9. sınıf Tarih Soru Bankası

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 9. Sınıf' bölümünde ilbey-01 tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. ilbey-01

  ilbey-01 Üye

  Katılım:
  16 Ekim 2009
  Mesajlar:
  76
  Beğenileri:
  107
  Ödül Puanları:
  0

  TARİH – LİSE 1. SINIFLAR SORU BANKASI
  1- Tarih ne demektir?
  Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.
  2- Tarihi hikayeden ayırarak bilimsellik kazandıran özellikleri nelerdir?
  3- Tarih biliminin diğer bilimlerden farkını yazınız?
  4- Tarih biliminin temel konusu nedir?
  Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.

  5- Tarih biliminin yöntemini açıklayınız?
  3- Tarih biliminin tanımı yapılırken hangi özellikleri kesinlikle bulunmalıdır?
  4- Tarihte kaynak ne demektir? I. ve II.elden kaynakları örneklerle açıklayın?
  5- Tarihi kaç şekilde sınıflandırıyoruz? Örneklerle açıklayınız?
  6- Zamana kaç şekilde sınıflandırıyoruz? Örneklerle açıklayınız?
  7- Konuya kaç şekilde sınıflandırıyoruz? Örneklerle açıklayınız?
  8- Tarihi sınıflandırmanın temel amacı nedir?
  9- Günümüzdeki Amasra ilçemizin eski adının “ Paflogonya” olduğunu bulan bir tarihçi hangi yardımcı bilim dalını kullanmıştır?
  10- Bir tarihçi olarak araştırdığınız tarihi bir konuda eldeki kaynakları kullanmak için hangi yöntemleri kullanırdınız? Bu yöntemleri kullanım sırasına göre sıralayınız.
  11- …………………bilim dalını tarihe yardımcı olması yönünden açıklayınız.
  12- Tarih öncesi devirlerle ilgili olarak faydalanabileceğimiz yrdcı bilim dallarına 5 örnek yazınız.
  13- Tarih devirleriyle ilgili olarak faydalanabileceğimiz yardımcı bilim dallarına 5 örnek yazınız.
  14- Takvim ne denektir? Tarihte ilk kez kimler kullanmışlardır?
  15- Takvimlerde bir yıl olarak hangi sistemler kullanılır? Bunlar neye göre hesaplanır?
  16- Tarihte yazıyı ilk kez kimler bulmuştur?Anadoluya yazıyı kimler getirmiştir?Bu yazılı belgeler nerede bulunmuştur?
  17- Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimlerin isimlerini yazınız?
  18- Güneş yılı esaslı takvim ile ay yılı esaslı takvim arasında iki temel farkı belirtiniz.
  19- Miladi takvime göre 29 Ocak 2004 tarihi, Rumi takvime göre hangi tarihtir?
  20- Hicri 857 Miladi hangi yıla tekabül etmektedir?Çıkan sonuç size neyi hatırlatıyor?
  21- Rumi takvime göre ……..yılı, miladi takvime göre hangi yıldır?
  22- Hicri……yılını, miladi takvime çeviriniz?
  23- Hicri takvimin özelliklerinden 2 tanesini yazınız.
  24- Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki farkları yazınız.
  25- Miladi……yılını, hicri takvime çeviriniz?
  26- Miladi takvimin özelliklerinden 2 tanesini yazınız.
  27- Miladi takvimin kullanılmasına ülkemizde niçin ihtiyaç duyulmuştur?
  28- M.Ö.3500 yılında yazının bulunmasından günümüze kadar kaç yıl geçmiştir?
  29- 18.yüzyılın 2.yarısı ile ilgili bir tarih yazınız?
  30- …….tarihinin yüzyıl olarak okunuşunu yazınız.
  31- Tarih öncesi devirleri şematik olarak yazınız.
  32- Tarih devirlerini şematik olarak yazınız.
  33- Türkiyenin tarih öncesi devirlerini aydınlatan merkezlerden 5 tanesinin adını ve yerini yazınız.
  34- Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeleri yazınız.
  35- Türk devletlerinin zayıflayıp parçalanmasında hükümdarlık anlayışının etkisini açıklayınız.
  36- MÖ.2.binden MÖ.6.yüzyıla kadar Türkiye topraklarında kurulan devletlerin isimlerini yazınız.
  37- Tarihte ilk yazılı anlaşmasının adını, tarihini ve hangi devletler arasında imzalandığını yazınız.
  38- İyonya neresidir?başlıca İyon devletlerinin isimlerini yazınız.
  39- Kendi adlarına para bastıran ilk Türk toplumu kimlerdir?
  40- Hititler, Sümerler, Mısırlar ve İyonyalılar hangi yazı çeşitlerini kullanmışlardır?
  41- MÖ.6.yy’dan MS.11 yy’a kadar Türk topraklarında egemen olan devletlerin isimlerini yazınız.
  42- Bizans İmparatorluğundan kalma yurdumuzdaki eserlerin en önemlilerinden 4 tanesini yazınız
  43- Roma İmparatorluğundan kalma yurdumuzdaki eserlerin en önemlilerinden 4 tanesini yazınız.
  40- Mezopotamya neresidir?
  41- ——–Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduklarını karşılarına yazınız.——-
  a- Resim sanatının doğuşunu Taş devrine kadar uzatmak mümkündür. ( )
  b- Türkiye topraklarında ilk insanların izleri Karadeniz bölgesinde bulunmuştur. ( )
  c- Gordion , Hititlerin merkezidir. ( )
  d- Ensi , patesi, lugal ve lugal kalma Sümerlerde Rahip krallara verilen ünvanlardır.( )
  e- İlk sistemli hukuk kanunları Asurlar tarafından yapılmıştır. ( )
  42- Mısır Medeniyetinde mumya ile tıp arasında nasıl bir ilişki olmuştur?
  43- Türk adı üzerine ileri sürülen görüşlerden bir tanesini belirtiniz.
  44- Orta-Asya ( Türkistan ) ‘nın kuzey ve güneyinde ne yer alır?
  45- Alper Tunga hangi Türk boyuna ait bir kahramandır?
  46- ———–Aşağıda verilen Türk Hükümdarları hangi Türk Devletleri ile bağlantılıdır?
  a- Bumin Kağan ……………………………………
  b- Kutluk Kağan ……………………………………
  c- Metehan …………………………………………
  d- Kutluk Bilge Kül Kağan …………………………
  47- Tarih öncesi dönemler ile Tarihi dönemleri birbirinden ayıran en önemli fark nedir?
  48- Toplumların örf, adet ve geleneklerini inceleyen bilim dalı hangisidir?
  49- Türklerin kullandıkları takvimler arasında yer alan Gregoryen takvimi de denilen takvim hangisidir?
  50- Antalya Beldibi,Ankara Macunçay ve Samsun Tekkeköy Anadolu’nun hangi dönemlerinde yerleşim yeri olmuşlardır?
  51- Tarihte ilk defa deniz ticaret kolonileri kuran medeniyet kimlerdir?
  52- Tıp ilminde ilk defa ilerlemeyi başlatan İyonyalı bilim adamı kimdir?
  53- Büyük İskender tahta çıktığı zaman ilk amacı neydi?
  54- Büyük İskender öldüğü zaman devleti parçalanmıştır.Buna göre Makedonya’da hangi Krallık kurulmuştur?
  55- Büyük İskender’in Anadolu’yu fethi ile hangi dönem başlamıştır? Bu dönemin özelliği nedir?
  56- En önemli şehirleri Sayda,Biblos ve Sur olan, deniz ticaretinde önemli gelişmeler kaydeden ve M.Ö.800 yılında Asur egemenliğine giren devlet hangisidir?
  57- Yakut Türkleri ve Sakalar arasındaki ilişkiyi belirleyiniz?
  58- Bugünkü Askeri teşkilatın temellerini atan ilk Türk hükümdarı kimdir?
  59- İlkçağın sonu ve Ortaçağın başlangıcı olan olay nedir?
  60- Türk Devlet teşkilatında var olan İkili teşkilata bir örnek veriniz?
  61- Uygurların Mani dinini kabul etmeleri onları nasıl etkilemiştir?
  62- Kırgızların en meşhur destanı hangisidir?
  63- Orhun yazıtları kimler adına dikilmiştir?
