Arkadaşlar 10.sınıf zambak yayınlrı sayfa 108-109-110-111-112 yapan varmı?

Konu 'Edebiyat 10.Sınıf' bölümünde melek1123 tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. melek1123

  melek1123 Üye

  Katılım:
  20 Aralık 2011
  Mesajlar:
  8
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  yardımcı olursanız sevinirim. :)
 2. Desert Rain.*

  Desert Rain.* Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  6 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  3.421
  Beğenileri:
  2.918
  Ödül Puanları:
  0
  SAYFA 106: 26.Hurşidname adlı metnin anlatım biçimiöyküleyici anlatımdır.
  27.”Hurşidname” adlı metinin olay örgüsü
  -Hurşid ile Boğa Hanın savaş meydanında karşılaşmaları
  -Hurşid ile Boğa Hanın diyalogları
  -Hurşid’in yüzünden zırhı kaldırması ve Boğa Hanın Hurşid’in güzelliğinden kendinden geçmesi
  -Hurşid’in Boğa Hanı öldürmesi
  28.Teması aşktır.
  EK BİLGİ: (mutlaka okuyunuz)
  Bu eserin tenkitli metnini hazırlayıp inceleyerek ilim âlemine
  sunan Prof Dr. Hüseyin AYAN “Hurşîd-nâme’de Aşk” başlığıyla, eserdeki beşerî ve ilahî aşkın tezahürü üzerinde durmuştur. H. Ayan burada, beşerî aşkla ilahî aşkın eserde yan yana
  yürüdüğünü ve bunların birbirinden ayrılmasının güçlüğünü belirtir. Hurşîd’in
  güzelliği, bu güzelliği görenin bayılması ve uzun süre kendisine gelememesi,
  görmeden âşık olma, aşkın ve âşıkların hâlleri, aşk-akıl ilişkisi, aşkın söz, saz ve resim yoluyla ortaya çıkışı ve sözün etkisi… gibi konuların ele alındığı kısımda, Şeyhoğlu’nun aşk hakkındaki fikirleri de verilmiştir. H. Ayan bunları şöyle sıralar:
  “1. Aşkın gizli nice dünyaları vardır ki akıl bunlardan asla
  haberdâr olmaz,
  2. Aşka boyun eğmeyenler bu âlemlerden bîgânedir,
  3. Âşık olmayan insanların kişiliği yoktur,
  4. Âşık olmayan insanlar gözden, kulaktan dilden ve dudaktan lezzet alamazlar,
  5. Âşık olmayan insanlar, ne insanın ne kâinatın sırrını ve seyrini temâşâ edemezler.”
  H. Ayan bunlardan sonra; bu beş unsurla aşkı târif ederek çeşitli açıklamalar yapmayı da ihmâl etmez. Bu açıklamalarda görülen husus, beşerî aşkın tarifine, ilâhî aşkı karıştırma temayülünün ağır basmakta olduğudur.” değerlendirmesini yapar.

  29.Metin olağan üstü özellikler taşıyan gerçek hayatta karşılaşamayacağımız olaylar ve karakterlerin olduğu tamamen kurmaca bir metindir.
  2.ETKİNLİK:
  HURŞİD: İran Şahının kızı.Uğruna ölünecek kadar güzel, kıvrak zekalı, iyi eğitimli, savaşçı, yiğit, cesur…
  FERAHŞAD: Mağrib ülkesinin hükümdarının oğlu, Hurşid’e aşık…
  30.
  zaman: “yüzünden örtüyü kaldırdıktan sonra, geceleri, ertesi günü, savaşın kızıştığı sırada…” gibi belirsiz zaman ifadeleri
  mekan: “Bir kaleye, Mağrib şehri, savaş meydanı” gibi mekanlar…Bu mekanlar sadece yer adı olarak geçmiş tasvir edilmemiştir.


  31.Metnin manzum kısmında 4. 7. 12. 15. 16. 20. 22. 23. beyitlerde sanatlı söyleyiş vardır.Örneğin;
  12.beyitte “Bütün kemiklerinin bağı çözüldü, kuşu uçtu, budağı sarsıldı.”
  ...........................Mübalağa.............................. ........istiare
  20. beyitte “Güneşin yüzünden kara bulutun kalktığı gibi hemen ay yüzünden zırhı kaldırdı.”(teşbih sanatı) vb….
  Bu sanatlı söyleyişler anlatımı kuvvetlendirmekte, ifadenin süslü ve edebi olmasını , söylenmek istenenin zihinde daha belirgin ve güzel bir şekilde anlatılmasını sağlamaktadır.
  32.Mesnevinin uyak şeması:
  aa/ bb/ cc/dd /ee / ff (mesnevilerde her beyitin kendi arasında uyaklı olduğunu unutmayınız.)
  33.Hurşidname mesnevisinde mesnevi türüne ait özellikler:
  - Beyitlerle yazılmıştır.
  - Uyak düzeni aa/ bb/ cc / dd/ ee/ ff…dir.
  - Aşk teması işlenmiştir.
  - Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.(Kalıbı mefâîlün / mefâîlün /feûlün )
  - Öyküleyici anlatımla masal havasında anlatılmıştır.


  34.ŞEYHOĞLU MUSTAFA’NIN EDEBİ KİŞİLİĞİ:
  -14.yüzyılın şöhretli mesnevi yazarıdır.
  -Edebi yönü çok kuvvetlidir.
  -Nesir alanında da oldukça ustadır.
  -Eserlerini Türkçe ile yazmanın güçlüğünden şikayet eder.
  -İran edebiyatının önde gelen isimlerinden ve özellikle bunlardan Ferîdüddîn Attâr ve Senâî’nin, Şeyhoğlu’nun edebî kişiliğinin oluşumunda önemli rol oynamıştır.
  -“Şair, Hurşîd ü Ferahşâd’da, o zamana kadar bir
  mesnevide bulunması belirlenmiş hususların hiçbirisini ihmal etmemiştir.
  -Şeyhoğlu Mustafa, Şehnâme’den aldığı epizot ve motiflere başka kaynaklardan ve özellikle Türk tarihi ve geleneklerinden ilâveler yaparak bunları yerli yerine koymuş, olayın bütün inceliklerini nazımla söylemiş ve bu uğurda büyük emek harcamıştır. Eserin hacmi (7903 beyit) yanında, her beytine büyük özen göstermiştir.
  SAYFA 107
  1.............................. ..Battalname ............Dede Korkut......... Danişmentname........ Hurşidname
  Metin çekirdek bir olay......x...........................x............................x
  çevresinde oluşmuştur
  Metin tamamıyla kurmacadır.............................. .............................. .............................. .......x


  2. Eser ...............Nazım ............Nesir............... Nazım-Nesir
  Battalname.............................. ...x
  Dede korkut.............................. .............................x
  danişmentname....................._.....x
  hurşidname..............x  3. Battal Gazi:Kahramanlık yönü bulunan gözü pek, yiğit, cesur bir komutan...
  Boğaç han:Yiğit, cesur,kahramanlık yönü bulunan aile değerlerine bağlı...
  danişment:Kahramanlık yönü bulunan gözü pek, yiğit, cesur, alperen
  hurşid:Uğruna ölünecek kadar güzel, kıvrak zekalı, iyi eğitimli, savaşçı, yiğit, cesur…


  4.Bu kahramanların ortak özellikleri olağanüstü özellikler gösteren kahramanlık yönleri olan ideal tiplerdir.

  5.Eserlerdeki çekirdek gerçeklik zamanla halkın hayal gücünün etkisiyle olağanüstülükler kazanmıştır.Bu dönem metinlerinde fetih , gaza ve kahramanlık temaları halk arasında büyük rağbet görmüştür.
  6.
  -Olağanüstülüklerin görülmesi
  -İdealize edilmiş kahramanların varlığı
  -Olay örgüsü yer ,zaman ve kişi unsurlarının metnin yapısını oluşturması
  -Öyküleyici anlatımın kullanılması
  -Hurşidname hariç anonim nitelikte olması gibi özellikler metinlerde yer alan masal ve destan unsurlarıdır.
  -Dönemin zihniyetini yansıtması (destan unsurları)
  7.Bunun sebebi kahramanlık temasının her dönemde hep ilgi görmesi ve insanoğlunun ideal olan her şeye ilgi duyması ve yüceltmesi olabilir.
  9. Her iki metnin yapısı olay örgüsü, yer zaman ve kişilerden oluşur.Her iki metinde de ilahi bakış açılı anlatıcı ve epik bir anlatım ,yalın ve anlaşılır bir dil vardır.Her iki metinde de kahramanlık teması işlenmiştir.
  Benzer özellikler taşımasının sebepleri:

  •ikisinin de Türk kültüründen beslenmesi
  •İkisinde de milli değerlerin ön plana çıkarılması
  •İkisinde de kahramanlık temasının işlenmesi
  •İkisinde de topluma mâl olmuş lider vasıflı kişilerin bulunması
  •Edebi geleneğin etkisi
  SAYFA 109:
  DEĞERLENDİRME:
  1.DEDE KORKUT HİKAYELERİNİN TÜRK EDEBİYATI AÇISINDAN DEĞERİ VE ÖNEMİ:
  Dede Korkut Hikayeleri destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçişin ilk ürünüdür.Bu hikayeler Türk ruhuna Türk düşüncesine Türk kültürüne ışık tutan en açık belgelerdir.Destan özellikli ve pek çok halk kahramanının mücadeleleri anlatılan Dede Korkut hikâyelerinde; güzel ve hikmetli sözler, Türkler’in tarihine ait rivayetler, han ve beyler hakkında methiyeler, Türk töresine ait pek çok konular işlenerek, iyilere methiye ve kötülere eleştiri vardır. “Dede Korkut Kitabı”nda (Dede Korkut ala Lisan-ı Taife-i Oğuzan=Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı) 12 destan özellikli hikâye yer alır ve bu kitap, İslâm öncesi ve sonrasında Türkler’in yaşayışını, dilini, tarihini, edebiyatını ve kültürünü içerir. Akıcı ve halkın kullandığı Türkçe ile yazılmış olan bu kitap; gerçek bir şaheserdir. Kitapta, “Dede” ve “Ata” olarak geçen ve “Korkut Ata” olarak da bilinen Dede Korkut, Türkmen, Kazak, Özbek ve Karakalpak boyları arasında bu adlarla bilinmektedir.Türk dünyasının bilge atası olan Dede Korkut ve onun hikâyelerinde; Türk toplumunun savaşları ve barışları ile birlikte, aile ve eğitim yapısıyla üstün ahlâk ve karakter sağlamlığı dikkati çeker.
  2. (Y)
  3.(D)
  4.(Y)
  5. Danişmentname
  6.kahramanlık , aşk
  7)(A) aa/bb/cc/dd/ee…
  8)(A)

  Sayfa 110

  •NASREDDİN HOCA: (1208-1284)
  •Türk halk bilgesi ve fıkra kahramanı .Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinin Hortu köyünde 1208 yılında doğdu, 1284 yılında Akşehir'de öldü.Babası Hortu köyü imamı Abdullah Efendi, annesi aynı köyden Sıdıka Hatun'dur. Önce Sivrihisar'da medrese öğrenimi gördü, babasının ölümü üzerine Hortu'ya dönerek köy imamı oldu. 1237'de Akşehir'e yerleşerek, Seyyid Mahmud Hayrani ve Seyyid Hacı İbrahim'in derslerini dinledi, İslam diniyle ilgili çalışmalarını sürdürdü. Bir söylentiye göre medresede ders okuttu, kadılık görevinde bulundu. Bu görevlerinden dolayı kendisine Nasuriddin Hâce adı verilmiş, sonradan bu ad Nasreddin Hoca biçimini almıştır. Onun hayatıyla ilgili bilgiler, halkın kendisine olan aşırı sevgisi yüzünden, söylentilerle karışmış, yer yer olağanüstü nitelikler kazanmıştır. Bu söylentiler arasında, onun Selçuklu sultanlarıyla tanıştığı, Mevlânâ Celâleddin ile yakınlık kurduğu, kendisinden en az yetmiş yıl sonra yaşayan Timur'la konuştuğu, birkaç yerde birden göründüğü bile vardır.
  •13 ve 14. yüzyıllar, Anadolu’da yaşayan Türk insanı için oldukça sancılı geçen yüzyıllardır. Bu yüzyıllar içinde büyük Türk devletlerinden olan Selçuklu Devleti güçlenmiş olsa da aslında Anadolu’da yaşayan Türk halkı için zorlu yıllar yaşanmıştır.


  Örgün eğitimin günümüzdeki kadar yaygın olmadığı bu dönemlerde tekke ve medreseler halkın eğitiminde çok büyük bir öneme sahiptir.Tekkeler, tasavvuf düşüncesinin, anlayış ve terbiyesinin derinleştirildiği ve halka takdim edildiği bir yerdir. Tekke , zâviye, hankah, âsitane ve dergâh gibi isimler altında birbirinden hemen hemen farksız olan bu kuruluşlara insanlar, dünya hayatının çeşitli meşakkat ve sıkıntıları ile yorulan ruh ve bunalan gönüllerini dinlendirmek için giderlerdi. Onlar burada bir araya gelip boş zamanlarını değerlendirirlerdi.Tekkeler, özellikle kuruluş yıllarında, şeyhler tarafından seçilen yerlerde kuruluyorlardı. Bundan dolayı onlar, etraflarındaki insanların mânevî ihtiyaçlarını temin ederek, bölgelerinin insanlarına sahip çıkıyorlardı. Böylece Kur'an'ın tavsiye ettiği bir metod olan hikmet ve güzel öğütle insanları dine ve hakikata çağırıyorlardı.13. yüzyılın en önemli oluşumlarından biri Mevleviliktir. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin düşüncelerinin yaygınlaştırılması amacıyla Mevlana’nın oğlu Sultan Veled tarafından kurulan Mevlevilik, halkı Tanrı’ya davet etmiştir. Tanrı sevgisinden, insan sevgisinden hareketle, insanların isyan etmeleri engellenmiştir. Mevlevilik, insanlara huzuru sunmuş ve onların birbirlerine düşmelerini engellemiştir. Mevlana’nın şiirleri ve öyküleri halkı aydınlatmış ve insanlarımızın sevgi dolu bir ortamda yaşamalarını sağlamıştır. (Aralık 2006 Edebiyat Sandığı) 13 ve 14. yüzyıllarda Bektaşilik ortaya çıkmıştır. Bektaşilik, Hacı Bektaş-ı Veli’nin evrensel insan sevgisini yaymaya çalışmıştır. Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan insanları eşit görmek gerektiği anlayışı halka yerleştirilmiştir. Türk insanının barışçıl yaklaşımı, Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi düşünürlerin etkisiyle güçlenmiştir diyebiliriz.
  13 ve 14. yüzyıllarda çok büyük Türk şairleri ve düşünürleri yetişmiştir. Bu sancılı dönemlerde düşünür ve sanatçılarımız, Türk insanının derdine derman olmuştur. Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Gülşehri, Ahmedi, Kadı Burhaneddin, Nasreddin Hoca bunların en önemlileridir.

  SAYFA 111:
  1.Makalat'tan adlı metinin anlatımı mensur (düz yazı) biçiminde öğretici anlatımdır.
  2.Makalât dört kapı-kırk makam tertibi üzre kaleme alınmıştır. Bu tertip, Anadolu’daki ilk mutasavvıf olan Ahmed Yesevi'nin "Fakr*nâme"siyle hemen hemen aynıdır . Dört kapı (şeriat-tarikat-ma'rifet-*hakikat) kırk makam anlayışı Türk mutasavvıflarının kabul ve takip ettikleri bir sülük(yola girme) anlayışıdır.Bektaşilik,bu “Dört Kapı Kırk Makam” öğretisi ile somutlaştırılmıştır. İnsan, olgunlaştırma ve yetiştirmeye yönelik evrelerden geçirilerek toplumsallaştırılmaya çalışılır.
  3.Makalât'taki bazı ek ve kelimeler günümüz Türkçesine göre ses değişikliğine uğramıştır.Bazı kelimeler de kullanımdan düşmüştür.
  a) Metindeki günümüz Türkçesinde kullanılmayan kelimeler: "bahıllık,pes,hasad,nayıb, subaşı..." gibi sözcüklerdir.
  bahıl:cimri
  nayıb: (naib):Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse:
  pes: şimdi
  hasad:hizmetçi
  subaşı:Subaşılar Osmanlı Devleti döneminde; barış zamanında asayişi sağlayan, savaş zamanında da orduda çeşitli görevlerde bulunan subaylardır.(günümüzde "subay" sözcüğü)
  Tarihi süreç içerisinde dildeki kelimelelerin değişmesinin sebepleri:
  Kültürel sosyal ve kültürel değişmeler
  savaşlar, göçler
  b)didik > dedik
  vardur > vardır
  öyke > öfke
  kal'a > kale
  c)

  •Şeytanın yardımcısı nefistir. Şeytanın muhafızları da kibir, hased, cimrilik, aç gözlülük, öfke , gıybet ve kahkaha, masakaralıktır.Bunların hepsi sabırla hayra döner.
  •İnsana cimrilik gelirse cömertliği ona havale etmek gerek.
  •Hased, cimrilik, (edebiyatfatihi.blogspot.com'd an alıntıdır.)açgüzlülük dünyayı terk etmekle ortadan kalkar.
  •Kibrin aslı şeytan ; miskinliğin(ek bilgi: miskin:tasavvufta) yoksul, benliğinden geçmiş kişi) aslı ise Rahman'dır.
  •İnsanoğlu yüzünü Allah'ın dileğine döndürmelidir.(çalap Eski Anadolu Türkçesinde Tanrı demektir)...

  ç) Metnin yazılış amacı: Hacı Bektaş-ı Veli eserini döneminin tasavvuf ve hayat anlayışını ,Allah aşkını ve bu aşkın verdiği coşkuyu ,İslam inancının kaynaklarını öğretmek amacıyla yazmıştır.
  d)Metin öğretmek, aydınlatmak, (edebiyatfatihi.blogspot.com'd an alıntıdır.Orijinal içerik için ziyaret edebilirsiniz) bilgi vermek amacıyla yazıldığı için dil sade ,açık, anlaşılırdır.
  SAYFA 112:
  4.Metnin anlatım biçimi manzumdur. (şiir şeklinde)
  5.Makalat mensur şekilde Garibname ise manzum şekilde yazılmıştır.Buna göre:
  Öğretici metinlerin anlatım biçimleri;
  1.manzum metinler
  2.mensur metinler olmak üzere iki çeşittir.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş