ağrı doğubeyazıtı ingilizce tanıtacağım

Konu 'İngilizce 7. Sınıf' bölümünde *//*ZehRa*//* tarafından paylaşıldı.

 1. *//*ZehRa*//*

  *//*ZehRa*//* Üye

  Katılım:
  7 Ocak 2010
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  arkadaş lar benim ödevim var ağrıyı ingilizce tanıtacağım ağrıyı tanıtırken türkçe yazılışı da olucak anlatcağım
 2. ...begh...

  ...begh... Üye

  Katılım:
  16 Ocak 2010
  Mesajlar:
  12
  Beğenileri:
  47
  Ödül Puanları:
  0
  Doğubayazıt, Anadolu'nun doğusunda, Trabzon-İran transit şose yolu üzerinde eskilerin istasyon dediği Sarıova denilen yerde kurulmuştur. Merkez ilçenin 93 km doğusunda, Erzurum-İran yolu üzerindedir.

  İlçe toprakları genellikle engebeli ve yüksektir. İlçe merkezi düzlükte kurulmuştur. İlçenin köyleriyle birlikte 1980 yılı nüfusu 73.794 kişi, 2002 yılı nüfusu ise 105.754 tür, alanı 2.383 km², nüfus yoğunluğu ise km² başına 44 kişidir. Ağrı'nın en eski, tarihi ve gelişmiş ilçesidir. Kendi adını taşıyan ovanın güney doğusunda kurulmuştur.

  Doğusunda İran, güneyinde İran ve Van (Muradiye-Çaldıran), batısında Diyadin ve Taşlıçay, kuzeyinde Tuzluca, Iğdır ve Aralık vardır.Düşman işgalinden kurtulus günü 14 Nisan'dır. İlçe toprakları ovadan ve volkanik kütlelerden meydana gelmiştir. Büyük Ağrı Dağı (5,137 m) Küçük Ağrı Dağı (3,896 m) Kale tepe (3,196 m) Arı dağı (2,934 m) Tendürek Dağı (3,533 m) ve Göller tepe (2,643 m) Doğubayazıt dağlarının en önemli yükseltileridir. Dağların yüksek kesimleri ve etekleri geniş yayla alanlarıdır.

  Doğubayazıt ovası ve bu ovanın birer uzantısı olan Sarısu vadisi, Masun ve Sürbahan çıkıntıları ilçenin düzlüklerini oluşturur. Bunların etrafı yüksek dağlarla çevrilidir. Buralarda tarım ve tarla ziraatı yapılır, uygun yerlerde sebze ve meyve yetiştirilir. Bazı yerlerde iki kez biçilen çayırların otları kışa saklanır.

  Yer yer kaya ve parazit tepelerin göründüğü ovanın bir kısmı çoraktır, yamaçlarda ve ovada erozyon fazla olmuştur. Ağrı dağı eteklerinde çalılık varsa da, ilçede ağaçlık alan ve orman yoktur. Şehir merkezi ve köyler ağaç yönünden fakirdir. Ağrı dağının eteğindeki geniş bataklıklarda bol kamış yetişir.

  Doğubayazıt Iğdır gibi, Doğu Anadolu’nun iklim adacığıdır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve az kar yağışlıdır. Yağmur mevsimi ilkbahar ve sonbahardır. Toprak yapısı ve akarsu havzası farklı bir yapıya sahiptir.

  Doğubayazıt, Ağrı’nın doğu ucunda olduğundan, Türkiye- İran transit yolunun (E-80) en son durak yeridir. İlçe merkezi, Ağrı’ya 95 km, gümrük kapısı olan Gürbulak’a 35 km uzaklıktadır. İlçeye bağlı köy ve köy altı yerleşim birimlerine yol yapılmıştır. Büyük şehirlere sefer yapan Ağrı ve Doğubayazıt otobüs firmalarının ilk hareket ve son durakları D.Bayazıt’tır. Gürbulak’tan başlayan otoyol yapımı Doğubayazıt’a kadar gelmiştir.

  İlçenin ekonomisi, hayvancılığa, sınır ticaretine, ticarete ve tarıma bağlıdır. Son yıllarda sınar ticareti ve yabancı mal ticareti geliştiği için şehir sürekli büyüyüp gelişmekte, buna bağlı olarak, konut, iş yeri, otel, eğlence yerleri, ticari eşya ve petrol taşımacığı artmaktadır.

  İlçede 4 adedi Turizm Bakanlığından belgeli olmak üzere 18 otel olup, toplam yatak sayısı 1500 dür.

  Fazla verimli olmayan Doğubayazıt ovasının müsait yerlerinde buğday, arpa, yem bitkileri ve şeker pancarı yetiştirilmektedir. Tarım, ihtiyacı karşılamak için yapılır. Hayvancılık yaygındır.

  Doğubayazıt’ta Gürbulak gümrüğü sebebiyle iç ve dış ticaret; İshak Paşa Sarayı, Beyazıt Kalesi, Ehmed-i Xani, Ağrı Dağı, Nuh’un gemisi ve gümrük kapısı yüzünden’ de iç ve dış turizm çok canlıdır. Şehir merkezinde dünyanın değişik yerlerinden getirilmiş çeşitli eşyaların satıldığı pasaj ve ticaret yerleri çoğalmaktadır. Köylerde özellikle Bardaklı ve Karabulak köylerinde halı ve kilim dokumacılığı gelişmiştir. İlçede mülkiyeti İl özel idareye ait bir yem fabrikası, 1992 yılında faaliyete geçen yüz iş yeri olan küçük sanayi sitesi vardır. MTA. Tarafından ilçede ponza rezervi bulunmuştur.

  Büyük Ağrı dağına 15 km. yakında, Türkiye- İran transit yolu üzerinde kurulan şehir, nüfus yönünden Ağrı’nın gelişmiş ikinci ilçesidir. Bunun başlıca sebepleri; sınırda oluşu, Gürbulak gümrük kapısına yakınlığı sonucu iş ve ticaretin gelişmesi, iklimin ılıman oluşu ve hızlı nüfus artışıdır.

  Doğubayazıt doğal güzellikler ve tarihi yapılar yönünden zengindir. Ağrı dağı, Meteor çukur, Buz mağarası, Nuh’ un gemisi ile eski Beyazıt kalesi, İshak Paşa Sarayı, Eski Beyazıt cami, Ahmed-i Hani Giriktepe üzerinde bulunan Urartu Krallarından İspuni ve oğlu Menua’nın müşterek idare devirlerine ait olduğu anlaşılan (M.Ö. 815-906 tarihlerine ait) tapınak ve saray kalıntıları bunların ünlüleridir.

  Eski Beyazıt’taki Ahmed-i Hani Seslitaş köyündeki halife Yusuf, din uluları olup türbeleri ziyaret edilmektedir.

  İNGİLİZCE

  Dogubayazit, in eastern Anatolia, Trabzon-old of Iranian transit station on the way to the highway, called the place established Sarıova. 93 km east of the central district, Erzurum-Iran road is over.

  County land is generally rugged and high. County was established in central plains. Village of 1980 inhabitants of the town with 73,794 people, the 2002 population of 105,754 species in the area of 2383 km ², the population density is 44 people per sq km. Pain's oldest historic district and is developed. Bearing its name was established in the plains east of the south.

  East of Iran, south of Iran, and Van (Muradiye-Çaldıran), and TASLICAY Diyadin west, north Tuzluca, Igdir and December vardır.Düşman invasion kurtulus day is April 14. County lands and from the plains of volcanic mass occurred. United Agri Mountain (5.137 m) Small Mount Ararat (3.896 m) castle hill (3.196 m) Bee mountain (2,934 m) Tendürek Mountain (3,533 m) and Lake hill (2.643 m) Dogubayazit mountains are the most important upgrade. And the high parts of the mountain slopes are large plateau area.

  Lowland plains and one extension of Dogubayazit the Sarısu Valley, the innocent and the plains of the district creates Sürbahan tabs. They are surrounded by high mountains around. You are made in the agriculture and agricultural fields, fruit and vegetables are grown in the appropriate places. In some places twice, the grasses harvested herbs are stored for winter.

  Rocks and hills appear in places where noise is just part of the arid plains is the erosion of the valleys and plains have been more. If the slopes of Mount Ararat in the bushes, wooded areas and forests in the county is not. City center and the village is poor in terms of trees. Pain in the foot of the mountain in a large swamp cane grows plentiful.

  Dogubayazit Igdir, like the weather in Eastern Anatolia is the islet. Summers are hot and dry, winters are mild and less snow. Rain season is spring and autumn. Soil structure and drainage basin has a different structure.

  Doğubeyazıt is in the eastern end, Turkey-Iran transit road (E-80) is the last stop location. District center, 95 km to the pain, the customs gate Gürbulak'a 35 km away. Connected to the villages and settlements in the six county roads were made. Voyages in the big cities of the first movement and the pain and the last stop of bus companies Dogubayazit D. Bayazit 'truck. Begin construction of the highway has Gürbulak'tan up Doğubayazıt'a.

  County's economy, animal husbandry, border trade, commerce and agriculture depends. In recent years, tests for developing trade and foreign trade in goods and developing ever-growing cities, according to it, housing, work places, hotels, entertainment venues, commercial goods and oil transportation is increasing textbox.

  In the district are certified by the Ministry of Tourism to number 4 of 18 hotels and 1500 the total number of beds fold.

  In place more efficient is not available Dogubayazit ov wheat, barley, forage crops and sugar beets are grown. Agriculture, are made to meet the need. Animal husbandry is common.

  Domestic and foreign trade due to customs Doğubayazıt'ta Gürbulak; Ishak Pasha Palace, Beyazit Castle, Ehmed-i XANIM, Mount Ararat, Noah's Ark and the door because of customs at the domestic and foreign tourism is very much alive. In the city center of the world had been brought from various places and trade in various goods are sold passages are multiplied. Cups and in villages, especially carpet and rug weaving in the villages of Karabulak developed. Provincial property belonging to a special administrative district in the feed factory in 1992 to the last hundred business activities which are small industrial sites. MTA. Reserves were found in the county by pumice.

  Great Ararat mountain 15 km. soon established in Turkey and Iran on the transit route, the second district's population is advanced in terms of pain. The main reasons for this; occur at the border, the customs gate Gürbulak as a result of the proximity to business and trade development, and rapid population growth is creating a temperate climate.

  Natural beauty and historic buildings Dogubayazit is rich. Mount Ararat, the Meteor pit, Ice Cave, Noah 's ship, castle and old Beyazit, Ishak Pasha Palace, the former Beyazit mosque, Ahmed-i Hani Giriktepe located on the Urartu king and his son İspuni joint administration rpm Menua'nın understood to belong to (M. Ö. 815-906 belonging to date) of which the famous ruins of temples and palaces are.

  Ahmed-i in the village of Hani in Beyazit Seslitaş former caliph Yusuf, religion and nation, as are visits to the shrine.

Sayfayı Paylaş