9.sınıf türk edebiyatı kitabı 59-90 arası?

Konu 'Edebiyat 9.Sınıf' bölümünde --- tarafından paylaşıldı.

 1. ---

  --- Üye

  Katılım:
  16 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  40
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0

  arkadaşlar 60-90 arası yapan varsa yardımcı olabilir mi diğer cevaplarada baktım ama bu seneki konular onlarla uyuşmuyor yardımcı olursanız sevinirim.
 2. pegasus787

  pegasus787 Üye

  Katılım:
  14 Mart 2010
  Mesajlar:
  11
  Beğenileri:
  19
  Ödül Puanları:
  0
  bana da lazım
 3. Rüzgar

  Rüzgar Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  31 Ekim 2008
  Mesajlar:
  2.028
  Beğenileri:
  875
  Ödül Puanları:
  113

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  arkadaşlar 60-90 arası yapan varsa yardımcı olabilir mi diğer cevaplarada baktım ama bu seneki konular onlarla uyuşmuyor yardımcı olursanız sevinirim.
  Genişletmek için tıkla...

  Uyuşur mu bilemeyeceğim ama .. :)

  sayfa 60:
  1)dört birimden luşmuştur
  3)akşam yine akşam yine akşam
  göllerde bu dem bir kamış olsam

  sayfa 59 ve 67 arası
  1.ETKİNLİK CEVABI:
  Sanat eserinin zenginliğini gösterir.Çünkü birtek nesne veya obje üzerinde çalışılmamıştır.Bu resimde birden fazla objeyi görebilmekteyiz.

  2.ETKİNLİK CEVABI:
  1.metinde şair kendi duygularını anlatmış ve daha çok mecaz anlama yer vermiş.2.metinde ise yazan kişinin düşünceleri değil de daha çok bilgi vermek niteliğinde ve gerçek anlama yer verilmiştir.Bu iki metinde ''Bir Günün Sonunda Arzu'' da daha çok anlamlı olduğunu görüyoruz.Bunun nedeni de şairin mecaz anlama çok yer vermesi ve okuyucular tartafından farklı yorumlanmasıdır.

  3.ETKİNLİK CEVABI:
  Yorum farklılığının sebebi okuyucunun bilgisiyle,kültürüyle,duyguve düşünceleriyle aynı zamanda ruh hali ile ilişkilidir

  1.Sorunun Cevabı:
  Bir günün sonunda arzu şiiri 4 birimden oluşmuştur..
  1.Birim:Şair durumunu güller ile ilişkilendirerek anlatmıştır.
  2.Birim:Şair akşam vaktinin kendisinde uyandırdıklarını yazmış.
  3.Birim:Akşamın dünyaya etkisini anlatmıştır.
  4.Birim:Akşam saatlerinden dileğini anlatmıştır.
  Teması: Akşamdır.

  2.Sorunun Cevabı:
  Renk yönü ile ilişki kurulmuştur.Kırmızı rengi ile ilişki kurulmuştur.

  3.Sorunun Cevabı:
  ßütün dizeler farklı anlamlara çekilebilir.ßunun nedeni ise kişinin yani okuyucunun ruh haline,bilgisine,duygusuna bağlıdır.

  4.Sorunun Cevabı:
  Evet yorumlanabilir.Şiirde bulunduğubu yeni ve farklı anlamı şiirin bütünlüğüyle ilişkilendirerek sebepleriyle birlikte açıklamak gerekir.

  ANLAMA YORUMLAMA
  1.Sorunun Cevabı:
  Şiirin çok anlamlığından kaynaklanır.Okuyucunun ruh hali,bilgisi,kültürüyle ilişkiilidir.

  2.Sorunun Cevabı:
  -Şiirin çok ya da tek anlamlı olması,
  -Şiirin hangi geleneğe bağlı olması ve geleneğin özellikleri,
  -Şiirin yazıldığı zamanın koşulları

  3.Sorunun Cevabı:
  Zamanın çok çabuk geçtiğini ve insanda büyük değişikler yarattığıdır.

  ÖLÇME DEĞERLENDİRME
  1)D,Y
  2)TEMA
  3)E ŞIKKI
  4)C ŞIKKI

  Ölçme Değerlendirme
  1) D-Y
  2)Kör olmasına yazılacak boş yere.
  3)Çapraz eşlendireceksin.

  sayfa 67 :
  1)Hikaye metninde anlam kaybı daha az olurdu.Çünkü redif ve kafiye kullanılmamıştır.
  2)çoçuğun ateşlenmesi
  Doktorun gelmesi
  Annenin telaşlanması
  Çocuğun iyileşmesi
  Annenin korkusu
  3)Gerçek hayatta yaşanılabilir niteliktedir ve bu yüzden yaşanılabilir.
  4)-
  5)Lirik şiir
  Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.

  Epik şiir
  Destansı özellikler gösteren şiirlerdir. Kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları işlenir. Okuyanda coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır. Daha çok, uzun olarak söylenir. Divan edebiyatında kasideler, Halk edebiyatında koçaklama, destan, varsağı türleri de epik özellik gösterir. Tarihimizde birçok şanlı zaferler yaşadığımızdan, epik şiir yönüyle bir hayli zengin bir edebiyatımız vardır.

  Lirik Şiir
  Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.

  Pastoral şiir
  Doğa şiirlerini, çobanların doğadaki yaşayışlarını anlatan şiirlerdir. Doğaya karşı bir sevgi, bir imrenme söz konusudur bunlarda. Eğer şair doğa karşısındaki duygulanmasını anlatıyorsa “idil”, bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatırsa “eglog” adını alır

  Satirik şiir
  Eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay, durum, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Bunlarda didaktik özellikler de görüldüğünden, didaktik şiir içinde de incelenebilir. Ancak açık bir eleştiri olduğundan ayrı bir sınıfa alınması daha doğru olur. Bu tür şiirlere Divan edebiyatında hiciv, Halk edebiyatında taşlama, yeni edebiyatımızda ise yergi verilir.

  Dramatik şiir
  Tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir haline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Bu durum dram tiyatro türünün ( 19. yy. ) çıkışına kadar sürer. Bundan sonra tiyatro metinleri düz yazıyla yazılmaya başlanır.

  Dramatik şiir harekete çevrilebilen şiir türüdür. Başlangıçta trajedi ve komedi olmak üzere iki tür olan bu şiir türü dramın eklenmesiyle üç kere çıkmıştır.


  72.Sayfa 1.Metin incelemenin cevapları:

  1)Aruz ölçüsü vardır.Dize sonlarındaki ses olaylarıyla ahenk ritim yapılmıştır.

  2)Nazım şekli:Gazel Nazım Birimi:Beyittir.

  3)

  a bölümünün cevapları:
  1.Birim:Cemin devrinin sona erdiğini,
  2.Birim:Halkın arasında iyilik kalmamış sadece selam olduğunu,
  3.Birim:Sevgilinin iyiliği karşısında rakiplerinin ham meyve kalacağini,
  4.Birim:Kötülüklere karşı inkitam alınamadığı,
  5.Birim:Allahtan bu dünyada yapamadığı işleri yapmayı istiyor.

  B.bölümü:

  Gazel'in birinci ve üçüncü beyti arasında anlam bakımından bir ilişki vardır,Çünkü her iki beyitte de yakınma söz konusudur.

  4)Divan şiiri geleneğine bağlı yazılmıştır.Yabancı isim ve tamlamalar divan şiiri özellikleridir.

  5)İnsanların artık bazı değerleri unuttuğudur.

  6)Gölgede kalan meyve olgunlasamaz.

  7)Bize de saki cem in kadehiyle içki su,bizimde gönlümüz açlsın.

  8)Söz sanatı Telmihtir. 1. beyitte kullanılmıştır.

  74.Sayfanın cevapları:

  1)Hece ölçüsüyle ritim oluşturulmuştur.Dize sonlarındaki ses benzerliklerinden ahenk,ritim oluşturulmuştur.Nazım birimi dörtlüktür.ßirim sayısı dörttr.Nazım şekli koşmadır.

  2)Nazım şekli: Koşma
  Nazım birimi : kıta (dörtlük)

  3)
  1.Birim:sevgilinin güzelliğinden söz ediyor.
  2.Birim:Aşkın özlemini dile getirmiştir.
  3.Birim:Sevgilinin aşığın üzerindeki etkisini anlatıyor.
  4.Birim:Sevgiliyle dolaşmayı istediğini anlatıyor.
  Teması: Aşk

  4)1.cümlede mecaz anlatım,2.cümlede tekrar mecaz anlatım ve son cümlede benzetme ve mecaz anlam vardır.

  5)Koşmanın ait oldugu dönemde aşk anlayışının sevgiliye bağlı hakim bir anlayış oldugunu anlıyoruz.

  6)1.de mübalaga 2.de Tenasüp

  75.Sayfanın cevapları:

  ETKİNLİK:

  Benzerlikleri:
  -İkisi de sade dil ile yazılmış,halk deyişlerine yer verilmiştir.
  -İkisinde de (6+5) 11'li hece ölçüsü kullanılmıstır.
  -İkisi de kıtadır.
  -İkisi de koşmadır.
  -İkisinde de aşk konusu temadır.
 • Rüzgar

  Rüzgar Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  31 Ekim 2008
  Mesajlar:
  2.028
  Beğenileri:
  875
  Ödül Puanları:
  113
  Sayfa 77
  1)Nazım birimi dörtlüktür.ßu açıdan koşma,semai nazım şekilleriyle benzerlilik gösterir.Aruz ölçüsü vardır.ßir divam şiiridir.Nazım şekillerinden ise gazel,kaside,şarkı nazım şekilleriyle benzerlilik gösterir.

  2)İstiklal Marşında işlenen konuları inceleyecek olursak şunlardır;Türk milletine sesleniş,ßayrağa sesleniş,Türk'ün yılmaz karakteri,Askerlerin yaptıklarıdır.

  3)Ocağı tütmek soyu devam etmek anlamında,ocağı sönmek ise bunun tam aksine soyunun tükendiği anl***** gelmektedir.

  4)Renk bakımından ilişki kurulmuştur.

  5)Mehmet Akif Ersoy bu sözü ile Kurtuluş Savaşı yıllarının Türk milleti için ne kadar acı verici bir zaman olduğunu anlatmak için söylemiş ve bir daha Türk Milletinin böyle bir felaket ile karşılaşmasını istememiştir.

  6)Kurban olmak deyimi Sana dökülen kanlarımızın hepsi helal dizesi ile uygunluk gösterir.

  7)Birinci de sevgilinin kaşına benzetilmiş ikinci dizede ise aya benzetilmiştir.

  8)Bu dize demir dağının eritildiği ''Ergenekondan Çıkış'' ile ilişkilendirirebilir.ßu ifade de Türk milletinin zorluklara karşı yılmayacağını gerekirse dağları aşıp engelleri geçebileceğini anlatıyor.

  9)''Ulusun'' ifadesinin anlamı hayvan ulumasıdır.Tek dişi kalmış canavar dizesinde bahsedilen ise Batı Devletleridir.

  10)
  Sosyal hayatı anlatan dizeler ;
  *Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli.
  *Ebedi yurdumun üstünde beniminlemeli.

  Tarihi Geçmişi anlatan dizeler ;
  *Ben ezelden beridir hür yaşadım,hür yaşarım.

  Sana olmaz dökülen kanlarımızın hepsi helal dizelerinde ise Türk milletinin Vatanı için bayrağı için düşünmeden canını verebileceğinin göstergesidir.

  11)Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşına yansıyan sanat anlayışı;Milli edebiyat döneminin dili ve söyleyişi.Anlamın okuyucunun ruh haline değilde metne bağlı olması.Şiirlerine yansıyan toplumsal sorumluluk ve gerçek samimiyettir.

  12)Mehmet Akif,kullandığı aruz ölçüsü ve bazı yabancı kökenli kelime gruplarıyla divan şiiri geleneğinden yararlanmış.Özellikle ikinci dörtlükteki halk söyleyişleriyle (kurban olmak,helal etmek) halk şiirine benzetmiştir.

  13) Arkadaşlar yazdığım söz sanatlarını verilen boşluklara sırasıyla yazacaksınız.

  -Nida (seslenme sanatı)
  -Mecaz-ı Mürsel
  -Mecaz-ı Mürsel
  -Tekrar sanatı
  -Teşhis sanatı
  -Nida (seslenme sanatı)
  -Mubalağa (abatma sanatı)
  -Benzetme sanatı
  -Teşhis sanatı


  sayfa 80
  1.sorusu:dıdaktık bir siirdir.
  7 lık hece olcusuyle yazılmıstır.
  3.soru;1.konuda;
  kendı ıcınden ne hıssederse onu yaptıgını soyluyor.
  2.konuda
  evlerın bınaların olusaumunu bınaların ve evlerın yok olusmunu anlatıyor.
  3.konuda; velvelerın oldugu gun tukenmesını(bıtmesını)soyluyor.

  sayfa 81
  9.Soru:
  tezat sanatı:zıt kavramlarınnın bır arada kullanılması cennet =cehennem gıbı
  tesbıh sanatı;benzeyen benzetme sanatı edatlı sanat tek unsuru ıstıare

  sayfa 82
  1.soru:
  nazım bırımı beyıttır.
  kafıye kullanılmıstır.
  hece olcusu vardır.
  mubalaga sanatı kullanılmısıttr.
  3.soru::
  camı avlusundan bahsedıyor. bu camınınde eskı oldugunu soyluyor..
 • iremnurgül

  iremnurgül Üye

  Katılım:
  17 Ekim 2010
  Mesajlar:
  27
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
 • gfbsusuf

  gfbsusuf Üye

  Katılım:
  31 Ocak 2011
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  Firat yayinlari 9.sinif edb. Kİtabi 101 den 108 e kadar cevaplar!!!
 • felisberta

  felisberta Üye

  Katılım:
  24 Şubat 2011
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0
  83-84 lazım..
  merve_irem bunu beğendi.
 • Sayfayı Paylaş