Acil 150 - 170 Arası cevapları..!! :O

Konu 'Dil ve Anlatım 11. Sınıf' bölümünde Ayşe K.A tarafından paylaşıldı.

 1. Ayşe K.A

  Ayşe K.A Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2010
  Mesajlar:
  10
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  0

  çok acil arkadaşlar çook
 2. нαѕαη

  нαѕαη Üye

  Katılım:
  15 Eylül 2010
  Mesajlar:
  1.618
  Beğenileri:
  385
  Ödül Puanları:
  0
  ilerdesiniz:(
 3. ayse_gul

  ayse_gul Üye

  Katılım:
  5 Mart 2009
  Mesajlar:
  83
  Beğenileri:
  70
  Ödül Puanları:
  0
  SAYFA 160
  1.ETKİNLİK
  ELEŞTİRİ METİNLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
  Bir sanat ya da düşünce eserini tanıtırken, zayıf ve güçlü yönlerini belirtme, bir yazarın gerçek değerini yansıtma amacıyla yazılan yazılara eleştiri (tenkit) denir.

   Düşünsel plânla yazılır.
   Her eser ya da sanatçı eleştirinin konusu olabilir.
   Eleştiride bir eser olumlu ya da olumsuz özellikleriyle birlikte ele alınır.
   Eleştiri yapılırken somut verilerden yararlanılmalıdır.
   Eleştiride amaç; iyi olanın değerini ortaya koymak, sanatı unutulmaktan kurtarmak, iyi olmayana ve kötüye fırsat vermemektir.
   Eleştirmenin görevi kılavuzluk yapmaktır.
   Eleştiriler yıkıcı değil yapıcı olmaldır.
   Konu, yazının sonuna dek değerlendirilmesi yapılan esere bağlı kalmalıdır. Eser ile ilgili, değerli ve değersiz diye gösterilen yargılar, eserden alınacak örneklere dayandırılmalıdır.
   Yazar, yargılarında belirli ölçülere bağlı kalmalı, eleştirileri nesnel olmalı, "beğendim, hoşuma gitti". gibi öznel değerlendirmelerden kaçınmalıdır. Bunun yanında eleştiri yazısını okutacak olan elbette eleştiri yazarının kendine özgü konuyu ele alış biçimi, kendine özgü yorumlayışı ve anlatımındaki üslûbudur.
   Eleştirisi yapılan çalışma, bütün boyutlarıyla ele alınmalı, kendi türü içindeki bilimsel, sanatsal, toplumsal yere oturtulmalıdır. Alanındaki diğer çalışmalarla karşılaştırılarak bu türe kattıklarıyla, kendisinden beklendiği halde katamadıklarıyla ele alınmalıdır.
   Eleştiride açıklama, tartışma, tanık gösterme ve örnekleme gibi yöntemler kullanılır.
  2.ETKİNLİK:
  Eleştirinin amacı, iyi ve güzel olan sanat yapıtının değerini ortaya çıkarmak, sanatı iyi ve güzel olmayandan kurtarmak, eseri kalıcı bir niteliğe kavuşturmaktır. Böyle yaparak sanatçıyı da daha güzel yazmaya, onu olgunlaştırmaya ve daha başarılı eserler vermeye de teşvik etmektir. Eleştiri, bu şekilde okuyucuya ve yazara kılavuzluk yapar.


  3.ETKİNLİK:
  Eleştirmenin, eseri açıklamak ya da çözümlemek için sanatçının yaşamı ve kişiliği üzerine yoğunlaştığı eleştiri anlayışıdır. Eleştirmen eser ile sanatçı arasında sıkı bir ilişkinin olduğunu düşünür.

  Sanatçıya yönelik eleştirinin iki çeşidi vardır:

  * Biyografik Eleştiri: Eser ile sanatçı arasında güçlü bir ilişki olduğunu varsayan bir eleştiri anlayışıdır. Eleştirmen, ele aldığı eserin sanatçısı hakkında ciddi bir araştırma yapar. Sanatçının yaşamının eserine yansıdığını düşünür.

