9 Eylül Üniversitesi'nin Tanıtımı ?

Konu 'İngilizce 11. Sınıf' bölümünde 42aslan42 tarafından paylaşıldı.

 1. 42aslan42

  42aslan42 Üye

  Katılım:
  14 Kasım 2009
  Mesajlar:
  18
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  ingilizce olarak 9 eylül üniversitesi tanıtımı..?
 2. rapgirl

  rapgirl Üye

  Katılım:
  5 Nisan 2009
  Mesajlar:
  754
  Beğenileri:
  222
  Ödül Puanları:
  0
  Türkçesi:
  Eğitim kurumlarıyla sağlıktan ekonomiye,sanattan mühendisliğe geniş bir yelpazede yetiştirdiği ve yetiştireceği beyin gücünü ülkemize kazandırarak toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaç edinen Dokuz Eylül Üniversitesi 20 Temmuz 1982'de kurulmuştur.

  Kuruluşunda,
  Ege Üniversitesi'nden

  Güzel Sanatlar Fakültesi,
  Hukuk Fakültesi,
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
  Tıp Fakültesi,
  Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü,
  Adalet Yüksekokulu,
  Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu;
  Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan
  Buca Eğitim Fakültesi,
  Denizli Mühendislik Fakültesi,
  İlahiyat Fakültesi,
  Demirci Eğitim Yüksekokulu,
  Denizli Eğitim Yüksekokulu,
  İzmir Meslek Yüksekokulu;
  Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan
  İzmir Devlet Konservatuvarı;
  Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'nden
  Muğla İşletmecilik Yüksekokulu
  Dokuz Eylül Üniversitesi'ne geçti.
  Yeni kurulan
  Fen Edebiyat Fakültesi,
  Sosyal Bilimler Enstitüsü,
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
  Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu,
  Eğitim Yüksekokulu,
  Sanat Eğitimi Yüksekokulu
  olmak üzere Üniversitemiz toplam 24 birimle eğitim-öğretim çalışmalarına başlamıştır.


  1983 yılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü kurularak faliyete geçerken Sanat Eğitimi Yüksekokulu kaldırılmıştır.
  1987 yılında Manisa Maliye Muhasebe Yüksekokulunun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürülmesi ile birlikte;
  Yeni kurulan Denizli Meslek Yüksekokulu,B**gesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Arastırma ve Uygulama Merkezi (BİMER),
  Ege B**gesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (EBAMER),
  1988'de Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu,1989'da Muğla Meslek Yüksekokulu,
  Avrupa Topluluğu Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATMER),
  1990'da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile İlahiyat Meslek Yüksekokulu,
  1991'de Fen Edebiyat Fakültesi ile Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) faaliyete geçmiştir.


  Ege B**gesinin 5 büyük iline (İzmir,Manisa,Aydın,Denizli,Muğla) yayılan Dokuz Eylül Üniversitesi, kuruluşunun 10. yılında

  13 fakülte,
  5 enstitü,
  13 yüksekokul,
  6 merkez,
  4 b**üm
  olmak üzere toplam 41 birime ulaştı.

  1992 yılında Ege B**gesindeki 4 yeni üniversitenin kurulmasına destek veren Üniversitemizden,

  Aydın'daki Veteriner ve Ziraat Fakülteleri ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Adnan Menderes Üniversitesine,
  Muğla'daki İşletmecilik ve Meslek Yüksekokulları Muğla Üniversitesi'ne,
  Manisa'daki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Demirci Eğitim Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor B**ümü Celal Bayar Üniversitesi'ne,
  Denizli'deki Tıp , Mühendislik Fakülteleri ile Eğitim ve Meslek Yüksekokulları Pamukkale Üniversitesi'ne
  bağlandı.

  1992'de

  Torbalı Meslek Yüksekokulu,
  İşletme Fakültesi,
  Hemşirelik Yüksekokulu,
  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu,
  Onkoloji;Hemodiyaliz-Transplantasyon,
  Güzel Sanatlar Enstitüsü,
  Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
  Din Bilimleri Enstitüsü,
  Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden ayrılan Mimarlık Fakültesi,
  1995'de
  Tekstil,
  Hazır Giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi (TEKBOYAM),
  1997'de
  Yabancı Diller Yüksekokulu,
  1998'de
  Kafkasya-Orta Asya Akeoloji Araştırma Merkezi (KOMER),
  Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (JENARUM),
  Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM),
  2001'de
  Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM),
  İstatistik ve Risk Analizleri Araştırma ve Uygulama Merkezi(İRAMER),
  Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUMER),
  2002'de
  Beyin Dinamiği Multi-disipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  2004'de
  Hukuk Araştırmaları Merkezi,
  Tekne Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  2005'de

  Yüzey Teknolojileri ve Hasar Analizi Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  2006'da

  Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  Akademik Acil Tıp ve Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi,
  Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  Kalite Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi,
  Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi,
  Güç Elektroniği ve İşaret İşleme Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin
  kurulması ile Üniversitemiz birimlerinin sayısı bugün 61'e ulaşmıştır.

  Adı Aktif Eğitim sistemi ile özdeşleşen Dokuz Eylül Üniversitesi bugün

  Alsancak,
  Balçova,
  Bornova,
  Buca,
  Buca-Kaynaklar,
  Hatay,
  Narlıdere,
  Torbalı,
  İnciraltı,
  Urla
  olmak üzere 10 değişik yerleşim biriminde
  10 fakülte,
  9 yüksekokul,
  1 konsevatuvar,
  10 enstitü ve
  27 araştırma ve uygulama merkezi;
 3. rapgirl

  rapgirl Üye

  Katılım:
  5 Nisan 2009
  Mesajlar:
  754
  Beğenileri:
  222
  Ödül Puanları:
  0
  İngilizcesi  Educational institutions from the economy, health, art from a wide range of engineering brain power of our country had raised and trained in acquiring contribute to social development goal to July 20, 1982, the Dokuz Eylül University was founded.

  Organizations in
  Ege University

  Fine Arts Faculty,
  Faculty of Law,
  Economics and Administrative Sciences Faculty,
  Engineering and Architecture Faculty,
  Faculty of Medicine,
  Marine Science and Technology Institute,
  Justice School,
  Aydin Tourism and Hotel Management School;
  Ministry of National Education, Youth and Sports
  Buca Faculty of Education,
  Denizli Faculty of Engineering,
  Faculty of Theology,
  Blacksmith Training School,
  Denizli Training School,
  Izmir Vocational School;
  Ministry of Culture and Tourism
  İzmir State Conservatory;
  Ankara Economic and Commercial Sciences Academy
  Muğla School of Management
  Was transferred to Dokuz Eylul University.
  Newly established
  Faculty of Science,
  Social Sciences Institute,
  Health Sciences Institute,
  Maritime Business and Management School,
  Training School,
  Art Education School
  with a total of 24 units to our university education has begun to work.


  In 1983, Ataturk's Principles and Revolution History Institute of Art Education School established faliyet passes have been removed.
  Manisa in 1987, the Economic and Administrative Sciences Faculty of Finance, Accounting School in conjunction with the conversion;
  Newly established Denizli Vocational School, Regional Development and Business Sciences Research and Application Center (BİMER),
  Aegean Region Research and Application Center (EBAMER),
  1988 Maritime Business and Management School, 1989, Muğla Vocational School,
  European Community International Relations, Research and Application Center (ATMER),
  Health Services Vocational School of Theology in 1990 with the Vocational School,
  1991, Faculty of Science and Environmental Research and Application Center (ÇEVMER) became operational.


  5 to the big cities of the Aegean Region (Izmir, Manisa, Aydin, Denizli, Muğla) emitted Dokuz Eylül University, the 10 organizations In

  13 faculty,
  5 institutes,
  13 colleges,
  6 centers,
  4 sections
  total of 41 units to be reached.

  In 1992, in the Aegean region who support the establishment of 4 new universities of our University,

  Intellectuals and Tourism Management in the Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine and School of Hotel Management, Adnan Menderes University,
  Business and Vocational Schools in Muğla Muğla University,
  Faculty of Economics and Administrative Sciences in Manisa, Demirci Education School of Physical Education and Sports Department with Celal Bayar University,
  In Denizli Medicine, Faculty of Engineering and Educational and Vocational Schools Pamukkale University
  linked.

  1992

  Bag Vocational School,
  Business School,
  School of Nursing,
  School of Physical Therapy and Rehabilitation,
  Oncology, Hemodialysis-transplantation,
  Fine Arts Institute,
  Institute of Education Sciences,
  Religious Studies Institute,
  Separated from the Faculty of Architecture Faculty of Engineering and Architecture,
  1995
  Textiles,
  Clothing and Paint Research and Application Center (TEKBOYAM),
  1997
  Foreign Languages School,
  1998
  Caucasus-Central Asia Akeoloji Research Center (KOMER),
  Geothermal Energy Research and Application Center (JENARUM),
  Continuing Education Center (DE I),
  2001
  Earthquake Research and Application Center (DAUM),
  Statistics and Risk Analysis, Research and Application Center (İRAMER),
  Water Resources Management and Water-Source Control of Natural Disaster Research and Application Center (SUMER),
  2002
  Multi-disciplinary Research and Application of Brain Dynamics Center,
  2004
  Legal Research Center,
  Production Technology Research and Application Center of the boat,
  Research and Application Center for Archaeological Prospection Geophysics and shallow,
  Fauna and Flora Research and Application Center,
  Dispute Resolution Research and Application Center,
  2005

  Surface Technology and Application Center for Injury Research and Analysis,
  Ontario Provincial Strategic Planning, Governance Research and Application Center,
  2006

  Language Education Research and Application Center,
  Academic Emergency Medicine and Disaster Research Center,
  Information Technology Research and Application Center,
  Quality Excellence Application and Research Center,
  Family Research and Application Center,
  Power Electronics and Signal Processing Technology Research and Application Center
  Establishing the number of units with the University today has reached 61.

  The education system is identified by name Active Dokuz Eylül University today

  Alsancak,
  Balçova,
  Bornova,
  Buca,
  Buca-Resources,
  Hatay,
  Narlıdere
  Bag
  İnciraltı,
  Urla
  in 10 different settlements including
  10 faculties,
  9 colleges,
  1 konsevatuvar,
  10 institutes and
  27 research and application center;
  42aslan42 bunu beğendi.
 4. rapgirl

  rapgirl Üye

  Katılım:
  5 Nisan 2009
  Mesajlar:
  754
  Beğenileri:
  222
  Ödül Puanları:
  0

  Ödevinin Türkçesi hakkında bilgin olsun diye Türkçesini de koydum;)

  Umarım yararlı olur;)

  Teşekkür etmen yeterli;);)
 5. 42aslan42

  42aslan42 Üye

  Katılım:
  14 Kasım 2009
  Mesajlar:
  18
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  :D tşkrünü yolladım
 6. 42aslan42

  42aslan42 Üye

  Katılım:
  14 Kasım 2009
  Mesajlar:
  18
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  benim bide diğer ödeve yardım edermisin pl.s
 7. rapgirl

  rapgirl Üye

  Katılım:
  5 Nisan 2009
  Mesajlar:
  754
  Beğenileri:
  222
  Ödül Puanları:
  0
  Birine daha yorum yapmıştım..

  Profiline bir bakarmısın:)
 8. 42aslan42

  42aslan42 Üye

  Katılım:
  14 Kasım 2009
  Mesajlar:
  18
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  gerunds & infinitives bu konuyada yardım edermisin ;)

Sayfayı Paylaş