arkadaşlar 38-50

Konu 'Edebiyat 11.Sınıf' bölümünde MRT94 tarafından paylaşıldı.

 1. MRT94

  MRT94 Üye

  Katılım:
  3 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  sayfa 38 ve 50 arasındakileri yapan yardımcı olabilir mi? indiremiyorum hata veriyor.
 2. BLockeD

  BLockeD Üye

  Katılım:
  16 Şubat 2009
  Mesajlar:
  190
  Beğenileri:
  119
  Ödül Puanları:
  0
  1.Metin(sy=38)
  1)a-)Her beytin ikinci dizesinin -etten sesleri ile bitmesi şiirin ahengini sağlayan unsurlardır.
  b-)Verilen kelimeler uzun ses değerine sahip kelimelerdir.Bu kelimelerin kısa ses gibi okunması şiirin ahenginin bozulmasına sebep olur.

  2)a-)Hürriyet kasidesi ile Nef'i'nin kasidesi söyleyiş tarzı bakımından farklıdır.Çünkü Hürriyet kasidesinde hürriyet Nef'i'nin kasidesinde ise Murat Han'ın övgüsü işlenmiştir.Temaların farklı olması söyleyiş tarzının da farklı olmasına sebep olmaktadır.
  b-)Nef'i'nin kasidesi dönemin kaside geleneği devlet büyüklerini övme geleneği ve döneminde yapılan bahar eğlenceleri geleneğini yansıtmaktadır.
  Hürriyet kasidesi'nde Hürriyetten bahsedilmesi dönemin yönetiminin eleştirilmesi ve nazım şekli aynı kalmakla birlikte kasidenin içeriğinin değiştirilmesi açısından dönemin edebi siyasi ve sosyal özellikleriyle ilişkilidir.

  3)a-)Yerlerinin değiştirilmesi şiirin akışını ve anlamını bozmamaktadır.Çünkü kasidede her birim kendi içinde anlamlıdır.Diğer birimlere sarkmadan anlam aynı birim içinda başlar ve biter.
  b-)Anlamlı bir bütün haline getiren unsur ''Hürriyet'' temasıdır.

  4)a-)Hürriyet kasidesi'nin Yapı Özellikleri
  -31 beyitten oluşmuştur.
  -aa/ba/ca....... şeklinde kafiye düzenine sahiptir.
  -Hürriyet teması işlenmiştir.
  -Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
  b-)Divan şiiri geleneğinin devam ettiğini buna rağmen hürriyet gibi bir temanın işlenmesi nazım şeklinin içeriğinde bir yenilik yapıldığını göstermektedir.

  5)Hürriyet kasidesi'ndeki''cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiratten''ifadesi tarihi bir değeri ''mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez i anetten'' ''çıkar asar-ı rahmet ihtilaf-ı re'y-i ümmmetten''ifadeleri de sosyal değerleri göstermektedir.

  6. Tanzimat dönemi yeni değer ve kavramlarla yeni türlerin bir arada kullanıldığı bir dönemdir. Bu devirde başlatılan sosyal siyasi askerî ekonomik idarî yenilikler insanların dünya algısını da belli oranda etkilemiştir. Eskiden insanların hürriyetle ilgili bir sorunları yoktu. Ama devrin sosyal ve siyasi yapısının etkisiyle hürriyet üzerinde konuşmak değerli bir hal aldı. Bunun en önemli sebebi Avrupa’dan ithal edilen kavramlar değer yargılarıyla Osmanlı devletinin zor bir devirden geçmesidir. Devlet savaşlarda yeniliyor ekonomisi çok kötüye gidiyordu. Bu durumda yaşayan insanlar da ülkelerinin bağımsızlığını kaybedeceğinden korkuyorlardı. Şair de hürriyet'in bu devirde yaşayanlar için neden önemli olduğunu şiirinde anlatmaya çalışmıştır. Sonuç olarak bu şirin devrin gerçekliğini doğru bir biçimde yansıttığını söyleyebiliriz.

  7. a.
  Divan şiirinde işlenen temalar: Aşk tabiat güzellikleri din ve devlet büyüklerine övgü tasavvuf ve ahlak

  Hürriyet Kasidesi'nin teması : Hürriyet sevgisidir.
  Divan şiirinde işlenen temalar daha bireyseldir. Şairler toplumun sorunlarıyla ilgili çok fazla eser vermemişlerdir. Değişen çağla birlikte insanların sorunları da artmış ve değişmiştir. Osmanlı devleti 19. yüzyılda birçok sorunla baş etmeye çalışırken bireysel ve toplumsal sorunlar çığ gibi büyümüştür. Namık Kemal'in eseri de bu devirde yaşanan sorunların edebiyat eserlerine yansımış hâlidir.
  b. Yenileşmeyle birlikte devlet karşısında bir halkı değil tek tek bireyleri muhatap olarak görmeye başlamıştı. Bunda Avrupa devletlerinin yaydığı fikir akımlarının etkisi büyük olmuştur. Artık insanlar toplumu değil de bireysel rahatını düşünmeye başlıyordu. Bu da bireyselliğin çiçeklenmesine toplumsal bağın kopmasına sebep olacaktı. Avrupalılar zenginlikleri oranında bencil bir bireyselliğe sahipti. Başka bir devletin de zengin olması onların çıkarına değildi. Bu sebepten devletler arasında savaşlar bile çıkacaktı. Yenileşme döneminde işlenen temalarda "toplumsallık" ön plana çıkarılmıştır. Dağılan bir devleti bir arada tutabilecek en önemli harç tabii ki "toplumsal kenetlenme" olacaktı.

  8. Hürriyete Doğru ve Hürriyet şiirlerinde "bireysel" bir hürriyet anlayışı hissedilmektedir. Şairler her ne kadar hürriyet sevgisinden bahsetseler de hürriyetin bir kişi için olan anlam ve öneminden bahsetmektedirler. Hürriyet Kasidesi'ndeki "hürriyet" kavramı bireysel değil toplumsaldır. Şair sadece kendi hürriyetinden değil ortak değerler etrafında toplandıkları toplumun hürriyetinden söz etmektedir. Bu toplum için hürriyetin ne anlama geldiğini anlatmaktadır Namık Kemal.

  10) tabLoya sırasıyla :
  Hürriyet Vatan yolunda toprak olmak Hamiyyet kanıyla yoğrulmak Gayret Cevher Vatan Sevgisi

  7-)a-Hürriyet kasidesinin teması hürriyettir.Bu tema divan şiirinde işlenen temalardan döneminin gerçekliği yönüyle farklıdır.
  b-)Namık Kemal'in divan şiirinden farklı olarak hürriyet temasını işlemesi Tanzimat Dönemiyle birlikte ''birey'in'' ön plana çıktığını göstermektedir.

  :cool:Hürriyete doğru ve Hürriyet adlı şiirlerdeki hürriyet teması şiirin bütününe yayılarak işlenmiştir.Hürriyet Kasidesi'nde ise hürriyet teması birimler içinde işlenmiştir.

  9-)''Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr u kıymetten'' dizesi bir atasözü olması dolayısıyla ''irsal-i mesel'' sanatı vardır.
  ''ittihad'' ve ''ihtilaf''sözcüklerinde zıt anlamlı olmalarından dolayı ''tezat''sanatı ''çıkar asar-rahmet ihtilaf-ı re'y-i ümmetten''dizesi Hz.Muhammed'e ait bir hadis olması dolayısıyla ''iktibas'' sanatı vardır.

  10-)Yeni Kavram İmgeler;Hürriyet Vatan-sevgili Vatan yolunda toprak olmak Gayret-cevher Hamiyyet kanıyla yoğrulmak.

  13-)Namık Kemal edebiyat tarihlerinde de anıldığı gibi bir ''vatan şair''idir.Çünkü ömrünü bu uğurda harcamış eserlerini ''vatan''merkezine oturtmuştur.

  14-)a-)Namık Kemal döneminin yenilik yanlısı ve ilerici şahsiyetlerinden birisidir.Günlük konuşma dilinden yaptığı alıntıların yanısıra Türk şiirinde o zamana kadar görülmemiş hürriyet esaret vatan kalb-i millet gibi kavram ve
  temaları kullanmıştır.Düz yazılarında etkili bir üslup kullanmıştır.

  sayfa42-43;

  1- Kafiye redif vs. eklemek uzun sürecek o yüzden bu soruyu size bırakıyorum.
  2- Terkibent devrin söyleyiş tarzından çok farklıdır. Şiirin şekli ve dili tamamen eski şiir geleneğiyle ilgilidir. Tanzimat dönemi sanatçıları halkı eğitmek istedikleri için genel olarak halkın anlayacağı kelime ve ifadelere yer verirler. Bu şiirde şair tümüyle süslü ve sanatlı şiir dilini kullanmıştır.
  3- Birimler birbirine beyitlerle bağlanmışlardır. Bu birimler bir araya gelerek şiirin temasını oluşturmaktadır. Şiirin bütün beyitlerinde neredeyse birbirine yakın anlamlar işlenmiştir. Sadece şiirin son dizesinde dünyayı anlamanın akılla olmayacağını belirterek tezatlık oluşturulmuştur.
  2. Etkinlik:
  Ziya Paşa’nın Terkibibenti: Şiirin birimleri beyittir. Kafiye ve redifler vardır. Bu birimler birleşerek temayı ortaya çıkarır.

  Terkibibentin Yapısal Özellikleri:
  a) bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir.
  b) Her bent sayısı 5-10 arasında değişen beyitlerden oluşur.
  c) Bent sayısı 5-10 arasındadır
  d) Genellikle talihten şikayet dini tasavvufi ve felsefi konular işlenmiştir.
  Bu yapısal özellikler divan şiirinin ana damarıdır. Yukarıda ki eserlerde bu özellikleri yapılarında barındırmaktadırlar.
  4- 9. Beyit hariç diğer beyitler bir şekilde sosyal yapı ve tarihi değerler ile ilişkilidir.
  5- Tema: bu dünyanın insanları sınamak için yaratılmış olduğu ve akılla bu dünyanın tam anlamıyla kavranamayacağıdır. Şiirin yazıldığı dönemde bazı şairler iki arada bir derede kalmışlardır. Eski ile yeni çatışması içine düşmüşlerdir. Bu yüzden bazı şairler hak adalet hürriyet gibi kavramlar üzerine şiir yazarken bazıları da bu şekilde felsefi konularda şiirler yazarak eski geleneği devam ettirmeye çalışmışlardır.
  6- Ziya Paşa terkibibentinde tasavvufi bir konuyu işlemiştir. Bu dünyanın insanı sınamak için yaratıldığını ve insanın sadece kalbiyle anlayabileceğini belirtmiştir. Bağdatlı Ruhi ise aşk temasını işlemiştir. Bu yüzden iki eser arasında büyük farklılıklar vardır.
  7- Ziya Paşanın terkibibentinin teması günümüzde de geçerli olabilir. Şair aklı kullanarak bu dünyanın anlaşılamayacağını belirtmiştir. Bu kuram günümüzde de geçerlidir. Akıl bazı şeyleri kavrayabilir. Bu yüzden akıl günümüzde ne kadar önemli görünse de kalple birleşmeden pek bir anlam ifade etmez.
  8- ilk beyitte insanların birbirlerini kıskanmalarından bahsedilmiştir. Cahil insanlar yarasaya benzetilmiş ve bu kişilerin bilgili ve olgun kişileri kıskandıkları söylenmiştir. Akıllı insanlar ise ışığa benzetilerek bu kişilerin çevrelerini aydınlattıkları belirtilmeye çalışılmıştır. Bu dönemde Osmanlı Devletinde cahil insanlar önemli yerleri işgal ettikleri için yazar devlet büyüklerine atıfta bulunmuştur. İkinci beyitte akıl iyi ile kötüyü tartan bir teraziye benzetilmiştir. Beyin şeklen de vücudun en ufak organlarından olmasına rağmen yaptığı iş boyutuyla tamamıyla ters orantılıdır. İnsan dünyayı aklıyla kavrar o olmadan ceza ve mükafat sisteminin tamamen dışında kalır şair dünyayı anlamanın ne kadar zor olduğunu belirtmek için anlamı terazide tartılamayacak kadar ağır bir varlık gibi düşünerek somutlaştırmıştır. İnsan dünyayı akılla kavramaya çalışırken bile dünyanın kavranamayacağını anlatarak beyitin anlamını tasavvufi yoruma açık hale getirmiştir.
  3.Etkinlik:
  • Ziya Paşanın metni tasavvufi ve felsefi bir anlama sahiptir Bağdatlı ruhinin metni daha çok aşk konusuyla ilgilidir.
  • İki metinde de kafiye redif söz sanatları gibi ahenk unsurları görülmektedir.
  • İki metnin de nazım birimleri aynıdır
  • İki metinde devrin zihniyetini yansıtan ifadelere rastlanılmaktadır.
  o 2. Grup
  • Sadullah paşanın manzumesi zihniyet bakımından bu metinlerden çok farklıdır.
  • Bu manzume batı zihniyetinin değerlerini yüceltmek eskinin düşünce sisteminin çarpıklıklarını ortaya çıkarmak için yazılmıştır.
  • Diğer metinler eskiyi eskinin dünya ve aşk anlayışlarını yansıtmaktadır.
  • Ziya Paşa dünyanın gidişatıyla ilgili kötümser Sadullah Paşa iyimserdir.
  9- Ziya Paşanın terkibibenti hayatın muammasını tezadını ortaya koyar. Şair dünyayı anlamak için kendince bir sürü yorum yapar onun bu yorumları kendisini rahata ulaştırmaz. Şair dünyanın bu kötü durumu karşısında şaşkın bir halde değer verdiği aklında işe yaramayacağını fark ederek varlıkları inceleyen ona hayret eden bir aciziyette kendini konumlkandırmıştır.
  10- Ziya paşa hakkında gerekli olan bilgi internet ortamında zaten mevcuttur
  sayfa 45
  1.sorunun cevabı:ahenk kafiye redif ve ses olaylarıyla sağlanmaya çalışılmıştır.aliterasyon ve ses güzelliği aynı sessiz harflerin tekrarlanmasıyla meydana gelen ahenk unsurudur ve şiirde mevcuttur.ör;yürü her burc bin asr-ımücessemdir mübasildir. dizesinde vardır ''r''lerden kaynaklıdır.ritim:şiirde ritimi sağlamak için aruz ölçüsü kullanılmıştır.ses değeri yüksek seslerde kullanılarak bu perçemlenmiştir.
  2.sorunun cevabı:hürriyet kasidesi toplumsal bir gereklilik üzerine inşa edilmiştir.şiir şekil özellikleri bakımından eski geleneği kıramamıştır.bu kaside ise kişisel bir konu işlemiş ve tamamen eski düzenden kurtulup yeni düzende yazılmıştır.iki şiir arsında ki bu fark edebi bakış açısı olarak şairlerin anlatış biçimlerinin farklı olmasına neden olmuştur.
  3.soru A)abdülhak hamitin şiirde konu bütünlüğü yoktur bu yüzden kıta çıkarırsak bozulur.dağlar şarkı söyle şiirinde ise konu bütünlüğü vardır herhangi bir dörtlük çıkarırsak şiiri bozmaz birimsel özellikler bakımından kürs-i istiğrak ta birimler aruz ölçüsü ile yazılmışve ağır bir dil kullanılmıştır.dağlar şarkı söylede ise hece ölçüsüyle yazılmış olup ve sade bir dil kullanılmıştır.
  B)bu şiirde birimler arsında geçiş görevini üstlenmiştir.bu da peşi sıra gelen birimlerde azda olsa anlam bütünlüğü varken bunun bozulmasına neden olmuştur.
  SAYFA 46
  4.sorunun cevabı:bu iki şiir yapı bakımından birbirine benzemektadir.her ikiside dörtlüklerden sonra beyitlerler kullanılarak birbirine bağlanmıştır kafiye şemaları ve ölçüleride aynıdır.
  5)şair şiirde Allah inancından PEYGAMBER (S.A.V)sevgisinden ....ve birçok türk kültürünün parçası olan kutsal değerleri kullanmıştır.ayrıca toplumsal yaşayışı ve değer yargılarınıda birçok mısrada belirtmiştir.
  6)bu üç şiirin temasında değişiklikler vardır.hepsi dönemlerinin zihniyetinden etkilenerek o zamanki kültürel değerlerden yola çıkılarak yazılmış eserlerdir.bu eserlerin hepsi bir gereği ve sevgiyi anlatırken kimisi soyut kimisi somut biçimde ele almıştır.
  SAYFA 47
  7)şiirde;doğadaki müthiş dengeden ve yüce yaratıcının varlığına gücüne ve birliğine delil olduğu vurgulanıyor.
  8)varlık aslında tektir.mutlak ve gerçek olan yaratıcıdır.bizlerse gerçekliği yaşayan sanal bir yaşam bilincine sahibiz.biz yaşadığımızı manevi olarak hissederiz.nasıl 1 rakamı bir varlığı simgeliyorsaona sonsuzluğun içinde hiçbir tanım uymuyor ve bir hiçse insanın durumuda odur.çünkü;insanın ve varlığın kaynnağı olan Allahı'ın gücünün ve kudretinin bir sınırı yoktur.
  9)bu şiir divan edebiyatının etkisini kaybettiği bir ortamda avrupadan gelen esintilerle yoğurulmuş bir sanat anlayışının içinden çıkmıştır.şiirde idealist düşünce sistemi ön plana çıkmıştır.bununla birlikte dinimizin geleneğinin etkiside şiirde hisseddirilmiştir.
  10)kendi yorumun
  11)şair Allah inancını şeklen değil felsefi boyutla açıklamaya çalışmıştır.buda onun idealist bir bakış açısına sahip olduğunu göstermektedir.toplumu bilgilendirmeyede bir anlamda önem verilmiştir.

  Sayfa 50 Hazırlık Çalışmaları

  1- Roman anlatmaya bağlı edebi metinlerin en uzun türüdür. Romanda olay hikayeye göre daha detaylı anlatılır. Tasvirlere daha geniş yer verilir. Diğer edebi türlerde görülmeyecek kadar karakter yer alır. Her roman yazarından dolayısıyla yazarın yaşadığı dönemden izler taşır. Yazıldığı dönemin sorunlarını ele alır. Bu yüzden realist eserler olarak tanımlanabilirler.
  2- Eğer bir roman yazacak olsam öncelikle hangi alanlarda uzman olduğumu tespit ederdim. Daha sonra güncel bir konu üzerine sağlam bir plan kurarak romanımı yazardım.

  Sayfa 51 Sorular:

  1- Soldan sağa; Dilber’in evden kaçması soğuktan bayılması yaşlı kadının evinde gözlerini açması yaşlı kadının dilberi istemeye gitmesi Mustafa efendi ve eşinin dilberi satmak istemesi dilberin Mustafa Efendinin evinde geri götürülmesi Dilberin Asaf Paşa’nın konağına satılması Dilber’in Mısır’da ki evden kaçıp bindiği gemiden Nil’e atlayarak intihar etmesi.
  2- Zengin bir aileden gelen yazar konaklarda yaşadığından buralarda ki yaşamı bilmektedir. Böylesi konaklarda yaşayan insanlarının hayatlarının detaylarını bilmektedir. Bildiklerini de romanına başarıyla yansıtmıştır diyebiliriz. Roman Tanzimat dönemi toplumunun yaşamından canlı kesitler sunmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda yazarın yaşadığı dönemden etkilendiğini ve bunu eserine yansıttığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
  3- Bu romanda beni en çok etkileyen bölüm; Dilber’in eve döndükten sonra dayak yemesi ve aç bırakılmasıdır. Bu durum insanın yaşayabileceği en zor durumlardandır.
  soru4: metindeki kişiler duygu düşünce konuşma ve davranış bakımından bireysel nitelikler gösteren olay örgüsü ve içeriği ile birlikte ele alınıp çözümlenebilen başka eserlerdeki benzerlerinden ayırt edilebilen karakterlerdir.
  karakter çözümleme tabloso
  karakter adı-dilber (yukarıdan aşağıya doğru
  1.kutu:özgürlüğü için ölümü bile göze almıştır.
  2.kutu:kaçışı bir çıkış yolu olarak görmektedir
  3.kutu:özgürlüğü elinden alınmıştır
  4.kutu: diğer karakterler üzerinde bir etkisi yoktur.
  5.kutu: nasıl davranacağınızı belirtiniz
  6.kutu:özgürlüğüiçin dilber gibi davranacaklar vardır
  karakter adı-yaşlı kadın (yukarıdan aşağıya)
  1.kutu:yardımsever ve şefkatli oluşu
  2.kutu:yardımcı olmaya çalışmaktadır.
  3.kutu: sosyal ortam ve çevrenin karakter üzerinde bir etkisi yoktur.
  4.kutu: diğer karakterle üzerinde bir etkisi yoktur
  5.kutu: nasıl davranacağınızı belirtiniz
  6.kutu:yardım etmek isteyen şefkatli insanlar vardır.
  karakter adı-teravet (yukarıdan aşağıya)
  1.kutu:acımasız sert biri oluşu
  2.kutu:acımasızlığını sürdürmektedir
  3.kutu: sosyal ortam ve çevrenin karakter üzerinde bir etkisi yoktur
  4.kutu: dilber in üzerinde bir etkisi vardır
  5.kutu: nasıl davranacağınızı belirtiniz
  6.kutu:acımasız sert kişiler vardır.
  soru 5: sergüzeşt romanındaki mekanlar
  -mustafa efendinin evi
  -yaşlı kadının evi
  -satıldığı esircinin evi
  -asaf paşanın konağı
  -mısır
  sergüzeşt romanındaki zaman:
  -gece
  -o sabah
  romandaki mekanlar olayların yaşandığı yerler olarak geçmekte ve tasvirlerle anlatılmamaktadır.
  zaman ise belirtildiği gibi yaklaşık olarak gösterilmekte ve her hangi bir ayrıntıya girilmemektedir.
  soru 6: a :şemaya göre metindeki kişi zaman ve mekan romandaki olyların kimler arasında ne zaman ve nerede yaşandığını göstermektedir.
  b.romandaki kişi zaman ve mekan arasında herhangi bir uyumsuzluk söz konusu değildir.
  soru7:metindeki temel çatışma esaret-hürriyet çatışmasıdır.
  (7- Dilber Kafkasya’dan getirilmiş bir esir kızdır. Hürriyeti elinden alınmış bu masum kız Arap halayık Telavet tarafından sürekli dövülmektedir. Memleketini ve annesini özleyen dilber bir gece evden kaçmış yaşlı bir kadın tarafından baygın halde bulunmuştur. Yaşlı kadın acıyarak dilberi evine almıştır. Merhametli bir kadın olan bu yaşlı insan onu Mustafa Efendi’den satın alarak özgürlüğüne kavuşturmak ister. Ancak bu isteği geri çevrilir. Dilber tekrar eski evine getirilmiş sonra da birkaç kişiye daha satıldıktan sonra kendini Mısır’da bulmuştur.daha fazla esir hayatına dayanamayan kızcağız kendini Nil Nehrinin sularına bırakarak intihar etmiştir.)
  1. Etkinlik:
  Eser realizm akımın etkisinde yazılmıştır. Kişiler olay olay örgüsü ve mekan realist özellikler gösterirken yer yer romantizm akımının özellikleri d görülmektedir.
  soru 8: a.romanın teması esaret meselesidir
  b.sergüzeşt;serüven macera birinin başından gelip geçen şey anlamındadır.bu bakımdan dilberin macrasının anlatılması yönüyle paralellik göstermektedir.
  soru 9 : sergüzeşt romanındaki toplumsal bir sorun olan esirlik ile esaretin günümüzle ilişkilendirmek mümkün değildir.
  soru 10 :temanın aile hayatı etrafında gelişmesi toplumu oluşturan en küçük birimin aile olmasından aileyi etkileyen veya etkileyecek herhangi bir şeyin toplumuda etkileyeceği bilincinden kaynaklanmaktadır.
  soru 11 : a.metinde tüm olaylardan haberdar her şeyi bilen ilahi bakış açısına sahip bir anlatıcı vardır
  b.anlatıcı romandaki kişileri olayları ilahi bir bakış açısıyla anlatmıştır.
  soru 12:a.romandA işlenen esaret meselesi toplumsal bir sorun olarak işlenmiş ve okuyucuyu bilgilendirmek amaçlanmıştır.
  b.tanzimat dönemi romancıları halkı eğitmeyi amaçladıkları için toplumsal sorunları ahlaki değerleri işlemişlerdir.
  soru 13: sergüzeşt romanı divan nesrine oranla daha sade bir dille kaleme alınmıştır.çünkü hitap edilen kitle halktır.
  2.etkinlik
  1.grup:sergüzeşt romanı işlediği esaret teması kullandığı dil ve roman türüü olması dolayısıyla döneminin sosyal ve edebi özelliklerini yansıtmaktadır.
  2.grup:romandaki esir ticareti ve halayıklık yerli ve mahalli unsurlardır.bu özelliklerinden dolayı sergüzeşt romanı tarihi bir belge özelliği taşımaktadır.
  soru 14 : a.kutulara sırasıyla;-dönemine uyarak sade bir dil kullanmıştır.
  -batılı türlerde eser vermiştir.
  -ingiliz ve fransız edebiyatlarını tanımıştır.
  -romantizm ve realizmden etkilenmiştir.
  -toplum sorunlarını işlemiştir.
  b.sami paşazade sezai nin sergüzeşt adlı romanı işlediği esaret teması ve realizm etkilerinden dolayı tanzimat dönemi önemli eserleri arasındadır.
  sayfa 61
  2.metin
  1.soru: a.metnin olay örgüsü şu şekildedir:
  -canan ın satın alınması
  -felatun bey in polin i ile birlikte olmaya başlaması
  -can ın rakım a aşık olması
  -rakım ın felatun ile karşılaşması
  -rakım ın eve dönmesi
  -jozefino nun rakım ın evine gelmesi
  -felatun un mutasarrıf olması
  -can ın iyileşip evlenmesi
  -rakım ın canan la evlenmesi
  b.yazarın romanda görüşlerini belirtmesi roman tekniği açısından büyük bir kusurdur.yine yazarın bu tarz müdahaleleri okuyucuyu eğitme amacı güttüğünden olay örgüsünün şekillendirilmesinde etkilidir.
  soru 2:romandaki kahramanlar tanzimat döneminin sosyal gerçekliğine uygundur.o dönemdeki mirasyedi tiplerin batılı yaşam tarzını benimseyip romandaki gibi olaylarla karşılaşması mümkündür.
  soru 3:metindeki kişiler (felatun rakım) belirli davranışlar sergileyen zihniyeti ve çevreyi temsil eden benzerleri başka metinlerde de bulunan tiplerdir.
  karakter çözümleme tablosu
  karakterin adı-felatun bey (yukarıdan aşağıya)
  1.kutu:mirasyedi birisidir
  2.kutu:mirasyedi uçarı olmaına sebep olmuştur
  3.kutu:kendini bırakmıştır
  4.kutu:yoktur
  5.kutu laylar karşısında nasıl davranacağınızı belirtiniz.
  6.kutu:mirasyedi kişiler vardır.
  karakterin adı-rakım efendi (yukarıdan aşağıya)
  1.kutu:çalışkan bir kişiliktir
  2.kutu:kişiliğinin güçlenmesini sağlamıştır.
  3.kutu: daha dikkatli davranmaktadır
  4.kutu:can canan ve jozefino üzerinde etkisi vardır
  5.kutu: olaylar karşısında nasıl davranacağınızı belirtiniz
  6.kutu:çalışkan kişiler vardır
  karakter adı-canan (yukarıdan aşağıya)
  1.kutu:sevgisini saklayan birisidir
  2.kutu:özgürlüğü alınmıştır
  3.kutu: çaresiz kalmaktadır.
  4.kutu:etkisi yoktur
  5.kutu: olaylar karşısında nasıl davranacağınızı belirtiniz
  6.kutu:çaresiz kişiler vardır
  karakter adı-jozefino (yukarıdan aşağıya)
  1.kutu:dost canlısı birisidr
  2.kutu:etkisi yoktur
  3.kutu: olaylar karşısında belirli bir tavrı yoktur
  4.kutu:etkisi yoktur
  5.kutu: olaylar karşısında nasıl davranacağınızı belirtiniz
  6.kutu:dost canlısı insanlar vardır

  Soru 4:Fötür şapkalı olan(sol taraftaki)Batılı yaşamın temsilcisi Felatun
  Fesli olan(sağ taraftaki)Geleneksel yaşamın temsilcisi Rakım
  4.etkinlik
  1.grup: romandaki mekanlar şunlardır:
  -hendekbaşı
  -rakım ın evi
  romanda mekanlar tasvirlerle anlatılmamış sadece olayların geçtiği yerler olrak anılmıştır
  2.grup:romanda akşam ikindi gibi ayrıntısız zaman ifade eden sözcükler kullanılmıştır.
  romandaki mekan ve zaman arasında bir uyumsuzluk söz konusu değildir
  Soru 5: Doğu batı çatışması tema:yanlış batılılaşma
  Soru 6:Rakım Efendi ile Canan Romantizmi en iyi ifade eden kahramanlar.Rakım'ın geleneklerine Bağlı yapısı Canan'ın aşkı Romantizmle örtüşüt
  Soru 7:Yanlış batılılaşmadır.Kendi milli kültürünü bırakıp Batıya körü körüne bağlı insanlar günümüzde mevcut
  soru 8:yapmamışım
  Soru 9:a.Okuyucuya bilg vermek amaçlanmış.İçermektedir
  b.Roman halkı eğitmek onlara ders vermek için kullanılabilecek bir araçtır.Sanatta fayda ön plandadır.Romanın halka hitap etmesi sebebiyle konuşma dili unsurlarıyla sade bir dil kullanılmıştır.
  11.Dönemin sosyal bir sorununu yansıtması romanın tarihi bir belge değeri taşımasını sağlar

  12.a)Ahmet Mithat Efendi

  -Tanzimat döneminin en önemli yazarıdır
  -Toplumsal konuları işlemiştir
  -Sade bir dil kullanmıştır
  -Tanzimat döneminde en çok eser veren yazardır
  -Genç edebiyatçıları etrafında toplamıştır
  12.b)Halkı eğitmeyi amaçladığından sade bir dil kullanmış


  Anlama yorumlama


  1.Roman olması sade bir dil kullanılması dönemiyle ilişkilendirilir
  2.Aynı temayı işlemelerine rağmen eserlerin farklılığı;sanatçının kendi üslübuyla yazması
  3.Sergüzeşt ve Felatun Bey ile Rakım Efendi romanları anlatmaya bağlı edebi metinler olması ve olay çevresiinde gelişmesi dolayısıyla destan masal halk hikayesi ve mesneviyle ilişkilendirilebilir

  4.Destan masal mesnevi mekan ve zaman özellikleri bakımından aynı
  Hayali ve olağnüstü mekanlara sahip belirsiz zaman ifadeleri var
  Romanda ise:gerçekçi betimlenmiş mekanlar belirli ve dolayla zaman ifadeleri
  6.etkinlik
  Teknik bakımdan zayıf hikaye ile roman arası biryere sahip.Dil sade.Roımanlarda amaçhalkı bilinçlendirmek ve eğitmek olduğundan sanatsal yönün geri planda kalmasına neden olmuş


  ölçme ve değerlendirme
  Y
  D
  D
  2.-İlahi bakış açısı
  -Romantizm realizm
  3.divan-masal yanıt-E
  4.Destandaki mekanla romandaki mekanın ortak yönü yapıyı oluşturan unsur olmasıve olayların yaşandığı yeri göstermesidir
  farklılık ise destanda olağnüstü mekanlar varken romandaki mekanlar gerçekçidir

Sayfayı Paylaş