  64- Göktürk Devletini kimler yıkmıştır?
  65- Orta Asya Türk Devletleri ile Çinliler arasındaki mücadelenin temel nedeni nedir?
  66- Yabgu ve Tigin nedir?
  67- Eski Türk Devlet yönetimindeki “KUT “ kavramını kısaca açıklayınız.
  68- Mete, Bilge Kül Kağan, Bumin Kağan, Mukan Kağan ve Bögü Kağan Bu kağanlar hangi Türk Devletlerinin Kağanlarıdır?
  69- Kaynak nedir? Çeşitlerini yazınız.
  70- Kitabeleri inceleyen, çözümleyen ve yorumlayan bilim dalı hangisidir?
  71- Türklerin kullandıkları takvimler içerisinde,yılbaşı Nevruz olan takvim hangisidir?
  72- Prehistorik Devirler (Tarih Öncesi Çağlar) hangi kısımlara ayrılır?
  73- Devirlerinin iki büyük medeniyeti olan Mısır ve Hititleri karşı karşıya getiren Kadeş Savaşı’nın sebebi nedir?
  74- Tarih biliminde ilk defa ilerlemeyi başlatan İyonyalı bilim adamı kimdir?
  75- Anadolu’da M.Ö.333’te Pers hakimiyetine son veren kimdir?
  76- İskender’in ölümünden sonra devleti parçalanmıştır.Buna göre Mısır’da hangi Krallık kurulmuştur?
  77- İskender İmparatorluğunun yıkılmasıyla Anadoluda kurulan krallıkların isimlerini yazınız.
  78- Kurucusu Hz.Davud olan ve bir süre sonra İsrail ve Yahudi Devleti olarak ikiye ayrılan devlet hangisidir?
  79- Tarihte önemli rol oynayan ilk Türk kavmine İranlılar hangi ismi vermişlerdir?
  80- Tarihte ilk defa bütün Türk boylarını bir bayrak altında toplayan Türk hükümdarı kimdir?
  81- Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasına sebep olan olay nedir?
  82- İkili Teşkilat nedir?
  83- Uygurlar Mani dinini hangi kağan zamanında kabul etmişlerdir?
  84- Sakaların en meşhur destanı hangisidir?
  85- Göktürk Abideleri kimler adına dikilmiştir?
  86- Ötüken Uygur Devletini kimler yıkmıştır?
  87- Türkmen kimlere denir?
  88- Yuğ ve Balbal nedir?
  89- Site, Nom, Polis şehir devletleri hangi devletlere aittir?
  90- Tuşpa ve Hattuşaş ilkçağlardaki hangi devletlere aittir?
  91- Ziggurat, Pankuş ve tavanna kavramlarının anlamlarını yazınız.
  92- Kral Yolu kimler tarafından inşa edilmiştir? Nereden nereye kadar uzanır?
  93- Anal(Yıllık), Megaron, Ziggurat kavramlarının anlamlarını açıklayınız?
  94- Ki-ok, Moyançur Kağan,Kapkan Kağan,Teoman ve Kutluk Kağan,bu kağanlar hangi Türk Devletlerinin kağanlarıdır?
  95- Eskiçağda Mezopotamya da kurulan devletlerin isimlerini yazınız.
  96- Eskiçağdaki Mısır Krallığı kaç tarihinde, kim tarafından kurulmuştur?
  97- Eskiçağda Anadolu ve Mezopotamya da pek çok devlet kurulmasına rağmen, Mısırda neden birden fazla devlet görülmez?
  98- Gordion ve Sard ilkçağlarda hangi devletlerin başkentliğini yapmışlardır?
  99- Lidyalıların hangi buluşları ticaretin gelişmesi yönünde büyük yarar sağlamıştır?
  100- Eski Yunan medeniyeti hangi topraklardan oluşur?
  101- Eskiçağda Fenikelilerin yaşadıkları yeri ve dünya medeniyetine en büyük katkılarını yazınız.
  102- Hellenistik dönem nasıl oluşmuştur? Açıklayınız.
  103- İbranilerin yaşadıkları bölgeyi ve dünya tarihindeki özelliklerini yazınız.
  104- Mısırda piramitler kimler adına, hangi amaçlarla yapılmışlardır?
  105- Hititler, Sümerler, Mısırlılar ve İyonyalılar hangi yazı çeşitlerini kullanmışlardır?
  106- Türklerin Orta Asya dan göç sebeplerinden 4 tanesini yazınız.
  107- Tarihte Türk adı ilk olarak nerede geçer?
  108- Eski Türk hükümdarları hangi ünvanları kullanırlardı.
  109- Kavimler Göçü ne demektir? Tarihini yazınız.
  110- Kavimler Göçünün sebeplerini yazınız.
  111- Mete han hangi sebeplerle Çin’i istila etmek yerine, bu ülkeyle anlaşmak zorunda kalmıştır.
  112- İlk Türk devletlerinin isimlerini yazınız.
  113- Kavimler Göçünün sonuçlarını yazınız.
  114- Türk ordu teşkilatını ilk kuran Türk hükümdarı kimdir ve bu teşkilat nasıldır açıklayınız.
  115- Günümüz ordularında da kullanılan ‘onlu sistem’i ilk kez hangi Türk hükümdarı bulmuştur?
  116- Türklerin anayurdunun sınırlarını yazınız.
  117- İlk Türk devletlerinde kaç çeşit mahkeme bulunuyordu? Kısaca açıklayınız.
  118- Uçmağ, Tamu ve Kam sözcüklerini açıklayınız.
  119- Uygur Devletinin kuruluş tarihini, kurucusunu ve başkentini yazınız.
  120- Uygur devletini diğer Orta Asaya da kurulan devletlerden en farklı özelliği nedir?
  121- Uygurların yerleşik hayata geçmelerinde etkili olan dinin adını yazınız.
  122- Uygur Devleti kaç tarihinde kimler tarafından yıkılmıştır?
  123- Türk toplulukları içinde Museviliği inanç olarak kabul eden ilk ve tek Türk topluluğunun adını yazınız.
  124- İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluğunun adını yazınız.
  125- İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğunun adını yazınız.
  126- İslamiyet öncesinde Türkler arasında görülen dinsel inanışlardan 5 tanesini yazınız.
  127- Bildiğimiz Türk devlet ve topluluklarından 10 tanesinin isimlerini yazınız.
  128- İslamiyet öncesi Türk devletlerinin en önemli gelir kaynağını oluşturan 2 ticaret yolunun adını yazınız.
  129- İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde kullanılan 2 Türk alfabesinin adını yazınız.
  130- Hunlarla ilgili olarak,Çin kaynaklarında gördüğümüz ilk resmi belgenin adını tarihini yazınız
  131- Büyük Hun Devletinin kurucusunu, kuruluş tarihini ve başkentini yazınız.
  132- Orhun Yazıtları hangi yönüyle büyük önem taşır?
  133- Orhun kitabelerine göre;ilk Türk devletlerindeki toplum yapısı nasıl sıralanmaktaydı?
  134- Orta Asya Türk göçlerinin başlıca sebeplerini yazınız.
  135- Göçlerden sonra anayurtta kalanlar nereye yerleştirilmişlerdir?
  136- Tarihte göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçen ilk Türk Devletinin adını yazınız.
  137- I.Göktürk devleti kaç tarihinde,kim tarafından kurulmuştur? Başkentini yazınız.
  138- II.Göktürk devleti kaç tarihinde,kim tarafından kurulmuştur? Başkentini yazınız.
  139- II.Göktürk devleti kaç tarihinde, hangi Türk topluluklarının ayaklanması sonucunda yıkılmıştır?
  140- İlk Türk kitabeleri hangileridir?II.Göktürklere ait olanı kimler adına dikilmiştir?
  141- En eski Türk destanlarını yazarak, hangi devletlere ait olduklarını da belirtiniz.
  142- Atilla hangi devletin hükümdarıdır?Atilla’nın seferlerinin isimlerini yazınız.
  143- Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclisin isimlerini yazınız.
  144- Çin Seddi(MÖ.214) hangi amaçla hangi devlet tarafından kurulmuştur?
  145- İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde,hükümdarların ünvanlarından 5 tanesini yazınız.
  146- 1927, 659, 2427, 1453, 1517 rakamlarını Roma rak***** çeviriniz.
  147- İslamiyet’den önce Arap Yarımadasında kurulan devletlerin isimlerini yazınız.
  148- Hangi olaydan sonra Medine, İslamiyet’in merkezi olmuştur?
  149- Hz.Muhammed’in eğitime verdiği önemi hangi savaş sırasındaki hangi uygulamasından anlayabiliriz?
  150- Hudeybiye anlaşmasının Müslümanlar için en önemli yanı nedir?
  151- Aşağıdaki uygulamalar hangi halife dönemlerine aittir?
  a-Yalancı peygamberlerle mücadele
  b- Kudüs’ün alınması
  c- İlk kez Arabistan dışına fetihlerde bulunulması
  d-İslam dünyasının 3 guruba ayrılması
  a. Kıbrıs’ın fethi
  152- Halifelerin yönetime getirilmesi bakımından 4 halife devri ile Emeviler dönemini karşılaştırınız.
  153- Aşağıdaki yerlerin alınması ve savaşların yapılması hangi halifeler dönemine aittir?
  a- Kudüs’ün alınması :
  b- Ecnadeyn Savaşı :
  c- Sıffin Savaşı :
  d- Kıbrıs’ın alınması :
  e- Azerbaycan’ın alınması :
  154- Endülüs ismi nereye verilmiştir? Fetheden komutan kimdir?
  155- Puvatya Savaşının en önemli sonucu nedir?
  156- Avasım şehirleri hangi nedenle, hangi dönem kurulmuştur?
  157- Kerbela olayının önemini yazınız.
  158- Emevilerin kısa zamanda yıkılmasının sebeplerinden 3 tanesini yazınız.
  159- İlk Müslümanların isimlerini yazınız.
  160- Hendek Savaşının en önemli sonucunu yazınız.
  161- Aşağıdaki yerlerin alınması ve savaşların yapılması hangi halifeler dönemine aittir?
  162- Cemel Vakası…………………..
  163- Mısır’ın Fethi…………………….
  164- Nihavend Savaşı………………….
  165- Tunus’un Fethi……………………..
  166- Hakem Olayı………………………….
  167- İslam dünyasının en büyük medresesini kim, nerede kurmuştur?
  168- Talas Savaşının dünya kültür ve medeniyeti açısından sonucunu yazınız.
  169- Talas Savaşında Türklerin rolü ne olmuştur?
  170- Tolunoğulları ve İhşidlerin çok çabuk yıkılmasının sebebi nedir?
  171- Gazneli Mahmut’un Hindistana 17 sefer düzenlemesinin sebebini yazınız.
  172- Atabey ne demektir?
  173- Yassıçemen Savaşıyla hangi devlet sona ermiştir?
  174- Selahattin Eyyubinin hangi faaliyeti ona islam dünyasında büyük bir ün kazandırmıştır?
  175- İkta sistemi nedir?
  176- Aşağıdaki Savaşlar hangi devletlerle olmuştur? Karşılarına yazınız.
  a-Dandanekan Savaşı, Büyük Selçuklular ile………..
  b- Pasinler Savaşı, Büyük Selçuklular ile………………
  c- Katvan Savaşı, Büyük Selçuklular ile………………..
  d-Ayn-ı Calut Savaşı, Memlüklerle ile……………………..
  e-Hittin Savaşı, Eyyubiler ile……………………………….
  177- Aşağıdaki hükümdarlar hangi devletlere aittir?
  a-Melikşah…………………….
  b-Ebu Bekir Mehmet……………………………….
  c-Satuk Buğra Han……………………………..
  d-Sultan Mesut……………………………..
  e-Baybars………………………………….
  178- İslamiyetden önce Arabistanda kurulan devletlerin isimlerini yazınız.
  179- Hicretin sonuçlarını yazınız.
  180- Dört Halifenin isimlerini yazınız.
  181- Aşağıdaki savaşların adlarını yazınız.
  a-Büyük Selçuklular ve Bizans arasında(1071)………………………………
  b-Büyük Selçuklular – Bizans ve Gürcü kuvvetleri(1048)…………………..
  c-Büyük Selçuklular ve Gazneliler(1040)……………………………. ……
  d-Büyük Selçuklular ve Karahitaylar(1141)………………………….. ……
  182- Anadolu’yu yurt edinmeye yönelik ilk Türk akınları hangi devlet tarafından hangi hükümdar zamanında başlatılmıştır?
  183- Anadolu’nun fethi sırasında kurulan ilk Türk devlet veya büyüklerinden 5’inin adını yazınız.
  184- Danişmendliler Beyliği kaç tarihinde, kim tarafından, nerede kurulmuştur?
  185- Saltuklular Beyliği kaç tarihinde, kim tarafından, nerede kurulmuştur?
  186- Mengücekler Beyliği kaç tarihinde, kim tarafından, nerede kurulmuştur?
  187- Artuklular Beyliği kaç tarihinde, kim tarafından, nerede kurulmuştur?
  188- Çaka Bey’in Türk tarihindeki önemini açıklayınız.
  189- Türkiye tarihi kaç tarihinde, hangi olayla başlamıştır?
  190- Türkiye tarihini kaç bölümde inceliyoruz? İsimlerini yazınız.
  191- Türkiye Selçukluları Devleti kaç tarihinde, kim tarafından kurulmuştur?
  192- Türkiye Selçukluları Devletinin jeneolojisini şematik olarak gösteriniz.
  193- Miryakefalon Savaşı kaç tarihinde, kimler arasında yapılmıştır? Bu savaşım Türkiye tarihi için önemini belirtiniz.
  194- Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunu bütün dünyaya ispatlayan savaşın adını ve tarihini yazınız.
  195- Haçlı Seferleri ne demektir?
  196- Haçlı Sefelerinin sebeplerinden 5 tanesini yazınız.
  197- 4.Haçlı Seferinin tarihini ve diğerlerinden farkını belirtiniz.
  198- Haçlı Seferlerinin başlama-bitiş tarihlerini yazarak toplam kaç sefer düzenlendiğini belirtiniz.
  199- Haçlı Seferlerinin Türk ve dünya tarihi için önemli sonuçlarından 5 tanesini yazınız.
  200- Yasıçemen Savaşı, kaç tarihinde,hangi devletler arasında yapılmıştır?Sonucunu yazınız.
  201- Türkiye Selçuklu Devleti en parlak dönemlerini hangi hükümdarları döneminde yaşamıştır?
  202- Türkmenler tarafından Elbistan, Malatya, Sivas ve Amasya taraflarında çıkarılan ve Türkiye Selçukluları Devletinin zayıflamasına yol açan ayaklanmanın adını ve tarihini yazınız.
  203- Baba İshak Ayaklanmasının tarihini ve Türkiye Selçukluları için sonucunu yazınız.
  204- Türkiye Selçukluları Devletinin Moğol egemenliğine girmesine yol açan savaşın adını ve tarihini yazınız.
  205- Kösedağ Savaşı, kaç tarihinde, kimler arasında olmuştur? Anadolu için sonucunu yazınız.
  206- Türkiye Selçuklularıve Anadolu,kaç tarihinde,hangiMoğol devletinin hakimiyetine girmiştir?
  207- Türkiye Selçuklu Devletinin kuruluş-yıkılış tarihleri ile ilk-son sultanlarının adlarını yazınız.
  208- Uc Beyi kimlere denir? Uc Beylerinin başlıca görevleri ve sorumlulukları nelerdir?
  209- Kösedağ Savaşından sonra Anadolu’da kurulan Türk Beyliklerinden 10’unun adını yazınız.
  210- İlk Selçuklu deniz kuvveti hangi hükümdar zamanında oluşturulmuştur?
  211- Tarihte Anadolu’ya ilk Türk akınları,hangi Türk devleti döneminde gerçekleştirilmiştir?
  212- Haçlı Seferlerinin Türkiye Selçukluları Devleti için olumsuz sonuçlarını yazınız.
  -Yağmur- bunu beğendi.
 2. ilbey-01

  ilbey-01 Üye

  Katılım:
  16 Ekim 2009
  Mesajlar:
  76
  Beğenileri:
  107
  Ödül Puanları:
  0
  Bu soruları cevaplayana Tarih dersi bitmiştir ...:D
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş