Arkadaşlar,Edebiyat,Fatih,yayı ncılık, olması gerekiyor

Konu 'Edebiyat 10.Sınıf' bölümünde gülaygülbahar tarafından paylaşıldı.

 1. gülaygülbahar

  gülaygülbahar Üye

  Katılım:
  22 Mart 2012
  Mesajlar:
  18
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0

  Arkadaşlar bana 26-27-28 inci sayfa lazım lütfen yardım eder misiniz ? Herkes Fırat yayıncılık paylaşmış benimki Fatih yayıncılık teşekkürer
 2. gülaygülbahar

  gülaygülbahar Üye

  Katılım:
  22 Mart 2012
  Mesajlar:
  18
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0
  arkadaşlar hadi ya yok mu yardım bi el atıverin lütfen
 3. hayellet

  hayellet Üye

  Katılım:
  11 Ekim 2010
  Mesajlar:
  21
  Beğenileri:
  8
  Ödül Puanları:
  4
  DEĞERLENDİRME SAYFA 26

  1. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız.

  • Her toplumda bir YÜKSEK zümre edebiyatı bir de HALK EDEBİYATI vardır.

  • Destan Döneminde KAVMİ özellikler, dinî dönemde İSLAMİYET etrafında oluşan medeniyet, modern dönemde ise AKLIN ve BİREYİN dünyayla ilişkisi ön plana çıkarılmıştır.

  2. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz.

  D Toplumsal ve kültürel olaylarla edebî eserler arasında bir
  ilişki vardır.

  D İslam uygarlığı VIII. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatını etkilemeye başlamıştır.

  D Bir edebî dönemin yaşam tarzı ile edebiyatı ve sanatı arasında sıkı bir ilişki vardır.

  Y Edebî dönemlerin zihniyetle bir ilişkisi yoktur.

  3. Aşağıdaki sözcük dizelerinden hangisi tümüyle halk edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

  A. Ağıt – şarkı – mâni – masal – tuyuğ

  B. Türkü – mesnevi – koşma – mersiye – atasözü

  C. Destan – mâni – rubai – masal – şarkı

  D. Şarkı – türkü – rubai – koçaklama – mâni

  E. Koçaklama – türkü – mâni – masal – ağıt

  (1980 – ÖYS)
  CEVAP E

  4. Aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde şairlerin büyük çoğunluğu, şiiri, toplumsal amaçlarda, bilimsel içeriklerden uzak, salt şiirsel değerleri ön plana alarak yazmışlar ve ortak biçimler içinde, kalıplaşmış ortak kavramlar kullanmışlardır?

  A. Divan Edebiyatı

  B. Millî Edebiyat

  C.Servetifünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedîde)

  D.Tanzimat Edebiyatı

  E. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

  (1992 – ÖYS)
  CEVAP A

  5. Aşağıda verilen eserleri ait oldukları edebî dönemle eşleştiriniz.

  Vatan Mersiyesi Tanzimat Edebiyatı

  Araba Sevdası Servetifünun Edebiyatı

  Şu Destanı İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı (Destan Dönemi)

  Gazel Divan Edebiyatı

  İlahi İslami Dönem Türk Edebiyatı

  Elhân-ı-Şitâ Servetifünun Edebiyatı

  I. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI
  SAYFA 27-28
  1.

  I. Edebî eserin yorumu
  II. Edebî dönem, edebî eser
  III.Metnin teması
  IV.Şair ve yazarların duyguları
  V. Edebî eserin tahlili

  Yukarıda sıralananlardan hangisi edebiyat tarihinin incelediği konulardan biridir?
  A. I
  B. II
  C. III
  D. IV
  E. V

  CEVAP B

  2. Şeyhî’nin “Harnâme”si ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  A. Öyküleyici anlatımdan sınırlı yararlanılmıştır.

  B. Mensur şekilde yazılmıştır.

  C. Edebiyatımızın en güzel eseridir.

  D. Mesnevi şeklinde yazılmış, didaktik ve alegorik bir eserdir.

  E. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının bir ürünüdür.

  CEVAP D

  3. Aşağıdakilerden hangisi, Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden değildir?

  A. Lehçe ve şive farklılıkları

  B. Kültürel değişiklikler

  C. Coğrafi değişiklikler

  D. Teknolojik gelişmeler

  E. Din değişimi

  CEVAP D

  4. Aşağıdaki seçeneklerden edebiyat tarihiyle ilgili olanları işaretleyiniz.

  Coğrafi çevre

  XXX Dinî hayat

  Ahlaki hayat

  Gelir dağılımı

  XXX Siyasi hayat

  XXX Sosyal hayat

  5. Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

  ( D ) Destan Döneminde kavme ait özellikler edebiyat üzerinde etkili olmuştur.

  ( Y ) Bir milletin kültürü, yaşayışı, inancı, sanat ve edebiyat ürünlerinde kendini göstermiştir.

  ( D ) Modern dönemde akıl ve bireyin dünya ile ilişkisi edebî eserlerde etkisini artırmıştır.

  6. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız.

  • Şinasi, Ziya Paşa ve NAMIK KEMAL Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatının ilk temsilcileridir.

  • VATAN YAHUT SİLİSTRE sahnelenen ilk tiyatro eseridir.

  7. Aşağıda verilen ürünlerin ait oldukları edebî dönemleri yazınız.

  • Gazel, kaside, mesnevi : İslamiyet Etkisi

  • Sagu, koşuk, destan, sav : İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

  • Koşma, semai, türkü, ninni : Halk Edebiyatı

  • Hikâye, roman, serbest şiir : Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

  8. Aşağıdaki eserlerden hangisi tarihî bir roman değildir?

  A. Esir Şehrin İnsanları – Kemal Tahir

  B. Osmancık – Tarık Buğra

  C. Kilit – Mustafa Necati Sepetçioğlu

  D. Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem

  E. Şu Çılgın Türkler – Turgut Özakman

  CEVAP D

  9. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz.

  D Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı 1860 yılında başlar.

  Y Destanlar, İslami Dönemin ürünleridir.

  Y Koşuk, İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı ürünüdür.

  D Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında iki farklı medeniyetin izleri vardır.

  10. “Edebiyat tarihi, bir milletin manevi ve maddi gelişmesini, edebî eserlerin arkasından gören ve gösteren canlı bir tarih şubesidir.”
  Fuad KÖPRÜLÜ


  Yukarıdaki ifadeden edebiyat tarihiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

  A. Bir milletin manevi yönden gelişimini gösterir.

  B. Tarihin canlı bir şubesi olduğundan gelişimi devamlıdır.

  C. Tarihin sınıflanmasında önemli bir role sahiptir.

  D. Bir milletin maddi gelişimini gözlemleme imkânı sağlar.

  E. Edebî eser, edebiyat tarihinin hareket noktasıdır.

  CEVAP:C

  ALINTI
 4. CANDY GİRL

  CANDY GİRL Üye

  Katılım:
  7 Nisan 2010
  Mesajlar:
  57
  Beğenileri:
  23
  Ödül Puanları:
  0
  sayfa 11 performan ödevinden herhangi bi kitabın sorularını yaptıysanız lütfen yardımcı olun arkadaşlar .teşekkürler

Sayfayı Paylaş