9. sınıf Biyoloji yazılı soruları

Konu 'Kimya 9. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Moderatör Yasemin tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Yasemin

  Moderatör Yasemin Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  20 Kasım 2010
  Mesajlar:
  1.833
  Beğenileri:
  1.341
  Ödül Puanları:
  113

  A-DOĞRU YANLIŞ TİPİ SORULAR
  a- (…..) Klonlamada (Kopyalama ) canlının hücre çekirdeği kullanılır.
  b- (…..) Proteinlerin yapı maddeleri glikozdur.
  c-(….. ) Su organik besin maddeleri içinde yer alır.
  d-(….. ) Hücresel reaksiyonlar belirli pH dercelerinde gerçekleşir.
  e-(…..) Asitler yapılarında hidrojen iyonu bulundurmayan maddelerdir.

  B- BOŞLUK DOLDURMA TİPİ SORULAR

  a-Su vücudumuzda iyi bir………………………….olarak görev yapar
  b-Sıvı bitkisel yağlar …………………………………yağlardır.
  c-Küçük moleküllerin birleşerek büyük molekülleri oluşturması ve su açığa çıkarması……………… olayıdır.
  d-Glikojen bir ………………………… çeşididir.
  e-Yağlar vücudumuzda ………………………olarak görev yapar.

  C-ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
  1-Aşağıdakilerden hangisi bir polisakkarit çeşididir?
  a)Yağ asitleri b)aminoasitler c)Nişasta d)Gliserin e)Laktoz
  2-Aşağıdaki verilen maddelerden hangisi enaz glikoz molekülü içerir?
  a)100 gram Nişasta b)100 gram Maltoz c)100 gram Fruktoz d)100 gram selüloz e)100 gram glikojen
  3-Yağlar aşağıdakilerden hangisinde az çözünür veya çözünmez?
  a) Su b)Alkol c)Aseton d)Eter e)Kloroform
  4-Devamlı fazlaca karbonhidratlı besinlerle beslenen bir insanın şişmanlaması vücudunda hangi molekülün
  Birikmesiyle olmuştur?
  a)glikojen b)Yağ c)Protein d)Nişasta e)Glikoz
  5-Aşağıdakilerden hangisi protein kaynaklı aksaklıklardan değildir?
  a)Yaraların geç iyileşmesi b)Zeka geriliği c)Büyüme ve gelişmenin azalması d)Bağışıklıkta zayıflama
  e)Kandaki glikoz miktarında azalma.

  D-KLASİK SORULAR

  1-Proteinlerin vücudumuzda kullanım amaçlarından 5 adetini yazınız.
  2-Hidrolizi tanımlayınız.
  3-Yağların vücudumuzdaki görevlerini yazınız.
  4-Yapılarına göre proteinleri yazıp bir tanesini anlatınız.
  5-Monosakkaritleri anlatınız.
  6- Doymuş yağı tanımlayarak örnek veriniz.
  7-Yağların yapı taşlarını ve yaptığı bağı söyleyiniz

  A.Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun olarak tamamlayınız. ( Her soru 2 puandır).
  1- Sadece memeli hayvanlarda bulunan disakkarit ……………………
  2-Ksantofil, likopen ve karoten içeren plastit ……………………….
  3- Depo edilen vitaminler …………………….vitaminleridir.

  4-Paramesyum ve amip gibi suda yaşayan tek hücreli canlılarda vücuttaki fazla suyu dışarı atan organel ……………. ………………..
  5-Virüsler hariç tüm canlılarda bulunan organel ……………………..
  6-ATP sentezlenmesine …………………………denir.
  7- Hücrede kanallardan oluşan ve madde taşınmasını sağlayan organel ………………………...
  8-Büyük moleküllerin su ile parçalanması olayına ………………………………….denir.
  9-Bazı maddeler enzimlerin etkinliğini durdurur bu maddelere ……………………….madde denir.
  10- Hücre zarının en önemli özelliği …………… ……………olmasıdır.
  11-İki aminoasitin peptit bağı ile birleşmesiyle oluşan yapıya ………………….. denir.


  B- Kısa cevaplı sorular ( Her soru 3 puandır).
  1- Nişastayı hangi organel depo eder?

  2- Yağ çeşitlerinden hangisi oda sıcaklığında sıvıdır?


  3-Savunma görevi yapan akyuvarlarda hangi organel bol bulunur?

  4- Hayvan hücresinde enerji hangi organelde üretilir?

  5- Hücrede çift zarlı ve kendine ait DNA’sı olan bir organelLERİN ismi yazın.

  6-Bileşik bir enzimde substratı belirleyen ve ona bağlanan kısma ne denir?

  7- Kanın pıhtılaşmaması ,SKORBİThangi vitamin eksikliğinde görülür
  8-Aktivasyon enerjisi hangi yollarla düşürülür?
  9 -Karbonhidrat molekülleri arasında hangi bağlar bulunur?

  10- Salgı yapan hücrelerde en çok bulunması gereken organel hangisidir?

  C-Klasik sorular
  1-5600 nükleotitten oluşan bir DNA daki;
  a-Şeker sayısı=……………. Baz sayısı =……………. Fosfat sayısı =…………… (hesaplayın)

  b-Bu DNA da 1500 Adenin varsa Toplam hidrojen bağı sayısı kaçtır?
  2-DNA ve RNA nın arasındaki farklardan beş tanesini yazın.  3-Enzimlere etki eden faktörlerden sıcaklık ve PH ın etkisini grafik çizerek açıklayın.
  Sıcaklık PH


  1. a) Bileşikler………… ve ………… olmak üzere ikiye ayrılır. ………….. bileşikler sadece canlılar tarafından sentezlenirken……………. bileşikleri canlılar dışarıdan hazır alır.
  b) Su içerisinde çözündüğünde H iyonu veren bileşiklere ………... denir. İnsan kanının pH’ı …………… ile sabittir.

  2. Fe ………………………..yapısına katılır, eksikliğinde …………………………….. hastalığı görülür.

  3. a) Küçük moleküllerin birleşirken su açığa çıkarması olayına …………………. denir.
  b) Karbon atomları arasında çift bağlar bulunan yağ asitlerine …………………………. yağ asitleri denir. ………………………………… yağların yapısına katılır.

  4. a) ………………………….. glikozun bitkilerde depo şekli, …………………………… ise glikozun
  hayvanlardaki depo şeklidir.
  b) Beyin hücrelerinin enerji elde etmek için kullandığı karbonhidrat…………………………..dur.

  5. Yağ ile gliserol arasındaki ilişkiye benzer 2 örnek veriniz……………………………………….......................

  6. a) Glikoz + X ------?--------› Maltoz + H2O
  Sakkaroz + H2O < ------?------- Y + Glikoz

  X ve Y nedir ? ayrıca ‘’ ? ‘’ işaretli yerlere uygun terimleri yazınız.

  b) Enerji verici moleküllerin vücutta kullanım sıralarını yazınız………………………………………………

  7. I. n( aminoasit)-------------- › Protein + (n-1) H2O
  II. Nötr yağ + 3 H2O----------- › 3 Yağ asidi + Gliserol
  III. n ( glikoz)------------- › Nişasta + (n-1) H2O
  Şeklindeki tepkimelerden hangileri hayvan hücrelerinde gerçekleşmez?

  8. Kurulan glikozit ve ester bağı sayısı toplamı 137 olan sentez reaksiyonlarında 27 molekül gliserol kullanıldığına göre kullanılan monosakkarit sayısı ve kurulan glikozit bağı sayısı kaçtır?

  9. Bir yağ sentezi reaksiyonunda kurulan ester bağı sayısı 66 ‘ dır. Bu reaksiyondan açığa çıkan su ile kaç glikozluk bir glikojen hidroliz edilebilir?

  10. Farklı miktarlarda glikoz ve galaktoz molekülleri kullanılarak aşağıdaki çözeltiler hazırlanmış ve gerekli enzimler ilave edildikten sonra uygun ortamda bekletilmiştir.
  I. Çözelti II. Çözelti III. Çözelti
  9 molekül glikoz 7 molekül glikoz 8 molekül glikoz
  3 molekül galaktoz 5 molekül galaktoz 6 molekül galaktoz
  Buna göre tüplerde oluşabilecek disakkarit sayılarını bulunuz.

  1. a) Bitki tohumları kuru ortamda çimlenemez? Niçin ?...............................................................................​.........
  b)’’polipeptit, aminoasit, glikojen, galaktoz’’ verilen moleküllerden hangileri yapıtaşlarına parçalanamaz?...................................................................​.............

  2. Optimum sıcaklığı 30 °C olan bir enzimin Tepkime hızı – Sıcaklık grafiğini çiziniz.

  3. a) İnhibitör madde nedir? Bir örnek veriniz……………………………………………………………………………………………………
  b) Pirimidin bazlarını yazınız……………………………………………………………………………………………………………………...........

  4. a) Skorbüt hastalığı hangi vitamin eksikliğinde görülür?........................................................................​........
  b) K vit***** eksikliğinde hangi hastalık görülür?........................................................................​....................

  5. a) DNA hücrede nerelerde bulunur? ...
  b) T S A A A T A G S G G S

  I II III IV

  Yukarıdaki DNA molekülünün numaralandırılmış bölümlerini hidrojen bağ sayılarına göre azdan-çoğa doğru sıralayınız…………………………………………………………

  6. a) Substrat + …………………. Ürün + ………………………..
  b) Ester bağı:………………………… II.Peptit bağı:………………………. III. Glikozit bağı:………………………..
  Hangi organik moleküllerde bulunur?

  7. Dört çeşit nükleotiti barındıran kısmında toplam 6400 nükleotit bulunan bir DNA molekülünün tek zincirinde 900 timin 800 guanin 700 sitozin bulunmaktadır. Buna göre II. zincirdeki timinli nükleotitlerin sayısı kaçtır?

  8. Bir DNA molekülünde ikili bağ yapan nükleotitlerin, toplam nükleotitlere oranı ¼’ tür. Toplam nükleotit sayısı 2400 olan bu DNA molekülünde guanin nükleotit sayısı kaçtır?

  9. 5000 tane deoksiriboz şekeri bulunduran bir DNA molekülünde 750 tane adenin bulunmaktadır. Bu
  DNA molekülündeki toplam zayıf hidrojen bağı sayısı kaçtır?

  10. Gen1 Gen2 Gen3 Gen4

  Enzim1 Enzim2 Enzim3 Enzim 4

  X Y Z M N
  Yukarıdaki hücrede N maddesinin elde edilmesinde gerçekleşen tepkimeler dizisi verilmiştir. Mutasyona uğrayan bu hücre Y ve M maddelerini hazır almak zorunda olduğuna göre hangi genlerde mutasyon olmuştur?
 2. мєℓєzρяєηѕ

  мєℓєzρяєηѕ Üye

  Katılım:
  30 Ekim 2011
  Mesajlar:
  27
  Beğenileri:
  13
  Ödül Puanları:
  0
  Burası kimya bölümü bu konuyu bir yetkili olarak buraya açmak doğrumu bilemiyorum.
 3. erotam

  erotam Üye

  Katılım:
  26 Eylül 2010
  Mesajlar:
  23
  Beğenileri:
  29
  Ödül Puanları:
  0
  aynen burası kimya bölümü

Sayfayı Paylaş