ANTROPOLOJİ

Konu 'İlkokullar / Liseler / Dersaneler / Üniversiteler.' bölümünde фуля tarafından paylaşıldı.

 1. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0


  Programın Amacı

  Antropoloji (insanbilim) bölümü, evrenin ve dünyanın oluşumu; yaşamın başlangıcı ve
  gelişimi; insanın biyolojik evrimi; ırkların doğuşu, yayılışı ve fiziksel özellikleri; toplumların ve
  kültürlerin oluşumu, gelişimi, değişimi ve bu konularla ilgili tarih öncesi, tarihi ve güncel tüm
  sorunlar üzerinde eğitim ve araştırma yapar.
  Antropoloji bölümündeki programlar ve ilgilendikleri konular aşağıda özetlenmiştir:
  Fizik Antropoloji: İnsanın fiziksel özelliklerini metrik ve morfolojik yöntemlerle araştıran;
  toplumun genetik yapısını esas alarak, yaşayan insan gruplarının çeşitliliğinin nedenlerini
  bulmaya çalışan bir bilim dalıdır. (Bu dalda ayrı bir lisans programı vardır ve bu kitabın "Fizik
  Antropoloji" bölümünde açıklanmıştır).
  Paleoantropoloji: Fosil-insanbilim anlamına gelen paleoantropoloji, insanın geçmişte ve
  bugün canlılar dünyasındaki yerini; prüimat (tüm maymun türlerini ve insanı da içeren
  memeliler) takımı üyelerinin benzer yapısal özellikleri açısından akrabalıklarını ve bunların
  tarih öncesinden ve tarih devirlerinden kalan fosil örnekleriyle yakınlık derecelerini ve
  çevreleri ile ilişkilerini uygulamalı bir biçimde inceleyen bilim dalıdır.
  Sosyal Antropoloji: Bu bilim dalı geçmişte yaşamış ve çağımızda yaşamakta olan çeşitli
  toplumların ve bir toplumda değişik alt kültürlerin yaşayışını inceler, kültür-kişilik ilişkisini,
  toplumsal değişmeyi belirleyen faktörleri ortaya çıkarmaya çalışır.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Antropoloji bölümünde öğretim süresi 4 yıldır. İlk iki yılda ilgili programların giriş dersleri
  verilmekte ve öğrenim ilerledikçe programlara özgü derslerde yoğunlaşılmaktadır.
  Antropoloji programında okutulan dersler alanlara göre değişiklik göstermektedir. Fiziki
  Antropoloji ve Paleoantropoloji alanlarında okutulan belli başlı dersler, genel
  paleoantropoloji ve primatoloji, osteometri, rontgenometri, fotometri, evrim ve evrim tarihi,
  biyometri ve istatistik grafik metotları, genetik ilkeleri, yaşayan ırklar, el izlerinin antropolojisi,
  evrimin genetik temelleri gibi derslerdir. Sosyal antropoloji alanında ise ekoloji ve kültür, aile
  antropolojisi, akrabalık ilişkileri, kültür değişmesi gibi dersler okutulur.

  Gereken Nitelikler

  Antropoloji bölümüne girmek isteyen kişinin tarihe, coğrafyaya, sosyolojiye, psikolojiye ve
  biyolojiye ilgi duyması, insanı ve davranışlarını sabır ve dikkatle incelemeye meraklı, olayları
  gözlemleme ve gözlemlerinden sonuçlar çıkarma yeteneğine sahip olması beklenir.

  Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

  Antropoloji bölümünü bitirenlere "Antropoloji Lisans Diploması" verilir ve diplomada öğrenim
  görülen program belirtilir. Örneğin, Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Anabilim dalı gibi
  mezunlar, "Antropolog" unvanı ile görev almaktadırlar.
  Antropolog ilkel ya da uygar insan gruplarının başlangıcını, beden yapısını, özelliklerini, örf,
  adet ve geleneklerini, dilini ve eserlerini, kısaca yaşama biçimini inceler. Antropolog çalıştığı
  kurumda araştırma yapar ya da araştırma bulgularının uygulamada kullanılmasına yardımcı
  olur.

  Çalışma Alanları

  Antropoloji bölümü mezunlarının bir kısmı bazı kamu kuruluşlarında yetiştirildikleri alanla
  ilgili görevler alabilirler. Örneğin, paleoantropoloji programı mezunları MTA Tabiat Tarihi
  Müzesinde ve diğer müzelerin varsa doğa tarihi bölümlerinde; sosyal antropoloji programı
  mezunları Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, DPT, Kültür
  Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, TRT, Milli Folklor Enstitüsü gibi kuruluşların kültür ve eğitim
  birimlerinde sosyal araştırmacı olarak görev alabilmektedirler. Fizik antropoloji programı
  mezunları ise müzelerde olduğu kadar, orduda giysi ve araçların, mimaride ev ve ev
  eşyalarının, endüstride araç ve gereçlerin, bunları kullanacak kişilerin beden yapısına uygun
  olarak hazırlanmasında ve sporcuların beden yapısına göre en başarılı olacakları dallara
  yöneltilmelerinde danışmanlık yapabilirler. Bu bölüm mezunlarının alanlarında iş bulma
  olanağı kısıtlı olmakla birlikte son yıllarda Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı bünyesinde
  antropolog giderek artan oranda görev almaktadır.

Sayfayı Paylaş