9.sinif tarİh sorulari

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 9. Sınıf' bölümünde Frkn-cndn tarafından paylaşıldı.

 1. Frkn-cndn

  Frkn-cndn Üye

  Katılım:
  18 Haziran 2011
  Mesajlar:
  12
  Beğenileri:
  11
  Ödül Puanları:
  0

  9.SINIF TARİH SORULARI VE CEVAPLARI
  1. 1.Tarih araştırmaları yapılırken izlenmesi gereken yöntemi başlıklar halinde sırasıyla yazınız.
  2 Tarih biliminin özelliklerinden 5 tanesini yazınız.
  3.Aşağıda verilen eser ve bilgilerin hangi uygarlıklara ait olduklarını karşılarına yazınız.
  a. Gılgamış Destanı, Ziggurat,Ay yılı takvimi,Yaradılış Manzumesi:……………………..
  b. Keops,Kefren,Mikerinos,tıp,mumyacılık,Güneş yılı takvimi :………………………….
  c Tanrıları Yahova, Tevrat,Hz.Musa,Mescidi Aksa,Tek Tanrı İnancı:…………………..
  d. Kral Giges,Sard,Kral yolu, Madensel para:………………………..
  e. Efes,Milet,Polis, Tales,Diogenes,Heredetos:…………………………

  4.Tarih öncesi devirler neye denir?Taş-bakır (kalkolitik) çağını aydınlatan Türkiye’deki en önemli merkezler nerelerdir?

  6.Tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması kimler arasında,ne zaman , hangi adla imzalanmıştır?Yazınız.
  7.Mezopotamya’da kurulan devletlerin adlarını yazınız.
  8.Yunanistan’da İlk olimpiyatların yapılması—Helen Uygarlığının Doğuşu---—Yazının Anadolu’ya Asurlularca getirilmesi — Sümer Lagaş Kralı Urukagina tarafından ilk yazılı kanunların yapılması
  Yukarıda verilen olayları kronolojik sıraya koyunuz.
  9. Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin sebepleri nelerdir?Yazınız.
  10. Satrap, Karum, Firavun, Pankuş ve Tavananna kelimeleri size neyi hatırlatıyor? Kısaca yazınız.
  NOT: Her doğru cevap 10 puan olup süre 40 dk. dır. Başarılar
  Kader AYDOĞAN
  Tarih Öğretmeni

  CEVAPLAR
  C.1.
  Kaynak arama(Belge bulma), tasnif etme(sınıflandırma), tahlil etme(çözümleme), tenkit etme(eleştiri) ,terkip(sentez-birleştirme)yapma.
  C.2. 1.Tekrarlanamaz
  2. Deney ve gözlem yapılamaz
  3.Durağan değildir.Bilgi yeni belgeler ışığında değişebilir.
  4.Yer zaman belirtir.
  5.Objektiftir
  6.Sebep sonuç ilişkisi vardır.
  7.İnsanlar meydana getirir.
  8.Dünü anlatır,bugünü açıklar,geleceğe ışık tutar.
  9.Geçmişte yaşanmış olayları inceler.
  Not:Yazılan her maddeiçin 2 puan verilecektir.
  C.3. a:Sümerler
  b.Mısırlılar

