Anlaşma-Savaş [Konu Anlatımı]

Konu 'Sosyal Bilgiler Ders Notları' bölümünde SimgElif tarafından paylaşıldı.

 1. SimgElif

  SimgElif Üye

  Katılım:
  13 Aralık 2010
  Mesajlar:
  53
  Beğenileri:
  87
  Ödül Puanları:
  0

  Arkadaşlar işinize yarar umarım.

  Gümrü Antlaşması(2-3 Aralık 1920)


  • Antlaşma,TBMM'nin uluslar arası alandaki ilk askeri ve siyasi başarısı olup,imzaladığı ilk antlaşmadır.
  • TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk yabancı devlet Ermanistan olmuştur
  • Doğu Cephesi büyük ölçüde kapanmıştır.
  • Ermenilerden alınan silah ve Doğu Cephesindeki askerler Ankara' ya gönderilmiştir.

  DÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI
  Mondros mütarekesinden sonra Osmanlı ordusu terhis edilmişti fakat işgalciler ayak bastıkları her yerde Kuva-yı milliye birlikleriyle karşılaştılar.Kuva-yı milliye birlikleri askerlik tekniğinden uzak ve meydan savaşı yapacak güçte değildi. Düşmana ani bas*kınlar yapıp kayıplar verdiriyor, ilerlemesine engel oluyor*lardı. Bu birliklerin büyük bir bölümü askeri eğitimden geçmemişti. Ayrıca ağır silahları da yoktu.Asker sayısı bakımından çok üstün olan ve modern silah*lara sahip olan düşman kuvvetlerine karşı savaşı kazan*makta imkansızdı. Bu nedenle düşmanla başa çıkacak durumda değillerdi. Kuva-yı milliye birliklerinin bir bölümü ihtiyaçlarını halktan zorla karşılıyordu. Suçluları usulsüz yargılayıp ağır bir şe*kilde cezalandırıyorlardı. Ayrıca belli bir otoriteye bağlı kal*mak istemiyorlardı.
  İşte bütün bu nedenlerden dolayı düzenli ordunun kurul*masına ihtiyaç duyuldu. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Kuva-yı Milliyenin ta*rihimizde önemi büyüktür. Batıda Yunanlılar, Güneyde Fransızlara karşı başarılı savaşlar yaptılar. Onlara kayıp*lar verdirerek ilerlemelerini yavaşlattılar. Ayrıca TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasında da görev aldı*lar.
  - Düzenli ordu kurulunca Çerkez Ethem ve Demirci Meh*met Efe katılmayarak isyan ettiler.
  I. İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921) :
  Nedeni:
  1. İtilâf Devletleri desteğinde, Sevr antlaş*masını Türklere kabul ettirmek.
  2.TBMM ordularını yok edip Ankara’ya kadar olan Türk topraklarını ele geçirmek ve TBMM’ni kapatmak.
  3. Demiryollarının kavşak noktası olan Eskişehir’i ele geçirmek.
  - Yapılan savaş sonunda Yunan ordusu yenilgiye uğratıldı.
  Sonucu:
  1- Düzenli ordunun ilk askeri zaferdir.
  2- TBMM Hükümetinin moral ve otoritesinin artmasını sağladı. Türk Milletinin azmini ve kurtuluş umudunu güçlendirdi.
  3- İtilâf Devletleri arasında bazı anlaşmazlık*lara yol açtı ve Londra Konferansının top*lanmasına sebep oldu.
  4- Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.(16 Mart 1921)
  5- Afganistan ile dostluk antlaşması imzalandı.
  6- İsmet Paşa Albaylıktan generalliğe terfi etti.
  7- Çerkez Ethem isyanı bu zaferden sonra bastırıldı.
  8- 20 Ocak 1921’de ilk anayasa ( Teşkilat-ı Esasiye) ilan edildi.
  9- 12 Mart 1921’de İstiklal Marşımız kabul edildi. ( Milli bilinci ve bağımsızlık coşkusunu pekiştirmek için hazırlandı.)


  II.İnönü Savaşı (23-31 Mart 1921)
  [​IMG]
  Nedenleri:Londra Konferansı tekliflerinin TBMM tarafından kabul reddilmesi, İngilizler’in Yunanlar’ı kışkırtmasıdır. Sevr Barış Antlaşması’nın TBMM’ye kabul ettirilmek istenmesi, Yunanlar’ın düzenli ordunun teşkilatlanmasına fırsat vermeden Ankara üzerine yürüyerek TBMM’yi dağıtmak istemesi 2. İnönü Savaşının nedenleridir.

  Sonuçları:
  Düşman oyalanmış ve Kurtuluş Savaşı için süre kazanılmıştır
  Yunanlar Türk ordusunun gücünü kabul etmek zorunda kalmıştır.
  Halkın TBMM’ye olan güveni artmıştır.
  İtilaf Devletleri’nin İstanbul’daki yüksek komiserleri TBMM ile Yunanistan arasında taraf olmadıklarını açıklamıştır.
  İtalyanlar, işgal ettikleri toprakları boşaltmışlardır (5 Temmuz 1921).
  M.Kemal, zafer sonunda İsmet Paşa’ya, ‘Siz yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de (ters alınyazısını da) yendiniz’ diye telgraf çekmiştir.


  Kütahya – Eskişehir Savaşları (10-24 Temmuz 1921):
  -Üst üste yenilgiye uğrayan Yunanlılar bü*yük bir hazırlık yaparak şiddetli bir saldı*rıya geçtiler. Afyon, Kütahya, Eskişehir Yunanlıların eline geçti.
  Türk ordusu daha elverişli şartlarda savaş*mak üzere Mustafa Kemal’in emriyle Sakarya’nın doğusuna çekildi. Ordumuzun fazla kayıp vermesi önlendi. Araç – gereç sağlandı. Yunan kuvvetleri, Anadolu içine çekilerek mevzilerinden uzaklaştırılmış oldu.
  - Ancak, önceki başarıların yarattığı iyim*serlik kayboldu. Hükümet merkezinin Kayseri’ye taşınması bile gündeme geldi. Fakat TBMM kabul etmedi.
  - Bu savaşla Türk ordusunun daha saldırı (taarruz ) gücü olmadığı anlaşıldı.
  Savaşa Rağmen Eğitim Kongresi: Maarif nazırı (milli eğitim Bakanı)Hamdullah Suphi Bey Eğitim sorunlarını ve ilerideki eğitim politikalarını konuşmak üzere konferans ayarlamıştı. Kütahya Eskişehir savaşlarını görünce M. Kemal’e konferansı isterse erteleyelim dedi. M. Kemal eğitimin önemli olduğunu cehaletin eğitimle yenileceğini söyleyerek kongrenin toplanmasını istedi. Kendiside bizzat katılarak konuşma yaptı.15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında yapıldı.  M. Kemal’e Baş Komutanlığın Verilmesi (5 Ağustos 1921):
  - Kütahya- Eskişehir Savaşları sonunda ordu geri çekilince Meclis içinde bir grup M. Kemal’in ordunun başına geçmesini istedi. M. Kemal orunun başına geçeceğini ancak Meclisin tüm yetkilerinin kendine bir süre için verilmesini istedi. Uzun tartışmalar sonunda M. Kemal meclisin tüm yetkilerini üç aylığına alarak alarak baş komutan oldu. Ve Tekalif-i Milliye emirlerini hazırladı.


  Tekalif-i Milliye Emirleri (8 Ağustos 1921):
  Tekalif-i Milliye ulusal yükümlülük anl***** gelir. Sakarya Savaşı öncesi hazırlanıp yayınlanmıştır. Buna göre:
  1- Her ilçede Tekalif-i Milliye komisyonları kurulacak.
  2- 40 yaşına kadar olan herkes askere alınacak
  3- halkın ve esnafın elinde olan giyim eşyası, hayvan ve yiyeceğin %40’ı parası sonra ödenmek şartı ile alınacak
  4- Her aile bir askeri giydirecek iç çamaşırı, çorap ve ayakkabı hazırlayıp verecek.
  5- Akaryakıt, haberleşme araçları, kamyon lastiklerinin %40’ı devlete verilecek.
  6- Halkın elindeki silah ve cephane orduya teslim edilecek
  7- Ülkede tüm zanaatkarlar (demirci, dökümcü, marangoz vb.) ordunun emrine alınacak.


  Sakarya Savaşı(23 Ağustos-12 Eylül 1921):
  - Yunanlılar Türk ordusunu hazırlıksız yaka*lamak için 23 Ağustos 1921 de şiddetli bir saldırıya geçti.
  - Mustafa Kemal askerlerine “Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satıh bü*tün vatandır. Vatanın her karış toprağı va*tandaş kanıyla ıslanmadıkça bırakılamaz.” emrini verdi. Savaş 22 gün ve gece sürdü. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı ismet Paşa yönetimin*deki Türk ordusu büyük bir zafer kazandı.
  Sonuçları:
  - Türk Milletinin bağımsızlık azmi daha da güçlendi.
  - Türklerin, 1683 II. Viyana ku*şatmasından beri devam eden geri çekilişi durdu.
  - Mustafa Kemal’e “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesi verildi.
  - Yunanistan taarruzdan savun*maya geçti.
  - İtilâf Devletleri, Yunanistan’dan uzaklaş*maya başladı.
  - Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalandı.(13 Ekim 1921)
  - Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı.(20 Ekim 1921)
  - İtalya yurdumuzu terk etti.


  Kars Antlaşması (13 Ekim 1921):
  TBMM Hükümeti ile, Sovyetler Birliği ara*sında daha önce imzalanan Moskova Antlaşmasının, Sovyetler Birliğine bağlı Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ta*rafından da imzalanmış olmasından iba*rettir. Doğu sınırımız kesin şeklini almıştır.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Büyük Taaruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi (26-30 Ağustos 1922):
  - Sakarya’da yenilen Yunanlılar, işgal ettik*leri yerleri ellerinde tutabilmek için savun*maya geçtiler.
  - Türk ordusu yaklaşık bir yıllık hazırlıktan sonra düşmanı Anadolu’dan sö*küp atmak için, 26 Ağustos 1922 de taar*ruza geçti. Devletin bütün imkânları ile do*natılan Türk ordusu, Yunan kuvvetlerini kuşattı. 30 Ağustos günü, muharebeyi doğrudan Başkumandan Mustafa Kemal yönetti. Dumlupınar’da Yunan kuvvetleri yok edildi. Kesin zafer kazanıldı.
  - Mustafa Kemal’in “Ordular! ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emriyle Yunanlılar takip edildi. Yunan Başkumandanı Trikopis esir alındı. Türk kuvvetleri 9 Eylül 1922 de İzmir’e girdi.
  Bu zafer, Anadolu’nun sonsuza kadar Türk vatanı kalacağını dünyaya ispat etti.
  Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922): Batı Anadolu’nun, Yunanlılardan temiz*lenmesinden sonra Türk kuvvetleri Boğazlar ve İstanbul’a yürüdü, İngiltere, Boğazlar ve İstanbul’u savun*mak istediyse de, Fransa ve İtalya’dan gerekli desteği göremedi. Sovyetler Birliği de Türkleri destekleyeceğini açıklayınca, ateşkes görüşmelerini kabul etmek zo*runda kaldı.
  Türkiye, İngiltere, Fransa ve İtalya ara*sında Mudanya Ateşkes Antlaşması im*zalandı.
  Buna göre:
  1. Doğu Trakya (Edirne dahil), Meriç Irmağının sol sahiline kadar Yunan ordusu tarafından boşaltılacak ve TBMM Hükümetine teslim edilecek. Türkler barış imzalanana kadar Doğu Trakya’da sekiz bin jandarma bulunduracak.
  2. Boğazlar ve İstanbul TBMM Hükümeti yö*netimine bırakılacak.
  3. İtilâf Devletlerinin kuvvetleri, barış imzala*nıncaya kadar İstanbul’da kalacak.
  Önemi:
  - *** Boğazlar, İstanbul ve Doğu Trakya, savaş yapılmadan kurtarılmıştır..
  - Mondros Ateşkes Antlaşması hükümsüz hale gelmiştir.
  - İstanbul TBMM’ye bırakılması ile Osmanlı saltanatı hukuken sona erdi .( Resmen Saltanatın kalkması ile sona erecek.)
  - Kurtuluş Savaşımızın Savaş dönemini bitiren antlaşmadır.


  Büyük Taarruz’un Sonuçları
  • Milli mücadele başarıya ulaşmıştır.
  • Anadolu’da İtalyan ve Fransız işgalinden sonra Yunan işgali de sona ermiştir.
  • Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhası başarıyla tamamlanmış, silahlı çatışma dönemi sona ermiş, siyasi dönem başlamıştır.
  • Ege Bölgesi düşmen işgalinden temizlenmiştir.
  • İçte milli birlik ve bütünlük sağlanmıştır.
  • Anadolu’nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağı ispatlandı, Türk yurdunun parçalanamayacağı anlaşıldı.
  • Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması’na ortam hazırladı.
  • Türk ordusu Çanakkale ve İzmit civarında İngiliz kuvvetleri ile karşı karşıya gelmiştir.
  • Bağımsız Türk Devleti’nin kurtuluşuna zemin hazırlayan bir zaferdir.
  • İtilaf Devletleri Türkiye’nin gücünü kabul etmiştir.
 2. SimgElif

  SimgElif Üye

  Katılım:
  13 Aralık 2010
  Mesajlar:
  53
  Beğenileri:
  87
  Ödül Puanları:
  0
  Kitabımdaki 3.ünite ile ilgili tüm uyarıları yazıyorum arkadaşlar. Umarım işinize yarar.

  Uyarı 1
  Gümrü Antlaşması,Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin imzaladığı ilk anlaşma ve kazandığı ilk siyasi başarıdır.


  Uyarı 2
  London Konferansı'nın en önemli sonucu,konferansa davet etmekle İtilaf Devletleri'nin TBMM Hükümeti'ni tanımış olmalarıdır.Ayrıca, Konferansa katılmakla Türklerin barıştan yana olmadıkları yolunda yanlış propagandalar dayamadıkları yolundaki yanlış propagandalar dayanağını kaybetmiştir.Yine bu Konferansta Türk milletinin halkı savaşı dünya kamuoyunu duyurulmuştur.

  Uyarı 3
  •Moskova Antlaşması,yeni Türk Devleti'nin uluslararası alanda elde ettiği siyasi bir başarıdır.İlk kez büyük bir devlete eşit koşullarda anlaşma yapılmış ve Misak-ı Milli kabul ettirilmiştir.
  •Doğu sınırlarımız güvenlik altına alındığı için,bu cephedeki kuvvetlerimizin diğer cephelere kaydırılma imkanı doğmuştur.

  Uyarı 4
  Güney Cephesi'nde savaşın sonu ermesi; bu cephedeki birliklerin Batı Cephelesi'ne kaydırılma imkanını hazırlamıştır.

  Uyarı 5
  Büyük Taaruz ve Başkumandan Meydan Muharebesi ile Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağı bütün dünyaya kanıtlamıştır.

  Bir teşekkür yeterlidir arkadaşlar ; )  seherbaydemir, gülcişşş ve HzzL.. bunu beğendi.
 3. HzzL..

  HzzL.. Üye

  Katılım:
  6 Ocak 2011
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0
  Çok teşekkürler işime çok yaradı.
  seherbaydemir bunu beğendi.
 4. InThiSpRiSon

  InThiSpRiSon Üye

  Katılım:
  1 Kasım 2011
  Mesajlar:
  14
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Güzel olmuş tebrik ederim....Sıkmadan açıklayıcı bir yazı olmuş

Sayfayı Paylaş