9.Sınıf IV. ÜNİTE SÖZCÜK (KELİME) BİLGİSİ

Konu 'Dil ve Anlatım Ders Notları' bölümünde ByNapolyon tarafından paylaşıldı.

 1. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0

  A. SÖZCÜKTE YAPI
  KÖK: Bir sözcüğün anlamı ve yapısı
  bozulmadan parçalanamayan en küçük
  parçasıdır.
  Kelimenin kökünün, kelimenin tamamı ile
  ilgili olmalıdır. Örnek: “Okul” kelimesinin
  kökü, “oku” fiilidir. Fakat bu kelimede “ok”
  kısmı da bir anlam taşır. Ama okul ile ok
  arasında bir ilgi yoktur.
  Kökler iki çeşittir:
  1. İsim Kökleri
  2. Fiil Kökleri
  1. İSİM KÖKLERİ: İsim kökleri cümle içinde
  “isim, zamir, zarf, sıfat, edat, bağlaç ve
  ünlem” göreviyle kullanılabilir.
  Örk: göz,ev,yol,güzel…
  2. FİİL KÖKLERİ: Hareketleri, işleri anlatan
  köklere denir. Örnek: Gel-, otur-, ver- ...
  * Sesteş (Eşsesli ) Kökler: Kullanıldığı cümleye
  göre hem isim, hem fiil olabilecek köklere
  denir. Örnek: Yaz, kız, geç...
  * Kökteş (Ortak ) Kökler: Kullanıldığı cümleye
  göre hem isim, hem fiil olabilecek köklere
  denir. Örnek: boya, güven, barış…
  NOT: Sesteş köklerle kökteş kökler birbirine
  benzer. Ancak sesteş köklerde sözcükler
  arasında hiçbir anlam bağlantısı yokken kökteş
  köklerde sözcükler arasında anlam bağlantısı
  vardır.
  EKLER:
  EK: Köklere getirilerek onların anlamlarını
  tamamlayan veya değiştiren parçalara ek
  denir. Ekler, tek başlarına anlamsızdır.
  Köklere getirilerek anlam kazanır. İki çeşit ek
  vardır:
  1. Çekim Ekleri
  2. Yapım Ekleri
  1. Çekim Ekleri:
  Eklendiği kelimenin anlamını ve türünü
  değiştirmeyen, sadece cümledeki durumlarını
  belirten eklere denir.
  a) İsim Çekim Ekleri:
  İsimlere getirilen eklerdir.
  * İyelik ekleri: Eklendiği ismin karşıladığı
  varlığın kime veya neye ait olduğunu bildiren
  eklere denir.
  Tekil Kişiler: Kitab-ım
  Kitab-ın
  Kitab-ı, araba-sı
  Çoğul Kişiler: Kitab-ımız
  Kitab-ınız
  Kitap-ları
  * Hâl ekleri:
  İsimlere gelerek onların durumlarını bildiren
  eklerdir. Durum ekleri olarak da adlandırılır.
  İsmin Yalın Hâli (Yalın Durumu):
  Belirli bir eki yoktur. Hiç ek almayan veya hal
  ekleri dışındaki ekleri alan isimler yalın
  haldedir. (Ev, evim, evler…)

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  Berkay VARANGEL, Beyza Nurr, asi95 ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
 2. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0

  İsmin –i hâli (Belirtme Durumu):
  Ekleri, -ı, -i, -u, -ü ‘dür. (Ev-i, kalem-i)
  İsmin –e hâli (Yönelme Durumu) : Ekleri –e, -
  a’dır. (Ev-e)
  İsmin –de hâli (Bulunma, kalma durumu):
  Ekleri –de, -da , -te, -ta şeklindedir. (Evde,
  okulda...)
  İsmin –den hâli (Çıkma, Ayrılma Durumu):
  Ekleri, -den, -dan, -ten, -tan şeklindedir.
  (Evden, okuldan...)
  * Tamlama ekleri:
  İsim tamlamalarında kullanılan –ın, -in, -un, -
  ün ve –ı, -i, -u, -ü ekleridir. (Ali’nin defteri,
  okulun duvarı...)
  * Çoğul ekleri:
  İsimlere gelerek onların sayısını çoğaltan –lar,
  -ler ekleridir. (Evler, okullar...)
  * Eşitlik eki:
  "-ca,--ce" biçimindedir.
  Sence bu doğru mu? Çocukça davranma
  b) Fiil Çekim Ekleri:
  Fiillere getirilen eklerdir.
  * Kip ekleri:
  Fiillerin yapılış amacını ve zamanını bildiren
  eklere denir. (Gelmiş, gelir, gelecek...)
  * Kişi ekleri:
  Fiillere, kip eklerinden sonra gelerek o işi
  kimin yaptığını belirten eklere denir. (Geldim,
  okudu-n...)
  * Olumsuzluk eki:
  Fiil köküne getirilerek onu olumsuz yapan “-
  me,-ma” ekidir. Örk: gel-me-dim bak-ma-mış
  2. Yapım Ekleri:
  Eklendiği köklerden yeni kelimeler türeten
  eklere denir. Yapım ekleri eklendiği kök veya
  gövdelerin her zaman anlamını, bazen de hem
  anlamını hem de türünü değiştirir.
  Yapım Ekleri:
  *İsimden isim yapan ekler: Gözlük, gecelik
  *İsimden fiil yapan ekler: top-la-, dar-al-
  *Fiilden fiil yapan ekler : : giy-i-n-, kır-ı-l-
  *Fiilden isim yapan ekler: dal-gıç, öğren-ci
  GÖVDE: Ad veya eylem köklerine getirilen
  yapım ekleriyle oluşan bölüme gövde denir.
  Örnek: Uç-ak, göz-lük, ev-ci,uyu-t-...
  EKLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER:
  1)Türkçede dört çeşit –ı, -i, -u,-ü vardır.
  Bunların farkı cümlelerden anlaşılır.
  Ev-i yandı (İyelik eki – tamlanan eki)
  Ev-i yıktılar (Hâl eki)
  Gez-i, yaz-ı (Yapım eki)
  2) İyelik ekleri ile kişi ekleri
  karıştırılmamalıdır. İyelik ekleri sadece
  isimlere gelir.
  (Ev-i-m... İyelik eki), (Geldi-m... Kişi eki)
  3) Türkçede –ım, -im, -um, -üm ekleri hem
  iyelik eki, hem kişi eki, hem ek-fiil, hem de
  yapım eki olarak kullanılabilir:
  İç-im kan ağlıyor (İyelik eki)
  İstediğin parayı vereceğ-im (Kişi eki)
  Bugün dünden daha iyiy-im (Ek-fiil)
  Gözlerin bir iç-im su... (Yapım eki)
  4) –lar, -ler ekleri bazen çoğul eki, bazen kişi
  eki, bazen de yapım eki olarak kullanılabilir:
  Ev-ler şimdi daha güzel (Çoğul eki)
  Dün bize geldi-ler (Kişi eki)
  Kemal-ler yarın bize gelecek (Yapım eki)
  YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER
  1. Basit Sözcük:
  Hiç ek almayan veya yapım ekleri dışındaki
  ekleri almış olan sözcüklere denir.
  Ev, yol, git, otur, evler, evi....
  2. Türemiş Sözcük:
  İsim veya fiil köklerine çeşitli yapım ekleri
  getirilerek oluşan sözcüklerdir. Evli, yolluk,
  gergin, başla, ...
  3. Birleşik Sözcük:
  İki veya daha fazla kelimenin birlikte
  kullanılmasıyla oluşan sözcüklerdir.
  a) Birleşik İsimler:
  Birleşik isimler değişik şekillerde oluşur.
  Bazıları isim tamlamalarının kaynaşmasıyla,
  bazılarının da sıfat tamlamalarının
  kaynaşmasıyla oluşur:
  a) Anlamsal Kuruluşlarına Göre Birleşik
  İsimler:
  * Her iki sözcük de gerçek anlamını yitirebilir:
  Saksıdaki hanımeli mi?
  Kuşburnu içer misin?

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  Berkay VARANGEL, asi95 ve aybos bunu beğendi.
 3. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  * Sözcüklerden yalnız biri anlamını yitirmiş
  olabilir:
  Şu yeryüzünde ne insanlar var.
  Not: Sözcükler birleşirken sözcüklerden bir
  dahi gerçek anlamını yitirirse birleşik sözcük
  bitişik yazılır.
  * Her iki sözcük de gerçek anlamını
  koruyabilir:
  Kuzeybatı ya gideceksin.
  Bu ayakkabı ne kadar?
  b) Biçimsel Kuruluşları (Yapılışları)
  Bakımından Birleşik İsimler:
  * İsim tamlaması yoluyla:
  Batık denizaltı çıkarıldı.
  Saksıdaki aslanağzı mı?
  * Sıfat tamlaması yoluyla:
  Sen ne kadar açıkgöz birisin?
  Sivrisinek bataklıklarda çok olur.
  * İki çekimli fiilin kaynaşması yoluyla:
  Sen ne kadar vurdumduymaz bir insansın.
  Bu çekyat eskimiş
  * Bir isim ve bir çekimli eylemin birleşmesi
  yoluyla:
  Bu gecekondular ne zaman yapılmış?
  Yemekte yine imambayıldı vardı.
  * Bir isim ve bir fiilimsinin birleşmesi yoluyla:
  Hemen bir cankurtaran çağırın.
  Ağaçkakan yine yaptı yapacağını.
  * Yansıma kökenli sözcüklerin birleşmesi
  yoluyla:
  Yine dırdır edip duruyor.
  Bu şakşakçılar da çok oldu artık.
  b) Birleşik Fiiller:
  İki ya da daha çok sözcüğün bir araya gelerek
  oluşturdukları fillere denir.3 türlüdür:
  1-Yardımcı Eylemle Kurulan Birleşik Fiiller:
  İsim+Yardımcı Eylem (et, eyle, ol, kıl, buyur)
  Örnek: Büyük küçük herkese yardım ederdi.
  selam eyle-,mutlu ol-,nazar kıl-,emir buyur-
  * Ses düşmesi veya ses türemesi olduğunda
  bitişik yazılır.
  Kahrolmak, emretmek, sabretmek, affolmak,
  zannetmek…
  NOT: Bazı durumlarda “etmek-olmak”
  yardımcı eylemleri tek başına kendi
  anlamında da kullanılabilir. Bu durumda
  yardımcı eylem olmaktan çıkar.
  Benim de bazen hayallere daldığım olmuştur.
  Bu ev söylendiği kadar etmez.
  2-Kurallı Birleşik Filler:
  Bir fiil kök veya gövdesi ile kalıplanmış bir
  fiilin bir ekle birleşip bir araya gelmesiyle
  oluşan fiillerdir.
  FİİL+FİİL şeklinde kurulur.
  * YETERLİLİK FİİLİ:
  Fiil + e bilmek --- sevebilmek, konuşabilmek
  (Olumsuzu) Sevememek, Konuşamamak
  * TEZLİK FİİLİ:
  Fiil + i vermek --- Bilivermek. söyleyivermek
  (Olumsuzu)
  Bilmeyivermek, söyleyivermemek
  * YAKLAŞMA FİİLİ:
  Fiil + e yazmak --- Düşeyazmak, Kırılayazmak
  (Olumsuzu) Yoktur.
  * SÜREKLİK (SÜREKLİLİK) FİİLİ:
  Fiil + e durmak, e gelmek, e kalmak= gidedur,
  süregel, bakakal, (Olumsuzu) Yoktur.
  3- Anlamca Kalıplaşmış-Kaynaşmış Birleşik
  Filler:
  Deyim halindeki fillerdir, isim soylu sözcükle
  fiil birleşir. Bazen biri bazen hepsi anlamını
  yitirir.
  Göz koymak, omuz omuza vermek, yüreği
  hoplamak, eli ayağa dolaşmak, boy ölçüşmek,
  başvurmak.
  Sınıf çok konuşuyordu, öğretmenin sabrı
  tükendi.
  B. SÖZCÜKTE ANLAM
  1. SÖZCÜKTE ANLAM VE KAVRAM
  Dilin anlamlı en küçük birimi sözcüktür.
  Sözcükler çevremizde gördüğümüz varlık, olay
  olgu ve durumları karşılarlar. Sözcüklerin bir
  ses, bir de anlam yönü vardır. “Okul açıldı.”
  cümlesinde okul sözcüğü o-k-u-l seslerinin
  birleşmesiyle meydana gelen iki heceli; açıldı
  sözcüğü de a-ç-ı-l-d-ı seslerinden meydana
  gelen ve üç heceli bir sözcüktür. Yani sözcüğü
  oluşturan sesler bir araya gelerek bir kavram;
  bir olay, olgu ya da durumu karşılarlar. Bu
  bakımdan sözcükler karşıladıkları varlıkların
  bir simgesidirler. Somut, soyut nesnelerin ya
  da hareketlerin zihinde aldığı bir şekil vardır.
  Kuş, ağaç, çiçek, masa denildiği zaman
  zihnimizde hemen bir varlık canlanır. İyilik

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  Berkay VARANGEL, asi95 ve aybos bunu beğendi.
 4. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  güzellik, doğruluk, özgürlük vb. denildiği
  zaman da soyut bir olgu gözümüzün önüne
  gelir. Gelecek, okuyor, söyledi sözcükleriyle
  bir hareketi düşününüz. İşte nesnelerin
  zihinde aldığı biçime kavram denir. Kavramı
  şöyle örneklendirebiliriz:
  Sözcüklerin hiçbiri birer kalıp değildir. Her
  sözcüğe zihinde bir anlam verilir. Zihin kendi
  dışındaki somut varlıkları an-lamlı hâle
  getirdiği gibi hayal olarak yarattığı soyut
  varlıkları da anlamlı hâle getirir. Örneğin
  masa denildiği zaman çeşitli meslek
  gruplarına ait kişilerin zihinlerinde farklı masa
  tipleri canlanır. Kimisi çalışma masasını,
  kimisi toplantı masasını kimisi de yemek
  masasını düşünür. Ağaç sözcüğü de kişilerde
  farklı ağaç türlerini çağrıştırabilir. Kimisi çam
  ağacını, kimisi meyve, kimisi de meşe, kavak
  vb. düşünebilir.
  Konuşma ya da yazma sırasında sözler art arda
  sıralanır. Konuşmanın akışı içerisinde konuya
  uygun sözcükler, kavramlar peş peşe
  mantıksal bir düzen içerisinde ifade edilir.
  Cümle içerisinde her bir sözcüğün bir anlamı
  vardır. Anlamdaş sözcükler dahi olsa
  değiştirilen sözcüğün anlam değerini tutmaz.
  Ak ile beyaz aynı anlamda sözcüklerdir. Ancak
  cümlede “beyaz peynir” yerine “ak peynir”
  diyemeyiz. Aynı şekilde kara ile siyah
  anlamdaş sözcüklerdir. “Ne karaymış şu
  alnımın yazısı.” cümlesinde kara yerine siyah
  diyemeyiz. Her bir sözcük cümlede kullanıldığı
  yere göre anlam kazanır.
  Somut-Soyut Sözcükler:
  Sözcüklerin bir kısmı maddi, bir kısmı da
  manevi varlıkları, olayları, olguları ya da
  durumları karşılar. Maddi varlıkları (elle
  tutulan, gözle görülen) karşılayan sözcüklere
  somut, elle tutulmayan gözle görülmeyen
  manevi varlıkları karşılayana da soyut
  sözcükler denir. Çevremizde gördüğümüz
  ağaç, çiçek, dağ, taş, el, kol, ev, cadde,
  sokak, ekmek, su vb. varlıklar somut; duygu,
  düşünce, hürriyet, barış, dostluk iyilik, rüya,
  hayal vb. soyut sözcüklerdir.
  * Soyut sözcüklerin kavram olanları felsefede;
  imgeler sanatta, terimler de bilim alanında
  daha çok kullanılır.
  Kavram: Nesnelerin zihinde aldığı biçime
  denir.
  İmge: Herhangi bir uyarıcı ya da görüntü
  olmadan bir nesnenin bilinçte beliren nesne
  ve olaylara denir.
  Terim: Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya
  bir konuyla ilgili özel ve belirli bir anlamı
  karşılayan sözcüklere denir.
  2. ANLAMLARI BAKIMINDAN KELİMELERİN
  GRUPLANDIRILMASI
  a. Anlam Çeşitleri:
  Tek Anlamlılık: Tek adı tek kavramı
  karşılayan sözcüklere tek anlamlı sözcükler
  denir.
  Çok Anlamlılık: Bir sözcüğün temel anlamı
  yanında ilgili başka anlamlar kazanmasına çok
  anlamlılık denir.
  Temel anlam (İlk anlam):
  Sözcüğün anlattığı ilk ve asıl anlamdır. Buna
  sözlük anlamı da denir. Dilimizdeki dil, diş,
  kulak, el, ayak, baş, kahve, buğday, arpa,
  mısır sözcükleri temel anlamlı sözcüklerdir.
  Bunlardan bir kısmı zaman içerisinde somut,
  soyut anlamlar ile yan anlamlar kazanarak çok
  anlamlı duruma gelirler.
  Yan anlam:
  Temel anlamlı sözcükler zaman içerisinde yan
  anlamlar kazanır. Yan anlam kazanan sözcük
  ile temel anlam arasında mutlaka bir yakınlık,
  bir ilgi bulunur. Örneğin dil “ağzımızdaki tat
  alma organı” olarak temel anlamlı bir
  sözcüktür. Ancak bu sözcük “nefesli çalgılarda
  dil; denizin içine doğru uzanan kara parçası;
  aletlerde yassı uzunca hareketli kısım (kapı
  kilidinin dili) ve iletişim aracı olarak
  kullanılan dil” yan anlamlarını kazanmıştır.
  Aynı şekilde göz görme organı olarak temel
  anlamıyla kullanılırken kaynak (su), ****k
  (iğnenin gözü), bölme (iki göz oda), ağacın
  tomurcukları ve nazar yan anlamlarını
  kazanmıştır. Bunun yanında iyi, doğru, güzel
  vb. pek çok sözcüğün yan anlamlar kazanarak
  dile zenginlik kattığı görülür.
  Mecaz anlam:
  Sözün gerçek anlamı dışında başka bir
  anlamda kullanılmasıdır. Gerçek anlam
  varlığın akla gelen ilk anlamıdır. Mecaz ise
  sözün kendi gerçek anlamı dışında başka bir
  anlam kazanmasıdır.
  Güzel hayatımız bir göz açıp kapayışta eridi.
  Arkadaşının böyle soğuk davranmasına çok
  üzülmüştü.
  Buradaki küçük gölde çocuklar her sabah
  yüzerdi. (Temel anlam)

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.
 5. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  Toz içinde yüzen kitaplara yazık oluyordu.
  (Yan anlam)
  Uzun zamandan beri borç içinde yüzüyordu.
  (Mecaz anlam)
  Ayağım ağrıyor. (Temel anlam)
  Masanın ayağı kırılmış. (Yan anlam)
  Bırak bu ayakları. (Mecaz anlam)
  Terim anlam:
  Bir sözcüğün bilim, sanat, spor ya da meslek
  alanına özgü kavramları karşılığında kazandığı
  anlama “terim anlam” adı verilir.
  Örnek:
  Doğru haber veren gazeteler de var. (Gerçek
  anlam)
  İki noktadan tek doğru geçer. (Terim anlam)
  Olaya bir de şu açıdan bakalım. (Mecaz
  anlam)
  İkizkenar üçgenin taban açıları eşittir. (Terim
  anlam)
  Teşhis (Kişileştirme):
  İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıklara
  insana özgü bir özellik verme sanatına teşhis
  denir.
  Ör: Ağlama karanfil beni de ağlatma
  Sil gözyaşlarını
  İntak (Konuşturma):
  İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkların
  konuşturulması sanatıdır. Konuşturma
  kişileştirmeden sonra gelir. Varlıklar önce
  kişileştirilir sonra gerekirse konuşturulur. Her
  intakta bir kişileştirme vardır ama her
  kişileştirmede bir intak yoktur. Fabllar bu
  sanata örnektir.
  Ör: Mor menekşe: “Bana dokunma” diye
  bağırdı.
  İstiare (İğretileme):
  Sadece benzeyen ya da benzetilenle yapılan
  teşbihe istiare denir. Açık istiare ve kapalı
  istiare olmak üzere ikiye ayrılır.
  a- Açık istiare: Benzetme öğelerinden sadece
  kendisine benzetilenin bulunduğu benzeyenin
  bulunmadığı istiaredir.
  Ör: Yüce dağ başında siyah tül vardır.
  Benzeyen: bulut(söylenmemiş)
  Benzetilen: siyah tül (söylenmiş)
  Ör: Havada bir dost eli okşuyor derimizi
  Benzeyen: Rüzgâr(söylenmemiş)
  Benzetilen: dost eli(söylenmiş)
  b- Kapalı istiare: Benzetme öğelerinden
  sadece benzeyenle yapılan istiaredir. Kapalı
  istiarede kendisine benzetilen yer almaz.
  Ör: Yüce dağların başında
  Salkım salkım olan bulut.
  Benzeyen: Bulut(var)
  Kendisine benzetilen: üzüm(yok)
  Ör:
  Bir arslan miyav dedi
  Minik fare kükredi
  Fareden korktu kedi
  Kedi pır uçuverdi
  Dörtlükte ‘’aslan’’ , ‘’miyav’’ sözcüğüyle
  kediye; fare, kükredi sözcüğüyle aslana;
  ‘’kedi’’ ‘’uçuverdi’’ sözcüğüyle kuşa
  benzetilmiştir. Ancak dörtlükte benzetilene
  yer verilmemiştir.
  Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması):
  Benzetme amaç güdülmeden bir sözün ilgili
  olduğu başka bir söz yerine kullanılmasıdır. Ad
  aktarması iç-dış, parça-bütün, yer-insan,
  sanatçı-eser gibi farklı ilişkiler kurularak
  yapılır:
  * İşe alınman için dün şirketle
  görüştüm.(İnsan)
  * Toplantıya Milliyet gazetesinin güçlü
  kalemleri de geldi.(Yazar)
  * Nihat’ın golüyle tüm stat ayağa
  kalktı.(Seyirci)
  * O evine çok bağlı bir insandır.(Ailesi)
  * Bu olay üzerine bütün köy ayaklandı.(Halk)
  * İstanbul'dan kalkan uçak az önce Adana'ya
  indi.(Havaalanı)
  Kinaye:
  Bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamda
  kullanmaktır.
  Uyarı: Kinayede daha çok mecaz anlam
  kastedilir.
  * Mum dibine ışık vermez.
  * Hamama giren terler.
  * Taşıma su ile değirmen dönmez.
  * Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
  * Ateş düştüğü yeri yakar.
  * Yaptığı hatayı anlayınca yüzü kızardı.
  Tariz (Dokundurma):
  Bir kişiyi iğneleme, bir konuyla alay etme
  veya sözün tam tersini kastetmedir.
  * Bir nasihatim var zamana uygun,
  Tut sözümü yattıkça yat uyuma,
  Meşhur bir kelamdır sen kazan sen ye,
  El için yok yere yanma.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.
 6. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  * O kadar zeki ki bütün sınıfları çift dikiş
  gidiyor.
  b. Anlam İlişkilerine Göre Sözcükler:
  Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler:
  Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı
  olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Eş
  anlamlı sözcükler ulusların kültürel ilişkileri
  sonucu dile giren birimlerdir. siyah ---- kara,
  beyaz----- ak, zengin----varlıklı, fakir----
  yoksul…
  Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler:
  Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı
  olan sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler
  denir. Eş sesli sözcüklere özellikle
  atasözlerinde, deyimlerde ve cinaslı
  mânilerde rastlanır. Türkçede kullanılan, çay,
  yüz, kara, bağ, dil vb. pek çok sözcük eş
  seslilere örnek olarak gösterilebilir.
