98-98 özettt acil yardımm !

Konu 'Sosyal Bilgiler 8. Sınıf' bölümünde '-§Âß!m£L£qq-' tarafından paylaşıldı.

 1. '-§Âß!m£L£qq-'

  '-§Âß!m£L£qq-' Üye

  Katılım:
  21 Şubat 2011
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0

  Arkadaşlar INKILAP ders kitabı sayfa 98 ve 99 ' un kısa bi özetini rica etsem :confused:
  ACİLLLLLLLLLLLLL LÜTFENN ! :(
 2. '-§Âß!m£L£qq-'

  '-§Âß!m£L£qq-' Üye

  Katılım:
  21 Şubat 2011
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0
  Edebiyat Performans Ödevi (1. Ünite - 11. Sayfa) 9. Sınıf

  Sayfa Numarası: 11. Sayfa
  Ünite: 1
  Beklenen Performans: Güzel sanatlarla ilgili etkinliklerin neler olduğunu ve edebiyatın güzel sanatlar içindeki yerini belirleme.

  Ödev Konusu
  1. Güzel sanatlar tanıtımı içerisinde yer alan sanat dallarının adlarını belirleyiniz.
  2. Güzel sanat dallarının özelliklerini araştırınız.
  3. Güzel sanat dallarının her birinde kullanılan malzemelerin özelliklerini araştırınız.
  4. Güzel sanat dallarından (kendi seçtiğiniz) birinin eser olarak kabul edebilmesi için geçirdiği aşamaları araştırınız.
  5. Güzel sanat dallarından birine ait bir serin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını araştırınız. Bu eseri tanıtınız.

  Performans Ödevi*- Türkçe Edebiyat 01.10.10 Tarihli Ödev Konusu

  Sanat dalları genel olarak iki gruba ayrılmıştır. Bunlar:

  a) Pratik sanatlar / endüstriyel sanatlar (zanaat)
  b) Güzel sanatlar

  Güzel sanatlar deyince aklımıza, insan yaratıcılığı, insanın ilk çağlardan bu yana kendini ifade ettiği, tam yetkinleşemediği dönemlerde, çizgi, boya, kil yoluyla içini döktüğü biçimler, desenler, çeşitli oluşumlar gelir. Yetkinleştiği dönemlerde ise, örnekler çok çeşitli. Sözgelimi, ünlü rönesans sanatçıları, yapılar, anıtlar, köprüler, müzeleri dolduran resimler, sonra şiirler ya da Mimar Sinan'ın camileri, çeşmeleri, köprüleri, vb. derken günümüzün sanat eserleri, insan aklıyla duygularının estetik beğenisiyle yaratıcı gücünün ortaya koyduğu, bilim ve teknolojinin de en üst seviyelerindeki çağımız sanatçılarının sanat ürünleri ortaya çıkmıştır: Çağdaş resim, heykel, roman, tiyatro, sinema, çelik ve cam yapılar, incecik kullanım eşyaları, sesin, ışığın, rengin, oyun gücünün birleştiği büyük sahne olayları, türlü tasarımlar.
  Güzel sanatlar, güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlar için kullanılır. Bu terim ilk defa Fransızcada beaux arts olarak, resim, heykel, baskı gibi görsel sanatları tanımlamak için bulunmuştur. Günümüzde daha çok, klasik veya akademik sanatla bağlantılı olan geleneksel görsel sanatlar anlmına gelir.
  Güzel sanatlar teriminin ortaya çıkışındaki motivasyon, resim, heykel gibi görsel sanat dallarını; tekstil, seramik gibi zanaat ve uygulamalı sanatlardan ayırmaktı. Buradaki "güzel", sanat eserinin niteliğini değil, disiplinin estetikle bağlantısını vurgulamak için kullanılmıştır. Günümüzde icra edilen ve sadece resim, heykel ve baskıyla kısıtlı olmayan modern ve çağdaş sanat eserleri için açıklayıcı ve kapsayıcı olmadığından, buna alternatif olarak görsel sanatlar tabiri kullanılmaktadır.
  Güzel sanatlar içine, Ortaçağ bilginleri tarafından on sanat sokulmuştur. Bunlar:

  1. Sarf (dilbilgisi)
  2. Nahiv (sözdizimi)
  3. İlmi beyan (güzel konuşma bilimi)
  4. Belagat (güzel konuşma bilimi)
  5. İstatistik
  6. Felsefe,
  7. Musiki,
  8. Matematk
  9. Geometri
  10. İlmi heyet (astronomi)' idi. Fakat bunlardan çoğu, bilimler arasına girmiş ve güzel sanat olmaktan çıkmıştır.

  Acaba güzel sanatları nasıl sınıflandırabiliriz?
  Geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki biçimde sınıflamak, bize bazı kolaylıklar getirebilir.
  Geleneksel sınıflama, güzel sanatları, hitap ettiği duyu organlarına göre sınıflar. Sözgelimi "görsel sanatlar" (plâstik sanatlar), göze ve görmeye dayanan sanatları, resim, heykel, mimari gibi dalları bir grupta toplar. Fonetik sanatlar, müzik ve türleri ile edebiyatı; ritmik sanatlar ise, hem görme ve hem de hareketle ilgili olan sinema, opera gibi sanatları kapsar.
  Ancak, bu sınıflandırmanın ister istemez dışında kalabilen bazı türler de olabilir. Sözgelimi, karikatür veya seramik gibi. Bu sebeple, daha çağdaş bir sınıflandırmaya gerek duyulmuştur. Bu sınıflama, söz konusu edilen sanat dalının niteliği ve tekniği gözönünde bulundurulmaktadır. Buna göre, şöyle bir sınıflandırma yapılabilir:
  Yüzey Sanatları: Tüm iki boyutlu sanat çalışmaları, yani bir eni ve bir boyu olan kâğıt veya tuval üzerine, bir duvar ya da kumaş üzerine uygulanan sanatlardır: resim ve türleri ( yağlı boya, sulu boya, baskı sanatları, afiş, grafik çizimler ), duvar resmi, minyatür, karikatür, fotoğraf, batik, süsleme vb.
  Hacim Sanatları: Üç boyutlu sanat çalışmalarıdır. Sözgelimi heykel, seramik, anıtlar gibi.
  Mekân Sanatları: İç ya da dış mekânı içine alan ya da düzenleyen sanat dallarıdır. En başta mimarî olmak üzere (bahçe mimarîsi, peyzaj mimarîsi), çevre düzenlemesi gibi mekâna ilişkin tüm tasarım çalışmaları.
  Dil Sanatları: Edebiyat ve yazı türlerini kapsayan sanatlardır; roman, hikâye, şiir, deneme, tiyatro metni, film senaryosu vb. gibi.
  Ses Sanatları: Müzik ve bütün türlerini kapsayan sanatlardır : Halk müzikleri, klâsik müzikler gibi.
  Hareket Sanatları: İnsanın, bedeniyle anlatım gücü kazandırdığı sanatlardır: Bale, dans türleri, Halk dansları, pandomim vb.
  Dramatik Sanatlar: İnsanın, eyleme dönüşmüş ifadelerle kendini veya bir olayı, bir olguyu anlattığı sanatlardır: tiyatro, opera, müzikal oyun, kukla gibi sahne sanatları, sinema, gölge oyunu gibi türleri buna örnek olarak gösterebiliriz.
  Böylece, bütün sanat dallarını içine alan bir sınıflandırma yapmış olunur.

  Güzel sanatların çeşitleri:
  1 - Edebiyat: Kelimelerle yapılan bir güzel sanattır. Nazım ve nesir yolundaki bütün eserler bu kola girer.
  2 - Resim: Yağlı, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin üzerine çizgiler çizme ve boyama suretiyle yapılan güzel sanattır. Resim yapan sanatçıya ressam adı verilir.
  3 - Heykel: Ya tabiatta var olan ya da hayalde canlandırılan varlıkları,taş, çamur, tahta, maden gibi maddeler kullanmak suretiyle üç boyutlu olarak yapma işidir. Heykel yapanlara heykeltıraş adı verilir.
  4 - Mimarlık: İnsanların estetik zevklerine hitap edecek şekilde yapılar yapmaktır. Tarihî olmak özelliğini kazanmış yapıtlar, tapmaklar, camiler, saraylar, bir medeniyetin en güzel eserlerini meydana getirirler. Sanatçılarına mimar adı verilir.
  5 - Musiki (Müzik): Sesleri melodi haline getirme sanatıdır. Müzik, pek çok bölümlere ayrılır. Musiki bestecilerine musıkişinas denir.
  6 - Tiyatro: Bir hikâyenin, sahnede, oyuncular tarafından canlandırılarak temsil edilmesi sanatıdır. Bugün tiyatro eserleri, sinemalarda, radyolarda, televizyonlarda yer almaktadır. Eseri oynayan sanatçılara aktör, aktris adı verilir.
  7 - Dans: Musikiye uyularak yapılan ritmik hareketlerdir. Pek çok çeşitleri vardır.
  Bunların dışında olarak, bugün, sinema ve fotoğrafçılığı da güzel sanatlar arasında sayanlar vardır.
 3. '-§Âß!m£L£qq-'

  '-§Âß!m£L£qq-' Üye

  Katılım:
  21 Şubat 2011
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0
  11.sayfa 4.şıkıN cewapLarı

  BİR EDEBİYAT YAZISININ ESER OLARAK KABUL EDİLMESİNİN AŞAMALARI

  Her hangi bir şiir, bir düz yazı yazabilmeyi herkes yapabilir. Önemli olan, onun bir eser, güzel sanat eseri olmasıdır ve bu eseri yaratmanın da bazı aşamaları vardır. Yaratıcılık, duygu ve düşünce gerektiren bir eser yazmanın aşamaları şöyledir:
  1)ilk olarak, yapacağımız sanat eserine gönülden değer vermemiz ve yapabileceğimize “inanmamız” gerekir.
  2)daha sonra yapacağımız eserinin konu aldığı sanat dalıyla ilgili yoğun bir araştırma yapmamız gerekir. Bu bize yaptığımız araştırmada o sanatın tarihinde ve günümüzde kullanılmış ve kullanılan bazı yöntemler hakkında bilgi verir.
  3)hayatın gündemini veya geçmişteki olayları ele alarak bu olayları yapacağımız esere yansıtmamız gerekir. Ele aldığımız bu konuları eserde “gizli” ve “dolaylı” bir şekilde belirtmemiz gerekir. Bu eseri okuyan insanların eseri okurken düşünmelerini gerektirmesini sağlar ve her zaman düşünce gerektiren eserler daha önemli ve değerlerdir. Mesela Osman Hamdi beyin bir eseri olan kaplumbağa terbiyecisi resmi insana düşünme ve anlama gerektiren bir eserdir. Bu eserde insanın çağdaşlaşması ele alınmıştır.
  4) daha sonra edebiyat sanatıyla ilişkili bir sürü kitaplar, antolojiler ve yazılar okumak gerekir. Çünkü başka yazarların yorumları bize fikirler verir. Fakat yanlış anlaşılmasın! Başka yazarın yorumunun tamamını almamalıyız. Sadece yazıda ele alınan konu hakkında ve sanatçının yapmış olduğu yorum tarzı hakkında fikir edinebiliriz.
  5)Önemli olan başka bir konu ise yaptığımız eser veya eserleri kendimize meslek malzemesi etmemeliyiz.bu zanaatkarcılık olur.
  6)son olarak yazdığımız edebi yapıtı yapılan yarışmalara, sergilere veya yapıtın ait olduğu sanat dalıyla alakalı olan kurumlara verilmesi gerekir.

  ( alıntıdır )

Sayfayı Paylaş