9. sınıf edebiyat fırat yayıncılık 2012-2013 olay çevresinde oluşan ebedi metinler

Konu 'Edebiyat 9.Sınıf' bölümünde elisha_lady tarafından paylaşıldı.

 1. elisha_lady

  elisha_lady Üye

  Katılım:
  20 Ekim 2012
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Arkadaşlar acil olarak 9. sınıf edebiyat fırat yayıncılık 2012-2013 olay çevresinde oluşan ebedi metinler ünitesinin cevapları gerekiyor lütfen yardımcı olunn acil ödev
 2. Moderatör Bünyamin

  Moderatör Bünyamin Tekirdağ Yönetici Moderatör

  Katılım:
  9 Ocak 2012
  Mesajlar:
  523
  Beğenileri:
  366
  Ödül Puanları:
  63
  SAYFA 15.

  8.Edebiyatın görevi, insanı insana tanıtma; insanı iyiye, güzele,doğruya yöneltme biçiminde açıklanmıştır. edebiyatfatihiÖzlemler, duygular, tutkular, düşler insana özgü özelliklerdir. Edebiyat bu hasletleri öznel ve kişisel olarak dilin duygusal boyutuyla dile getirir. Mağara devrinde duvarlara yaptığı resimlerle. Yaşadığı şehirlerde yaptığı mimariyle. Eğlenmek edebiyatfatihiiçin yaptığı müzikle. Güzellik duygusunu paylaşmak için yaptığı resimlerle. Duygularını dile getirmek için dil ile yaptığı şiir, öykü, roman. Tiyatro vb.

  9.Sanat eserleri sanatçısından bağımsız olamaz. Sanat eseri sanatçının duygusu etrafındaedebiyatfatihi biçimlenir. Sanat eseri biriciktir. Bir sanat eserindeki duygular, başka bir sanat eserinde birebir, olduğu gibi aynen yansıtılamaz. Sanat eserleri konu ve tema bakımından birbirine benzeyebilir; ancak sanatçıların izlediği yol (izlek-üslup) birbirinden farklıdır.

  SAYFA 16:
  öğretici metinler:
  1-okuyucuya bilgi verme amacı vardır.
  2-kurgu değildir edebiyatfatihigerçekler dile getirilir
  3-açıklayıcı anlatım türüyle kaleme alınır
  4-sade bir dille yazılır,üslup kaygısı yoktur
  5-sanat kaygısı taşımaz
  6-dil göndergesel işlevde kullanılır

  sanatsal metinler :
  1-okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla yazılır
  2-okuyucuda merak uyandırır
  3-dil sanatsaldır,üslup kaygısı vardır
  4-öyküleyici ve betimleyici analtım türüyle kaleme alınır
  5-bilgilendirme edebiyatfatihiamacı yoktur
  6-kişi,zaman,mekan,tarih değiştirilebilir
  7-olaylar gerçek yada kurmacadır.

  11. Bir şiirle türkünün benzer ve farklı yönleri:

  1.Benzerlikler: Dil şiirsel işlevinde, güzellik amaçlarının olması, güzel duyguları dile getirmişlerdir.Ahenk

  Farklıklar: Türkünün bir edebiyatfatihiezgiyle söylenmesi , güzel sanatlardan müzik dalına girmesi,aynı konu ve temada olsalar bile işleniş tarzı(izlek-üslup) farklı

  1.Öğretici metin veya sanat edebiyatfatihimetni olarak dili kullanarak aktarmışlardır. Edebiyatın kullandığı ana malzeme dil, müzikte, tiyatroda, sinemada, operada ve hat sanatında önemli ölçüde kullanılır.

  YORUMLAMA-GÜNCELLEME

  1.Sözcükler arasında mantıksal bir bağ olduğundan ve bir anlam ortaya çıkıp iletişim edebiyatfatihigerçekleştiğinden.

  2) siz olsanız aşkı neye benzetirdiniz?

  3) Sanat tanımı her geçen gün daha da geliştirilerek yapılmaktadır. Akımlar, sanat anlayışları farklılaştıkça sanatın tanımı da farkı şekillerde yapılmaktadır. Bu tartışma daha da sürecektir.

  4.Bilim ( Tarih, sosyoloji, biyoloji, tıp, psikoloji vb.) Diğer sanat dalları(müzik,tiyatro,sinema,opera,hat vb.) Günlük konuşmalar, Felsefe alanlarında.

  5. İlk Sanat Dalı Hangi Tarihte Ortaya Çıkmıştır? İlk Sanat Dalı Nedir? İlk Sanat Dalı

  Bilinen en eski sanat dalı edebiyatfatihiresimdir. Bugün mağara sanatı olarak adlandırılan ve dünyanın bilinen en eski resimleri Batı Avrupa'da tarihöncesi dönemlerden kalma mağaraların duvarlarına ve tavanlarına çizilmiş mamut bizon at boğa gibi av hayvanlarının resimleridir. Bu resimler Yontma Taş Devri'nin ya da Paleolitik Çağ'ın son dönemlerinde yaşamış mağara insanlarınca yapılmıştır.  Bu soruya başka bir bakış açısıyla cevap şöyle cevap verebiliriz:

  İnsanın olduğu her yerde sanat olduğuna göre, insanoğlu yeryüzünde ilk ortaya çıktığı devirden itibarenedebiyatfatihi sanat da yapmıştır.

  6) Orhun Kitabeleri ya da Göktürk Yazıtları hem EDEBİ hem de TARİHİ bir metindir..Dil, yabancı etkilerden uzak ve yalın bir Türkçe'dir. Yazıtlarda yer yer gerçekçi tarih dili, yer yer eleştiri cümleleri, yer yer de güçlü bir söylev dili kullanılmıştır. edebiyatfatihi Yazıtlarda aliterasyonlu (ses tekrarına dayalı) bir söyleyiş vardır. Ayrıca hükümdar Bilge Kağan’ın ağzından Türk halkına seslenen eşsiz bir hitabet örneğidir.

  Bu kitabe çok gelişmiş, zengin kelimeli bol mecazlı edebi bir hitabe örneği olarak yazılmıştır.İşte bu sebeplerden Göktürk Yazıtları edebi bir eserdir.Göktürk Yazıtları edebi metin olmakla beraber tarihi bir belge niteliğini de taşır.  DEĞERLENDİRME :

  1) B

  2) B

  3) D , D, Y(dil olan) , D

  4) SANAT VE ZANAATIN ORTAK VE FARKLI YÖNLERİ

  4.Farkları:

  · Sanat eseri biriciktir; zanaat eseri ise çoğaltılabilir.

  · Sanat eseri alışılmışın dışında özgündür; zanaat eseri alışılmış bilinen tekrar edilendir.

  · Sanatta yaratıcılık ön planda olmasına karşılık zanaatta ustalık ön plandadır.

  · Sanat eseri güzellikedebiyatfatihi amacı güder; zanaat ise yarar amacı.

  · Sanatçı eserini oluştururken para kazanma amacı gütmez; zanaatçı para kazanmak ister.

  Benzerlikleri:

  · Her ikisi de el emeği ister.

  · Her ikisi de biçim oluşturur.

  · Her ikisi de bir beceri izlenimi verir.

  · Her ikisinin de temelinde bir tasarım vardır.

  ARAŞTIRMA:

  Ø Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı.Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa musiki gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

  Ø Beşeriyette en müspet ilim edebiyatfatihive en ince teknik esaslarına dayanan hayatla ve kanla karşılaşmak kendileri için alında yazılı olan askerlik gibi yüksek bir idealist meslek dahi, kendini içinde bulunduğu topluma anlatabilmek ve bu büyük insanlık ve kahramanlık yolculuğuna hazırlayabilmek için, uyandırıcı, hedefleyici, yürütücü ve nihayet fedakar ve kahraman yapıcı vasıtayı edebiyatta bulur


  Umarım aradığın bunlardır.

Sayfayı Paylaş