Aηot ve Қαtot Nedir? Қoηu Aηlαtımı ~ »

Konu 'Kimya 10. Sınıf' bölümünde Moderatör Sümeyye tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Sümeyye

  Moderatör Sümeyye Süper Moderatör Yönetici Süper Moderatör

  Katılım:
  25 Mayıs 2012
  Mesajlar:
  5.397
  Beğenileri:
  4.144
  Ödül Puanları:
  113

  ANOT VE KATOT VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

  Çoğu kaplama banyosunda anot ve katot verimleri çalışma açısından yeterli derecede bilinir. Eğer çalışan kaplama banyosunun anot veya katot verimini belirlemenizi gerektiren bir durum varsa en basit yöntem anodun veya katodun tartılması, sonra da belli bir akımda ve belli bir sürede kaplama yapılmasıdır. Kaplama boyunca her beş dakikada bir akım değerleri ölçülür ve sonunda bunların ortalaması alınır. Kaplama tamamlandığında anot veya katot durulanır, kurutulur ve tekrar tartılır. Not: Anot verimini test ederken anodun üzerine yapışmış olabilecek metal parçacıklarını da tarttığınızdan emin olun. Bu anot verimini belirlerken en çok karşılaşılan hata unsurudur. Tartımdan sonra,

  [​IMG]

  Tartım mümkün olduğunca hassas yapılmalı, tercihen en az 0,001 gram hassasiyetinde olmalıdır. Test edilen kaplama banyosuna seri bağlanmış bir asitli bakır banyosunun KULOMETRE (voltametre) olarak kullanılması da mümkündür. Bakır anodun tartılması size geçen coulombu verir (bu banyonun katot verimini %100 olarak alabilirsiniz). Payda ve test edilen kaplama banyosunun katodunun tartılması da kaplanan metal miktarını verir. Ya da hassas bir amper-saat metre kullanarak devreden geçen coulombu belirleyebilirsiniz.

  Not : Anot veya katot veriminin doğrudan doğruya büyük bir kaplama banyosunda test edilmesinin pratik uygun olmadığı açıktır. Çoğu durumda bu testler banyodaki değerlere mümkün olduğunca yakın anot ve katot akım yoğunlukları ve sıcaklık değerlerine ayarlanmış küçük bir kavanoz veya beherdeki çözeltide yapılmalıdır.

  [​IMG]


  Katot Nedir?

  Negatif yüklü elektrottur. İndirgenmenin gerçekleştiği elektrot da denilebilir. Anot'un antisi olarak tanımlanabilecek, pozitifliği ve negatifliği duruma göre değişen iletken uç. Devreden akım geçirmesi için dış etkiye gerek yoksa, katot eksi uç olur. Galvanizli olan kimyasal pil reaksiyonunda ise katot artı yüklü olur.
  Katot, bir elektrokimyasal hücrede indirgenmenin meydana geldiği elektrottur. Bir elektrolizde Hidrojenin de açığa çıkmasını önlemek için kullanılır.
  Eksi uç yada Negatif yüklü elektrot anlamını taşır. Devreden akım geçirmesi için dış etkiye gerek yoksa, katot eksi uç olur.
  galvanizli olan kimyasal pil reaksiyonunda ise katot artı yüklü oluyor.
  Katot Daha çok Sıvı ve Gazlar üzerinden akım akıtılan düzenlerde negatif elektrot. Elektron tüplerinde veya lambalarda ısıtılarak elektron neşreden (yayan) eleman ve elektroliz düzenlerinde bataryanın negatif kutbunun bağlandığı elektrot, katot adını alır. Elektronlar bu elektrot sayesinde sisteme girer. Elektron tüplerinde ve gazlı deşarj lambalarında kullanılan katotlar soğuk ve Sıcak (termoiyonik) olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Soğuk katotlar herhangi bir ısı tesiri olmadan ...
  Elektron tüplerinde ve gazlı deşarj lambalarında kullanılan katotlar soğuk ve sıcak (termoiyonik) olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Soğuk katotlar herhangi bir ısı tesiri olmadan elektron neşrederler. Elektrik gerilimi ile hızlandırılan elektronlar katota çarpar ve elektron neşrine sebep olurlar. Bu tür elektron neşrine sekonder (ikincil) emisyon denir.
  Isıtılarak elektron yayan katotlara sıcak katot adı verilir. Katotun kendisine gerilim uygulayarak ısıtılırsa buna doğrudan ısıtılan katot denir. Ayrı bir flamana gerilim uygulayarak ısıtılan katotlara da indirekt ısıtılan katot ismi verilir.

  Katot, Elektrokimyasal hücrede dış devreden elektron alan, yüzeyinde Hidrojen atomlarının yansızlaştığı eksi elektrot. 2. Elektronların pil, elektrolitli hücre, X-ışını tüpü, vakum tüpü gibi sistemlere girdiği elektrot. Bunlardan ilkinde artı diğerlerinde eksidir. bk. elektrokimyasal hücre.


  katodik koruma; katotlu koruma;

  Bir metalin bir kurbanlık anoda bağlanarak veya dc gerilimi altında katot haline getirilerek yenimden korunması. Örneğin çeliğin Asit ortamından yenimini gösteren aşağıdaki eşitlikte görüldüğü gibi çeliğe elektron verilecek olursa metalin yenimi bastırılacak hidrojen çıkışı artacaktır.
  Fe -> Fe2+ + 2e- 2H+ + 2e^- -> H_2.
  Elektronlar, ya şekilde gösterildiği gibi bir dış kaynaktan veya korunandan daha anodik, yenimi kendi üzerine alacak bir metalle (kurbanlık anot) temas ile sağlanır.

  Katot Bakırı;

  Elektrolitli arıtmada katotta biriken Bakır ve alaşımlarının dökümünde kullanılan bakır.


  Katot Filmi;

  Elektroliz işleminde çözeltinin katodun hemen bitişiğindeki kısmı.

  Katot ışınları Tüpü;

  Katot ışınlarının ince bir demet halinde akışlı bir karşıt katot perde üzerine üzerine düşürüldüğü vakum tüpü.
  katot kutuplaşması; katodik polarizasyon
  Bir elektrokimyasal hücrede katot tepkimesinin yavaşlaması veya durması. İki nedenle meydana gelir: (1) metal-elektrolit arayüzeyinde tepkime basamaklarından birinin yavaş olması (etkinleşme kutuplaşması). (2) Tepkime ürünlerinin, katodu elektrikli sudan ayırarak tepkimeyi yavaşlatacak veya durduracak derecede katot yüzeyinde birikmesi (derişim kutuplaşması).

  Katot Parlaması;

  Katottan çıkan yüksek enerjili elektronların çarpması ile açığa çıkan ışık fotonlarının yarattığı parlama. Elektron mikroskoplarında kullanıldığı gibi Televizyon görüntülerinin de esasını teşkil eder.
  Katot Verimi
  Katottaki akım verimi.


  Kör Katot;

  Elektro kaplama çözeltisinden katışıkların ayrılması için kullanılan katot.
  Katotta Temizleme
  İş parçasının katot olduğu elektrolitli temizleme.  Anot Nedir?

  1.Bir elektrolitte akımın geçmesini sağlayan metal uçlardan artı yüklü olanı.
  2.Elektrikle ayrışım olayında ve pillerde, yükseltgenme tepkimesinin oluştuğu elektrot. (Elektrikle ayrışımdaanotun imi artı, katotun imi eksidir; bu nedenle yalnızca elektrikle ayrışım olayında artıuç da denebilir.)

  Bir pil, akümülatör, voltametre, deşarj tüpü, katı hal doğrultucusu ya da elektron tüpünün pozitif elektrodu, artı uç. Anot, elektronların sistemi terk ettiği elektrottur.

  Anot, pozitif yüklü elektrottur. Redoks tepkimelerinde yükseltgenmenin gerçekleştiği elektrot şeklinde de açıklanabilir. Katot'un antisi olarak tanımlanabilecek, pozitifliği ve negatifliği duruma göre değişen iletken uç. Elektroliz reaksiyonunda, anot artı uç olur. Galvanik kimyasal pil reaksiyonlarında ise anot eksi yüklü olur.

  Yükseltgenmenin olduğu elektrottur.

  Bir elektrik üretecinin artı kutbuna verilen ad. Ayrıca, bu kutba bağlanan bir elektroda da anot adı verilir. elektrikle ilgili her türlü şekil ve işlemlerde artı işareti ile gösterilir. Elektrik üreteçlerinin öbür kutu plan olan katot la bir bütün meydana getirir.

  Redoks tepkimelerinde yükseltgenmenin gerçekleştiği elektrottur. Katot’un antisi olarak tanımlanabilecek, pozitifliği ve negatifliği duruma göre değişen iletken uç. elektroliz reaksiyonunda, anot artı uç olur (genelde böyledir). Galvanik kimyasal pil reaksiyonlarında ise anot eksi yüklü olur.

Sayfayı Paylaş