Abbasiler Dönemi

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi (Soru-Cevap-Konu Anlatım)' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  Abbasiler Dönemi



  Abbasi Hükümdarları



  Ebu'l Abbas Dönemi





  Abbasi Devleti, Hz. Muhammed'in amcası Abbas'ın torunlarından Ebu'l Abbas tarafından 750 tarihinde kuruldu.

  Abbasi hükümdarları, Emeviler gibi Arap üstünlüğüne dayalı bir devlet kurmadılar.

  Ebu'l Musa, Haşimiye şehrini devlet merkezi yaptı, iç karışıklıklarla uğraştı, kanlı bir şekilde siyasi birliği sağladı.



  UYARI : Ebu'l Abbas, siyasi birliği sağlarken yaptığı çalışmalar yüzünden "Seffah" (kan dökücü) lakabını almıştır.





  Ebu Cafer El- Mansur Dönemi





  Ebu Cafer El-Mansur, 754 yılında halife oldu.

  754 yılında Abbasi Devleti'nin başkenti Bağdat'a taşındı.

  751 yılında Çinlilerle Talas savaşı yapıldı.

  Bu dönemde kültür hareketleri oldukça ilerledi.





  Harun Reşit Dönemi





  Harun Reşit, 786 yılında Abbasi Devleti'nin başına geçti.

  Bu dönem Abbasilerin en parlak dönemi oldu.



  UYARI : Binbir Gece Masalları'nda geçen Bağdat halifesi Harun Reşit'tir. Binbir Gece Masalları'nda özellikle bu dönemdeki İslam hazinesinin zenginliği vurgulanır.



  Anadolu'ya akınlar yapıldı, İstanbul kuşatıldı fakat başarılı olunamadı.

  Bu dönemde de iç isyanlar sürdü.





  Me'mun Dönemi





  Harun Reşit'in ölümü üzerine yerine oğlu Emin geçti.

  Kısa süre sonra yerine Harun Reşit'in diğer oğlu Me'mun geçti.

  Mu'tezile Mezhebi bu dönemde ortaya çıktı.

  Bu dönemde Antik Çağ Yunan eserleri Arapça'ya çevrildi.



  UYARI : Arap-İslam Devleti kültür ve sanat alanında dışarıdan (Helenizm'den) en çok bu dönemde etkilenmiştir.





  Mu'tasım Dönemi





  Me'mun'un ölümü üzerine 833 yılında kardeşi Mu'tasım halife oldu.

  Bizans sınırlarında "Avasım" denilen Türk ordugahları kurdurdu.



  UYARI : Avasım kentlerinin oluşturulma nedeni; İslam dünyasına karşı Bizans saldırılarını kırmaktır.



  Mu'tasım'ın ölümü üzerine merkez otorite zayıfladı.



  UYARI : Türkler'in sınır boylarında, yerleşim yerlerinden uzak bölgelerde Emir'ül Ümera görevi verilerek merkezden uzaklaştırılmasının ve ordugahlarda toplanmasının nedenleri savaşçı özelliklerini kaybetmelerini önlemek ve merkezde tehlike oluşturmalarını engellemekti.



  Devlete bağlı Tavaif-i Mülk'ler bağımsızlıklarını ilan etti.





  Abbasi Devleti'nin yıkılışı





  Abbasi Devleti'nin Yıkılma Nedenleri

  Abbasi Devleti, Mu'tasım'ın ölümü ile zayıfladı ve Moğollar'ın Bağdat'ı istilası ile yıkıldı.

  Selçukluların yıkılması ile koruyucuları ortadan kalktı.

  Şiilerin ve Emevilerin olumsuz çalışmalarından zarar gördü.

  Zayıflama döneminde fetihlerin durgun geçmesi nedeniyle ekonomi zayıfladı.

  Moğol Hükümdarı Hülagu'nun Bağdat'ı istilası ile Abbasi Devleti ortadan kalktı.





  Endülüs Emevi Devleti



  Abbasi Devleti yıkıldıktan sonra Abdurrahman bin Muaviye tarafından Kurtuba merkez olmak üzere 756 yılında kuruldu.

  Endülüs Emevi Devleti askeri alanda değil, bilim ve kültür alanında ileri gitti.

  En parlak dönemini III. Abdurrahman zamanında yaşadı.

  Endülüs Emevileri zamanında yapılan Kurtuba Medresesi dünyanın en ünlü medresesidir.



  UYARI : Bu medrese Avrupa Üniversiteleri'nin temelini oluşturmuştur. Buradan eski Yunan ve Roma dönemine ait eserler hakkında da Avrupa'ya ilk bilgiler yayılmıştır.



  Franklar'ın saldırıları sonucunda zayıfladı ve 1031 yılında yıkıldı.

  Endülüs Emevi Develeti'nden sonra bölgede Beni Ahmer Devleti kuruldu.

  Beni Ahmer Devleti 1492'de yıkıldı.





  Beni Ahmer Devleti



  Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasından sonra, Gırnata merkez olmak üzere kuruldu.

  Kısa sürede güçlenerek deniz ticaret filosu kurdu.

  Elhamra Sarayı gibi büyük eserlerle mimaride ilerledi.

  İspanya'da XV. yüzyılda Hristiyan birliğinin kurulması ile Hristiyan saldırıları sonucunda yıkıldı.

  Böylece İspanya'da Müslüman etkinliği sona erdi.

Sayfayı Paylaş