  Zıt Anlamlı Sözcükler:
  Anlam bakımından birbirinin zıddı olan
  sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.
  “Aşağı yukarı yirmi gün oluyor.”
  “Acı tatlı pek çok günlerimiz geçti.”
  Yukarıdaki cümlelerde aşağı ile yukarı, acı ile
  tatlı sözcükleri zıt anlamlıdır.
  * Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı
  demek değildir. “Ali okuldan geldi.“ cümlesi
  olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli “Ali
  okuldan gelmedi” dir. Geldi ile gelmedi zıt
  anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu”
  gelmedi”, zıt anlamı ise “gitti” dir.
  Fiiller- -ma/-me ekiyle olumsuz hâle getirilir.
  aldı- almadı; okudu- okumadı çalış-tıçalışmadı,
  sildi-silmedi vb.
  İsimler ise -sız/-siz ekiyle olumsuz hâle gelir.
  Susuz (çeşme) tuzsuz (yemek), görgüsüz
  adam, bilgisiz kişi vb. İsimler -lı/-li ekiyle
  olumlu hâle gelir. taşlı yol, kumlu sahil…
  Yakın Anlamlı Sözcükler:
  Dilimizde kullanılan bazı sözcükler arasında
  anlam bakımından bir yakınlık vardır. Yakın
  anlamlı sözcükler dile bir canlılık ve zenginlik
  katar. Duymak, işitmek; izlemek, seyretmek;
  doğruluk, dürüstlük; yalan yanlış; eğmek,
  büğmek (bükmek), demek, söylemek; özlem,
  hasret, vb. sözcükler yakın anlamlıdır. Yakın
  anlamlı sözcüklerden bazıları yabancı
  dillerden dilimize girmiş ve yerleşmiştir.
  Özlemek, garipsemek, hasret kalmak gibi.
  c. Sözcüklerde Anlam Değişmeleri:
  Bir sözcüğün anlattığı kavramdan az çok
  uzaklaşması, onunla uzak yakın ilgisi bulunan
  ya da hiç ilgisi bulunmayan yeni bir kavramı
  yansıtır duruma gelmesine anlam değişmesi
  denir. Anlam değişmesi dilde şu şekillerde
  görülür:
  a. Anlam Genişlemesi: Bir varlığın bir türünü
  ya da bölümünü anlatan sözcüğün zamanla o
  varlığın bütün türlerini birden anlatır duruma
  gelmesine anlam genişlemesi denir. Alan
  sözcüğü “düz, açık yer” anlamında
  kullanılırken günümüzde, bu anlamı yanında
  meslek, iş, araştırma-inceleme alanı vb.
  anlamlarında kullanılmaktadır. Yıldız gökteki
  yıldız anlamı yanında “herkesçe çok sevilen,
  mesleğinde parlayan sanatçı anlamında
  kullanılmaktadır. Hatta bu sözcük sinema,
  televizyon sanatçısı anl***** da gelmektedir.
  Anlam genişlemesi edebî eserlerde, mecazlı
  sözlerde çokça görülür.
  b. Anlam Daralması: Bir sözcüğün eskiden
  anlattığı durumun, nesnenin bir bölümünü bir
  türünü anlatır duruma gelmesidir. Eskiden
  (Göktürkçede) mal mülk anlamında kullanılan
  tavar (davar) sözcüğü, günümüzde sadece
  koyun keçi sürüsü anlamında kullanılmaktadır.
  Aynı şekilde oğlan “çocuk, evlat” demek iken,
  yani hem kız hem oğlan çocuğunu karşılarken,
  bugün sadece erkek çocuğunu
  karşılamaktadır. Örneklerden görüleceği gibi
  anlam daralmasında sözcüğün ilk anlamında
  bir daralma olmaktadır.
  c. Başka Anlama Geçiş: Herhangi bir anlamda
  kullanılan sözcüğün sonradan bambaşka bir
  anlamda kullanılmasıdır. Eskiden
  (Göktürkçede) üzmek, “kırmak, kesmek”
  anlamında kullanılırdı. Zamanla bu sözcük
  başka bir anlama geçerek günümüzde “üzüntü
  vermek” anlamında kullanılmaktadır.
  Sakınmak “düşünmek, üzerinde durmak,
  kederlenmek, yaslanmak anlamlarına
  geliyordu. Günümüzde ise “herhangi bir şeyi
  yap-maktan, korku ve üzüntü verir
  düşüncesiyle uzak durmak” demektir. Yani
  önleyici tedbir almaktır. Ucuz (Göktürkçede)
  kolay, değersiz, hakir anlamında iken bugün
  “az para ile alınan” anlamındadır. “Duman”
  anlamında kullanılan tütün sözcüğü de bir
  bitki türünü, tütün bitkisini karşılar duruma
  gelmiştir. Bu tür anlam geçişlerinde sözcüğün
  ilk (temel) anlamı kaybolmakta, zamanla
  başka anlamlara geçmektedir.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.
 7. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  3. SÖZCÜK (KELİME) GRUPLARI
  Bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği veya bir
  durumu karşılamak üzere belli kurallar
  içerisinde yan yana gelen sözcükler
  topluluğuna sözcük grupları denir. Türkçede
  kullanılan sözcük grupları şunlardır:
  a. Deyim:
  Birden fazla sözcüğün birleşerek kendi
  anlamları dışında başka bir anlamda
  kullanılmalarına deyim denir. Ayakları
  karıncalanmak, küplere binmek, kulak misafiri
  olmak, göz koymak vb.
  * Deyimler dilde kalıplaşmış sözlerdir. Bu
  nedenle deyimin sözcükleri değiştirilemez.