  LİSE 1 TARİH DERSİ ÖRNEK YAZILI SORULARI


  1.Tarih araştırmaları yapılırken izlenmesi gereken yöntemi başlıklar halinde sırasıyla yazınız.
  2. Tarih biliminin özelliklerinden 5 tanesini yazınız.
  3.Aşağıda verilen eser ve bilgilerin hangi uygarlıklara ait olduklarını karşılarına yazınız.
  a. Gılgamış Destanı, Ziggurat,Ay yılı takvimi,Yaradılış Manzumesi:……………………..
  b. Keops,Kefren,Mikerinos,tıp,mumyacılık,Güneş yılı takvimi :………………………….
  c Tanrıları Yahova, Tevrat,Hz.Musa,Mescidi Aksa,Tek Tanrı İnancı:…………………..
  d. Kral Giges,Sard,Kral yolu, Madensel para:………………………..
  e. Efes,Milet,Polis, Tales,Diogenes,Heredetos:…………………………  4.Tarih öncesi devirler neye denir?Taş-bakır (kalkolitik) çağını aydınlatan Türkiye’deki en önemli merkezler nerelerdir?
  5.Çin ile Hunlular arasındaki mücadelenin en temel sebebi neydi?Yazınız.
  6.Tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması kimler arasında,ne zaman , hangi adla imzalanmıştır?Yazınız.
  7.Mezopotamya’da kurulan devletlerin adlarını yazınız.
  8.Yunanistan’da İlk olimpiyatların yapılması—Helen Uygarlığının Doğuşu——Yazının Anadolu’ya Asurlularca getirilmesi — Sümer Lagaş Kralı Urukagina tarafından ilk yazılı kanunların yapılması
  Yukarıda verilen olayları kronolojik sıraya koyunuz.
  9. Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin sebepleri nelerdir?Yazınız.
  10. Satrap, Karum, Firavun, Pankuş ve Tavananna kelimeleri size neyi hatırlatıyor? Kısaca yazınız.

  NOT: Her doğru cevap 10 puan olup süre 40 dk. dır.

  CEVAPLAR
  Cevap 1
  Kaynak arama(Belge bulma), tasnif etme(sınıflandırma), tahlil etme(çözümleme), tenkit etme(eleştiri) ,terkip(sentez-birleştirme)yapma.

  Cevap
  1.Tekrarlanamaz
  2. Deney ve gözlem yapılamaz
  3.Durağan değildir.Bilgi yeni belgeler ışığında değişebilir.
  4.Yer zaman belirtir.
  5.Objektiftir
  6.Sebep sonuç ilişkisi vardır.
  7.İnsanlar meydana getirir.
  8.Dünü anlatır,bugünü açıklar,geleceğe ışık tutar.
  9.Geçmişte yaşanmış olayları inceler.
  Not:Yazılan her maddeiçin 2 puan verilecektir.

  Cevap 3
  a Sümerler
  b.Mısırlılar
  c.İbraniler
  d.Lidyalılar
  e.İyonlar

  Cevap 4
  Sümerler tarafından MÖ.3200 lerde yazının bulunmasından önceki döneme tarih öncesi devirler denir. Taş-bakır(Kalkolitik) çağını aydınlatan Türkiye’deki en önemli merkezler Burdur (Hacılar), Çanakkale (Truva), Yozgat(Alişar) , Denizli(Beycesultan) ve Çorum (Alacahöyük)’tür.
  Cevap 5
  Tarihi İpek Yolu’nun denetimini ele geçirmek.
  Cevap 6
  Hititlerle –Mısırlılar arasında Kadeş Antlaşması imzalanmıştır.(m.ö.1280)
  Cevap 7
  Sümerler,Elamlar,Akadlar,Asurlular,Babilliler
  Cevap 8
  Sümer Lagaş kralı Urugakina tarafından ilk yazılı kanunların yapılması(MÖ.2375)—Yazının Anadolu’ya Asurlularca getirilmesi(MÖ.2000)—Helen UygarlığınınDoğuşu(MÖ.330-30)—Yunanistan’da ilk olimpiyatlarının yapılması( 776)
  Cevap 9
  Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin sebepleri ,
  1.İklim ve toprak koşullarının tarım ve hayvancılığa elverişsizliği (kuraklık,çölleşme)
  2.Nüfusun hızla artması karşısında geçim kaynaklarının yetersizliği
  3.Salgın hastalıklar
  4.Türk boylarının birbirleriyle olan mücadelesi.
  5.Dış baskılar(Çin Moğol )
  6.Cihan hakimiyeti düşüncesi.
  7.Türk kültürünü yayama düşüncesi.
  8. Kalıp Esaret altında yaşamaktansa gitme yolunu seçmek.

  Cevap 10
  Satrap: İranlılar(Persler) Anadolu’ya egemen olduklarında Anadolu’yu 24 eyalete ayırmışlar ve bu eyaletlere satraplık denmiş başındaki valiyede satrap adı verilirdi.
  Firavun : Eski Mısır’da krala verilen isim.
  Pankuş : Hititlerde meclise verilen isim.
  Karum: Asurluların Anadolu’da kurdukları Pazar yerlerinin adı.
  Tavananna:Hititlerde kralın hanımına verilen isim.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  1 Aşağıdakilerden hangisi Moğol devleti diğer moğollar zamanla islamlaştığı halde çinlileşmiştir?
  A) Timur imparatorluğu B)İlhanlılar
  C) Çağatay Hanlığı D) Kubilay Hanlığı
  E)Altınorda Devleti

  2 Aşağıdakilerden hangi devletin yıkılması üzerine Eyyübi devleti kurulmuştur?


  A)Abbasiler B)Memlüklüler C) Tulunoğulları
  D)Fatimiler E)Akşitler

  3 Haçlı seferleriyle Bizans’a geçen üstünlük aşağıdakilerden hangisiyle yeniden Anadolu Selçukluları’na geçmiştir?  A)pasinler B)malazgirt C) miryokefelon


  D) yassıçemen E) kösedağ

  4 Yassı çemen savaşında Anadolu Selçukluları hangi müslüman türk devleti ile mücadele etmiştir?


  A)Harzemşahlar B)Saltuklular C)Danişmetliler
  D)Eyyübiler E)Memlüklüler

  5 Haçlı seferleri sırasında aşağıdaki devletlerden hangisi haçlılara yardım etmiştir


  A)Bizans İmparatorlugu


  B)İznik Rum İmparatorlugu


  C)Trabzon Rum İmparatorlugu
  D)Danişmetlilert E) Eyyübiler

  6) 1187 Hıttin savaşında haçlıları yenerek Kudüs’ün geri alınması hangi devlet tarafından sağlanmıştır?
  A)Zengiler b)Artuklular C)Eyyubiler D)Memlüklüler E) Anadolu Selçukluları

  7 Karahanlılar Devleti aşağıdaki özelliklerden hangisiyle göktürk devletinden ayrılır?  A)Türkler tarafından kurulmuş olması


  B)İslam dinini kabul etmesi
  C )Doğu ve batı diye ikiye ayrılması
  D) Asya’da kurulmuş olması
  E)Türk kültürünü anlartan yapıtlara sahip olması

  8 Türkler’in İslamiyeti kabulleriyle aşağıdakilerden hangisiinde kısa zamanda bir değişiklik görülmüştür?


  A)Dini inançlara
  B) Milli eserlerinde
  C)Eğitim ve ögretimde
  D)Memleketin hanedan mensuplarının ortak malı sayılması anlayışında
  E)Süsleme sanatlarında

  9 Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklular’da esnafın teşkilatlanmasına yönelik olarak kurulmuştur?


  A)Yesevilik B) Ahilik C) Bedestan D)İmaret E) Lonca

  10 Selçuklular devrinde çeşitli yollardan gelen kervanlar askeri muhafızlar tarafından kurulmuş, zarara uğrayan


  kervanların masrafları devlet tarafından karşılanmıştır.
  Selçukluların bu politikalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Siyasi birliği sağlama

  B)Toprak sistemini düzenleme


  C)Haçlı seferlerine karşı koyna
  D)Ticareti geliştirme
  E)Hilafeti koruyuculuk altına alma

  11 Suriye Filistin ve Mısır’da İslam hakimiyeti aşağıdakilerden hangisinde başlamıştır?  A)Memlüklüler devri B)Dört halife devri
  C)Emeviler devri D)Abbasiler devri
  E)İlhanlılar devri

  12 aşağıdakilerden hangisinde ilk defa hilafet babadan oğula geçen bir saltanata dönüşmüştür?


  A)Abbasiler B) Emeviler C) Selçuklular


  D)Endülüs Emevileri E) Osmanlılar

Sayfayı Paylaş