9.Sınıf III. ÜNİTE SES BİLGİSİ, YAZIM (İMLA) KURALLARI

Konu 'Dil ve Anlatım Ders Notları' bölümünde ByNapolyon tarafından paylaşıldı.

 1. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0

  A. SÖYLEYİŞ ( TELAFFUZ)
  1. Ses ve Seslerin Kullanımı
  Söyleyiş (Telaffuz):
  En geniş anlamıyla konuşmayı sağlayan
  hareketlerin tümüne söyleyiş (telaffuz) denir.
  Konuşmada ses tonu ve söyleyişin (telaffuzun)
  önemi büyüktür.
  Boğumlama:
  Seslerden oluşan heceleri gerekli ses
  değerlerini vererek bazı sesler ve heceleri
  atlamadan, değiştirmeden doğru, güzel ve iyi
  anlaşılabilecek biçimde söylemektir.
  Tonlama:
  Anlatıma duygu, düşünce, heyecan,
  yumuşaklık, sertlik katmak amacıyla seste
  yapılan farklılığa tonlama denir. İnsan sesi ton
  bakımından kalın, ince ve tiz olmak üzere üçe
  ayrılır.
  Vurgu:
  Konuşma sırasında bazı sözcük veya hecelerin
  diğerlerine göre daha kuvvetli, daha şiddetli
  söylenmesine vurgu denir. Vurgu ikiye ayrılır:
  a) Sözcük (Kelime) Vurgusu:
  Konuşma sırasında bazı hecelerin diğerlerine
  göre daha kuvvetli, daha şiddetli
  söylenmesine denir.
  * Anlatımda vurgu söze duygu değeri katar;
  söylenen sözün daha anlaşılır olmasını sağlar
  ve ahengi canlandırır.
  * Türkçede genel olarak vurgu son hecededir.
  * Yer isimlerinde vurgu ilk veya orta
  hecededir: Ankara - İstanbul - Sakarya gibi
  * Kelimelere ek eklendiğinde, vurgu son
  heceden bu eke geçer: Kitap – Kitapçı –
  Kitapçılık – Kitapçılar…
  * Tek heceli kelimelerde vurgu yapılmaz.
  * Pekiştirme ekleri alan sıfatlardaki pekiştirme
  ekleri vurguludur.
  Dümdüz, Sapsarı, Masmavi
  * Birleşik kelimelerde normalde iki vurgu
  bulunur ancak genelde ilk kelimedeki vurgu
  daha güçlüdür.
  Çanakkale
  b) Cümle Vurgusu:
  Konuşma sırasında bazı sözcüklerin diğerlerine
  göre daha kuvvetli, daha şiddetli
  söylenmesine denir.
  * Türkçede vurgulu sözcük (öğe)yükleme en
  yakın sözcüktür.
  * Vurgulu öğe aynı zamanda cümlenin de en
  önemli öğesidir.
  O elbiseyi dün ben pazardan aldım.
  Ben o elbiseyi pazardan dün aldım.
  B. TÜRKÇENİN SESLERİ VE ÖZELLİKLERİ
  * Türkçede ünlü ve ünsüz olmak üzere 29 ses
  vardır. Bunların 8 tanesi ünlü, 21 tanesi de
  ünsüzdür.
  ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASI:
  Dilimizdeki ünlüler söyleniş sırasında dilin,
  çenenin ve dudakların aldığı biçime göre
  sınıflandırılır.
  a. Dilin durumuna göre: Dilin durumuna göre
  ünlüler kalın ve ince olmak üzere ikiye ayrılır.
  Kalın ünlüler: a, ı, o, u
  İnce ünlüler: e, i, ö, ü
  b. Alt çenenin durumuna göre: Alt çenenin
  durumuna göre ünlüler geniş ve dar olmak
  üzere ikiye ayrılır.
  Geniş ünlüler: a, e, o, ö
  Dar ünlüler: ı, i, u, ü
  c. Dudakların durumuna göre: Dudakların
  durumuna göre ünlüler düz ve yuvarlak olmak
  üzere ikiye ayrılır.
  Düz ünlüler: a, e, ı, i
  Yuvarlak ünlüler: o, ö, u, ü
  ÜNSÜZLERİN SINIFLANDIRILMASI:
  Ünsüzler ağız boşluğundaki boğumlandığı yere
  (çıkak), sürekli söylenip söylenemediğine ve
  yumuşak (ötümlü) ve sert (ötümsüz) oluşlarına
  göre sınıflandırılır.
  a. Boğumlanmalarına (çıkak) göre:
  * Dudak ünsüzleri: Dudakların birbirine
  dokunmasıyla çıkar: b, m, p
  * Diş-dudak ünsüzleri: Üst dişlerin alt dudağa
  dokunmasıyla çıkar: f, v
  * Diş ünsüzleri: Dil ucunun üst dişlere
  yaklaşmasıyla veya dokunmasıyla çıkar. c, ç,
  d, j, l, n, r, s, ş, t, z
  * Damak ünsüzleri: Dilin orta kısmının ön
  damağa ya da dil kökünün art damağa
  yaklaşmasıyla çıkar. g, ğ, k, y

  "Teşekkür et"
  butonuna basmanız yeterlidir.
  hsnye, merve312, sheker_seyma ve diğer 5 kişi bunu beğendi.
 2. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  * Gırtlak ünsüzleri: Bu ses, ciğerlerden gelen
  havanın ses tellerine çarpmasından ve ağızda
  hiç bir engele uğramadan çıkmasıyla oluşur.
  Türkçede gırtlak ünsüzü olarak sadece h sesi
  vardır.
  b. Sürekli söylenip söylenmeyeceğine göre:
  Ünsüzlerin söylenirken ses yolunun
  kapanmasına veya sürekli açık olmasına göre
  sınıflandırılmasıdır. Ünsüzler söylenirken ses
  yolu kapanıyorsa süreksiz, sürekli açık
  kalıyorsa sürekli ünsüzler adını alır. Bunu
  belirlemek için ünsüzün başına bir ünlü
  getirilir. Ak, süt, iç seslerini söylerken ses
  yolu tıkanmaktadır. Özzzzzzzzz, elllllllll,
  offffff seslerini söylerken ses yolu açık
  kalmaktadır. Bu özelliğine göre ünsüzler ikiye
  ayrılır:
  * Sürekli ünsüzler: f, ğ, h, j, l, m, n, r, s, ş, v,
  y, z
  * Süreksiz ünsüzler: b, c, ç, d, g, k, p, t
  c. Yumuşak ve sert oluşlarına göre:
  Ünsüzler ses tellerinde titreşime uğrayıp
  uğramadığına göre yumuşak (tonlu) ve sert
  (tonsuz) olmak üzere ikiye ayrılır.
  * Yumuşak ünsüzler: Ses tellerinin
  titreşmesiyle oluşan ünsüzlerdir. b, c, d, g, ğ,
  j, l, m, n, r, v, y, z
  * Sert ünsüzler: Ses telleri titreşmeden oluşan
  ünsüzlerdir. ç, f, h, k, p, s, ş, t
  ÜNLÜ VE ÜNSÜZ UYUMLARI
  ÜNLÜ UYUMU
  Türkçede iki tür ünlü uyumu vardır.
  a. Büyük ünlü uyumu:
  Dilin durumuna göre ünlülerin kalınlık incelik
  bakımından uyumudur. Türkçe sözcüklerde ilk
  hecede kalın ünlü varsa, ondan sonraki
  hecelerde kalın ünlü; ince ünlü varsa ince
  ünlü gelir. Bu kurala büyük ünlü uyumu denir.
  “Ağaçlar çiçek açtı.” cümlesinde ilk hecede a
  kalın ünlüsünden sonra a- a- a kalın ünlüleri;
  çiçek sözcüğünde ise, i, e ince ünlüleri; açtı
  sözcüğünde a- ı şeklinde kalın ünlüler
  gelmektedir.
  * Türkçe olduğu hâlde bu kurala uymayan bazı
  sözcükler de vardır. Kardeş < karındaş, anne <
  ana, elma < alma vb. Bu sözcüklerin asılları
  ünlü uyumuna uyarlar.
  * Bazı ekler Türkçe sözcüklere eklendiğinde
  ünlü uyumuna uymaz.
  - yor eki: geliyor, yazıyor, okuyor vb.
  - mtrak eki: mavimtrak, yeşilimtrak,
  sarımtrak vb.
  - ki eki: sabahki, akşamki, dünkü vb.
  - daş eki: yurttaş, vatandaş, dindaş, yoldaş
  vb.
  - leyin eki: geceleyin, sabahleyin, akşamleyin
  vb.
  - iken eki: silerken, bakarken, yazarken vb.
  b. Küçük ünlü uyumu:
  Küçük ünlü uyumu sözcüklerdeki ünlülerin
  düzlük yuvarlaklık, darlık-genişlik bakımından
  uyumudur.
  1. Türkçe sözcüklerde düz ünlüler (a, e, ı, i)
  den sonra düz ünlüler gelir.
  2. Yuvarlak ünlüler (o, ö, u, ü) den sonra;
  a. Düz- geniş (a, e) ya da
  b. Dar-yuvarlak (u, ü) gelir.
  Bu kurala küçük ünlü uyumu denir.
  ÖR: bekledim, kömürlük, gövdesi,
  umursamaz, tarafsızlık, yorgunluktan
  ÖNEMLİ: KÜU, kelimenin tamamında değil,
  komşu iki hece arasında aranır: yumurtacı,
  yuvarlaklık, görebilmişti…
  * Bazı sözcükler Türkçe oldukları hâlde küçük
  ünlü uyumuna uymazlar. Armut, çamur, kabuk
  kavun, avuç, kavuşmak, yağmur vb.
  * yor eki KÜU’yu devamlı bozar: olmuyor
  ÖNEMLİ: Yabancı sözcüklerde, birleşik
  kelimelerde ve tek hecelilerde ÜNLÜ UYUMU
  KURALI aranmaz.
  SES OLAYLARI
  a. Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi–Ünsüz
  Uyumu):
  Sonunda f,s,t,k,ç,ş, h,p ünsüzleri bulunan
  kelimeler “c,d,g” yle başlayan bir ek aldığı
  zaman ekin başındaki yumuşak ünsüzler
  sertleşerek “ç,t,k” olur.
  sınıfda değil sınıfta
  Türk- ce → Türkçe
  at-gı değil atkı
  çiçek- ci değil çiçekçi
  1905’te,
  * Ünsüz benzeşmesi yabancı dillerden dilimize
  giren bazı yabancı sözcükler ile birleşik
  sözcüklerde aranmaz.
  İstikbâl, mahdut, makbul, işgal, meşgul ile
  akbaba, kurtdereli, üçgen, Akdeniz, kırkbayır
  vb.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 3. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  b. Sert Ünsüzlerin Yumuşaması (Ünsüz
  Değişimi)
  Sözcük sonlarındaki sert ünsüzler (ç, k, p, t)
  sesli harfle başlayan bir ek aldıklarında
  yumuşarlar: ç – c; k – ğ; p – b; t – d olur. Bu
  kurala sert ünsüzlerin yumuşaması denir.
  ağaç – ağacı
  ekmek – ekmeği
  söğüt – söğüde
  kitap – kitaba vb.
  * Tek heceli sözcükler ile yabancı dillerden
  dilimize giren bazı sözcükler bu kurala uymaz.
  iç- içi; ok- oku; kırk- kırkı; kata - kata; yat -
  yatı vb. gayret - gayreti; ehemmiyetehemmiyeti
  vb.
  hukuk - hukuku; millet- milleti vb.
  c. Ünlü türemesi:
  * -cık / -cik eki alan bazı kelimelerde araya
  bir ünlünün girdiği görülür:
  Bir-cik→biricik, az-cık→azıcık, genç-cik →
  gencecik, dar-cık→daracık…
  * Pekiştirilmiş bazı kelimelerde de ünlü
  türemesi olabilir:
  Yalnız → yapayalnız, çevre → çepeçevre,
  gündüz → güpegündüz, düz → düpedüz,
  çıplak →çırılçıplak
  d. Ünsüz türemesi:
  * Bazı birleşik fiillerin oluşumunda ünsüz
  türemesi görülür:
  Af etmek – affetmek
  his etmek – hissetmek
  * Bazı sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek
  getirildiğinde sözcüklerde aynı türeme ortaya
  çıkar.
  Örnek: af-ı = affı
  had-i = haddi
  hak-ı=hakkı
  * Ünlüyle biten sözcüklere, ünlüyle başlayan
  bir ek geldiğinde, Türkçe sözcüklerde iki ünlü
  yan yana gelemeyeceği için bu ünlülerin
  arasına “y,ş,s,n” ünsüzlerinden uygun olan
  biri gelir. Bu ünsüz türemesine kaynaştırma da
  denir. Örnek:
  oku-y-an okuyan
  baba-s-ı babası
  yedi-ş-er yedişer
  elma-n-ın elmanın
  e. Ünlü Düşmesi:
  * İki heceli olan kimi sözcükler ünlüyle
  başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerinde
  bulunan ünlüyü düşürürler.
  Omuz - um = omzum
  oğul - u = oğlu
  * Baz birleşik fiillerin oluşumunda ünlü
  düşmesi olur:
  Kahır olmak =Kahrolmak Sabır etmek=
  Sabretmek
  * Bazı sözcükler yapım eki alırken ünlü
  düşmesi olur:
  İleri – le – mek =ilerlemek
  koku – la – mak=koklamak
  f. Ünsüz Düşmesi:
  * -cek ,-cak küçültme eki alan bazı
  kelimelerde olur:
  Küçük-cük=küçücük minik-cik=minicik
  * Bazı sözcükler yapım eki alırken ünsüz
  düşmesi olur:
  Yüksek-l-mek=yükselmek
  Alçak-l-mak=alçalmak
  g. Ünlü Daralması:
  * Fiillerin sonlarında bulunan geniş ünlüler (a,
  e) “-yor” ekinin darlaştırıcı özelliğinden dolayı
  daralarak, (ı, i, u, ü) dar ünlülerine dönüşür.
  Buna ünlü daralması denir.
  bekl-e-yor > bekl-i-yor
  kalm-a-yor > kalm-ı-yor
  özl-e-yor > özl-ü-yor
  soll-a-yor > soll-u-yor
  *Tek heceli olan “de- ,ye-“ fiillerinde de
  darlaşma görülmektedir:
  De-y-en=diyen ye-yor=yiyor
  De-y-erek=diyerek ye-y-en=yiyen
  Türkçenin başlıca ses özellikleri şunlardır:
  1. Türkçe sözcükler büyük ve küçük ünlü
  uyumuna uyar. Ancak bu kurala uymayan çok
  az sayıda sözcük ve ekler vardır.
  2. Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonra
  (ikinci üçüncü hecelerde) o, ö ünlüsü
  bulunmaz. Bulunan sözcükler Türkçe değildir.
  Atom, horoz, radyo vb.


  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  ya(m)aNga ve >>optimistic<< bunu beğendi.
 4. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  3. Türkçede uzun ünlü yoktur, âlim, nâzım,
  âşık gibi sözcükler Türkçe değildir.
  4. İki ünlü yan yana gelmez. İki ünlü yan yana
  geliyorsa araya bir kaynaştırma sesi (harfi)
  girer. Oku-y-an, bağla-n-acak, masa-s-ı vb.
  İki ünlü yan yana bulunan saat, şair, şiir, fiil,
  muayene, reis, maalesef vb. Türkçe değildir.
  5. Türkçe sözcüklerde f, h, j sesi yoktur.
  Mahkeme, tüfek, jilet, jandarma, ajanda, vb.
  Ancak tabiat taklidi seslerden oluşan
  sözcükler bu kuralın dışındadır. Fısıldamak,
  of, vb.
  6. Türkçede c, ğ, l, m, n, r, v, z sesleri
  sözcüğün başında bulunmaz. Yani bu seslerle
  başlayan sözcükler Türkçe değildir.
  Cami, lâle, marul, nane, raf, vazife, zerdali
  vb.
  7. Sözcük sonunda b, d, c, g sesleri bulunmaz.
  Kitab, derd, ilac, vb. Bu seslerle biten
  sözcükler kitap, dert, ilaç biçiminde
  söylenir.
  8. Sözcüğün başında iki ünsüz yan yana
  bulunmaz. Bulunanlar Türkçe değildir. Plan,
  kredi, tren.
  9. Sözcüğün sonunda üç ünsüz ses yan yana
  bulunmaz. Bulunanlar Türkçe değildir. Sfenks,
  kontr
  10. Sözcük kökünde aynı cinsten iki ünsüz yan
  yana bulunmaz. Millet, hürriyet, tasavvur,
  hassas vb. Türkçe değildir.
  C. YAZIM (İMLA) KURALLARI
  a. Büyük harflerin yazımıyla ilgili bazı
  kurallar:
  * Belli bir tarih bildiren ay, gün adları büyük
  harfle başlar.
  23 Ekim 1923 Cuma günü
  * Ay ve gün adları yanlarında sayı olmadan
  kullanıldıklarında küçük harfle başlayarak
  yazılır.
  Bu yıl şubat ve mart ayları çok soğuk geçti.
  * Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı
  sözleri, unvanlar ve meslek adları büyük
  harfle başlar.
  Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Sayın
  Ali Kaya, Ahmet Bey, Dursun Efendi, Doktor
  Behcet Uz, Mareşal Fevzi Çakmak, Prof. Dr.
  Talât Tekin, **** İbrahim, Avcı Mehmet Paşa
  vb.
  * Akrabalık bildiren sözcükler başa gelmediği
  sürece büyük harfle başlamaz:
  Zeynep teyze – Ahmet dayı
  Dayı Ahmet – Baba Kemal
  * Millet, kavim, boy, oymak, din, mezhep
  isimleri ve bunlara mensup olanlara verilen
  isimler büyük harfle başlar:
  Türk, Türkler, Yunan, Alman, Arap...
  Oğuz, Kazak, Tatar, Özbek, Tacik...
  Müslüman, Musevî, Hıristiyan...
  Müslümanlık, İslâm, Musevîlik, Hıristiyanlık...
  Şiilik, Budizm, Malikîlik, Hanefîlik...
  Hanefî, Şafiî, Alevî, Budist, Katolik...
  * Dil ve lehçe isimleri büyük harfle başlar:
  Türkçe, Farsça, Fransızca, Macarca, Fince…
  * Yön bildiren kelimeler bir bölge veya ülke
  adından önce gelirse büyük, sonra gelirse
  küçük yazılır.
  Kuzey Kıbrıs’a tatile gittik.
  Kıbrıs’ın kuzeyine tatile gittik.
  Doğu Anadolu’nun coğrafyası...
  Anadolu’nun doğusundaki dağlar...
  * Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar.
  Ancak dünya, güneş ve ay kelimeleri terim
  olarak kullanılıyorsa özel isim olduğu için
  büyük; diğer anlamlarında kullanılıyorsa cins
  ismi olduğu için küçük harfle başlar:
  Ay’ın yakından çekilmiş fotoğrafları insanlığı
  pek şaşırtmıştı.
  Şair sevgilisinin yüzünü aya benzetir.
  Yazın Güneş ışınları Dünya’ya dik olarak gelir.
  Sabahtan beri dünya kadar yer dolaştık.
  b. Sayıların yazımıyla ilgili bazı kurallar:
  * Sayılar rakamla da yazıyla da yazılabilir.
  Bununla ilgili kesin bir kural olmamakla
  beraber uygulamada edebî karakter gösteren
  sayılar yazıyla yazılır.
  Otuz beş yaş şiirini çok severim.
  İki hafta sonra mahalleden taşınacağız.
  * Buna karşılık ölçü ve istatistiksel veri ifade
  eden sayılar rakamla yazılır. 100 lira, 15
  kilogram, 20 metre, 150 kilometre
  * Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da
  yazılabilir. On ikiye beş kala, beşe çeyrek
  kala, yediyi on üç geçe vb.
  * Sıra sayıları rakamla da yazıyla da
  yazılabilir. Rakamla yazıldığında, rakamdan
  sonra nokta konur veya rakamdan sonra
  kesme işareti konularak ek yazıyla yazılır.
  3. gün, 5. sıra, 6. madde; 3’üncü gün, 5’inci
  sıra, 6’ıncı madde vb.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  hsnye, çawreşamın!, ya(m)aNga ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.
 5. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  * Üleştirme sayıları yazıyla gösterilir İkişer,
  üçer, onar, beşer beşer, ikişer ikişer vb.
  * Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı
  yazılır.
  Bir yıl üç yüz altmış beş gündür.
  saat dokuzu beş geçe vb.
  c. Ek olan -ki ile bağlaç olan “ki”nin yazımı:
  * Türkçede ek olan- ki kendisinden önce gelen
  sözcüğe bitişik yazılır.
  Sınıftaki çocuk / elindeki kitap =Sıfat yapan “-
  ki” eki
  Elindekini masaya bıraktı.=İlgi zamiri olan “-
  ki” eki
  * Bağlaç olan “ki” bağımsız bir sözcük olarak
  daima ayrı yazılır.
  Soğuk su içme ki hasta olmayasın.
  Bir de baktım ki kimse kalmamış.
  Ben yorulmadım ki.
  d. Ek olan -de ile bağlaç olan “de”nin
  yazımı:
  * Türkçede ek olan -de kendisinden önce
  gelen sözcüğe bitişik yazılır.
  Elinde mavi bir çanta vardı.
  Etrafında kimse yoktu.
  Ne ben senin köyünde edebilirim, ne sen
  benim obamda.
  * Ek olan - de, bağlı olduğu sözcüğün son
  hecesine ünsüz benzeşmesi bakımından uyar.
  - de / - da ekleri -te / -ta’ya dönüşür.
  Sokakta yalnız yürüyordu.
  Aradıklarını bu kitapta bulabilirsin.
  * Cümle içinde dahi anl***** gelen “de, da”
  bağlacı bağımsız bir sözcük olarak ayrı yazılır.
  Gel Osman’ım, otur da yemek ye.
  Zeynep akıl etti de başına bir kova su döktü.
  e. Birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili bazı
  kurallar:
  Türkçede birleşik sözcükler genelde şu
  yollarla oluşturulur:
  1. İki sözcüğün araya ek alamayacak biçimde
  birleşmesiyle oluşurlar:
  Açıkgöz - Hanımeli
  2. En az birisinin gerçek anlamının dışında
  kullanılmasıyla oluşurlar: ateşböceği,
  yerelması, adamotu vb.
  3. Ses aşınmasıyla (ünlü düşmesiyle) oluşurlar:
  cuma-ertesi cumartesi
  kahve-altı kahvaltı
  pazar- ertesi pazartesi vb.
  Birleşik Sözcüklerin Yazımı:
  Birleşik sözcüklerin bir kısmı bitişik bir kısmı
  da ayrı yazılır.
  A. Bitişik yazılan birleşik sözcükler
  1. Ses düşmesine (aşınmasına) uğrayan birleşik
  sözcükler bitişik yazılır.
  kahve-altı - kahvaltı
  pazar- ertesi - pazartesi
  sütlü-aş - sütlaç
  ne asıl - nasıl
  kayın-ana - kaynana vb.
  azletmek, emretmek, hükmolunmak,
  nakletmek vb.
  2. Birleşme sırasında benzetme yoluyla anlam
  değişmesine uğrayan birleşik sözcükler bitişik
  yazılır.
  aslanağı (bitki), gelinparmağı (üzüm),
  aslanpençesi (bitki), kuşburnu (bitki),
  deveboynu (boru), itdirseği (arpacık),
  kızılkanat (balık) vb.
  3. Birleşik fiiller bitişik yazılır
  düşünebilmek, yapabilmek, uyuyakalmak,
  gidedurmak, çıkagelmek, uçuvermek vb.
  4. Ev, ocak ve yurt kelimeleriyle kurulan
  birleşik kelimeler ayrı yazılır:
  Bakım evi, aş evi, radyo evi, sağlık ocağı,
  öğrenci yurdu…
  B. Ayrı yazılan birleşik sözcükler
  1. Etmek, olmak, vb. yardımcı fiillerle kurulan
  birleşik fiillerde, isim herhangi bir ses
  düşmesine uğramazsa bu tür birleşik fiiller
  ayrı yazılır.
  arz etmek, alay etmek, not etmek söz etmek,
  yok olmak, ilan etmek vb.
  2. Birleşme sırasında anlam değişikliği
  olmayanlar ayrı yazılır.
  ada balığı, kırlangıç balığı, iskele kuşu,
  Ankara keçisi, ardıç otu, sakız ağacı, ateş
  çiçeği, kuş üzümü, çavuş üzümü, kuru fasulye
  vb.
  3. Sıfat tamlaması yapısındaki birleşik
  sözcükler ayrı yazılır.
  akar amber, çalar saat, döner ayna, döner
  kapı, yatar koltuk, çıkmaz sokak, yazar kasa,
  görünmez kaza vb.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  hsnye, çawreşamın!, ya(m)aNga ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.
 6. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  Not: Birleşik sözcükler ile ayrı yazılan birleşik
  sözcükler için Türk Dil Kurumu yayınlarından
  Yazım Kılavuzu’na bakınız.
  f. Kısaltmaların yazımı:
  * Kısaltmalardan sonra gelen çekim ekleri
  kesme ile ayrılır. Ekler son harfin okunuşuna
  göre belirlenir; kelimenin uzun şeklinin
  okunuşuna göre değil:
  MEB’e, TBMM’nin,
  TCDD’ne değil TCCD’ye, İTÜ’nden değil
  İTÜ’den
  D. NOKTALAMA İŞARETLERİ
  a. Nokta (.):
  *Nokta bir duygu, düşünce ve isteği tam
  olarak anlatan cümlenin sonuna konur.
  Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilân edildi.
  Ak akçe kara gün içindir.
  * Kısaltmalardan sonra kullanılır. Prof.
  (profesör), Dr. (Doktor), Cad. (Cadde), Alb.
  (Albay) T. (Türkçe), Fr.
  Ancak bazı kısaltmalardan sonra nokta
  kullanılmaz.
  TDK (Türk Dil Kurumu) TBMM (Türkiye Büyük
  Millet Meclisi) MEB (Millî Eğitim Bakanlığı)
  * (i)nci anlamında sayılardan sonra sıra
  bildirmek için kullanılır.
  IV. Murat, II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet),
  20. cadde, 21. yüzyıl
  * Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren
  sayıları ayırmak için kullanılır.
  1.6.2006, 19.5.1919, 1.10.2006
  Tarihlerde ay adı yazıyla gösterildiğinde araya
  nokta konmaz.
  1 Haziran 2006, 19 Mayıs 1919, 1 Ekim 2006
  * Bir yazıda madde numaralarından sonra
  konur.
  I. 1. A. a.
  II. 2. B. b.
  b. Virgül (,):
  * Bir cümlede arka arkaya sıralanan eş görevli
  sözcükleri ve sözcük gruplarını ayırmak için
  kullanılır.
  Nedir o elmaslar, yakutlar, akikler, zümrütler,
  şunlar bunlar?
  * Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için
  kullanılır.
  Fakat yol otomobillere yasak olduğundan o da
  herkes gibi tramvaya biner, kimse kendisine
  dikkat etmez.
  * Cümle içinde ara sözleri ayırmak için
  kullanılır.
  Şimdi, efendiler, müsaade buyurursanız, size
  bir sual sorayım.
  * Hitap için kullanılan sözcüklerden sonra
  kullanılır.
  Sayın Başkan,
  Değerli arkadaşım,
  * Anlama güç katmak amacıyla kullanılan
  sözcükler arasında kullanılır.
  Kanun diye, kanun diye kanun tepelerdi.
  c. Noktalı virgül (;):
  * Cümle içinde virgül bulunan eşit bölümleri,
  türleri birbirinden ayırmak için kullanılır.
  Türkçeden, tarihten yedişer; fizikten,
  kimyadan beşer numara aldı.
  * Biçimce aynı, anlamca birbirine bağlı
  cümleler arasında kullanılır.
  Vatan için ölmek de var; fakat borcun
  yaşamaktır.
  Çok çalışmalıyız; çünkü başarının anahtarı
  çalışmaktır.
  d. İki nokta :)):
  * Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin
  sonuna konur: Millî Edebiyat akımının
  temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım: Ömer
  Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp,
  Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem.
  * Kendisinden sonra açıklama yapılacak
  cümlenin sonuna konur:
  Derler: İnsanda derin bir yaradır köksüzlük;
  Budur âlemde hudutsuz ve hazin öksüzlük.
  (Yahya Kemal Beyatlı)
  * Yazıda karşılıklı konuşmanın başlayacağını,
  birisinin söze başlayacağını belirtmek için
  kulanılır.
  Dizdarbaşı:
  - Ali Usta dükkânı arayacağız, dedi.
  Koca Ali cevap verdi:
  - Niçin?
  e. Üç nokta (...):
  * Tamamlanmamış cümlelerin sonunda
  kullanılır. Cümleye susma anlamı katar.
  - Anneniz nasıl oldu?
  - Onu dün...

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  hsnye, çawreşamın!, ya(m)aNga ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.
 7. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  * Kaba sayıldığı için veya bir başka nedenden
  dolayı açıklanmak istenmeyen sözlerin yerine
  üç nokta konur.
  Kılavuzu karga olanın burnu b...tan çıkmaz.
  * Bir metinde alınmayan cümle veya
  bölümlerin yerine kullanılır:
  Mümtaz, bu dükkâna bakarken hiç farkında
  olmadan Mallarmé'nin mısraını hatırladı:
  "Meçhul bir felâketten buraya düşmüş..."
  (Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur)
  * Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün
  okuyucunun hayaline bırakıldığını göstermek
  için kullanılır.
  Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı...
  Faruk Nafiz Çamlıbel
  f. Soru işareti (?):
  * Soru anlamı bildiren cümlelerin sonunda
  kullanılır.
  – Beyim, dedi. Bunu satmıyor musunuz?
  – Hangisini?
  – Şu keçeyi canım!
  Kenan Hulusi Koray
  * Bilinmeyen yer, tarih vb. durumları
  belirtmek için kullanılır.
  Türk halk felsefesinin, Türk nükteciliğinin ve
  mizah dehasının büyük mümessili Nasreddin
  Hoca da (Hâce Nasirüddin) bu asırda
  yaşamıştır (1208 ?-1284).
  * Bir bilginin kuşkuyla karşılandığı durumlarda
  kullanılır.
  Ankara’ya üç (?) saatte gelmiş.
  * Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı
  cümlelerde soru işareti en sona konur:
  Ruhunu karartan neydi, yağmur mu yağıyordu;
  yoksa şimşekler mi çakıyordu?
  g. Ünlem işareti (!):
  * Sevinç, coşku, heyecan, şaşma gibi duyguları
  anlatan cümlelerden sonra kullanılır.
  Ey Türk Gençliği!
  Yaşa! Varol!
  – Nasıl yaparsın bunu!
  * Seslenme ve hitap sözlerinden sonra
  kullanılır.
  – Ak tolgalı Beylerbeyi haykırdı: İlerle!
  Yahya Kemal Beyatlı
  * Bir söze alay, kinaye ve küçümseme anlamı
  kazandırmak içinde kullanılır.
  Çok bilgili (!) olduğunu söylüyor.
  Evi biriktirdiği (!) parayla almış.
  h. Kısa çizgi (-):
  * Sözcükler bölünürken satır sonunda
  kullanılır.
  * Dil bilgisinde sözcüklerde kök ve ekleri
  ayırmak için kullanılır.
  baş-kan “başkan” baş-ar-mak “başarmak”
  baş-ak “başak”
  * Eski harflerle yazılmış metinlerdeki tamlama
  ve bileşik sözcüklerin Latin harflerine
  çevrilmesinde ögeleri ayırmak için kullanılır.
  Divanü Lûgati’t - Türk
  bi-çâre
  Hâkimiyet-i Milliye
  Menfaat-perest vb.
  * Bazı terim, kuruluş ve şehir adları arasında
  kullanılır.
  Eğitim-öğretim, ad-soyad
  Fen-Edebiyat Fakültesi vb.
  Türkçe- Fransızca Sözlük
  Ankara- İstanbul yolu vb.
  * Matematikte çıkartma işareti olarak
  kullanılır.
  27 - 17 = 10
  ı. Uzun çizgi (–):
  * Satır başında konuşmaları göstermek için
  kullanılır.
  – Buraya yeni mi taşındınız?
  – Kaç yaşındasın?
  * Tiyatro eserlerinde konuşanın adından sonra
  kullanılır.
  SÜTÇÜ– Hanım abla kaç litre süt alacaksın?
  PİŞEKÂR– Sana oraya git demedim, zihninden
  orasını bir geçir.
  KAVUKLU– Zihnimin gözü ufaktır geçmez
  efendim.
  i. Tırnak işareti (“...”):
  * Herhangi bir metinden ya da başka bir
  kişiden alınan bölümleri ve sözleri göstermek
  için kullanılır.
  Deveye, “Neden boynun eğri?” diye sormuşlar.
  O da “Nerem doğru ki?” demiş.
  * Özel olarak belirtilmek istenen sözleri
  göstermek için kullanılır.
  Tam bir cümlenin sonuna “nokta” konur.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  hsnye, çawreşamın! ve >>optimistic<< bunu beğendi.
 8. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  j. Ayraç (Parantez) ( ( ) ):
  * Cümlenin yapısıyla ilgili olmayan açıklama
  ve sözler ayraç içine alınır. O tarihte (1980)
  henüz sen yoktun.
  * Tiyatro eserlerinde konuşanın hareketlerini,
  durumunu açıklamak için kullanılır.
  Kavuklu- Pekâlâ (Düşünür.) Buldum, ne
  olacak?
  k. Kesme işareti ( , ):
  * Aşağıda sıralanan özel adlara getirilen iyelik,
  durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle
  ayrılır:
  Kişi adları, soyadları ve takma adlar:
  Atatürk’üm, Fatih Sultan Mehmet’e,
  Muhibbi’nin, Gül Baba’ya, Sultan Ana’nın,
  Yurdakul’dan, Kâzım Karabekir’i, Yunus
  Emre’yi, Ziya Gökalp’tan, Refik Halit
  Karay’mış, Ahmet Cevat Emre’dir, Namık
  Kemal’se.
  * Yabancı özel adlardan sonra getirilen çokluk
  ve yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılır.
  Nice’ler (Nisler) Bordeaux’lu (Bordokslu)
  *Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için
  kullanılır.
  MEB’in, TDK’nin, TV’ye, mm’yi, cm’den
  * Cümlede rakamları ayırmada kullanılır.
  Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilân edildi.
  2’inci kat,
  * Manzum yazılarda ölçü gereği düşürülen
  harfin yerine kullanılır.
  Şu karşıki yüce dağlar
  Acep bizim dağlar m’ola?
  Kara yaslı benim anam
  Oğul der de ağlar m’ola?
  Sümmani

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  hsnye, sheker_seyma, bergüzar ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.
 9. çawreşamın!

  çawreşamın! Üye

  Katılım:
  28 Kasım 2010
  Mesajlar:
  34
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkürler ya çok işime yarayacak sayende :)

Sayfayı Paylaş