve istekli olmanın

  10. İnsan, çocukluk çağından kurtuldu mu, gelecekte yaşamaya başlar ve yaşadığı günlerle gelecek günleri karşılaştırmaktan kendini alamaz. Bu karşılaştırma, hep yaşanan günlerin zararına olmuştur.
  Parça yorumlandığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Yaşama iyiliği ya da kötülüğü katanlar insanlardır.
  B) Gelecek kaygısıyla yaşayanlar, bugünlerine de zarar verirler.
  C) Dün, bugün ölmüştür, bugün de yarın ölecektir.
  D) Geleceği kurup düzenleyecek tek şey bugündür.

  1. c
  2. d
  3. b
  4. b
  5. d
  6. d
  7. a
  8. c
  9. d
  10. b
 2. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Ancak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde BAĞLAÇ görevinde kullanılmıştır?

  A) Çaylarınız ancak hazırlandı.
  B) Gelirim; ancak fazla oturmam.
  C) Bu soruları ancak sen çözebilirsin.
  D) Ödevimi ancak bugün yapabildim.

  2. Yalnız sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde EDAT görevinde kullanılmıştır?

  A) Bu yolculuğa yalnız çıkmamalısın.
  B) Yalnız yolcu ikinci durakta indi.
  C) Onu yalnız ben anlarım.
  D) Yalnızı, kimsesizi çok korurdu.

  3. Yetiştirdiği ürünleri satmak için sabahleyin pazara gitti. cümlesinde Nereye sorusuna cevap veren öğe aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Özne
  B) Belirtili nesne
  C) Yüklem
  D) Dolaylı Tümleç

  4. VATAN
  Göğünden yedim
  Güneşinden yedim
  Meyvenden yedim
  Vatan!
  Taşından
  Toprağından da yedim.
  Vatan şiirinde aşağıdaki duygulardan hangisi yer almaz?

  A) Sevgi
  B) Acıma
  C) Minnet
  D) Bağlılık

  5. Her türlü olanağı olmak, kimseye minnet etmemek anl***** gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ağzından ateş saçmak.
  B) Kel başa şimşir tarak.
  C) Eleğim var, sacım var, komşuya ne borcum var.
  D) Döner taşım yok, uçan kuşum yok.

  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil yoktur?

  A) Camdan bakınca onu gördüm.
  B) Kardeşim koşarak yanıma geldi.
  C) Konuşmadan bir süre yürüdüler.
  D) Bu konuda sarsılmaz bir inancı vardı.

  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?

  A) Duvardaki nefis tablodan gözlerini ayıramadı.
  B) Dedilerki bu şehirde bilge biri yaşarmış, onu görmeye geldim.
  C) İnsan gibi konuşsaydın şüphesiz ki iyi davranırdı.
  D) O kadar çok yemişti ki anlatamam.

  8. **üm içimde (I)
  **üm dışımda (II)
  **üm talihsiz (III) aşımda
  **üm kuru başımda
  Teselli (IV) benim gözyaşımda
  Yukarıdaki numaralandırılan sözcüklerden hangisi yapısı yönünden diğerlerinden farklıdır?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV

  9. Aldığı ek in etkisiyle hangi kelimenin kökünde ses değişimi yapılmıştır?

  A) Sokağın
  B) Çocukluğum
  C) Gelmişti
  D) Kaçtı

  10. Yanlış sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde SIFAT olarak kullanılmıştır?

  A) Yanlış yola girdik.
  B) Doğruyu yanlışı bilirsiniz.
  C) Onları yanlış yönlendirmemelisiniz.
  D) Sorudaki yanlışı buldum.

  1. b
  2. c
  3. d
  4. b
  5. c
  6. d
  7. b
  8. c
  9. a
  10. a
 3. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Düşünen kişi; düşünme yetisini elinde bulunduran, başkalarının düşüncelerine öykünmeyen ama onlara değer veren ve akıl gücüne dayanarak, bilgilerinden, yeteneklerinden, deneyimlerinden yararlanıp amacını gerçekleştirmek için azimle çalışan kişidir.
  Parçada anlatılan kişi için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Başka düşüncelere önem verdiği
  B) Kararlı olduğu
  C) Önceki yaşantılarından yararlandığı
  D) Başkalarını taklit ettiği

  2. Çok yetenekli bir çocuk ama bir o kadar da gayretli.
  Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bağlaç uyumsuzluğu
  B) Çelişen sözcükler kullanılması
  C) Yanlış tümleç kullanılması
  D) Özne-yüklem uyumsuzluğu

  3. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi neyi, nerede, nasıl sorularının tümünün cevabını içerir?

  A) Çocukluk anılarını, arkadaşlarına uzun uzun anlattı.
  B) Anlatmanız istendiğinde, yaşamınızı ayrıntılarıyla anlatmıştınız.
  C) Adına düzenlenen bir toplantıda öğrencilik yıllarını coşkuyla anlatmıştı.
  D) Akşamları torunlarını çevresinde toplar masallar anlatırdı.

  4. Aç at yol, aç it av almaz atasözü aşağıdakilerden hangisiyle anlam yönünden benzeşir?

  A) Aç gözünü, açarlar gözünü.
  B) Aslan ağzından av alınmaz.
  C) Arpa verilmeyen at kamçı zoruyla yürümez.
  D) Yarım hekim candan, yarım hoca dinden eder.

  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır?

  A) O, her zaman ince bir insandı.
  B) Sıcak sözleri hepimizi etkiledi.
  C) Bu iş beni hiç sarmadı.
  D) Taşı güçlükle yuvarladı.

  6. Gölge sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamda kullanılmamıştır?

  A) Kardeşim ağacın gölgesinde serinliyor.
  B) Güneş tutulmasında Ay'ın gölgesi Dünya üzerine düşer.
  C) Bazı bitkiler gölgeden hoşlanırlar.
  D) Tehlikeyi sezince babasının gölgesine sığınır.

  7. Böyle sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ZARF olarak kullanılmıştır?

  A) Böyle insanları sevmem.
  B) Bana böyle davranma.
  C) Böylesini daha önce görmemiştim.
  D) Böyle havalarda dışarı çıkma.

  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ZAMİR yoktur.

  A) Bu soruyu hanginiz çözebilir?
  B) Sorulardan kaçını çözebildin?
  C) Yarınki maç hangi sahada yapılacak?
  D) Dün neden bize gelmedin?

  9. Otobüs sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?

  A) Otobüs kasabada durdu.
  B) Yolcular binince otobüs hareket etti.
  C) Miras kalan parayla bir otobüs aldı.
  D) Otobüs, bir yıla varmadan eskiyiverdi.

  10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi somut anlamlı olarak kullanılmıştır?

  A) Şöhretin zirvesindeyken oyunculuğu bıraktı.
  B) Şairimiz, hala Türk şiirinin zirvesindeydi.
  C) Günlerdir bu öfkeli dağın zirvesine ulaşmaya çalışıyordu.
  D) Başarının zirvesine ulaşmak, orada kalmak istiyordu.

  1. d 0 Puan
  2. a 0 Puan
  3. c 0 Puan
  4. c
  5. d
  6. d
  7. b
  8. c
  9. c
  10. c

Sayfayı Paylaş