acil lütfen 7. şuan ki mühtetatteki çalışma kitabı sayfa 66,67,68,69,

Konu 'Sosyal Bilgiler 7. Sınıf' bölümünde üyeciyiz tarafından paylaşıldı.

 1. üyeciyiz

  üyeciyiz Üye

  Katılım:
  9 Mart 2011
  Mesajlar:
  13
  Beğenileri:
  36
  Ödül Puanları:
  0

  acil lütfen yardım edin
 2. üyeciyiz

  üyeciyiz Üye

  Katılım:
  9 Mart 2011
  Mesajlar:
  13
  Beğenileri:
  36
  Ödül Puanları:
  0
  SAYFA 65
  GÜZEL SANATLAR ALANINDA
  Güzel sanatlarda Rönesans, İlkçağın eserlerini incelemekle gelişti. Ortaçağın mukaddes tipleri, zarafetsiz ve mânâsız simaları bir tarafa bırakıldı. Sanat yeni bir şekil ve ruha kavuştu. Roma, Milano ve Venedik güzel sanatların ünlü merkezleri oldu. Papa Jülyüs ve Leon sanatkârları korudular. Resim ve heykeltraşlık mimarlıkla birlikte yürüdü. Güzel sanatların bu üç şubesi birbirini tamamladı.
  Mimarlık: Rönesans mimarları Ortaçağın Gotik tarzından kendilerini kurtardılar. Ölçü, sadelik, tabiilik ve insanı düşündüren bir büyüklük Rönesans mimarî eserlerinin başlıca vasfı oldu. Ünlü mimarlar Bruneleşi (Brunelleschi), Bramant ve Mikelânj'dır.
  Bruneleşi cesaretle kilisenin üstüne ağır bir mermer kubbe kondurdu. Sen Piyer kilisesini henüz bitirmiş olan Mikelânj'a nereye gömülmek istersiniz diye sorulunca: «Bruneleşi'nin eserini ebediyen seyir edebileceğim bir yere» cevabını vermiştir. Mikelânj ressam ve aynı zamanda heykeltraştı. Bramant'ın başladığı Sen Piyer kilisesini tamamlamıştır. büyük ressam Rafael de mimardı.
  Heykeltraşlık: İlk defa Yunan heykellerini ve tabiatı taklit etmekle işe başlayan Rönesans heykeltraşları, konularını genel olarak Ortaçağda olduğu gibi yine dinden aldılar. En önemlileri Donatello, Giberti ve Mikelânj'dır. Mikelânj çok büyük bir heykeltraştır. En ünlü eserleri Musa'nın heykeli, Esirler, Zafer, Mukaddes Aile, Gece ve Gündüz, Alaca Karanlık ve Şafak'tır.
  Resim: Resimde Rönesans tabiat sevgisiyle başlamıştır. İnsan vücudunun güzelliğine önem verilmesi, perspektif (eşyanın uzaklık, yakınlık ve durumunun yarattığı farklar) ve anatominin incelenmesi, fresk'in bulunması, resimde rönesansı meydana getirmiştir.
  İtalya'nın büyük ressamlarının birincisi Floransa resim okulunun kurucusu olan Giotto'dur. Giotto XIV. yüzyılda yaşamıştır. Tabiat incelemelerine önem veren realist bir ressamdır.
  XV. yüzyılın ünlü ressamı Botticelli'dir. İtalya'da resim XVI. yüzyılda Leonardo da Vinci, Rafael ve Mikelânj ile en parlak devrine erişmiştir. Yaşadıkları zamanın kat kat ilerisinde bulunan bu büyük ressamlar ölmez şaheserler bırakmışlardır. Resimde şekil kadar duygu ve ifadeye de yer vermişlerdir. Bunu temin için boyayı yerinde kullanmaya, gölge ve ziya oyunlarından faydalanmaya çalışmışlardır.  EDEBİYAT ALANINDA
  Edebiyatta Rönesans (Hümanizma): İlkçağların Yu*nan ve Lâtin edebiyat ve dillerinin bilginleri demek olan Hüma*nistler, XV. ve XVI. yüzyıllarda bu klâsik edebiyat eserlerini inceleyerek ve açıklamalar yaparak yayınlarda bu*lundular. Matbaanın icadı onların çalışmalarını kolaylaştırdı. Daha önce el ile yazıyorlardı. Papaların ve prenslerin yardımlarıyla akademiler ku*ruldu. Hümanizmanın ilk merkezi Floransa'dır. Yunanca ve Lâtincenin öğrenilmesi ve bu dillerle yazılı eserlerin incelenmesi neticesinde Antiki*teyi daha iyi tanımak merakı uyandı. İbranice öğrenildi; arkeolojiye de önem verildi. Yunan ediplerinden Tusidit (Thucydide), Sofokles (Sophocles), Demosten (Demosthens), Platon, Lâtin ediplerinden Çiçeron ve Virjil'in eserleri yayınlandı.
  İlk defa Yunanca ve Lâtince yazan Hümanistler XVI. yüzyıldan iti*baren İtalyanca da yazmaya başladılar. Makyavel (Machiavel) ve Gişarden (Guichardin) tarihî eserler meydana getirdiler. Makyavel Prens adli: kitabiyle ün kazandı. Ayrıca Floransa tarihini yazdı.
  Gişarden, İtalya tarihi adlı eseriyle modern tarihçiliğin babası oldu. Yine konularını tarihten alan Ariosto ve Tasso eserlerini nazım olarak ve -destan şeklinde yazdılar.

  BİLİM VE TEKNİK ALANIDA
  Orta Çağ Avrupa’sında bilim kilisenin baskısı ve denetimi altındaydı.Kilise düşünce özgürlüğünü ve serbest çalışma ortamını yok etmişti.Papalığın kontrolünde bulunan okullarda skolastik düşünce egemendi.XIV.ve XV.yüzyılda meydana gelen siyasi ve sosyal değişmeler insanı ön plana çıkardı.Avrupalılar bilim ve teknik alandaki gelişmeleri,haçlı seferleri sırasında İslam ülkelerinden alarak daha da geliştirdiler.
  Teknik alanında
  Barut :Barut ilk kez Çinliler tarafından kullanıldı.Avrupalılar haçlı seferleri sırasında Türkler ve Müslümanlardan öğrenip geliştirdiler.Barutun ateşli silahlarda ve topta kullanılması önemli gelişmelere yol açtı: a)İstanbul kuşatmasında kullanılan büyük toplar feodalitenin çöküşünde etkili oldu.
  b) Feodalite(derebeylik) rejimi yıkılarak yerine güçlü merkezi krallıklar kuruldu.
  Pusula : Yön belirlemeye yarayan pusulayı ilk kez Çinliler buldu.Avrupalılar pusulayı haçlı seferleri ile Müslümanlardan öğrendiler.Avrupa’da gemi yapımında kaydedilen ilerlemelerle okyanuslara dayanıklı gemiler inşa edildi.Pusula ve rüzgargülünün kullanılmasıyla coğrafi keşifler başladı.
  Kağıt ve Matbaa : Eski çağlardan beri Çin ve Mısır’da kağıt yapımı biliniyordu.751 yılındaki Talas savaşından sonra Müslümanlar Çinlilerden ;haçlı seferlerinden sonrada Avrupalılar Müslümanlardan kağıt yapımını öğrendiler.Kağıdın kullanılmasıyla birlikte ilkel bir şekilde Çinliler ve Uygur Türklerince kullanılan matbaa,1450’de Alman Jean Gutenberg(Jan Gutenberg) tarafından geliştirildi. Matbaanın kullanılmasıyla:Avrupa’da elle yazılan kitaplar basılıp çoğaltıldı.Buna bağlı olarak bilim ve düşünce hayatı(Rönesans,Hümanizm,Refor m) gelişti.

  Bilim alanında
  Avrupa’da XII.yüzyıldan sonra büyük tıp bilgini İbn-i Sina’nın eserleri Latince’ye çevrilip üniversitelerde okutuldu.Bu Avrupa’da tıp alanındaki ilgiyi artırdı.XVI: yüzyıldan itibaren deney ve gözleme dayalı bilimsel çalışmalar ,tıp alanında büyük ilerlemeler sağladı.
  William Harvey(Vilyım Harvi)kan dolaşımını buldu.Böylece modern cerrahinin temelleri atıldı.Çiçek ve Tifo gibi hastalıkların tanımı yapıldı.
  Astronomide Galileo(galile),teleskopu buldu.Bilginin deney ve gözleme dayandığını ortaya koydu.Galile’nin düşünceleri skolastik düşünceyle çatıştığı için engizisyon mahkemelerinde yargılandı.
  Copernicus(kopernik) Dünyanın güneş etrafında döndüğünü ileri sürdü.
  Newton(nivtın) yerçekimi kanununu buldu.
  Kepler ,gezegenlerin güneşin etrafında elips şeklinde bir yörünge izlediğini ortaya koydu.

  TEŞEKKÜR YETER !!!
  eylem_35 ve todoshi bunu beğendi.
 3. üyeciyiz

  üyeciyiz Üye

  Katılım:
  9 Mart 2011
  Mesajlar:
  13
  Beğenileri:
  36
  Ödül Puanları:
  0
  59 . sfnn cevaplarıı

  soruları yazamıcm .)

  1-ateşin bulunması ile madenler eritilerek daha sağlam araç gereç elde edilmiştir.

  2-farkı bir yaşamımız olmazdı çünkü ; kullanm alanları dar olurdu.

  3- madenlern sanayide kullanılması ile birlikte eski çağlarda yapılan çanak,çömlek,tekerlek vb. gibi araçlar daha geliştirilmiştir.

  4-madenler islenmeseydi teknoloji gelimezdi ve hayatımız çok zor olurdu.
  Örneqin : demir vb.


  Umarım işine yarar .)
  TEŞEKKÜR ET BUTONUNA BAS YETER
  todoshi bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş