Abdülhak Hamid Tarhan

Konu 'Yazarlar' bölümünde мoʀαoʀ tarafından paylaşıldı.

 1. мoʀαoʀ

  мoʀαoʀ Üye

  Katılım:
  28 Ekim 2008
  Mesajlar:
  990
  Beğenileri:
  634
  Ödül Puanları:
  94

  Abdülhak Hamid Tarhan
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  (İstanbul, 02 Ocak 1852 - 13 Nisan 1937)
  Hâmid, dedesi hekimbaşı Abdülhak Molla'nın Bebek'teki yalısında 2 Ocak 1852'de doğdu. Köklü bir aileden geliyordu. Dedesi Abdülhak Molla, Sultan II. Mahmud'la Sultan Abdülmecid'in hekimbaşılığını yapmış; babası tarihçi Hayrullah Efendi ise bir süre Encümen-i Dâniş'in ikinci reisliğinde bulunmuştu. Annesi Müntehâ Nasib Hanım ise, Kafkasya'dan kaçırılarak Çamlıca'da Kazasker Ferid Efendi köşküne satılmış bir Çerkes kızı idi. Hâmid beş-altı yaşlarında, önce Bebek'te Köşk Kapısı'ndaki mahalle mektebine, bir süre de Hisar Rüştiyesi'ne devam etti. Evliya Hoca ile Hoca Tahsin Efendi'den hususî dersler almaya başladı. On yaşlarında, ağabeyi Nasuhi Bey ve hocası Tahsin Efendi ile birlikte Paris'e gitti (1863). Orada bir buçuk yıl kadar Hortus Collège adlı özel bir okula devam etti. 1864 yılı sonlarında babasıyla İstanbul'a geri döndü. Bir süre İstanbul'da da, bir Fransız okuluna devam etti. Aynı yıllarda, Edremitli Bahaeddin Efendi adlı bir hocadan Arapça ve Farsça dersleri almaya başladı. Henüz on üç yaşlarında, Bâbıâli Tercüme Odası'na girdi. 1865 yılı yazında, Tahran'a elçi tayin edilen babasıyla birlikte İran'a gitti. Hâmid, burada hem Farsçasını geliştirme imkânı buldu, hem de sefâret münşîsi Mirza Hasan Şevket'ten Fars edebiyatı dersleri almaya başladı. İran'a gelişlerinden kısa bir süre sonra da sefâret maiyet memurluğuna tayin edildi. Ancak babasının ani ölümü üzerine, bütün aile 1866 tarihinde İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı. İstanbul'da önce Maliye Mühimme Kalemi'nde, bir süre sonra da Şûrâ-yı Devlet ve Sadâret Mektûbî Kelemi'nde görev aldı.

  1874'te Edirne'de, Pîrîzâde ailesinden Fatma Hanım'la evlendi; Haziran 1876'da Paris büyükelçiliği ikinci kâtibi olarak Fransa'ya tayin edildi. Paris'te bulunduğu sırada yayımladığı Nesteren (1878), başta Saray olmak üzere resmî çevrelerin dikkatini çekti ve Hâmid'in izinli olarak İstanbul'da bulunduğu bir sırada memuriyetinin lâğvına, dolayısıyla kendisinin de bir süre açıkta kalmasına sebep oldu (1879). 1880'de Berlin elçiliği kâtipliğine tayin edildiyse de, bu göreve gitmedi. 1881-1882 yıllarında kısa sürelerle Poti ve Golos şehbenderliklerinde bulunduysa da, ancak 1883 yılı sonlarında kendi arzusuyla Bombay şehbenderliğine tayin edildi.

  Eşi Fatma Hanım 21 Nisan 1885 günü Beyrut'ta vefat etti.

  1886 yılı sonlarında Londra sefâreti başkâtipliğine tayin edildi. Londra'ya gidişi, Hâmid'in sanatı üzerinde de olumlu bir etki yaptı. 1890 tarihinde Londra'da, Nelly Clower adlı İngiliz orta sınıfına mensup bir kadınla evlendi.

  1895'te bir ara Lahey sefâretine tayin edildiyse de, tekrar eski görevine iade edildi ve 1897 tarihinde birinci müsteşarlığa terfi ederek Londra'ya döndü. 1906'da Brüksel elçiliğine tayin edildi. 1911 yılında Nelly Clower'in ölümünden sonra, Brüksel'de Lucienne (Lüsyen) Hanım'la evlendi. 1912 yılında ise diplomatik görevine son verildi. İstanbul'a geri döndükten sonra, 1914 yılında Meclis-i Âyân azâsı seçildi ve 1918'de Meclis'in lağvına kadar bu görevde kaldı. Mütareke sırasında Viyana'ya gitti, savaş süresince orada sefalet içinde yaşamak zorunda kaldı. Büyük Zafer'in kazanılmasından sonra İstanbul'a dönünce, T.B.M.M. kendisine "hidemât-ı vataniye" faslından maaş bağladı; İstanbul Belediyesi de Maçka Palas'ta ikâmetine bir daire tahsis etti. 1928 yılında İstanbul milletvekili seçildi, ölünceye kadar da bu görevde kaldı. Kısa bir hastalığı müteakip 13 Nisan 1937 günü hayata gözlerini yumdu. Arkasında büyük bir kalabalık olduğu halde, resmî cenaze töreniyle Zincirlikuyu'daki Asrî Mezarlığa defnedildi.

  Yayınevimizce tamamlanmış külliyatındaki eserleri:
  Abdülhak Hâmid'in Tiyatroları-1 (Sabr-u Sebat, İçli Kız, Liberte, Yadigâr-ı Harb)
  Abdülhak Hâmid'in Tiyatroları-2 (Cünûn-ı aşk / Yabancı Dostlar)
  Abdülhak Hâmid'in Tiyatroları-3 (Dihter-i Hindû, Finten)
  Abdülhak Hâmid Tarhan Tiyatroları-4 (Eşber - Sardapal)
  Abdülhak Hâmid Tarhan Tiyatroları-5 (Endülüs Oyunları)
  Abdülhak Hâmid Tarhan Tiyatroları-6 (Kanbur)
  Abdülhak Hâmid Tarhan Tiyatroları-7 (Macera-yı Aşk, Nesteren, Zeynep, Hakan)
  Bütün şiirleri-1 (Sahra- Divaneliklerim- Bunlar O'dur )
  Bütün şiirleri-2 -( Makber-**ü Hacle-Bâlâdan Bir Ses)
  Bütün şiirleri-3 (Hep Yahut Hiç/İlham-ı Vatan)
  Bütün şiirleri-4 (***** -Garam)

  Mektupları
  (2 Cilt)

  Abdülhak Hâmid'in Hatıraları

Sayfayı Paylaş