analitik geometri(analitik inceleme)

Konu 'Matematik 12. Sınıf' bölümünde hilly tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113

  ANALİTİK GEOMETRİ

  DOĞRU ANALİTİĞİ
  Soru 1 bir koordinat sisteminde A(m+3,n-1) noktası,IV. Bölgede ise B(m,n) noktası nedir?

  Çözüm:

  A(m+3,n-1) noktası IV. Bölgede ise
  m+3>0 ------- m > -3
  n-1<0 ------ n<1
  =(-2,-1)

  Soru 2: A(-3,7) ve b(5,1) noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?

  Çözüm:


  |AB|=√ (-3-5)2+(7-1)2

  =√64+36 = √100 =10 BİRİMDİR.


  Soru 3: A(-1,3) noktasını orjine göre uzaklığı kaç birimdir?

  Çözüm:

  |OA|=√(-1)2+(3)2 = √1+9 =√10

  Soru 4: Analitik düzlemde A(-2,1) ve b(4,5) noktalarına eşit uzaklıktaki noktaların
  geometrik yerinin denklemi nedir?

  Çözüm:

  Orta dikme doğrusu

  √(x+2)2(y-1)2 = √(x-4)2+(y-5)2

  x2+4x+4+y2-2y+1=x2-8x+16+y2-10y+25

  A(-2,1) B(4,5)
  4x-2y+5=-8x-10y+41
  3x+2y-9=0 C(x,y)
  Soru 5: A(1,4) ve B(3,-10) noktaları veriliyor.|AB| ‘nin orta noktasının orjine uzaklığı kaç birimdir?

  Çözüm:

  |AB|’nin orta noktası C(x0 , y0) olsun.

  x0 = 1 + 3 = 2 y0 = 4 – 10 = -3 olup.
  2 2


  C(2,-3)noktasının orjine uzaklığı;

  |OC|=√22+(-3)2 = √13 BİRİMDİR.
  Soru 6: Köşelerinin koordinatları; A(6,7), B(-1,2) C(7,4) olan üçgenin Va kenarortay uzunluğu kaçtır?  Çözüm:

  |BC|’nin orta noktası

  D(x0,y0) ise;

  x0= -1+7 = 3
  2


  y0= 2+4 = 3 olur.
  2


  Buna göre,
  Va = |AD| = √(6-3)2+(7-3)2 = √9+16 =5 olur.
  Soru 7: Köşe noktalarının koordinatları,A(-4,5) , B(-2,7) , C(6,10) , D(a,b) olan ABCD paralel kenarında D noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

  Çözüm:

  -4+6 = -2 + a a = 4

  5+10 = 7+b b = 8

  a + b=4+8 =12 olur.


  Soru 8: A(5,-2) ve B(-3,4) noktaları veriliyor. |AC|
  = 3 olacak şekilde dışarıdaki doğrusal
  |BC|
  C(x0,y0) noktasının koordinatları nedir?


  Çözüm:

  A(5,-2),B-3,4) ve k = 3 olduğundan:

  5-3(-3) -2-3.4
  x0= = -7 ve y0= = 7
  1-3 1-3


  bulunur ve böylece C(x0,y0) = C(-7,7) elde edilir.


  Soru 9: Analitik düzlemde köşelerinin koordinatları A(5,4),B(-1,2) ve C(a,b) olan ABC üçgeninin ağırlık merkezinin koordinatları G(4,3) ise a+b kaçtır?

  Çözüm:

  4 = 5-1+a a = 8 , 3 = 4+2+b b = 3
  3 3


  buradan a+b = 8+3 = 11 olur.  Soru 10: Köşe noktalarının koordinatları A(-2,6) B(3,-1 ve C(4,5) olan ABC üçgeninin
  alanı kaç birim karedir?


  Cevap 10:


  -2 6
  3 -1
  4 5
  A(ABC)= 1 . -2 6 = 1 |2+15+24-18-(-4)-(-10)| = 37
  2 2 2

  Soru 11: A(1,-2) ve B(p,3) noktalarından geçen doğru Ox ekseni ile pozitif yönde 45 derecelik açı yaptığına göre p kaçtır?

  Çözüm:

  a = 45 m = tan 45 = 1

  3-(-2) 5
  1=──── = ── 5=p-1 p = 6 olur.
  p-1 p-1  Soru 12: A(-2,3) , B(1,-3) , C(5,1) ve D(1,k) noktaları veriliyor.AB // CD ise k sayısı kaçtır?


  Çözüm:

  AB // CD olduğundan bu doğruların Ox ekseni ile yaptığı açılar ve dolayısıyla bu doğruların eğimleri birbirine eşittir.
  -3-3 k-1
  mAB = mCD ───── = ─── k=9 olur.
  1-(-2) 1-5

  Soru 13: A(2p-1,4) ve B(p+3,2) noktalarından geçen doğru Ox eksenine dik ise P kaçtır?


  Çözüm:
  2-4
  a = 90 m = ∞ = ────────
  p+3-(2p-1)

  -2
  ∞ = ──── -p+4 = 0 p=4 olur.
  -p+4


  Soru 14: Ox ekseni ile pozitif yönde 45 derecelik açı yapan ve (-2,1) noktasından geçen doğrunun denklemi nedir?

  Çözüm:

  a = 45 m = tan45 = 1

  Eğimi, m = 1 olan A(-2,1) noktasından geçen doğru denklemi;

  y-1 = 1(x+2) y-x-3 = 0 olur.


  Soru 14: Eğimi -3 olan ve A(-1,2) noktasından geçen doğrunun denklemi nedir?

  Çözüm

  Doğrunun eğimi -3 olduğundan denklem y = -3x+n şeklindedir.Ve doğru A(1,-2) noktasından geçtiği için A(1,-2) noktasının koordinatları doğru denklemini sağlamak zorundadır.Buna göre,-2 = -3.1+n n = 1 elde edilir.Ve doğru denklemi

  y = -3x+1 şeklinde bulunmuş olur.


  Soru 15: A(-3,2) ve b(1,-6) noktalarında geçen doğrunun denklemi nedir?
  Cevap:
  A(x1,y1) = A(-3,2) ve B(x2,y2) = B(1,6) olsun

  y-(-6) -6-2 y+6
  ──── = ───── ──── = -2 y+6=-2(x-1) y+2x+4 = 0’ dır.
  x-1 1-(-3) x-1
  Soru 15: Dik koordinat düzlemindeki d doğrusunun denklemi nedir?

  Çözüm:

  A(-2,0) ve B(0,3) noktalarından geçen doğru denklemi;

  x y
  ── + ── = 1 3x-2y+6 = 0‘dır.
  -2 3


  Soru 16: y = 3x-6 denklemi ile verilen doğrunun grafiğini çiziniz.

  Çözüm:

  y
  y = 3x-6 denkleminde
  y = 3x-6 x = 0 y = -6;A(0,-6)
  y = 0 3x-6 = 0 x=2;b(2,0)
  A(0,-6)ve B(2,0) noktaları birleştirilirse
  x y = 3x-6 doğrusunun grafiği çizilmiş olur
  (2,0)


  (0,-6)  Soru 17: 2x-y+4 = 0 ve x+y+2=0 doğrularının kesiştikleri nokta nedir?

  Çözüm:

  2x-y+4 = 0
  taraf tarafa toplama yapılırsa
  x+y+2 = 0


  3x+6 = 0 x = -2 elde edilir.
  Denklemlerden herhangi birinde x = -2 yazılırsa y = 0 bulunur.Buna göre,bu iki doğru (-2,0) noktasında kesişirler.  Soru 18: Dik koordinat düzleminde 2x-5y-4 = 0 doğrusuna paralel olan ve A(3,4) noktasından geçen doğrunun denklemi nedir?


  Çözüm:

  2 4 2
  2x-5y-4 = 0 y = ──x - ── olup,bu doğrunun eğimi m1=──’tir.
  5 5 5
  2
  Paralel doğruların eğimleri birbirlerine eşit olacağından m2=── olmalıdır.
  2 5
  Buna göre,eğimi m2=── olan ve A(3,4) noktasından geçen doğrunun denklemi;
  5
  2
  y-4 = ── (x-3) 2x-5y+14 = 0 olur.
  5


  Soru 19: Analitik düzlemde;
  d1: (a-3)x+y-1 = 0
  d2: (a+2)x-2y+5 = 0 doğruları veriliyor.

  d1 ile d2 doğruları birbirine paralel ise a kaçtır?


  Çözüm:


  Burada a1 = a-3 , b1 = 1 , a2 = a+2
  a1 b1
  Ve b2 = -2’dir.Paralel doğrularda ── = ── olacağından .
  a2 b2
  a-3 1
  ─── = - ── 2a-6 = -a -2 3a = 4
  a+2 2

  4
  a = ──
  3


  Soru 20: Denklemleri (m+2)x+4y-2 = 0 ve 3x-(2n+1)y+1 = 0 olan doğrular çakışık ise m + n kaçtır?

  Çözüm:

  Doğruların çakışık olması için,

  m+2 4 -2
  ──── = ───── = ── olmalıdır.Buna göre;
  3 -(2n+1) 1

  m+2 = -6 m = -8

  1 1 -15
  4n+2 = 4 n = ── m+n = -8 + ── = ── olur.
  2 2 2

  Soru 21: 2x+y-1 = 0 ve 3x+2y-6 = 0 doğruların kesiştiği noktadan geçen doğru demetinin denklemi nedir?

  Çözüm:

  2x+y-1+k(3x+2y-6) = 0

  (3k+2)x+(2k+1)y-6k-1 = 0’dır.


  Soru 22: (2k-1)x+(k+3)y+2k+1 = 0 denklemi ile verilen doğruların kesiştiği noktanın koordinatları nedir?

  Çözüm:

  (2k-1)x+(k+3)y+2k+1 = 0

  -x+3y+1+k(2x+y+2) = 0

  0+k.0 = 0 olduğundan,

  -x+3y+1 = 0 5 4
  denkleminin sisteminin çözüm kümesi ( - ──,- ── )‘dir. 2x+y = 2 = 0 7 7


  Soru 23: A(-2,3) noktasından geçen ve d1: 2x-y+1 = 0 doğrusuna dik olan d2 doğrusunun denklemi nedir?


  Çözüm:

  d1: 2x-y+1 = 0 m1 = 2 1
  m1.m2 = -1 2.m2 = -1 m2 = - ──
  2
  1
  Buna göre eğimi “m2 = - ── ” olan ve A(-2,3) noktasından geçen doğru denklemi;
  2
  1
  y-3 = ── (x+2) 2y+x-4 = 0 bulunur.
  2

  Soru 24:
  d1: (m+2)x-2y+1 = 0 ve
  d2: 3x+(2m-1)y+2 = 0 denklemleri ile verilen doğrular birbirine dik ise m kaçtır?

  Çözüm:
  a1a2+b1b2 = 0
  (m+2).3+(-2).(2m-1) = 0

  -m+8 = 0 m = 8

  1
  Soru 25: Koordinat düzleminde d1: y = ── x-2 ve d2:-2x+y+1 = 0 doğruları arasındaki dar
  3
  açı kaç dercedir?

  Çözüm:
  1 1
  d1: y = ── x-2 m1 = ──
  3 3
  bu iki doğru arasındaki açı “v” olsun.
  d2: -2x+y+1 = 0 m2 = 2  m2-m1
  tanv = ───── = 1 tanv = 1 v = 45 derecedir.
  1+m2
  Soru 26: Analitik düzlemde d1: √3 x – y +1 = 0 ve d2: x+y-2 = 0 doğruları arasındaki açı
  kaç derecedir?

  Çözüm:


  d1: √3 x-y+1 = 0 m1 = √3 a = 60 , m2 = -1 B = 135


  2 Bu takdirde bu iki doğru arasındaki geniş
  105 açı 105 derecedir.
  1
  75
  60 135
  1 2
  ──
  √3 d2: x+y-2 = 0  Soru 27: Analitik düzlemde A(3,-2) noktasının -4x+3y+3 = 0 doğrusuna uzaklığı kaç birimdir?

  Çözüm:

  |-4.3+3(-2)+3| |-15|
  ───────── = ─── = 3 birimdir.
  √(-4)2+32 5

  Soru 28:
  d1: 3x+y+2 = 0 ve
  d2: 6x+2y-16 = 0 doğruları arasındaki uzaklık kaç birimdir?

  Çözüm:
  Verilen her iki denklemde de x’in ve y’nin katsayıları eşitlenmelidir.Bunun için ya d1’in denklemi 2 ile çarpılmalı veya d2’nin denklemi 2 ile sadeleştirilmelidir.


  d1: 3x+y+2 = 0 c1 = 2 d2: 6x+2y-16 = 0 3x+2y-8 = 0 c2: -8

  d1 d2 doğruları arasındaki uzaklık; |2-(-8)| 10
  ──── = ─── = √10 birim.
  √32+12 √10
  Soru 29: 2x+y-1 = 0 ve x-2y+7 = 0 denklemleri ile verilen doğrulara eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerinin denklemi nedir?

  Çözüm:

  Kesişen iki doğruya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri bu iki doğrunun oluşturduğu açıortay doğrularıdır.

  2x+y-1 x-2y+7
  ────── = ─────
  √22+12 √12+(-2)2

  2x+y-1 = x-2y+7 x+3y-8 = 0

  2x+y-1 = -(x-2y+7) 3x-y+6 = 0 olur.


  Soru 30: Analitik düzlemde A(2,4) noktasının B(x,y) noktasına göre simetriği C(-2,6) noktası ise x+y değeri kaçtır?

  Çözüm:

  |AB| = |BC| olduğundan

  2-2 4+6
  x = ───── = 0 y = ───── = 0
  2 2

  olup x+y = 5 olur.


  Soru 31: Koordinat düzleminde A(4,-1) noktasının Ox eksenine göre simetriği B,orjine
  göre simetriği C noktası ise ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir?

  Çözüm:

  A(4,-1 ) noktasının Ox eksenine göre simetriği B(4,1) , orjine göre simetriği C(-4,1)
  noktası olduğundan |AB| =2br.,|BC| = 8 br olup

  2.8
  A(ABC) = ──── = 8 birim kare olur.
  2
  Soru 32: A(3,-2)noktasının y = -x doğrusuna göre simetriği y = ax+3 doğrusu üzerinde bulunuyor ise a kaçtır?

  Çözüm:

  A(3,-2) noktasının y = -x doğrusuna göre simetriği B(2,-3) olup, bu nokta y = ax+3
  doğrusu üzerinde olduğundan ;
  -3 = 2a+3 a = -3 olur.


  Soru 33: A(a,b) noktasının y = x doğrusuna göre simetriği B noktası,B noktasının Oy eksenine göre simetriği C(2a,-3) noktası ise a+b kaçtır?


  Çözüm:

  A(a.b) noktasının, y = x doğrusuna göre simetriği B(b,a);B(b,a) noktasının Oy eksenine
  göre simetriği C(-b,a) olur.

  C(-b,a) = C(2a,-3) a= -3 ve –b = 2a olur.

  b = 6 olup a+b = -3+6 = 3 bulunur.


  Soru 34: Dik koordinat sisteminde A noktasının y = x doğrusuna göre simetriği B,B noktasının x = 2 doğrusuna göre simetriği C(-2,1) ise,A noktasının koordinatları nedir?

  Çözüm:

  A(a.b) noktasının y = x doğrusuna göre simetriği B(b,a) , B(b,a) noktasının x = 2 doğrusuna göre simetriği C(4-b,a) = C(-2,1) b = 6 ve a = 1 bulunur.

  Buna göre,A(a,b) = A(1,6) olur.

  Soru 35: A(-4,3) noktasının d doğrusuna göre simetriği B(2,-5) noktası ise A noktasının d doğrusuna uzaklığı nedir?

  Çözüm:

  |AB| = √(-4-5)2+(3+5)2 = 10 birim.
  |AB| 10
  Buna göre,A noktasının d doğrusuna uzaklığı , ───── = ──── = 5 birimdir.
  2 2
  Soru 36: A(4,-2) noktasının d: 2x-y+1 = 0 doğrusuna göre simetriği nedir?


  Çözüm:

  A(4,-2)noktasının d: 2x-y+1 = 0 doğrusuna göre simetriği B(x2,y2) olsun.

  y2 + 2
  ─────── * 2 = -1 2y2+x2 = 0…(1)
  x2-4


  4+x2 -2+y2 y2
  2 * ────── - ───── +1 = 0 x2 - ── = -6 …(2)
  2 2 2

  24 12
  (1) ve (2) denkleminden x2 = - ── , y2 = ── olarak bulnur.
  5 5


  Soru 37: d1: 2x-y+7 = 0 doğrusunun eksenlere ve orjine göre simetrilerini bulunuz.


  Çözüm:


  d1: 2x-y+7 = 0 doğrusu için

  (x,y) Ox (x,-y)

  d1: 2x-y+7 = 0 d2 : 2x+y+7 = 0

  (x,y) Oy (-x,y)

  d1:2x-y+7 = 0 Oy d3: -2x-y+7 = o

  (x,y) ORJİN(0.0) (-x,-y)

  d1: 2x-y+7 = 0 d 4:-2x+y+7 = 0 olur.  a b-a
  Soru 38: Analitik düzlemde A( a, ── ) noktası IV. Bölgede ise B( 2b, ─── ) hangi
  b b
  bölgededir?

  Çözüm:
  a a
  A( a, ── ) noktası IV: bölgede olduğundan a > 0 ,── < 0 olup buradan b < 0 olur.
  b b
  b-a
  a > 0 , b < 0 2b < 0 , b-a < 0 ve ─── > 0 olur.
  b

  Bundan dolayı B noktasının apsisi negatif ordinatı pozitif olduğundan bu nokta II. bölgededir.

  Soru 39: Dik koordinat düzleminde köşe noktalarının koordinatları A(0,-1) , B(3,6) ve C(5,-2) olan ABC üçgeninde |BC| kenarına ait kenarortayın uzunluğu kaç birimdir?

  Çözüm:

  B(3,6) |BC| nin orta noktası D(x0,y0) olsun.Buna göre

  3+5 6-2
  x0 = ───── = 4 y0 = ──── = 2 olur.
  D(x0,y0) 2 2

  Buna göre |BC| ye ait kenarortayın uzunluğu

  A(0,-1) C(5,-2) |AD| = √(4-0)2 + (2+1)2 = 5 birim olur.


  Soru 40: Dik koordinat düzleminde A(a,-1) , B(a+3,8) ve C(-3,a-1) noktalarının doğrusal olabilmesi için a kaç olmalıdır?

  Çözüm:

  ABC doğrusal ise eğimler eşit olur. mAB = mBC = mAC
  Bunlardan mAB = mBC yi kullanırsak.

  8+1 a-9 9
  mAB = mBC ───── = ──── a = - ──
  a+3-a -a-6 4
  Soru 41: Analitik düzlemde A(1,2) ve B(2,5) noktalarının y = x doğrusu üzerindeki bir K noktasına uzaklıkları eşittir. Buna göre,K noktasının koordinatları nedir?

  Çözüm:

  y = x doğrusu üzerinde A(1,2) ve B(2,5) noktalarına
  5 --------------- B eşit uzaklıktaki nokta K(a,a) olsun.
  y = x
  A √(a,1)2 + (a-2)2 = √(a-2)2 + (5a-5)2
  2 --------- K(a,a)
  (a-1)2 + (a-2)2 = (a-2)2 + (a-5)2

  x a2 – 2a+1 = a2-10a+25
  1 2
  -2a+10a = 25-1

  8a = 24 a = 3

  K(3,3) olur.


  Soru 42: Dik koordinat düzleminde A(-4,1) ve B(4,3) noktalarına eşit uzaklıktaki
  noktaların geometrik yerinin denklemi nedir?

  Çözüm:
  3-1 2 1
  AB doğrusunun eğimi mAB = ── = ── = ──
  4+4 8 4


  A(-4,1) C(0,2) B(4,3) AB ┴ d olduğunda mAB.md = -1 olduğundan

  1
  ── . md = -1 md = -4
  4
  |AB| doğru parçasının orta noktasının
  -4+4
  koordinatları Xc = ──── = 0
  2
  1+3
  Yc = ─── = 2 C(0,2) olduğundan;
  2  Soru 43: Analitik düzlemde A(1,7) ve B(7,5) noktaları veriliyor.Buna göre,O ekseni üzerinde,|AK| + |KB| en küçük olabilecek şekilde K(x0,0) noktasının apsisi kaçtır?


  Çözüm:


  B noktasının Ox eksenine göre simetriği Bı noktası olsun. Bu durumda |KB| = |KBı|
  ve dolayısıyla |AK| + |KB| = |AK| + |KBı| olur. |AK| +|KB| nin en küçük olması demek
  |AK| + |KBı| toplamının en küçük olması demektir.Bunun için ise A.K ve Bı
  noktalarının doğrusal olması gerekir.Buna göre;

  0-5 -5-0 9
  mAK = mKBı ─── = ─── x0 = ── = 4,5 olur.
  x0-1 7-x0 2


  Soru 44: Analitik düzlemde A(-3,4) ve B(1,8) noktaları ve Ox ekseni üzerinde değişken
  bir C(a,0) noktası veriliyor. │|AC| - |BC| │ en küçük değeri aldığında C noktasının apsisi
  “a” kaçtır?


  Çözüm:

  │|AC|-|BC|│ nin en küçük olması |AC| = |BC| olmasıyla mümkündür.Buna göre;


  √(a+3)2 + (0-4)2 = √(a-1)2 + (0-8)2

  a2+6a+25 = a2-2a+65
  8a = 40 a = 5 olur.
  Pounce bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş