Arkadaşlar bana 8. sınıf sosyal bilgiler online test

Konu 'Sosyal Bilgiler 8. Sınıf' bölümünde *.Sinnlos Ein Sturm.* tarafından paylaşıldı.

 1. *.Sinnlos Ein Sturm.*

  *.Sinnlos Ein Sturm.* Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  16 Nisan 2010
  Mesajlar:
  905
  Beğenileri:
  6.732
  Ödül Puanları:
  0

  Öyle bir yer biliyorsanız paylaşır mısınız?
  K!Ng.$AVROT!N*g bunu beğendi.
 2. bigbang

  bigbang Üye

  Katılım:
  23 Eylül 2010
  Mesajlar:
  105
  Beğenileri:
  129
  Ödül Puanları:
  0
  1-I.Dünya savaşı nedenlerinden sayılan sanayi inkılabı ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

  A)Almanya
  B)Fransa
  C)İngiltere
  D)İtalya


  2-Yunanlıların İzmir’i işgal etmeleri aşağıdaki olayların hangisinde kararlaştırılmıştır?

  A)Mondros ateşkes antlaşmasında
  B)I.Dünya savaşında
  C)Paris Barış Konferansı’nda
  D)Amasya Genelgesi

  3-aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçlarından biri değildir?

  A)Ayrı devlet kurmak
  B)Padişah ve halifeye bağlılık göstermek
  C)Amerikan mandasını istemek
  D)İngiliz mandası istemek


  4-M. Kemal’in İstanbul’dan ayrılarak Anadolu’ya geçmek istemesinin temel amacı nedir?

  A)Müdafaa-i hukuk cemiyetini birleştirmek
  C)Kurtuluş savaşını başlatmak
  B)Askeri birliklerin dağılmasını sağlamak
  D)Kuvayi milliyeyi oluşturmak


  5-Amacı ve toplanış şekli bakımından bölgesel ancak aldığı kararlar bakımından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Sivas kongresi
  B)Havza kongresi
  C)Amasya genelgesi
  D)Erzurum kongresi


  6-Kurtuluş savaşının amacı gerekçesi ve yöntemi nerede belirlenmiştir?

  A)Erzurum kongresinde
  B)Amasya genelgesinde
  C)Sivas kongresinde
  D)Amasya görüşmesi


  7-Türk medeni kanunu hangi devletin kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?

  A)İsviçre
  B)İsveç
  C)Almanya
  D)Fransa


  8- Türk Tarihi ve Türk Dil kurumlarının kurulması hangi Atatürk ilkesinin zorunlu bir sonucu dur?

  A)Laiklik
  B)Halkçılık
  C) Milliyetçilik
  D)İnkılapçılık


  9-Mondros Ateşkes A nlaşmasından sonra işgal edilen ilk Türk toprağı hangisidir?

  A)Adana
  B) Musul
  C)Gaziantep
  D)İstanbul


  10-Ermeni sorununu sona erdiren anlaşma hangisidir?

  A)Mudanya
  B)Gümrü
  C)Paris
  D)Ankara ant.

  CEVAP ANAHTARI:

  1)C 2)C 3)B 4)C 5)D 6)B 7)A 8)C 9B 10)B
  bigbang ve büşra40 bunu beğendi.
 3. bigbang

  bigbang Üye

  Katılım:
  23 Eylül 2010
  Mesajlar:
  105
  Beğenileri:
  129
  Ödül Puanları:
  0
  1- Doğu Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Trabzon Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
  b) Mavri Mira
  c)Kilikyalılar Cemiyeti
  d)Pontus Rum Cemiyeti


  2- “Mustafa Kemal’in kendinden sonra ........................ ve ........................ isimlerinde iki kardeşi daha doğdu.”

  Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisinde M. Kemal’in kız kardeşlerinin isimleri doğru olarak verilmiştir?

  a) Makbule – Necmiye
  b) Necmiye – Naciye
  c) Makbule – Naciye
  d) Makbule – Zübeyde

  3- Çanakkale Savaşları’nda M. Kemal, 19. tümen komutanlığı, Arıburnu kuvvetleri komutanlığı ve Anafartalar grup komutanlığında görev alarak büyük başarılar kazandı. Ummadıkları bir direnişle karşılaşan İtilaf Devletleri geri çekilmek zorunda kaldılar. Çanakkale Ruhu Millî Mücadele ruhunun da başlangıcı oldu.

  Yukarıdaki bilgilere göre Çanakkale Savaşları’nın sonuçlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  a) Emperyalist güçler ağır bir darbe almışlardır.

  b) M. Kemal’in askerî dehasını bütün dünyaya göstermiştir.

  c) Batılı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki baskısı bir süreliğine de sona ermiştir.

  d) Bağımsızlık mücadelesinin başlamasına etkili olmuştur.


  4- Aşağıdaki hangi cephede Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım için savaşmış olup, kendi sınırını korumak amacı taşımamıştır?

  a) Kanal
  b) Makedonya
  c) Çanakkale
  d) Kafkas


  5- Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu fikirlerden hangisi imparatorlukların yıkılmasına zemin hazırlamıştır.

  a) Hürriyetçi
  b) Milliyetçi
  c) Eşitlik
  d) Laiklik


  6- TBMM’nin açılmasının, Türk tarihindeki önemi nedir?

  a) TBMM’nin açılmasıyla devlet yönetiminde Türk milleti ilk defa söz sahibi oluyordu.

  b) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti yeni bir bayrama sahip oluyordu.

  c) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti bağımsızlığını ilan etmiş oluyordu.

  d)Osmanlı Devleti’nin devamlılığı sağlanmış oluyordu .

  7- Atatürk’ün bir çok alanda gerçekleştirdiği inkılaplar onun hangi özelliğini gösterir?

  a)Eğitimciliğini
  b)Çok Yönlülüğünü
  c)Rehberliğini
  d)İdareciliğini


  8-Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz?

  a-Fransız-Alman düşmanlığı

  b-Rusya’nın Balkanlar’da söz sahibi olmaya çalışması

  c-Almanya ve İngiltere arsındaki ekonomik rekabet

  d-İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması


  9- Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan antlaşmalardan biridir?

  a-Uşi
  b-Berlin
  c-Ayastefanos
  d-Versay


  10- Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal’in tepkisi ne oldu

  a) Bu göreve tekrar alınması için Padişaha istekte bulundu.

  b)Türk milletinin azim ve cesaretine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti.

  c) Osmanlı Devleti’ne, aynı göreve devam etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti.

  d) Bunun üzerine Türk milleti ona Gazilik ünvânı verdi.

  Doğru cevaplar:

  1-D, 2-C, 3-D, 4-B, 5-B, 6-A, 7-B, 8-D, 9-D, 10-B
  bigbang ve büşra40 bunu beğendi.
 4. bigbang

  bigbang Üye

  Katılım:
  23 Eylül 2010
  Mesajlar:
  105
  Beğenileri:
  129
  Ödül Puanları:
  0
  1. Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Antlaşması ile çözümlenememiştir?

  A) Türkiye – Irak sınırı
  B) Yeni Tür Devletinin Bağımsızlığı
  C) Osmanlı Borçları Sorunu
  D) Kapitülasyanların Kaldırılması


  2.Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmaksızın sınırlarımıza katılan yer aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hatay
  B) Onikiada
  C) Doğu Trakya
  D) Bursa


  3. Ermenilerin Doğu Anadoluda’ki isteklerinden vazgeçmek zorunda kaldıkları antlaşma hangisidir?

  A) Berlin
  B) Gümrü
  C) Moskova
  D)Brest-Litovsk


  4. Mustafa Kemal’in “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.” Emrini verdiği savaş hangisidir?

  A) Çanakkale
  B) Baş Komutanlık
  C) Sakarya
  D) Trablugarp


  5. Kurtuluş Savaşı döneminde en uzun süren muharebe hangisidir?

  A) Sakarya
  B) Büyük Taarruz
  C) I. İnönü
  D) II. İnönü


  6. TBMM Hükümeti hangi savaş sonrasında İtilaf Devletlerince siyasi bir güç olarak tanınmıştır?

  A) I. İnönü
  B) II. İnönü
  C) Sakarya
  D) Büyük Taarruz


  7. Milli Mücadele döneminde Fransa ile yapılan ve Hatay dışında bugünkü Suriye sınırını çizen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ankara
  B) Gümrü
  C) Kars
  D) Moskova


  8. Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerin hangisinde yaptığı savaşlarla İtilaf Devletlerinin Rusya’ya yardım etmesini engellemiştir?

  A) Goliçya
  B) Çanakkale
  C) Kafkasya
  D) Filistin


  9. Aşağıdaki Antlaşmalardan hangisi imzalandığı halde uygulamaya konulmamıştır?

  A) Mudanya
  B) Sevr
  C) Gümrü
  D) Montrö


  10. Misakkı-ı Milli kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

  A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi
  B) Erzurum Kongresi
  C) Sivas Kongresi
  D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

  Cevap Anahtarı:

  1.A 2.C 3.B 4.C 5.A 6.A 7.A 8.B 9.B 10.A
  bigbang ve büşra40 bunu beğendi.
 5. bigbang

  bigbang Üye

  Katılım:
  23 Eylül 2010
  Mesajlar:
  105
  Beğenileri:
  129
  Ödül Puanları:
  0
  1. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Ordusunun ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisine karşı gerçekleşmiştir?

  A) İngilizler B) Ermeniler C) Rumlar D) Fransızlar  CEVAP:B  2. Türk halkı Urfa, Antep, Maraş’ta aşağıdaki devletlerden hangisine karşı mücadele etmiştir?

  A) Fransa B) İngiltere C)Yunanistan D) İtalya  CEVAP:A


  3. Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?

  A) Fevzi Çakmak B) Rauf Orbay C) Kazım Karabekir D) Ali F.Cebesoy

  CEVAP:C


  4. Paris Barış Konferansında alınan kararlar doğrultusunda ilk işgal hareketleri hangi ülke tarafından başlatılmıştır?

  A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D)Yunanistan

  CEVAP: D


  5. Aşağıdakilerden hangisiyle yeni Türk Devletinin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır?

  A) Kars Antlaşması B) Moskova Antlaşması

  C) Gümrü Antlaşması D) Brest Litowsk Antlaşması


  CEVAP:B


  6. Kars Antlaşması

  Moskova Antlaşması

  Ankara Antlaşması

  Yukarıdaki antlaşmaların imzalanmasında TBMM’nin aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kazandığı başarılar etkili olmuştur?

  A) Fransa B) İngiltere C) Yunanistan D) İtalya


  CEVAP:C  7. Kurtuluş Savaşımızın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cumhuriyeti ilan etmek B) Anadoluyu düşman işgalinden kurtarmak

  C) Anadolu halkını örgütlemek D) Hilafet ve saltanatı kaldırmak


  CEVAP:B  8. Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisinin arasında problem olmuştur?

  A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Yunanistan


  CEVAP:A  9. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantına katılmamıştır?

  A) Romanya B) Bulgaristan C) Yugoslavya D) Yunanistan


  CEVAP:B  10. Bulunan yer altı kaynaklarını işlemek amacıyla Cumhuriyet Döneminde kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sümerbank B) İş Bankası C) Zıraat Bankası D) Etibank


  CEVAP: D


  Bir teşekkür yeter emeğe saygı lütfen ... !! :)
  büşra40 bunu beğendi.
 6. büşra40

  büşra40 Üye

  Katılım:
  9 Mart 2010
  Mesajlar:
  191
  Beğenileri:
  290
  Ödül Puanları:
  0
  Bigbang sana çok teşekkür ederim yazılım vardı çok yardımcı oldun :) :) :D
  bigbang ve (silinen üye bunu beğendi.
 7. bigbang

  bigbang Üye

  Katılım:
  23 Eylül 2010
  Mesajlar:
  105
  Beğenileri:
  129
  Ödül Puanları:
  0
  Genel Tarama... => ÇÖZÜLDÜ!!!

  8.SINIF İNKILÂP TARİHİ DERSİ
  :shy::shy:
  1. Uşi Antlaşmasına göre Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara bırakılırken, dini yönden halifeye bağlı olacakları belirtilmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin bu yolla ulaşmak istediği bir amaç olamaz?
  A. Halifenin nüfuzundan faydalanmak
  B. Bölge insanı üzerindeki etkinliğini devam ettirmek
  C. Halifeliğin maddi gelirlerinden yararlanmaya devam etmek
  D. Buradaki insanları dini yönden korumaya çalışmak

  2. Fransız İhtilali’nin etkilerinden Osmanlı Devleti’nin en az zararla çıkmasını sağlamak için ortaya atılmış olan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A.Türkçülük B.Batıcılık C.Turancılık D.Osmanlıcılık

  3. Aşağıdaki Osmanlı’nın imzaladığı savaş-barış eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
  A. Trablusgarp-Uşi
  B. I.Balkan-Londra
  C. II.Balkan-Bükreş
  D. 93 Harbi-Berlin

  4. Osmanlıcılık fikir akımı hangi savaş ile çöktü?
  A.Trablusgarp B.II.Balkan
  C.93 Harbi D.I.Balkan

  5. Aşağıdaki olayların hangisi ile İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir bağlantısı yoktur?
  A. Bab-ı Ali Baskını
  B. II. Meşrutiyet’in ilanı
  C. Trablusgarp Savaşı
  D. 93 Harbi

  6. Aşağıdakilerden hangisi II.Balkan Savaşı sonunda Balkan devletlerinin kendi aralarında imzaladığı antlaşmadır?
  A. Bükreş B. İstanbul
  C. Atina D. Londra
  7. II.Abdülhamit’in tahttan indirilmesini sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Bab-ı Ali Baskını B. 31 Mart Olayı
  C. 93 Harbi D. I.Dünya Savaşı

  8. I.Bulgaristan
  II.Yunanistan
  III.Trablusgarp
  IV.Ege Adaları
  Aşağıdakilerden hangisinde II.Meşrutiyet sonrasında kaybedilen topraklar doğru olarak verilmiştir?
  A. I ve II B. I, II ve III
  C. I, III ve IV D. III ve IV

  9. Osmanlı Devleti, II.Balkan Savaşı ile aşağıdakilerden hangisini kurtarmıştır?
  A. Batı Trakya B. Doğu Trakya
  C. Makedonya D. Rodos ve 12 Ada

  10. Aşağıdakiler kronolojik olarak sıralandığında hangisi önce gelmelidir?
  A. I.Balkan Savaşı B. Bab-ı Ali Baskını
  C. Trablusgarp Savaşı D. II.Meşrutiyet’in İlanı


  11. “Teşkilat-ı Mahsusa” örgütünün Osmanlı’da ki önemi nedir?
  A. Devletin resmi polis teşkilatı
  B. Devletin özel askeri birliği
  C. İttihat Terakki Cemiyeti’ne bağlı gizli bir örgüt
  D. İttihat Terakki Cemiyeti’nin yönetim organı

  12. Mondros imzalandıktan sonrada Osmanlı topraklarında ilk işgal edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Musul B. Dörtyol C. Hatay D. İzmir

  13. Azınlık Cemiyetlerinin resmi dayanakları nedir?
  A. Wilson Prensipleri B. Amiral Bristol Raporu
  C. Mondros Ateşkesi D. Paris Barış Konferansı

  14. Turancılık fikir akımının çöktüğü cephe aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Kanal B. Kafkas
  C. Çanakkale D. Hicaz-Yemen

  15. I. Kanal
  II. Kafkas
  III. Çanakkale
  IV. Irak
  V. Hicaz-Yemen
  I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden hangileri savunma amaçlıdır?
  A. I ve II B. I ve III
  C. III, IV ve V D. II ve IV

  16. Osmanlı Devleti’nin Turancılık fikir akımını en çok destekleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Almanya B. Avusturya C. İtalya D. Fransa

  17. Aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerden değildir?
  A. Kilikyalılar B. Milli Kongre
  C. Reddi İlhak D. Teali İslam

  18. Dünya barışı için Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) kurulmasını öneren devlet hangisidir?
  A. Fransa B. İngiltere C. Osmanlı D. ABD

  19. I.İzmir’in İşgali
  II.Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı
  III.Amasya Tamimi
  IV.Misak-ı Milli’nin Mebusan Meclisi’nde kabulü
  V.TBMM’nin açılması
  Yukarıdaki olayların kronolojik olarak doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A. II-III-I-IV-V B. I-II-III-IV-V
  C. II-IV-III-I-V D. III-IV-I-II-V

  20. Ulusal egemenlik düşüncesi aşağıdakilerden hangisinde ilk kez belirtilmiştir?
  A. Amasya Genelgesi B. Amasya Görüşmeleri
  C. Erzurum Kongresi D. Sivas Kongresi

  21. I. Bölgesel Kurtuluş
  II. Ulusal Kurtuluş
  III. Manda ve Himaye
  IV. Teslimiyetçilik
  Yukarıdaki anlayışlardan hangisi veya hangileri Mustafa Kemal’in kurtuluş için düşündüğü çarelerdendir?
  A. I ve II B. I ve III C. Yalnız I D. Yalnız II
  22. Sivas Kongresi’nde komutan atamasının gerçekleştirilmesinin Temsil Kurulu’na,
  I. yargı gücü
  II. yasama gücü
  III. yürütme gücü
  özelliklerinden hangilerini kazandırdığı söylenebilir?
  A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II

  23. Mustafa Kemal aşağıdaki gelişmelerden hangisi öncesinde ordudan ayrılmıştır?
  A. Havza Bildirgesi’nin ilan edilmesi
  B. Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
  C. Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
  D. Erzurum Kongresi’nin toplaması

  24. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde Mustafa Kemal hangi ilden milletvekili seçilmiştir?
  A.Ankara B.Erzurum C.Amasya D.Selanik

  25. İlk TBMM için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A. Düşmanı yurttan kovmuşlardır.
  B. 1921 Anayasasını kabul etmişlerdir.
  C. Ankara’yı başkent ilan etmişlerdir.
  D. Saltanatı kaldırmışlardır.

  26. Aşağıdakilerden hangisinin Milli Mücadelenin başarıya ulaşmasını bir süre de olsa geciktirdiği söylenemez?
  A. Azınlık cemiyetlerinin çalışmaları
  B. TBMM’nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar
  C. İstanbul Hükümeti’nin tutumu
  D. Direniş cemiyetlerinin kurulması

  27. Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM’de Türk milletini temsil eden farklı düşünce ve anlayıştaki milletvekillerinin ortak amacıdır?
  A. Saltanatı kaldırmak
  B. Çağdaş ve laik bir anayasa hazırlamak
  C. Cumhuriyet rejimine geçmek
  D. Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmek

  28. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ilk kararlarından biri değildir?
  A. Saltanat ve halifelik kaldırılacaktır.
  B. Meclisin üstünde hiçbir güç yoktur.
  C. Yasama ve yürütme yetkisi meclise aittir.
  D. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.

  29. Aşağıdaki işgal bölgeleri ve işgal eden devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A. İzmir-Yunanistan B. Hatay-Fransa
  C. Musul-İngiltere D. Konya-Fransa

  30. Sakarya Savaşı öncesi Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasının,
  I. Dış borçları bütünüyle ortadan kaldırma
  II. Ordunun ihtiyaçlarını karşılama
  III. Topyekün seferberliğe hazırlanma
  amaçlarının hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?
  A. Yalnız I B. Yalnız II
  C. Yalnız III D. II ve III

  31. Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu hareketini, dolaylı olarak da olsa, destekleyen devletler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
  A. İtalya-Fransa-Ermenistan
  B. Almanya-Rusya-İtalya
  C. Afganistan-İtalya-Rusya
  D. Almanya-Rusya-Afganistan

  32. I. Ankara Antlaşması (TBMM-Fransa)
  II. Londra Konferansı
  III. Mudanya Ateşkesi
  IV. Lozan Barışı
  Yukarıdaki olayları kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisi doğru vermiştir?
  A. I-II-III-IV B. II-I-III-IV
  C. III-I-II-IV D. I-III-IV-II


  33. 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması ile resmen sona eren Osmanlı kaç yıl yaşamıştır?
  A. 600 B. 700 C. 621 D. 623


  34. Lozan Antlaşması’nda aşağıdaki konulardan hangisi Misak-ı Milli kararlarına uygun olarak çözümlenmiştir?
  A.Güney Sınırı B.Kapitülasyonlar
  C.Boğazlar D.Batı Trakya

  35. Azınlıkların da Türk vatandaşı kabul edilmesi Atatürk İlkeleri’nden hangisi ile açıklanabilir?
  A. Halkçılık B. Cumhuriyetçilik
  C. Laiklik D. Devletçilik

  36. Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Ruslarla mücadele etmiştir.
  Mustafa Kemal, Doğu Cephesi’nde Ruslardan aşağıdaki hangi iki şehrimizi kurtarmıştır?
  A. Muş - Bitlis
  B. Erzurum – Sivas
  C. Erzurum – Bitlis
  D. Muş – Sivas

  37. Atatürk’ün değişik alanlarda gerçekleştirdiği inkılâplar, onun hangi kişisel özelliğini gösterir?
  A. Eğitimciliğini
  B. Çok cepheliliğini
  C. Yöneticiliğini
  D. Rehberliğini

  38. Atatürk’ün, “Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yetmez. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gereklidir.” sözü onun hangi özelliğini yansıtmaktadır?
  A. Önder oluşu
  B. İnkılâpçılığı
  C. İleri görüşlülüğü
  D. Birleştirme ve bütünleştirme gücü

  39. Mustafa Kemal aşağıdaki hangi tarihler arasında askerlik hayatını sürdürmüştür?
  A. 1905 – 1919 B. 1905 – 1923
  C. 1911 – 1919 D. 1911 – 1923

  40. Atatürk, “Millet; dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu bir siyasi ve sosyal toplumdur.” sözüyle aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?
  A. Din birliği B. Tarih birliği
  C. Dil birliği D. Mefkûre birliği
  :shy:

  iŞTE BU ALINTI...
  bigbang ve büşra40 bunu beğendi.
 8. büşra40

  büşra40 Üye

  Katılım:
  9 Mart 2010
  Mesajlar:
  191
  Beğenileri:
  290
  Ödül Puanları:
  0
  Çok teŞekkÜrler...

  Teşekkür etsem bile az....
  Çok yardımcı oluyorsun çünkü SağoL alıntı olsa bile.
  bigbang ve (silinen üye bunu beğendi.
 9. bigbang

  bigbang Üye

  Katılım:
  23 Eylül 2010
  Mesajlar:
  105
  Beğenileri:
  129
  Ödül Puanları:
  0
  rica ederim.
  ne demek...!
  bigbang bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş