9.Sınıf Dil ve Anlatım I. Ünite İletişim Dil ve Kültür

Konu 'Dil ve Anlatım Ders Notları' bölümünde ByNapolyon tarafından paylaşıldı.

 1. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0

  I.ÜNİTE İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR
  1. İLETİŞİM
  Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve
  görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla
  aktarılmasına iletişim denir.
  İletişimin kurulmasında altı temel öğe
  kullanılır:
  * Kaynak(Gönderici)
  * Alıcı
  * İleti (Mesaj)
  * Kanal(İletim yolu)
  * Bağlam(Ortam)
  * Dönüt(Geri bildirim)
  * Kaynak(Gönderici): Duygu düşünce ve isteğin
  aktarılmasında sözü söyleyen kişiye denir.
  * Alıcı: İletilen sözü alan kişiye denir.
  * İleti (Mesaj): Gönderici ile alıcı arasında
  aktarılan duygu, düşünce ya da isteğe denir.
  * Kanal(Araç): Gönderici ile alıcı arasındaki
  iletinin gönderilme şekline denir.
  * Bağlam (Ortam): İletişimin gerçekleştiği yere
  denir.
  * Dönüt (Geri bildirim): Alıcının göndericiye
  verdiği tepkiye (cevaba) denir.
  İletişim Niçin Gereklidir?
  • Kişi, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir
  yaşam sürmek için iletişim kurmak
  zorundadır.
  • İletişim hayatın vazgeçilmez bir gereğidir.
  • Ruhsal ve bedensel ihtiyaçlarımızı gidermek
  için iletişim gereklidir.
  • Toplumsal yasa ve kuralları sağlıklı bir
  şekilde işletebilmek için gereklidir.
  Gösterge ve Türleri:
  Kendi dışında başka bir şeyi gösteren,
  düşündüren, onun yerini alabilen, kelime,
  nesne, görünüş ve olgulara gösterge denir.
  Türleri:
  a) Dil Göstergesi:
  Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü
  eylem bu gruba girer.
  b) Doğal Gösterge:
  Ülkelerin doğal güzellikleri, yaprakların
  sararması…
  C) Sosyal Gösterge:
  Trafik ışıkları, görgü kuralları…
  İletişim Kurarken Kullanılan Göstergeler
  Nelerdir?
  * Dil göstergeleri:
  Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü
  eylem bu gruba girer. İnsan duygu ve
  düşüncelerini en iyi şekilde dil ile anlatır.
  Dille gerçekleştirilen iletişim resim, şekil,
  işaret ve vücut diliyle yapılan iletişimden
  daha güçlü ve daha kullanılışlıdır.
  * Dil dışı göstergeler:
  Resim, şekil, işaret, hareket, jest ve mimikler
  bu gruba girer.
  2. İNSAN, İLETİŞİM VE DİL
  İletişim Türleri:
  * Dille gerçekleştirilen iletişim
  * Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim
  * Resim, şekil, çizgi gibi sembollerle
  gerçekleştirilen iletişim
  * Simgelerle gerçekleştirilen iletişim
  Dil Nedir?
  Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan,
  kendisine özgü yasaları olan ve ancak bu
  yasalar çerçevesinde gelişen, temeli
  bilinmeyen zamanlarda atılmış seslerden
  örülmüş bir anlaşma sistemidir.
  Dilin Önemi ve Özellikleri
  * Dil, gelişmiş bir iletişim aracıdır.
  * Dil, seslerden oluşmuş bir anlaşma
  sistemidir.
  * Tam anlamıyla anlatma ve anlaşma;
  seslerden örülü kurallar bütünü olan “dil” ile
  sağlanır.
  * Dil, düşünce ve zekânın bir göstergesidir.
  * Dil, canlı bir varlıktır.
  * Dil, sosyal bir varlıktır.
  * Dil, bir ortaklıktır.
  Dilin Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
  * Dil birliği, milleti oluşturan özelliklerin
  başında gelir.
  * Bir milletin dili; onun tarihi, dini ve
  kültürüyle iç içedir.
  * Millet için gerekli olan her şey, dilde
  saklanır.
  * Dil; milletin manevî ve kültür değerlerini,
  millet olabilme özelliklerini bünyesinde
  sımsıkı muhafaza eder.

  "Teşekkür Et" butonuna basmanız yeterlidir
  ya(m)aNga ve onur41 bunu beğendi.
 2. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  * Dil, milleti meydana getiren bireyler
  arasında ortak duygu ve düşünceler meydana
  getirir.
  * Dil, milletin birlik ve bütünlüğünü sağlayan
  en güçlü bağdır.
  Dilin İşlevleri
  a) Heyecan bildirme işlevi
  Of! Canımı sıkma.
  b) Göndericilik işlevi
  Su, iki hidrojen, bir oksijen molekülünden
  oluşur.
  c) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
  Aç artık şu kapıyı.
  d) Dil ötesi işlevi
  Yapım eki almış sözcüklere türemiş sözcük
  denir.
  e) Kanalı kontrol işlevi
  Söylediklerimi anladın mı?
  f) Şiirsellik işlevi
  Avazeyi bu âleme bir Davut gibi sal
  Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş
  3. DİL- KÜLTÜR İLİŞKİSİ
  En genel anlamıyla kültür bir toplumun maddi
  ve manevi alanda ortaya koyduğu tüm
  eserlerdir. Toplumların yaşam biçimleri,
  gelenek-görenekleri kullandıkları araç
  gereçleri, inançları, dili, sanat anlayışı vb.
  kültürü oluşturur.
  Toplumlar yüzyıllar boyu maddi ve manevi
  alanda çok değerli eserler üretmişlerdir. Bu
  eserler gelecek kuşaklara dil sayesinde
  aktarılır. Örneğin İslâmiyet’ten önceki
  döneme ait destan, koşuk, sağu, savlar, Orhun
  Yazıtları, Dede Korkut Hikâyeleri, Yunus
  Emre’nin şiirleri dil sayesinde günümüze dek
  yaşamışlardır. Günümüz gençleri o eserleri
  okuyarak o dönemle ilgili bilgi sahibi
  olabilirler. Bu bilgilenme dil sayesinde
  olmaktadır. Bu bakımdan dil önemli bir kültür
  taşıyıcısıdır.
  DİL VE KÜLTÜRÜN ORTAK ÖZELLİKLERİ:
  a) Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir
  köprü vazifesi görür.
  b) Bir toplumun oluşmasında ve ayakta
  kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir
  payı vardır.
  c) Kültür ve dil bir toplumun yaşayış
  biçiminden önemli izler taşır.
  d) Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak
  özelliklerindendir.
  LEHÇE: Bir dilin tarih içerisinde bilinmeyen
  bir dönemde kendinden ayrılmış olup büyük
  farklılıklar gösteren kollarına denir. Örn:
  Çuvaşça, Yakutça
  ŞİVE: Bir dilin bilinen tarihi seyri içinde
  kendinden ayrılmış olup bazı farklılıklar
  gösteren kollarına denir. Örn: Kırgızca,
  Kazakça, Azerice…
  AĞIZ: Bir ülke içinde aynı dilin farklı konuşma
  şekillerine denir. Yörelere göre söyleyiş
  farklılıkları vardır ama yazılış aynıdır. Örn:
  Karadeniz ağzı, Ege ağzı…
  KONUŞMA DİLİ VE YAZI DİLİ:
  Kelime dağarcığı yazı diline göre sınırlı olan
  ve günlük hayatta kullanılan doğal dile
  konuşma dili denir.
  Bir ülkede resmi dil olarak kabul edilen ve her
  alanda aynı kurallarla kullanılan dile yazı dili
  denir.
  Konuşma Dili ve Yazı Dili Arasındaki Farklar:
  a) Bir ülkede bir yazı dili varken birden fazla
  konuşma dili vardır.
  b) Konuşma dili doğaldır yazı dili yapma bir
  dildir.
  c) Yazı dilinde kurallar varken konuşma
  dilinde yoktur.
  d) Yazı dilinin kullanım sahası konuşma diline
  göre daha geniştir.
  e) Konuşma dili günlük hayatta farklılık
  gösterirken yazı dili göstermez.
  ARGO: Bir dil içinde belli bir grubun
  sözcüklere yeni anlamlar vererek
  kullanmasıyla oluşan konuşma şekline denir.
  * Bu sözcükler ancak bu grup içinde kullanılır
  ve bu gruba dâhil olan kişiler anlamlarını
  bilebilir.
  * Argo günlük hayatta ve edebiyatta bir
  malzeme olarak kullanılabilir.

  "Teşekkür Et" butonuna basmanız yeterlidir

  ya(m)aNga ve çawreşamın! bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş