Arkadaşlar bilimsel bir problem belirleyip sonucuna ulaşmak için çözüm yolları bulabilir misiniz?

Konu 'Biyoloji 9. Sınıf' bölümünde Neslihan665 tarafından paylaşıldı.

 1. Neslihan665

  Neslihan665 Üye

  Katılım:
  7 Kasım 2013
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Arkadaşlar bilimsel bir problem belirleyip sonucuna ulaşmak için çözüm yolları bulabilir misiniz???:confused::(:);)
 2. Senarist

  Senarist Üye

  Katılım:
  6 Kasım 2013
  Mesajlar:
  199
  Beğenileri:
  27
  Ödül Puanları:
  29
  Bilimsel Yöntemin Çözüm Aşamaları

  Bilim, gözlenen karışık olayların açıklamasını yapmaya, olaylar arasındaki ilişkiler hakkında bir yargıya varmaya çalışır. Bu açıklama ve genellemelere bilimsel yöntem denilen bir çalışma ile ulaşılır. Bu yöntemde problemle ilgili
  sorular sorularak bunlara cevaplar aranır. Ancak bu sorular gözlem ve deneylere uygun bilimsel özellikte olmalı,
  verilen cevaplar da daha sonraki çalışmalara destek olmalıdır.

  [​IMG]

  1. Bilimsel Problemin Tespiti

  Bilimsel yöntemin ilk aşamasıdır. Problem net ve açık bir şekilde, anlaşılır ifadelerle belirtilmelidir. Problem, deneysel olarak araştırılabilir olmalıdır.
  2. Veri Toplama

  Gözlemler ve deneyler yapılarak problemle ilgili elde edilen bilgilere veri denir. Gözlemler nitel ve nicel olmak üzere iki çeşittir.
  Nitel Gözlem
   Ölçü aletleri kullanılmadan beş duyu organıyla yapı-
  lan gözlemlerdir. Nitel gözlemler bilim adamlarının
  kişisel görüşlerini de yansıtacağı için bilimsel yöntemde
  fazla önemli değildir.
  Örneğin,
  – Fehling çözeltisi, glikoz bulunan ortamda kiremit kırmızısı renk verir.
  – Ribozom hücrede bulunan en küçük organeldir.
  Nicel Gözlem
   Ölçü aletleri kullanılarak yapılan gözlemlerdir. Nicel
  gözlemlerin sonucu kişiden kişiye değişmeyeceği
  için bilimsel problemlerde nitel gözlemlere göre daha
  önemlidir.
  Örneğin;
  – Maltozun yapısında iki glikoz molekülü vardır.
  – Ribozom, 150 – 200A° büyüklüğünde bir organeldir.
  3. Hipotez Kurma

  Bir problemle ilgili önerilen geçici çözüm yoludur. İyi bir hipotez eldeki verilere uygun olmalı, soru ve tahminlere açık olmalı, veriler arasında bağlantı kurabilmelidir.
  4. Tahmin Yapma

  Hipoteze dayalı olarak ileri sürülen açıklamalardır. Tahmin cümlelerinin kalıbı “Eğer …….. ise …….. dir.” şeklindedir.
  Örneğin
  “Fotosentez hızı ışığın dalga boyuna bağlı olarak değişir.” hipotezini kuran bir bilim adamının yapacağı tahmin
  “Eğer hipotezim doğru ise bitkinin mavi ışık altında tükettiği CO2 miktarı, yeşil ışık altında tükettiğinden farklı olmalıdır.” şeklinde olur.
  5. Kontrollü Deney Yapmak

  Hipotezin doğruluğunu kontrol etmek için yapılan deneylerdir. Kontrollü deneyde, bir probleme etki eden değişkenlerden sadece biri değiştirilip diğerleri sabit tutulur. Bu deneyde “kontrol grubu” ve “deney grubu” olmak üzere
  iki grup kullanılır. Kontrol grubu araştırılan özelliğin en ideal gerçekleştiği gruptur. Deney grubu ise araştırılan özelliğin denendiği gruptur. Minerallerin bitki gelişimine etkisini araştıran bir bilim insanı nın hazırlayacağı deney düzeneği aşağıdaki gibi olmalıdır.
  [​IMG]
  Yapılan kontrollü deneylerde iki sonuç ortaya çıkar:

  • Kontrollü deneyler hipotezi doğrulamıyorsa, hipotez tamamıyla terk edilmez, değiştirilir. Yeni bir hipotez kurulur.
  • Kontrollü deneyler hipotezi doğruluyorsa, hipotez geçerlidir ve bir sonraki bilimsel yöntem basamağına geçilir.
  [​IMG]
  Bir gün sonra düzeneklerdeki termometrelerin gösterdiği sıcaklıkları karşılaştıran araştırmacının bu deneyi düzenleme amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Solunum şekli farklı olan canlıların kullandıkları besin çeşidini belirleme
  B) Ortam sıcaklığının solunum hızına etkisini belirleme
  C) Fermantasyon reaksiyonları sonucu açığa çıkan ısı miktarını karşılaştırma
  D) Ortamdaki oksijen miktarının fermantasyona etkisini belirleme
  E) Glikozun farklı fermantasyon reaksiyonlarında yıkım hızını belirleme
  [​IMG]


  6. Teori

  Kontrollü deneylerle ispatlanmış bilimsel doğrulara teori
  denir. Hipotezlere oranla gerçeklere daha yakındır. Fakat
  çürütülmesi mümkün olabilir.
  Örneğin
  Dalton’un atom teorisi olarak bilinen “atom, maddenin
  bölünemeyen en küçük parçasıdır.” iddiası günümüzde
  geçerliliğini kaybetmiştir.
  7. Kanun (Yasa)

  Teoriler çürütülmez ve evrensel bir geçerlilik kazanırsa, o
  alandaki tüm bilim adamları tarafından kabul edilirse kanuna
  dönüşürler.
  Örneğin
  Mendel Kanunları, Yer Çekimi Kanunu.
  [​IMG]
  [​IMG]
  Bir öğrenci, bir bitki fidesini içinde besleyici su bulunan
  bir cam kavanoza şekildeki gibi dik duracak biçimde
  yerleştiriyor.Kavanozu bir yönden, sürekli olarak aynı
  şiddette ışık alan bir yere koyuyor. Bitkide meydana gelen
  değişmeleri aralıklı olarak gözleyip kaydediyor.
  Bu öğrenci neyi incelemektedir?
  A) Su miktarının, bitki büyümesindeki rolünü
  B) Işık şiddeti ile büyüme arasındaki ilişkiyi
  C) Işığın, bitkinin değişik kısımlarını nasıl etkilediğini
  D) Sudaki madensel tuzların ne kadarının emildiğini
  E) Fotosentez için hangi maddelerin gerekli olduğunu​
  [​IMG]

Sayfayı Paylaş