  Aynı anlamda dahi olsa bir sözcüğün yerine
  başka bir sözcük konmaz. Aynı zamanda
  sözcüklerin sırası da değiştirilemez.“Ayıkla
  pirincin taşını, tut kelin perçeminden”
  sözlerinde ‘pirincin taşını ayıkla ya da kelin
  perçeminden tut’ diyemeyiz.
  * Deyimler bir durumu anlatmak için
  kullanılır. En ince benzetmelere, mecazlara
  ve ince hayallere yer verilir.
  * Çoğu mecaz anlamlı sözler olmakla beraber
  gerçek anlamlı deyimler de vardır. Yükte hafif
  pahada ağır / İyi gün dostu
  * Deyimlerin bir kısmı cümle şeklinde bir kısmı
  da sözcük grubu hâlindedir. Örk: Yorgan gitti
  kavga bitti. / Şeytan görsün yüzünü. /Atı alan
  Üsküdar’ı geçti (Cümle)
  b. İkileme (Tekrar Grubu):
  İkileme anlatım gücünü artırmak, anlamı
  pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek
  amacıyla aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya
  yakın ya da zıt anlamlı olanının bir araya
  gelmesiyle oluşan gruplardır. İkilemeler farklı
  şekillerde oluşturulur:
  1)Aynı kelimenin tekrarlanmasıyla yapılır:
  ağır ağır, güzel güzel, tatlı tatlı, konuşa
  konuşa, atlaya atlaya, koşa koşa, deste deste,
  soğuk soğuk,…
  2)Zıt kelimelerin tekrarlanmasıyla yapılır: İyi
  kötü, aşağı yukarı, büyük küçük, alt üst, düşe
  kalka, bata çıka …
  3)Biri anlamlım diğeri anlamsız iki kelimenin
  tekrarlanmasıyla yapılır.
  ev mev, kitap mitap, su mu, sıkı fıkı, tek tük,
  saçma sapan, ufak tefek …
  4)Her ikisi de anlamsız kelimenin
  tekrarlanmasıyla yapılır. ıvır zıvır, çıtı pıtı,
  abuk sabuk, paldır küldür, apar topar, mırın
  kırın…
  5)Yakın anlamlı kelimelerin tekrarlanmasıyla
  yapılır.
  akıl fikir, ak Pak, mal mülk…
  6)Eş anlamlı kelimelerin tekrarlanmasıyla
  yapılır.
  bitmek tükenmek, sağ salim, doğru dürüst,
  ses seda, güçlü kuvvetli…
  7) Yansımayla yapılır: tıkır tıkır, çatır çatır,
  horul horul, gümbür gümbür…
  İkilemelerin Görevleri:
  1)İkilemeler isim olarak kullanılabilir:
  *Çarşıdan öteberi aldık.
  *Bu ıvır zıvırı tavan arasına kaldırın.
  *Babadan bize mal mülk kalmadı.
  2)İkilemeler sıfat olarak kullanılabilir.
  *Bebeğin kırmızı kırmızı yanakları vardı.
  *Üzerinde eski püskü bir ceket vardı.
  *Sınıfta pırıl pırıl simalar vardı.
  3)İkilemeler zarf olarak kullanılabilir.
  *Bu konuyu enine boyuna düşündük.
  *Öğretmen konuyu yavaş yavaş anlattı.
  *Çamura bata çıka ilerliyorduk.
  c. Tamlamalar:
  Bir ismin ya da sıfatın başka bir isimle
  oluşturduğu gruba tamlama denir.
  Tamlamalar isim ve sıfat tamlaması olmak
  üzere önce ikiye; isim tamlamaları da kendi
  arasında dörde ayrılır.
  1. İsim Tamlaması:
  Bir ismin başka bir isimle oluşturduğu gruba
  isim tamlaması denir. Bir isim başka bir isimle
  araya bir ek alarak ya da ek almadan tamlama
  oluşturur. Tamlamada birinci sözcük
  tamlayan, ikinci sözcük tamlanandır. İsim
  tamlamaları dört türlüdür:
  a. Belirtili isim tamlaması:
  Belirtili isim tamlamasında tamlayan da
  tamlanan da ek alır. Bu tür tamlamada
  tamlayan -ın/in, tamlanan 3. kişi iyelik ekini
  (-ı,-i,-sı,-si) alır.
  Ayşe’nin elbisesi, çocuğun gömleği, kapının
  kolu, okulun bahçesi vb.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  Berkay VARANGEL ve aybos bunu beğendi.
 8. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  b. Belirtisiz isim tamlaması:
  Bu tamlamada yalnız tamlanan ek alır,
  tamlayan ek almaz.
  çam ağacı, tarla kuşu, utanma duygusu, Türk
  bayrağı, okul çantası, yemek masası vb.
  c. Takısız isim tamlaması:
  Bu tamlamada tamlayan ve tamlanan ek
  almaz. Bu tür tamlamalarda tamlayan,
  taml*****n ya neye benzediğini ya da neden
  yapıldığını anlatır.
  taş duvar, cam boru, tahta köprü, çelik masa,
  demir kapı, yün çorap vb.
  Takısız tamlamada tamlayan taml*****n
  neden yapılığını gösterir; tahta köprüde
  köprünün tahtadan; “demir kapı”da,
  kapının demirden yapıldığı anlatılmaktadır.
  Yufka yürek, kiraz dudak, elma yanak, taş
  yürek, sırma saç tamlamalarında tamlayan,
  tamlanan varlığın neye benzediğini mecazlı
  olarak ifade etmektedir.
  d. Zincirleme isim tamlaması:
  Tamlayanı isim tamlaması olan tamlamalara
  zincirleme isim tamlaması denir. Bu tür
  tamlamalar birden çok sözcükten oluşur.
  Bahçe duvarının önü, okul kapısının rengi,
  çantanın içindeki eşyalar, kitabın son sayfası
  vb.
  Ad Tamlamalarıyla İlgili Özellikler:
  1) Belirtili ad tamlamalarında tamlayan çoğul,
  tamlanan da belgisiz bir sözcük olursa
  tamlayan eki “-in” yerine “-den” eki
  kullanılabilir.
  * Aşağıdakilerden hangisi (Aşağıdakilerin
  hangisi)
  * Yolculardan biri (Yolcuların biri)
  2) Belirtili ad tamlamalarında kimi zaman
  tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir.
  * Tadı yok sensiz geçen günlerin.
  3) Belirtili ve zincirleme ad tamlamalarında
  tamlayan ile tamlanan arasına sözcükler
  girebilir.
  * Masanın ayağı: (Masanın kırık ayağı)
  * Evin borcu. (Evin bir türlü bitmek bilmeyen
  borcu)
  4) Belirtili ad tamlamalarında tamlayan,
  tamlanan ya da ikisi birden zamir olabilir.
  * Onun kızı (Tamlayan zamir)
  * Çocukların birçoğu (Tamlanan zamir)
  * Onların birçoğu (Tamlayan da tamlanan da
  zamir)
  5) Tamlayanı zamir olan belirtili ad
  tamlamalarında tamlayan genellikle düşer.
  Bunlara “tamlayanı düşmüş ad tamlaması”
  denir.
  *Olayı bize babası anlatmıştı. (Onun babası)
  *Evimiz çok güzel oldu. (Bizim evimiz)
  *Paran var mı?(Senin paran)
  6)Bir tamlayan, birden çok tamlanan için; bir
  tamlanan da birden çok tamlayan için ortak
  kullanılabilir.
  *Evin kapısı ve penceresi açık
  kalmıştı.(Tamlayan ortak)
  *Ahmet’in, Murat’ın ve Deniz’in velisi
  toplantıya katılmadı.(Tamlanan ortak)
  2. Sıfat tamlaması:
  Bir sıfatın bir isimle oluşturduğu tamlamaya
  sıfat tamlaması denir. Tamlayan durumundaki
  sıfat tamlanan varlığın bir niteliğini, özelliğini
  belirtir ve ek almaz.
  Güzel yazı, büyük bir iş, çalışkan çocuk, beş
  kişi, kırmızı kalem, yeşil saha, vb.
  d.Bağlama Grubu (Bağlaçlar):
  Cümleleri veya aynı görevdeki sözcükleri
  birbirine bağlayarak aralarında anlam ilgisi
  kuran sözcüklere denir.
  Ogün okula gelemedim çünkü çok hastaydım.
  (sebep)
  Bu maçı kazanacağız hatta şampiyon
  olacağız.(Pekiştirme)
  Mademki söz verdin, sözünü tutacaksın.
  Bu mağazada elbiseler çok güzel üstelik çok
  ucuz.
  Sanki dağları sen yarattın.
  Meğer bütün evi o dağıtmış.
  Eğer kardeşine uğrarsan selamımı söyle.
  Çok geç kaldılar; yoksa kaza yaptılar.
  Ders çalışmıyor; üstelik yaramazlık yapıyor.
  Önce bunlardan yani çok iyi bildiğiniz
  sorulardan başlayın.
  Bizde yahut sizde çalışabiliriz.
  İster yazarsın ister yazmazsın.
  Ne güzel ne çirkin sayılır.
  Hem gülüyor hem konuşuyordu.
  O filmi ben de seyrettim.
  Sana değer veriyorum ki seninle konuşuyorum.
  Uyarı: Biri bağlaç diğeri edat olan iki çeşit
  “ile” vardır. Bir cümlede “ile”nin yerine “ve”
  yi getirebiliyorsak bağlaç, getiremiyorsak
  edattır.
  “Bazen yandık bazen menekşelerle
  söyleştik.(Edat)
  “Kazaklarla ceketi unutma!(Bağlaç)
  Uyarı: “Ancak” ,“Yalnız “:
  * Ama, fakat anlamında kullanılıyorsa bağlaç,

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  Berkay VARANGEL ve aybos bunu beğendi.
 9. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  * Bir tek, sadece anlamında kullanılıyorsa
  edat,
  * Önündeki ismi niteliyorsa sıfat,
  * Fiili niteliyorsa zarftır.
  Geziye yalnız bizim sınıf katıldı. (edat)
  Bu adam evde yalnız yaşıyor. (zarf)
  Yalnız insanlar hayata karamsar bakarlar.
  (sıfat)
  Onunla konuşurum yalnız fikrim yine de
  değişmez.(bağ)
  e. Edat Grubu (İlgeçler):
  Tek başına bir anlam taşımayan, ancak
  kendinden önceki sözcükle birlikte
  kullanıldığında belirli bir anlamı olan
  sözcüklerdir. Edatlar çekim eki alırsa
  adlaşırlar. En çok kullanılan edatlar şunlardır:
  Galatasaray bu maçı alacak gibi (tahmin)
  Sen de onun gibi düşünüyorsun (karşılaştırma)
  Yağmur yağdığı için pikniğe gidemedik. (n.s)
  İşe girmek için ehliyet almış (a.s)
  Köye dolmuşla gidebilirsin. (araç)
  Adana, cennet kadar güzel bir yerdir.
  (benzerlik)
  Denize karşı bir ev yaptırmış. (yön)
  Bilim adamlarına göre dünya yok oluyor.
  (görüş)
  Akşama geri vermek üzere bu kitabı
  alabilirsin. (koşul)
  Akşama doğru misafir gelecek. (zaman)
  Sabahtan beri dışarıyı izliyor. (zaman)
  f. Ünlem Grubu (Ünlemler):
  Aniden ortay çıkan duyguların etkisiyle
  ağızdan bir çırpıda çıkan, bu duyguları daha
  etkili anlatmaya yarayan kelimelerdir veya
  sözlerdir. Bu kelimelerin yanında dilek, emir,
  tehdit gibi anlamlar taşıyan kelimeler,
  cümleler ve yansımalar da ünlem değeri
  kazanabilir.
  Bu bakımdan ünlemler ikiye ayrılabilir:
  1. Asıl Ünlemler
  Asıl görevi ünlem olan kelimelerdir. Başka
  görevlerde kullanılamazlar. Seslenme veya
  duygu anlatırlar.
