9. sınıf tarih yazılısı

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 9. Sınıf' bölümünde yilokilo tarafından paylaşıldı.

 1. yilokilo

  yilokilo Üye

  Katılım:
  14 Ekim 2010
  Mesajlar:
  18
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  arkadaşlar biz tarih yazılısı olacağız.ilk dönem ne gibi sorular çıkabilir?yani nasıl sorular gelebilir?şimdiden herkese teşekkürler.
 2. Kübra'cıkk

  Kübra'cıkk Üye

  Katılım:
  14 Kasım 2011
  Mesajlar:
  67
  Beğenileri:
  42
  Ödül Puanları:
  0
  arkadaşa katılıyorum da hani bir testte koyabilirsiniz ..)
 3. karapiton

  karapiton Üye

  Katılım:
  21 Aralık 2010
  Mesajlar:
  76
  Beğenileri:
  39
  Ödül Puanları:
  0
  TARİH BİLİMİNE GİRİŞ
  1. I. Olayların doğruluğunun kanıtlanmasında belgelerden yararlanılması
  II. Deney ve gözlem yöntemi ile araştırma yapılması
  III. Farklı bilim dallarından yardım alınması
  IV. Olayların günümüz koşullarına göre değerlendirilerek yorum yapılması
  V. Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurulması
  durumlarından hangilerinin tarih bilimi için geçerli olduğu savunulamaz?
  A) I ve II B) I ve III C) III ve V
  D) II ve IV E) IV ve V

  2. Tarih biliminin yer ve zaman gösterme özelliği göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi tarihi bir olayın anlatımı olarak kabul edilebilir?
  A) Savaş biraz daha çabuk bitseydi sonuç olumlu olabilirdi.
  B) Hükümdarın kararlı tutumu ülkesi için olumlu sonuçlar verdi.
  C) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki egemenliği XX. yüzyıl başlarında sona ermiştir.
  D) Tarih boyunca en çok kuşatılan şehir İstanbul olmuştur.
  E) Maliyenin bozulması birbirine benzeyen olumsuz gelişmelerin ortak sonucudur.

  3. 1402'de Türk dünyasının liderliği için Timur ile Yıldırım Bayezid arasında yapılan Ankara Savaşı'nın kaybedilmesi Anadolu'da siyasi birliğin bozulmasına yol açtı.
  Yukarıdaki bilgide tarihin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?
  A) Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurması
  B) Geçmişi açıklayarak günümüze ışık tutması
  C) Olayın gerçekleştiği zamanı bildirmesi
  D) Olayın geçtiği yeri belirtmesi
  E) Olayın kahramanlarından sözedilmesi

  4. Tarihi olaylar incelenirken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri de objektif olmaktır.
  Aşağıdakilerden hangisi, tarih araştırmaları sırasında objektiflikten uzaklaşıldığının bir göstergesidir?
  A) Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısının kurulması
  B) Birinci elden kaynaklardan yararlanılması
  C) Olayın geçtiği dönemin koşullarının gözönünde bulundurulması
  D) Olayla ilgili siyasi gelişmelere yer verilmemesi
  E) Olayın geçtiği bölgede araştırma yapılması

  5. - Tarih; geçmişte yaşanmış olayların belgelere dayandırılarak neden-sonuç ilişkisi içinde araştırılıp yer ve zaman belirtilerek açıklanmasıdır.
  Bu bilgiye göre, bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
  A) Olayın üzerinden belli bir zaman geçmiş olmalıdır.
  B) Olayın geçtiği yer belirtilmelidir.
  C) Olayın gerçekleştiği zaman belirtilmelidir.
  D) Yazılı ve yazısız kaynaklar bulunmalıdır.
  E) Benzer olaylar yaşanmış olmalıdır.

  6. Tarihe yardımcı bilimlerden bazıları ve inceleme konuları şunlardır;
  - Etnografya ; Toplumların özkültürleri
  - Nümizmatik ; Eski paralar
  - Paleografya ; Eski yazılar
  Bu bilim dallarından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili sonuçlar ortaya konamaz?
  A) Ekonomik yapı
  B) Kültürel gelişmişlik
  C) Coğrafi konum
  D) Kullanılan yazının türü
  E) Ticaret yapılıp-yapılmadığı

  7. Tarihi oluşumlar; milletlerin siyasi, bilimsel, ekonomik ve kültürel alanlarda birbirleriyle yaptıkları yarışların ürünüdür.
  Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisinin tarihi bir olay özelliği taşıdığı savunulamaz?
  A) Hayvanların evcilleştirilmesi
  B) Lidyalıların parayı kullanmaya başlaması
  C) Alfabenin kullanılması
  D) Kadeş Savaşı
  E) İskender'in Asya Seferi

  8. Yazının kullanılmasından önceki dönemler tarih öncesi, yazının kullanılmasından sonraki dönemler ise tarih çağları olarak nitelendirilir. Tarihin incelenme ve öğrenilmesini kolaylaştırmak amacıyla yapılan bu sınıflandırmada bilim adamları, tarih çağlarına ait bilgileri daha kesin ve doğru olarak kabul etmektedir.
  Bu durum tarih çağlarının hangi özelliği ile açıklanabilir?
  A) Kültürlerin ortaya çıktığı dönem olması
  B) Devletlerarası çatışmaların hızlanması
  C) Toplumlararası kültür etkileşim yaşanması
  D) Tarih öncesi bulguları dikkate almaması
  E) Yazılı kaynaklardan yararlanılarak araştırılabilmesi

  9. Bir uygarlık merkezinde tarih öncesi dönemlerin tamamı yaşanmadan da tarih çağlarına geçilebilir.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Anadolu'da yontmataş devrine ait mağara resimlerinin bulunması
  B) Mısırlıların kendine özgü hiyeroglif yazıyı kullanması
  C) Anadolu'da tunç devri yaşanırken Asurlulara ait ticari tabletlerin bulunması
  D) Türklere ait ilk yazılı belgelerin VIII. yüzyıla ait olan Orhun Kitabelerinin olması
  E) Kalkolitik çağda Anadolu'da dinsel inanışların ortaya çıkması
  10. Yontma taş döneminde mağarada yaşayan, ilkel taş aletler yapan ve ateşi kullanmayı başaran insanoğlu, cilalı taş döneminde yerleşik hayata geçerek üretici olmuş, ayrıca seramikten eşyalar yapmaya başlamıştır.
  Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) Uygarlığın zamanla geliştiğinin
  B) iletişim araçlarının geliştiğinin
  C) Madeni eşyalar üretildiğinin
  D) Yazının kullanıldığının
  E) Merkezi devletlerin kurulduğunun


  11. Kalkolitik dönemde dini inançlar gelişmiş, insanlar bereket ve bolluk simgesi sayılan "Büyük Ana"ya tapmışlardır.
  İnsanların dini inançlarında bu özelliğe yönelmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Şehirleşmenin giderek gelişmesi
  B) Ekonomik yaşamın tarıma dayalı olması
  C) Sanat çalışmalarının gelişmeye başlaması
  D) İlk mezar örneklerinin yapılması
  E) Ölümden sonraki hayata inanılması

  12. - Miladi takvime başlangıç olarak Hz. İsa'nın doğumu
  - Hicri takvime başlangıç olarak Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü esas alınmıştır.
  Buna göre; miladi takvimin Avrupa'da, hicri takvimin ise Ön Asya' da daha yaygın olarak kullanılması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Miladi takvimde Roma uygarlığının etkisinin olması
  B) Farklı inanç sistemlerinin benimsenmesi
  C) Coğrafi konumların farklı olması
  D) Bilimsel gelişmelerin yetersiz olması
  E) Hicri takvimin Ön Asya'da ortaya çıkmış olması  CEVAP ANAHTARI_________
  1. D 2. C 3. B 4. D 5. E 6. C 7. A 8. E 9. C 10. A 11. B 12. B
  Kübra'cıkk bunu beğendi.
 4. Kübra'cıkk

  Kübra'cıkk Üye

  Katılım:
  14 Kasım 2011
  Mesajlar:
  67
  Beğenileri:
  42
  Ödül Puanları:
  0
  KopyaLa yapıştır tabi =/ akıLLı senii

Sayfayı Paylaş