9. sınıf tarih 1 I. dönem 2. yazılı

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 9. Sınıf Y.Sor.' bölümünde karapiton tarafından paylaşıldı.

 1. karapiton

  karapiton Üye

  Katılım:
  21 Aralık 2010
  Mesajlar:
  76
  Beğenileri:
  39
  Ödül Puanları:
  0

  1) Tarihe yardımcı bilimlerden bazıları ve inceleme konuları şunlardır;
  - Etnografya ; Toplumların öz kültürleri
  - Nümizmatik ; Eski paralar
  - Paleografya ; Eski yazılar
  Bu bilim dallarından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili sonuçlar ortaya konamaz?
  A) Ekonomik yapı
  B) Kültürel gelişmişlik
  C) Coğrafi konum
  D) Kullanılan yazının türü
  E) Ticaret yapılıp-yapılmadığı

  2) Günümüz çağdaş hukukun temelini oluşturan 12 Levha Kanunları aşağıdaki medeniyetlerden hangisi tarafından hazırlanmıştır?
  A) RomalılarB) Fenikeliler C) Persler D) Yunanlılar E) Akadlar

  3) Aşağıdaki devletlerden hangisi inandıkları dini milli bir din haline getirmişlerdir?
  A) Mısırlılar B) Romalılar C) Hititler D) İbraniler E) İyonlılar

  4) Göktürkler, Çinliler tarafından yıkılmış ve yarım yüzyıl Çin egemenliğinde kaldıktan sonra bağımsızlık savaşı yaparak yeniden devlet kurmuşlardır.
  Bu durum, Çin'in Türkler üzerindeki hangi politikasında başarılı olamadığının göstergesidir?
  A) İpek Yolu'nu ele geçirme B) Egemenlik kurma
  C) Ekonomik üstünlük kurma D) Yerleşik hayata geçirme
  E) Dinlerini değiştirme

  5) İslamiyet öncesi dönemlerde Türklerin göçebe bir yaşam sürdürmeleri onların bazı alanlarda gelişmesini doğrudan engellemiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir?
  A) Mimari B) Yazılı Hukuk C) Tarım D) El Sanatları E) Resim

  6) Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçmelerinin sonuçlarından biri değildir?
  A) Hapis cezaları uygulanmaya başlanmıştır.
  B) Tarımsal faaliyetler başlamıştır.
  C) Mimari gelişmeye başlamıştır.
  D) Şehirleşme başlamıştır.
  E) Hayvancılık gelişmeye başlamıştır.

  7) Aşağıdakilerden hangisi bir Türk topluluğu değildir?
  A) Kıpçaklar B) Vandallar C) Sabirler D) Karluklar E) Avarlar

  8) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da feodali¬tenin kurulmasına ortam hazırlayan etken¬lerden biridir?
  A) Haçlı savaşları B)Coğrafi Keşifler
  C) Rönesans Hareketleri D) Kavimler Göçü
  E) Reform Hareketleri


  9) İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Avarlar B) Macarlar C) Osmanlılar D) Oğuzlar E) Karluklar

  10) Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarın görevlerinden biri değildir?
  A) Halkın huzur ve refahını sağlamak
  B) Adaletli olmak
  C) Ülkenin güvenliğini sağlamak
  D) Ülke topraklarını genişletmek
  E) Dini törenlere başkanlık etmek

  11) İlk Türk devletlerinde hükümdara tanrının yönetici olma yetkisi verilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanır?
  A) Kurultay B) Toy C) Kurgan D) Kut E) Göktanrı


  12) Tarihte bilinen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Asya Hun B) Avrupa Hun C) Göktürkler D) Kutluklar E) Avarlar

  13) Tarihte yazıyı ilk kez aşağıdaki medeniyetlerden hangisi bulmuştur?
  A) Mısırlılar B) Sümerler C) Yunanlılar D) Babiller E) Hititler

  14) Aşağıdakilerden hangisi Türk toplum yapısının birimlerinden biri değildir?
  A) Kurultay B) Boy C) Budun D) Oguş E) Urug

  15) Aşağıdaki Türk destanları ve ait oldukları devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Alp Er Tunga -- İskitler
  B) Oğuz Kağan -- Hunlar
  C) Yaratılış -- Göktürkler
  D) Türeyiş -- Avarlar
  E) Manas -- Kırgızlar

  16) Türk ordusunda kullanılan onlu sistem aşağıdaki Türk hükümdarlardan hangisi tarafından hazırlanmıştır?
  A) Teoman B) Mete Han C) Kürşat D) Bumin Kağan E) İstemi Yabgu

  17) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce Arabistan’da kurulan devletlerden biri değildir?
  A) Gassaniler B) Mekke C) Seba D) Main E) Himyeriler

  18) İslamiyet öncesi Arabistan’daki genel durum İslam Tarihi’nde aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmıştır?
  A)Fetret Devri B)Lale Devri C)Cahiliye Dönemi
  D) Cumhuriyet Dönemi E)Aydınlanma Dönemi
  19)
  I. Hz. Ebubekir
  II. Hz. Osman
  III. Hz. Ali
  IV. Hz. Ömer
  Yukarıdaki sahabelerden hangileri peygamberimize inanan ilk Müslümanlardandır?
  A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

  20) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap yarımadasının özelliklerinden biri değildir?
  A) Kadınların toplumda önemi yoktu.
  B) Kan davaları yaygındı.
  C) Çölde yaşayanlara bedevi denilirdi.
  D) Siyasi birlik güçlüydü.
  E) Kölelik yaygındı.

  21) Aşağıdaki ifadeleri Doğru (D) ve Yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.
  c İlk Türk devletlerinde hakanın eşi olan hatun gerektiğinde hakan adına devleti yönetirdi. ( )
  c İlk Türk devletlerinde yazılı anayasa Asya Hun Devleti döneminde hazırlanmıştır. ( )
  c Türk boyları arasında ilk siyasi birliği sağlayan Uygurlar olmuştur. ( )
  c İslamiyet’ten önce Arap yarımadasında yazı dili Türkçe idi ( )
  c Hazar Türkleri inanç olarak Museviliği benimsemişlerdir. ( )

  22) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz.
  c Avrupa Hunları en parlak dönemlerini ………….'nın hü¬kümdarlığı zamanında yaşamışlardır.
  c Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti ……………… devletidir.
  c İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti …………………. dir.
  c İlk Türk devletlerinde mezarın etrafına kişinin öldürdüğü düşman sayısı kadar ……………. adı verilen küçük heykeller dikilirdi.
  c Peygamber efendimizin annesini adı ………………’dir.

  Not: 1-20 sorular 4 puan, 21 ve 22. Sorular 10 puandır.


  Başarılar
 2. deniz54

  deniz54 Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2011
  Mesajlar:
  14
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  usta bunun cevapları nerde ?? :D
 3. serdaruygar

  serdaruygar Üye

  Katılım:
  30 Kasım 2011
  Mesajlar:
  29
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  4
  İnşallah cevapları yazan olur.

  :holloween:Keşke cevaplar olsaydı;)

Sayfayı Paylaş