  Ey Türk Gençliği!
  Hey! Biraz bakar mısın?
  Ee, yeter artık!
  Aa! Bu da ne?
  Ah, ne yaptım!
  2. Ünlem Değeri Kazanmış Kelime ve Sözler
  Anlamlı kelimelerin bazılarına vurgu ve
  tonlama yoluyla ünlem değeri kazandırılabilir.
  Bunlar da duygu ya da seslenme anlatır.
  Komşular!
  Babacığım!
  Ne olur yardım et!
  g. Unvan Grubu:
  Bir şahıs ismiyle, bir unvan veya akrabalık
  isminden meydana gelen kelime gruplarıdır.
  Bayındır Han, Osman Gazi, Mehlika Sultan,
  Hasan Paşa, Ali Bey, Ahmet amca, Şinasi
  Efendi, Kemal Ağa, Nigâr Hanım...
  h. Fiilimsi Grupları:
  I.İsim Fiil Grubu:
  İsim fiiller fiil soylu sözcüklerin sonuna –mak,
  -mek , -ış, -iş, -uş, -üş, -ma, -me ekleri
  getirilerek yapılır.
  Bir gülüşün ömre bedel.
  Seni bile özlemek istemiyorum bu akşam.
  İçimde maziden kalma duygular var.
  NOT 1: İsim-fiil ekiyle türetilen bazı
  sözcükler, isim- fiil özelliğini yitirip
  kalıplaşarak kalıcı bir nesne ya da kavram adı
  olabilir. Artık bunlara isim- fiil eki olarak
  bakmamak gerekir.
  *Kaymak, çakmak, dondurma, kavurma,
  dolma, gözleme, bağış, geviş…
  NOT 2: Fiilden fiil yapım eki olan –iş ile isimfiil
  eki olan –iş’ i birbiri ile karıştırmamak
  gerekir. Anlamsal olarak fiilden fiil yapım eki
  (işteşlik eki) bir işi karşılıklı ya da birlikte
  yapma anlamı verirken isim fiil eki böyle bir
  anlam vermez.
  • Gülüşün çok güzel. (isim fiil eki)
  • Onu öyle görünce gülüştüler. (işteşlik eki)
  NOT 3: Fiilden fiil yapan olumsuzluk eki olan –
  ma, -me ile isim fiil eki olan –ma,-me birbiri
  ile karıştırılmamalıdır.
  Fiilden fiil yapan –ma, -me fiile olumsuzluk
  anlamı katarken isim fiil eki olan –ma, -me
  fiile olumsuzluk anlamı katmaz.
  • Artık sevmeyeceğim. (olumsuzluk eki)
  • İnsanın mesleğini sevmesi gerekir. (isim – fiil
  eki)
  II. Sıfat Fiil Grubu :(Ortaçlar)
  Fiil soylu sözcüklerin sonuna –an, -en, -ası,
  -esi, -mez,
  -maz, -ar, -er, -dık, -dik, -duk, -dük, -tık, -
  tik, -tuk, -tük ,
  -ecek, -acak, -miş, -mış, -muş, -müş ekleri
  getirilmek suretiyle yapılır. Sıfat- fiil ekleri
  genellikle sıfat tamlaması kurar.
  İşleyen demir pas tutmaz.
  O öpülesi eller beni büyüttü.
  Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç.
  Senin bu yaptığın olur iş değil

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  Berkay VARANGEL ve aybos bunu beğendi.
 10. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  Benim doğduğum köyleri akşamları eşkıyalar
  basardı.
  Tanıdık bir yüz çıkmadı karşımıza.
  Görülecek günler var daha aldırma gönül.
  Mayın tarlasına düşmüş bir ****yim.
  NOT: Zaman ekleriyle sıfat fiil eklerini
  karıştırmamak gerekir. Zaman ekleri, şahıs
  ekinden önce fiile gelerek fiili yüklem yapar.
  Sıfat fiil ekleri ise genellikle fiilleri sıfat yapar
  ve üzerine isim çekim eklerini alabilir oysa
  zaman ekleri isim çekim eklerini alamazlar.
  Hiç oturacak zamanım yok. (-acak sıfat fiil
  eki)
  Oğlum, okuyacak ve büyük adam olacak.
  (zaman eki )
  Okumuş insanlar daha kültürlü (s.f.e)
  Annem de okumayı çok istemiş. (zaman eki)
  III. Zarf Fiil Grubu: (Bağ Fiiller - Ulaçlar)
  Fiil kök ve gövdelerinin üzerine –ınca, - dıkça,
  - dığında, -ken , -r… -mez, -alı, -erek, -
  madan, -meksizin, -a…-a, -ıp ekleri getirilerek
  oluşturulur. Zarf- fiil ekleri temel cümlenin
  zarf tümleci olurlar.
  Ben gidince hüzünler bırakırım.
  Ağladıkça dağlarımız yeşerecek göreceksin.
  **düğünde henüz çok gençti.
  Sen ağlarken ben nasıl gülerim.
  Onu görür görmez tanıdım.
  Yarim, sen gi**** yedi yıl oldu.
  Gülerek yanıma geldi.
  Hiçbir şey söylemeden çekip gitti.
  Sizin durmaksızın çalışmanız lazım.
  Gide gide bir söğüde dayandık.
  Gidip de gelmemek, gelip de görmemek var
  kaderde.
  NOT 1: Bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa o
  kadar da yan cümle var demektir.
  NOT 2: Bir cümlede fiilimsi varsa o cümle
  girişik birleşik bir cümledir.
  NOT 3: Bir cümledeki fiilimsi sayısıyla temel
  cümlenin yükleminin toplamı o cümledeki
  yargı sayısını verir.
  ı. Sayı Grubu:
  Basamak sistemine göre sıralanmış sayı
  isimleri topluluğu-dur. Sayılar sondan başa
  doğru büyür. Küçük sayı sonda bulunur.
  On bir, doksan iki, yüz elli dört, yedi yüz elli iki bin ..

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.

Sayfayı Paylaş