Arkadaşlar 1992-2000 yıllarında öss ve ösy de çıkan sorular lazım

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 10. Sınıf' bölümünde girl.gs tarafından paylaşıldı.

 1. girl.gs

  girl.gs Üye

  Katılım:
  3 Kasım 2007
  Mesajlar:
  25
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  1

  Arkadaşlar yazılıda sorularımız öss de ve ösy de çıkmış sorulardan çıkıcak lütfen yardımcı olun.
 2. ~~Özge~~

  ~~Özge~~ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1.864
  Beğenileri:
  1.697
  Ödül Puanları:
  36
  hangi konular lazım
 3. girl.gs

  girl.gs Üye

  Katılım:
  3 Kasım 2007
  Mesajlar:
  25
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  1
  konuları bilmiorum ya sadece onların içinde ki sorular bnde sorular var ama koyyalım sen de bak cnm soruların bazılarında yazmıo ama genelde hepsi öss ve ösymeden :
 4. girl.gs

  girl.gs Üye

  Katılım:
  3 Kasım 2007
  Mesajlar:
  25
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  1
  açmıştım konuyu cnm ordan baksana yazılıda çıkcak die tarihtenn
 5. elcin06

  elcin06 Üye

  Katılım:
  28 Ekim 2007
  Mesajlar:
  1.058
  Beğenileri:
  105
  Ödül Puanları:
  36
 6. ~~Özge~~

  ~~Özge~~ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1.864
  Beğenileri:
  1.697
  Ödül Puanları:
  36
  1998 öysm
  1.Tarih öncesi devirleri inceleyen bir tarihçi, en çok aşağıdaki bilimlerin hangisinden yararlanır?  A. Sosyoloji

  B. Arkeoloji

  C. Coğrafya

  D. Kronoloji

  E. Paleografya  2.Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da feodalitenin kurulmasına ortam hazırlayan etkenlerden biridir?  A. Haçlı seferleri

  B. Coğrafi Keşifler

  C. Rönesans Hareketleri

  D. Kavimler Göçü

  E. Reform Hareketleri  3.Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin nedenlerinden biridir?  A. Hırıstiyanların kutsal tanıdıkları yerleri Müslümanlardan almak istemesi

  B. Derebeylerin kuvvetlerinin azalması

  C. Papazların dinsel otoritelerini yitirmeleri

  D. Pusula , barut, ve kağıt gibi buluşların Batı’ya yayılması

  E. Hırıstiyanların Müslümanları daha yakından tanımaları  4.Aşağıdakilerden hangisi Coğrafya Keşiflerini başlatan nedenlerden biridir?  A. İspanya ve Portekiz’in geniş sömürge İmparatorlukları kurmaları

  B. Atlas Okyanusu kıyılarındaki bazı liman şehirlerinin önem kazanması

  C. Avrupa’da düşünce hayatında değişiklikler görülmesi

  D. Yeni İpek ve Baharat yollarının aranması

  E. Doğu- Batı ülkeleri arasında siyasi ilişkilerin başlaması  5.Aşağıdakilerden hangisi ,Fransız İhtilalini başlatan nedenlerden biri değildir?  A. Monarşik yönetimin halka baskı yapması

  B. Fransa’nın sınırlarını genişletmeye çalışması

  C. Halkın belirli sosyal sınıflara ayrılmış olması

  D. Aydın fikir adamlarının halkı etkilemesi

  E. Halkın vergileri ödeyemez hale gelmesi  6.Fatih döneminde İstanbul’un , Ege adalarının ve Kırım’ın Osmanlı topraklarına katılması aşağıdakilerden hangisinde verilen devletlerin ekonomik çıkarlarını zedelemiştir?  A. Napoli ve Portekiz

  B. İngiltere ve Arnavutluk

  C. İspanya ve Fransa

  D. Venedik ve Ceneviz

  E. Sırbistan ve Macaristan  7.Fransa ile yapılan Kapitülasyonlarla ilgili antlaşmaların aşağıdaki hükümlerinden hangisi 1740 yılında değiştirilmiştir?  A. Fransız ticaret gemilerinin Osmanlı sularında serbestçe dolaşacağı

  B. Osmanlı ülkesindeki Fransızlar’ın inançlarında serbest olacağı

  C. Türk ticaret gemilerinin Fransız sularında serbestçe dolaşacağı

  D. Türkiye’de ölen Fransızlar’ın mallarının varislerine verileceği

  E. Kapitülasyonların , anlaşmayı imzalayan hükümdarların dönemi için geçerli olacağı  8.XVII.y.y.da Kuyucu Murat Paşa ,IV.Murat ve Köprülü Mehmet Paşa’nın devlet otoritesini yeniden kurmak amacıyla izledikleri ortak yol aşağıdakilerden hangisidir?  A. Maliyeyi düzeltmeye çalışması

  B. Kanun ve Nizamları değiştirme

  C. İsyanları , korkutma ve şiddet yoluyla önlemeye çalışması

  D. Yeniçeri Ocağını kaldırmayı denme

  E. Saraydaki kadınların etkinliğini engelleme  9.Aşağıdakilerden hangisi ,Napolyon’un Mısır’a saldırması üzerine Osmanlı Devleti’ne yardım eden devletlerden biridir?  A. İspanya

  B. Prusya

  C. Hollanda

  D. Avusturya

  E. İngiltere  10.XVII.y.y.da Osmanlı İmparatorluğu’nun bütçe açığını kapatmak için Tarhuncu Ahmet Paşa aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?  A. Saray masraflarını kısmıştır

  B. Ayarı düşük paraları ortadan kaldırmıştır

  C. Ulufeleri kısmıştır

  D. Lüks inşaatları durdurmuştur

  E. Dışardan borç para almıştır  11.Tanzimat Fermanı ile aşağıdaki alanlardan hangisinde yenilik yapılmamıştır?  A. Askerlikte

  B. Maliyede

  C. İdarede

  D. Hukukta

  E. Tarımda  12.Mısır Sorunu karşısında Osmanlı İmparatorluğu’nun hangi devletle yaptığı antlaşma Boğazlar Sorununun doğmasına yol açmıştır?  A. Rusya

  B. İngiltere

  C. Fransa

  D. İtalya

  E. Avusturya  13.Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasetinde aşağıdakilerin hangisi önemli bir sorun olmamıştır?  A. Nüfus değişimi

  B. Irak sorunu ve Musul

  C. Milletler Cemiyetine üye olma

  D. Boğazlar Komisyonunun kaldırılması

  E. Hatay’ın anavatana katılması  14.Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması’yla Hatay’da özel bir yönetim kurulması, aşağıdakilerden hangisine aykırı bir uygulama görünümündedir?  A. Amasya Görüşmelerine

  B. Misak-ı Milliye

  C. Londra Konferansı kararlarına

  D. Amasya Genelgesine

  E. Kars ve Gümrü antlaşmalarına

  15.İngiltere Musul’u aşağıdaki antlaşmalardan hangisine dayanarak işgal etmiştir?  A. Mondros Ateşkes Antlaşması

  B. Sevr Antlaşması

  C. Lozan Barış Antlaşması

  D. Mudanya Ateşkes Antlaşması

  E. Ankara Antlaşması  16.İlk TBMM ,aşağıdakilerden hangisini diğerlerinden önce gerçekleştirmiştir?  A. Yeni Türk devletinin ilk anayasasının kabulü

  B. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın onaylanması

  C. Saltanatın kaldırılması

  D. Gümrü Barış Antlaşması’nın onaylanması

  E. Ankara Antlaşması’nın onaylanması  17.I.İnönü Savaşı’ndan sonra hangi devletler Yunanistan’ın Londra Konferansına katılmasını sağlamaya çalışmışlardır?  A. İran ve Romanya

  B. Rusya ve A.B.D.

  C. Fransa ve İtalya

  D. Bulgaristan ve Almanya

  E. Avusturya ve Japonya  18.Kurtuluş Savaşı’nın başladığı yıllarda gerçekleşen ,  I. İstanbul’un Anlaşma devletlerince işgali

  II .Heyeti Temsiliye’nin Ankara’ya gelişi ve

  III .Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması  Olaylarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?  A. I-II-III

  B. III-II-I

  C. III-I-II

  D. I-III-II

  E. II-II  19.Başkomutan, Sakarya Meydan Muharebesine hazırlanırken Türk Milletine "Tekalif-i Milliye Emirleri “ (Milli Yükümlülük Emirleri) çıkarmıştır.  Böyle bir uygulamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?  A. İstiklal Mahkemelerini kurma

  B. Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılama

  C. Başkomutanlık yetkisinin süresini uzatma

  D. Meclis yetkilerine sahip olma

  E. Savaş alanını daraltma  20.TBMM’nin İtilaf devletlerince hukuksal alanda ilk defa tanınması aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?  A. Lozan Barış Antlaşması

  B. Ankara Antlaşması

  C. Londra Konferansı

  D. Mudanya Ateşkes Antlaşması

  E. Moskova Antlaşması  21.Aşağıdakilerden hangisiyle ilgili sorunların çözümü diğerlerinden sonra gerçekleştirilmiştir?  A. Hatay

  B. Boğazlar

  C. Doğu sınırı

  D. Ege Adaları

  E. Yabancı okullar  22.Yunanistan’ın Anadolu kıyısına yakın adalarda asker bulundurmayacağı hükmü aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır?  A. Mondros Ateşkes Antlaşması

  B. Mudanya Ateşkes Antlaşması

  C. Sevr Antlaşması

  D. Montrö Boğazlar Sözleşmesi

  E. Lozan Barış Antlaşması  23.Türkiyenin Musul’u geri almaya çalışması karşısında İngiltere’nin gösterdiği tepkilerden biri aşağıdakilerden hangisi olmuştur?  A. Türkler’e karşı Yunanlılar’ı destekleme

  B. Türkler’e karşı Araplar’la işbirliği yapma

  C. Şeyh Sait Ayaklanmasını çıkarma

  D. Kıbrıs’ı işgal etme

  E. Menemen Olayını çıkarma  24.Aşağıdakilerden hangisi laik yönetimi yıkma amacıyla yapılmıştır?  A. Bolu, Düzce Ayaklanması

  B. Yozgat Ayaklanması

  C. Afyon Ayaklanması

  D. Menemen Olayı

  E. Konya Ayaklanması  25.1930 yılından sonra Türkiye’nin Yunanistan’la geliştirdiği dostluk ilişkileri Aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?  A. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yapılması

  B. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması

  C. Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine alınması

  D. Sadabat Paktının kurulması

  E. Balkan Antantının kurulması  26.Aşağıdakilerden hangisi soğuk savaş çeşitlerinden biri değildir?  A. Politik Savaş

  B. Teknolojik Savaş

  C. Ekonomik Savaş

  D. Genel Savaş

  E. Psikolojik Savaş  27.Aşağıdakilerden hangisi tek kişi tarafından kullanılan silahlardan biridir?  A. Ağır Makinalı Tüfek

  B. El Bombası

  C. Tanksavar

  D. Havan

  E. Geri tepmesiz top
 7. elcin06

  elcin06 Üye

  Katılım:
  28 Ekim 2007
  Mesajlar:
  1.058
  Beğenileri:
  105
  Ödül Puanları:
  36

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  açmıştım konuyu cnm ordan baksana yazılıda çıkcak die tarihtenn
  Genişletmek için tıkla...
  ayrııca kısaltma kullanılmıyor kelimeleri de bir daha ki sefere düzgün yazın lütfen!!!
 • ~~Özge~~

  ~~Özge~~ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1.864
  Beğenileri:
  1.697
  Ödül Puanları:
  36
  2004 YILINDA ÖSS SINAVINDA ÇIKMIŞ TARİH SORULARI
  1.Anadolu ve Mezopotamya arasında Eski Çağ’da varolan ticaret ilişkilerinin Orta Çağ’da Anadolu Selçukluları döneminde de devam etmesi ve önemini korumasında,

  I.İki bölge arasında ulaşım kolaylıklarının olması

  II.İki bölgenin üretimlerinin birbirlerinin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olması

  III.İki bölge arasında siyasi sorunların bulunması

  Durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

  A. Yalnız I

  B. Yalnız II

  C. I ve II

  D. II ve III

  E. I, II ve III  2.İslamiyet’ten önceki Türkler’de, savaştan dönen yiğitlerin ağırlandığı yoksulların donatıldığı, dini ve milli bakımdan önemli günlerin hep birlikte kutlandığı şölenler yapılırdı.

  Bu şölenlerin aşağıdakilerden hangisini sağladığı savunulabilir?

  A. Toplumsal dayanışmayı

  B. Askerlik bilgisinin gelişmesini

  C. İnanç özgürlüğünü

  D. Komşu ülkelerle ilişkilerin gelişmesini

  E. Yerleşik hayata geçişin hızlanmasını  3.Abbasiler, ülkelerinde yaşayan Türkler’e idari ve mali görevlerin yanı sıra askeri alanda da görevler vermişlerdir.

  Yalnız bu bilgiye dayanarak,

  I.Abbasiler ve Türkler arasında kültür etkileşimi artmıştır.

  II.Türkler askerlik görevi ile tanışmıştır.

  III.Abbasiler, Arap milliyetçiliği politikası uygulamışlardır.

  Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A. Yalnız I

  B. Yalnız II

  C. Yalnız III

  D. I ve III

  E. I, II ve III  4.Napolyon Savaşları’ndan sonra Avrupa’nın geleceğini belirlemek amacıyla Viyan Kongresi toplanmıştır.Bu kongrede Avrupa Devletlerinin sınırları milliyet, din ve dil etkileri dikkate alınmadan, Rusya, İngiltere ve Prusya’nın istekleri doğrultusunda yeniden çizilmiştir.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

  A. Devletlerarası hukuk kurallarının aynı kalmasına

  B. Uluslar arasında yeni siyasi sorunların ortaya çıkmasında

  C. Din adamlarının siyasi güç kazanmasına

  D. Avrupa’da ekonomik yönden birlik sağlanmasına,

  E. Halkların krallara bağlılığının artmasına

  5.Osmanlı Devleti önce Kayı Boyu’na dayalı bir beylikken, daha sonra İmparatorluk haline gelmiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılar’ın beylik döneminde sahip olmadıkları halde, imparatorluk döneminde kazandıkları özelliklerden biridir?

  A. Çok uluslu olma

  B. Osmanlı soyu tarafından yönetilme

  C. Müslüman devlet olma

  D. Siyasi varlığını koruma mücadelesi verme

  E. Yönetimde hiyerarşiyi temel alma  6.Osmanlı Devleti’nde,

  I.Veraset sisteminde değişiklik yapılarak hanedanın en yaşlı üyesinin hükümdar olması

  II.Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi

  III.Avrupa’da elçilikler açılması

  Gelişmelerinden hangileri, Avrupa’yı yakından tanımaya olanak sağladığı savunulabilir?

  A. Yalnız I

  B. Yalnız II

  C. Yalnız III

  D. I ve II

  E. II ve III  7.Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altında bulunan topraklar, devletin kuruluşundan 17.y.y.’ın sonlarına kadar artmıştır.

  Bu bilgiye dayanarak Osmanlı ülkesinde

  I.Gelir ve giderlerin miktarı değişmiştir.

  II.Merkezi otoritenin sağlanması kolaylaşmıştır.

  III.Sınırlar yeniden belirlenmiştir.

  Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A. Yalnız I

  B. Yalnız II

  C. Yalnız III

  D. I ve II

  E. II ve III  8.Osmanlı Devleti dışarıdan aldığı borçları ödemeyince, alacaklı devletler Osmanlı Devleti’nin maliyesini denetlemek için bir yönetim kurmuşlardır.

  Böyle bir yönetimin kurulması, Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin dikkate alınmadığını gösterir?

  A. Anayasal düzene geçmesinin

  B. Bağımsız olmasının

  C. Merkeziyetçi olmasının

  D. Padişahın Halife sanını taşımasının

  E. Yabancılara ayrıcalıklar tanımış olmasının  9.19.y.y.da Osmanlı Devleti’nde,

  I.Demiryolları yapımına önem verilmesi

  II.Telgrafın kullanılmaya başlanması

  III.Bazı malların ticaretini yerli ve yabancı tüccarlara yasaklayan tekel sisteminin Balta Limanı Antlaşması’yla kaldırılması

  Gelişmelerinden hangilerinin, merkezi yönetimin güçlendirilmesini yardımcı olduğu savunulabilir?

  A. Yalnız I

  B. Yalnız II

  C. I ve II

  D. II ve III

  E. I, II ve III  10.Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta bir kongrenin toplanması ve bütün illerin her sancağından, halkın güvenini kazanmış üç delegenin bu kongreye katılmak üzere hemen yola çıkarılması hükmü yer almıştır.

  Bu hüküm, Amasya Genelgesi’nin,

  I.Tüm ülkenin temsil edildiği bir kuruluşu öngörme

  II.Gizli maddeleri olma

  III.Birlik ve beraberlik çağrısında bulunma

  Özelliklerinden hangileri için kanıt sayılabilir?

  A. Yalnız I

  B. Yalnız II

  C. I ve II

  D. I ve III

  E. II ve III  11.”Amasya’da yapılan görüşmelerin sonuçlarını içeren tutanakların protokol olduğunu kabul ettirmek ve bunları İstanbul Hükümeti’nin temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Paşa’ya imza ettirmek önemliydi”

  Atatürk’ün Nutuk’ta yer alan bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istediği savunulabilir?

  A. Görüşmelere resmi nitelik kazandırılmasının önemini

  B. İstanbul Hükümeti’nin alınan kararları Mebuslar Meclisi’nin onayına sunmak istediğini

  C. Görüşmelerde İstanbul Hükümeti’nin zaman kazanmak istediğini

  D. Salih Paşa’nın görüşmelerin yapılması için İstanbul Hükümeti’ni yönlendirdiğini

  E. Anlaşma Devletlerinin görüşmeler sırasında İstanbul Hükümetine baskı yaptığını  12.İlk TBMM’nin yasam ve yürütme güçlerini kendisinde toplamasıyla,

  I.Meclis’te fikir ayrılıklarından kaynaklanacak gruplaşmaların önlenmesi

  II.Meclis üstünlüğünün sağlanması

  III.Meclis’te üye sayısının arttırılması

  Sonuçlarından hangilerine ulaşıldığı savunulabilir?

  A. Yalnız I

  B. Yalnız II

  C. Yalnız III

  D. I ve II

  E. I ve III  13.Lozan Konferansı görüşmeleri sırasında Türk Heyetinin hazırladığı “adli İdare Beyannamesi’nde, TBMM Hükümeti’nin yabancılara Türk mahkemelerinde tam bir adalet sağlamayı her bakımdan güvence altına alacak güçte olduğu, bu adaleti, egemenliğini bütünüyle kullanarak gerçekleştirebileceği belirtilmiştir.

  Türk heyeti’nin bu beyannameyle;

  I.TBMM Hükümeti’nin yabancıların haklarını korumada kararlı olduğu

  II.Türkiye’nin, iç işlerine karışılmasını istemediği

  III.Yabancılara verilmiş olan ödünlerde değişiklik yapılması gerektiği

  Görüşlerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir?

  A. Yalnız I

  B. Yalnız II

  C. Yalnız III

  D. I ve II

  E. I, II ve III  14.I.İnanç özgürlüğünü geliştirme

  II.Yabancılara verilen ayrıcalıkları kaldırma

  III.Laik devlet düzenine geçme

  Yukarıdakilerden hangilerinin, halifeliğin kaldırılması için bir gerekçe olduğu savunulabilir?

  A. Yalnız I

  B. Yalnız II

  C. I ve III

  D. II ve III

  E. I, II ve III  15.I.Arap alfabesi yerine yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi

  II.Belli bir günün hafta tatili kabul edilerek herkesin bu gün tatil yapması zorunluluğunun getirilmesi

  III.farklı uzunluklarda olan arşın ve endaze yerine metrenin kullanılması

  Yukarıdaki inkılapların hangilerinde, ülke içindeki uygulamalarda birlik sağlanması amaçlanmıştır?

  A. Yalnız I

  B. Yalnız II

  C. I ve II

  D. II ve III

  E. I, II ve III  16.I.Fes ve kalpak giyilmesini yasaklayan “şapka Giyilmesi Hakkında Kanun”un kabul edilmesi

  II.Türk Tarihinin yalnız Osmanlı Tarihinden ibaret olmayıp çok eski çağlara dayandığını kanıtlama amaçlı çalışmalara hız verilmesi

  III.Türk Dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılmasının amaçlanması

  Yukarıdakilerden hangileri, ulusçuluk anlayışının doğrudan bir gereğidir?

  A. Yalnız I

  B. Yalnız II

  C. Yalnız III

  D. I ve II

  E. II ve III  17.Atatürk, “Benim yaptığım işler, biri ötekine bağlı ve gerekli olan şeylerdir” demiştir.

  Atatürk’ün bu sözüyle, yaptığı işlerin,

  I.Birbirini tamamlayıcı olma

  II.İkili uygulamalara son verme

  III.Bir ihtiyaca cevap verme

  IV.Zaman içinde, yavaş yavaş benimsenme

  Özelliklerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir?

  A. Yalnız I

  B. I ve II

  C. I ve III

  D. II ve IV

  E. II, III ve IV  18.I.Cephedeki askere moral verme

  II.Savaş zamanında halkın can ve mal güvenliğini sağlama

  III.Savaşta cephe gerisindeki halkın moralini güçlendirme

  Yukarıdakilerden hangileri, sivil savunmanın görevleri arasındadır?

  A. Yalnız I

  B. Yalnız II

  C. Yalnız III

  D. I ve II

  E. II ve III
 • girl.gs

  girl.gs Üye

  Katılım:
  3 Kasım 2007
  Mesajlar:
  25
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  1
  saol canım bende sorular var ama cevapları lazım ben yaptım ama emin değilim yaa napim sence yazcam yardımcı olur musun?
 • ~~Özge~~

  ~~Özge~~ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1.864
  Beğenileri:
  1.697
  Ödül Puanları:
  36
  öss soru ve cevapları yaz googledan orada çıkıyor cevap anahtarıyla birlikte ayrıca mebdede çıkyor meb de yazabilirsin...................
 • Sayfayı Paylaş