  * Ruhbilimsel Eleştiri: Eser ile sanatçının ruh dünyası, kişilik özellikleri arasında güçlü bir ilişki olduğunu varsayan bir eleştiri anlayışıdır. Eleştirmen sanatçının iç dünyasından, kişiliğinden hareketle eseri çözümlemeye çalışır.
 4. ayse_gul

  ayse_gul Üye

  Katılım:
  5 Mart 2009
  Mesajlar:
  83
  Beğenileri:
  70
  Ödül Puanları:
  0
  4.ETKİNLİK
  Esere Yönelik Eleştiri
  Eleştirmenin, sadece eser üzerine yoğunlaştığı eleştiri anlayışıdır. Ortada tamamlanmış bir eser vardır. Eleştirmen, eseri oluşturan parçaları –konu, olay örgüsü, kişiler, zaman, mekan, anlatım biçimleri, dilin kullanımı…- bu parçaların nasıl bir araya getirildiğini, nelerden faydalanıldığını ayrıntılı olarak inceler. Sanatçının ele aldığı konuyu, malzemeyi nasıl işlediğini, biçimlendirdiğini çözmeye çalışır.
  Esere yönelik eleştiri anlayışına “biçimci eleştiri”, “yapısalcı eleştiri”, “nesnel eleştiri” de denmektedir.

  SAYFA 161
  6.ETKİNLİK:


  8.ETKİNLİK:

  FARKLI ÖZELLİKLER BENZER ÖZELLİKLER
  Denemede amaç özel görüş ve düşünceleri ortaya koymaktır; eleştiride ise başkası veyaonun eseri hakkındaki düşünceler ortaya konur.
  *Denemeler eleştirilere göre daha kısa yazılır.
  *Denemelerde daha samimi bir dil vardır.  İkisi de belli bir plana göre yazılır.
   İkisi de öğretici metin türüdür.
   Dil genelde göndergesel işlevde kullanılır.
   İkisi de çok çeşitli konularda yazılabilir.  SAYFA 162
  9.ETKİNLİK
   Bir sanat eserinin gerçek değerini, özünü, yapısını, değerli-değersiz yönlerini ortaya koymalı.
   Nesnel olmalı.
   Araştırmacı olmalı.
   Ciddi, ağırbaşlı olmalı
   Dili sade, anlatımı açık ve anlaşılır olmalı.
   Yıkıcı değil yapıcı olmalı.
   Kanıtlama yoluna gitmelidir.
   Geçmişin ve çağının sanat olaylarını iyi bilmeli.
   Geniş bilgi ve kültür birikimiyle donanımlı olmalı
   Dünya Edebiyatı, sanatı ve kültürüyle ilgili genel bilgilere sahip olmalı
   Eleştirdiği konuyu, eseri veya olayı bütün olarak kavramalı
 5. ayse_gul

  ayse_gul Üye

  Katılım:
  5 Mart 2009
  Mesajlar:
  83
  Beğenileri:
  70
  Ödül Puanları:
  0
  10.ETKİNLİK

  Metinlerde açıklayıcı, kanıtlayıcı, öğretici anlatım türleri kullanılmıştır.

  11.ETKİNLİK
  Metinde bulunan sözcük ve sözcük öbekleri belli bir anlam bağlantısı içinde cümleleri, cümleler paragrafları, paragraflar da metni oluşturmuştur.Böylelikle metinde verilmek istenen düşünce ortaya konmuştur.Metinde sözcük ve sözcük grupları çeşitli anlamlara gelecek şekilde kullanılmıştır.

  SAYFA 163:

  ÖLÇME-DEĞERLENDİRME:
  1.
   …….sanatçıya dönük eleştiri
   dönemin
   nesnel
  2. (D)
  (Y)
  (D)

  3. C
  4. A
  5.A
  6.C
 6. ayse_gul

  ayse_gul Üye

  Katılım:
  5 Mart 2009
  Mesajlar:
  83
  Beğenileri:
  70
  Ödül Puanları:
  0
  ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ:
  • 1. edebi zevk vermek, bilgi vermek, aydınlatmak
  • gerçek (temel) anlamlarıyla
  • deneme
  • Tanzimat edebiyatı
  • deneme
  • 2.
  • ( Y )
  • (D)
  • (Y)
  • (D)
  • (Y)
  3. (D)
  4. (A)
  5. (C)
  6. (C)
  7. (D)
  8 (E)
  9. (B)
  10.(A)
  11.(B)
  12.(E)
  13.(C)
  14.(B)
  15.(D)
  16. (A)
  17. (D)
  18. BKNZ...1.ETKİNLİK

Sayfayı Paylaş