Adverbial Clauses of Time)

Konu 'İngilizce 10. Sınıf' bölümünde yelken tarafından paylaşıldı.

 1. yelken

  yelken Üye

  Katılım:
  7 Aralık 2007
  Mesajlar:
  77
  Beğenileri:
  57
  Ödül Puanları:
  6

  Adverbial Clauses of Time)
  Cümlede fiilin ne zaman yapıldığını bildiren ve aşağıdaki bağlaçlarla ana
  cümlede zaman zarfı görevi yapan cümleciklerdir.

  when (whenever) as soon as (hardly)
  while every time
  as (just as) now that
  during the time no sooner... than
  by the time as long as
  until since (ever since)
  before all the time
  after the minute (moment / instant)

  Zaman zarflı cümleciklerinde gelecek zaman gösteren will ve be going to
  kullanılmaz. Temel cümlede gelecek zaman gösterilmişse, zarf cümleciğinde
  simple prensent tense ya da present perfect tense kullanılır.
  Soru sözcüğü olan when bağlacı kullanılırken zarf cümleciğinde, tıpkı isim
  cümleciğinde olduğu gibi sözcük sırası düzdür, yani yardımcı fiil öznenin önüne
  gelmez.
  I was at home when they called. (Beni aradıklarında evdeydim.)
  Zarf cümleciği tıpkı zaman zarfları gibi, temel cümlenin sonunda ya da
  başında kullanılabilir.
  They finished it yesterday / Yesterday they finished it.
  They finished it after ** had left. / After ** had left they finished it.

  WHEN
  Temel cümlede anlatılan eylem devam ederken yapılan başka bir eylemi
  belirtir.
  I was sleeping when they called. (Telefon ettikleri zaman uyuyordum.)
  I will go out when I finish my work.
  I will go out when I have finished my work.
  Yukarıdaki iki cümlenin de çevirisi aynıdır. (İşimi bitirdiğim zaman dışarı
  çıkacağım.) Zarf cümleciğinde gelecek zaman kullanılmadığına dikkat ediniz.

  WHILE
  Türkçe’ye "-iken" , "-duğu sırada" gibi çevrilir. Tersine, temel cümlede
  daha kısa sürede yapılan bir eylem sırasında devamlılık gösteren ikinci bir eylemi
  anlatır. Yani, while ile başlayan cümlecikte ya -ing'li bir tense ya da eylemin
  devamlılığını gösteren bir fiil kullanılır.
  I watched them while they **re playing football.
  (Onları futbol oynarken seyrettim.)
  He came in while ** **re dancing.
  Don't interrupt me while I'm talking.
  ** smoked our pipes while they **re doing the dishes.
  I listened to music while she slept.

  AS (JUST AS)İki eylemin aynı anda yapıldığını gösterir. Just aynı anda oluşu vurgulamak
  için kullanılır.
  My wife tried to turn off the television as I was watching the game.
  (Ben oyunu izlerken karım televizyonu kapatmaya kalktı.)
  I found a wallet on the grass as I was walking in the park.
  As the years go by, you will see that I am right.
  He gave us a long speech as ** sat and listened.
  Be careful as you cross the street.
  She asked me to stay just as I was leaving.
  The door opened and he walked in just as I was talking about him.

  BY THE TIME
  By verilen zamana kadar herhangi bir anda biten eylemi anlatır.
  Wait for me. I'll be back by 5 o'clock.
  (Beni bekle. Beşe kadar dönerim. -Belki daha önce de olabilir.-)
  Bağlaç olarak kullanılırken by the time biçimini alır.
  Don't worry, **'ll get to the station by the time the train leaves.
  (Merak etme, tren kalkana kadar istasyona varırız.)
  ** will have met them by the time your letter reaches them.
  You have to get there by the time the game ends.
  I will have seen three countries by the time school opens.
  The student had erased the blackboard by the time the teacher returned.

  UNTIL
  Türkçeye çevirisi tıpkı by gibi "-e kadar" olmasına rağmen kullanılışı
  farklıdır. Until verilen zamana kadar eylemin ettiğini ya da etmediğini gösterir.
  I waited until 5 o'clock. (Saat beşe kadar bekledim.)
  He couldn't sleep until dawn. (Gün doğana kadar uyuyamadı.)
  Bağlaç olarak kullanıldığında biçimi değişmez.
  Can you wait until I finish my dinner ?
  She told her son to stay at home until she returned.
  ** decided to carry on working until they told us to stop.
  The doctor told me to take these pills until I recovered.
  The girl slept on until her mother woke her up.

  AFTER
  Türkçeye "sonra" olarak çevrilir. Temel cümle simple past tense ise after
  ile başlayan cümlecik daha önce yapılmış olacağından past perfect tense ile
  gösterilir.
  They called us after they had arrived home.
  (Eve geldikten sonra bizi telefonla aradılar.)
  I felt better after I had heard from my family.
  The train will leave after all the passengers have gotten on.
  Why can't ** go to the cinema after it stops (has stopped) raining ?
  I got very tired after I had ro**d for two hours.

  BEFORE
  Türkçeye "önce" olarak çevrilir. Before ile başlayan zarf cümleciği simple
  past tense ise, temel cümle daha önce yapılan eylemi anlattığı için past perfect
  tense olur.
  I had written him a letter before he called me on the phone.
  (Beni telefonla aramadan önce ona bir mektup yazmıştım.)
  ** had heard the news before they announced it on the radio.
  Will you able to pay back before I leave town ?
  Don't call us before ** tell you that ** are ready.
  ** will have reached there before they notice our absence.

  AS SOON AS (HARDLY)
  Temel cümledeki eylein zarf cümleciğindeki fiil yapıldığında
  gerçekleşeceğini anlatır.
  The students rushed out of the classroom as soon as the bell rang.
  (Zil çalar çalmaz öğrenciler sınıftan dışarıya fırladılar.)
  I was planning to take a sho**r as soon as I got home.
  The young girl recognized the thief as soon as she saw his photograph.
  She turned on the light as soon as she entered the room.
  My mother told me to call her as soon as I arrived in Ankara.
  cracker66 bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş