Arkadaşlar Inkılap Sorularını Cevaplayabilir Misiniz?

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 11. Sınıf' bölümünde bygurkan tarafından paylaşıldı.

 1. bygurkan

  bygurkan Üye

  Katılım:
  5 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1

  Arkadaşlar Inkılap Yazılım Var, Birçok Soru Cevaplanacak.. Bazılarını buldum, bazılarını bulamadım, tüm soruları yazayım yinede..

  Arkadaşlar yazılı 2 bölümden oluşuyor. Bu 5 Sayfa 2.bölümdü , 1.Bölümü de Yazarım burayı cevaplayabilirsek :).

  SAYFA 1


  BOŞLUK DOLDURMA SORULARI:

  ----------------------------
  1. 1924 Anayasasına göre ............... Devletinin hükümet şekli ........ tir.

  2. ........... Efendinin devlet başkanı gibi davranmamaya başlaması ................
  kaldırılmasında etkili oldu.

  3. Türkiyede halkın görüşlerinin devlet yönetimine yansımasının temel aracı ........... dir.

  4. Yeni Türk devletinde devletçi ekonomiye karşı olanlar, ................ ekonomi anlayışını savunmuştur.

  5. Şeyh Sait İsyanının ardından ............. mahkemesi, Menemen olayından sonra ise ................ mahkeme kurulmuştur.

  6. 1929 Dünya ekonomik krizi, Türkiyede ......................... Fırkasının kurulmasında etkili oldu.

  --------------------------------
  DOĞRU YANLIS SORULARI

  1. ( ) 1921 Anayasasındaki Egemenlik kayıtsız sartsız milletindir. ilkesi 1924 Anayasasındaki Egemenlik TBMM nindir biçimini aldı.

  2. ( ) Cumhuriyetin ilanı, hükümet krizinin doğmasına neden oldu.

  3. ( ) 4 Mart 1925 te çıkarılan Takrir-i Sukün Kanunu ile Halifelik Kaldırıldı.

  4. ( ) Mustafa Kemal'e yönelik İzmir Suikastı'nın amacı siyasal devrimleri engellemektir.

  5. ( ) Menemen Olayı, Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasına neden oldu.

  6. ( ) Türkiye, II.Dünya Savaşının başlamasıyla birlikte çok partili hayata geçmiştir.
 2. bygurkan

  bygurkan Üye

  Katılım:
  5 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Sayfa 2

  SAYFA 2

  DOĞRU YANLIS SORULARI
  --------------------------
  1. ( ) Lozan Antlaşmasının imzalanması ile Türkiyenin bağımsızlığı kabul edildi.

  2. ( ) Cumhuriyetin ilanıyla Kabine Hükümeti sisteminden Meclis Hükümeti sistemine geçildi.

  3. ( ) Cumhuriyetin ilanı, devlet başkanlığı ve rejim sorunlarını doğurdu.

  4. ( ) 1924 Anayasası ''Devletin dini İslamdır.'' maddesini kabul etmemiştir.

  5. ( ) 1924 Anayasasına göre kadınlara da seçme hakkı verilmiştir.

  6. ( ) 1924 Anayasasında iki dereceli seçim sistemine yer verilmesi, Türkiyede çoğulcu demokrasi anlayışının tam anlamıyla gelişmediğini gösterir.

  7. ( ) Yeni Türk devletinin ikinci muhalefet partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkasını Ali Fethi Bey kurdu.

  8. ( ) Menemen olayının ardından İstiklal mahkemesi kuruldu.

  9. ( ) Serbest Cumhuriyet Fırkası ekonomik görüşler bakımından Cumhuriyet Halk Fırkasıyla aynı görüşleri benimsemiştir.

  BOŞLUK DOLDURMA:
  ---------------------
  1. ............. rejimi ile ............ kurumunun bağdaşmaması, ............... kaldırılma nedenlerinden biridir.

  2. ............. Vekaleti kaldırılarak, yerine ................ Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu.

  3. ............. devlet düzenine geçişin en önemli aşamalarından biri, Halifeliğin kaldırılmasıdır.

  4. Şeyh Sait Ayaklanması ................. 'da başlamış, kısa sürede kuzeyden .............., güneyden ............... önlerine ulaşmıştır.

  5. Takrir-i Sukün kanununun tavizsiz uygulaması, .................. rejimini güçlendirmiştir.

  6. ............. .................. 'e dönük İzmir Suikastı, eski ................ tarafından düzenlenmiş ve sorumluları ................ yargılanmıştır.

  7. II. TBMM'nin ilk icraatı 23 Agustos 1923'te ............. nı onaylamak oldu.

  8. 6 Ekim 1923'te ............ resmen ................. 'ye bırakıldı ve bu ilin boşaltılması ............... sorununu ortaya çıkardı.

  9. I.TBMM .............. ve ................ II.TBMM ise ..................... meclisidir.
 3. armi14

  armi14 Üye

  Katılım:
  6 Nisan 2010
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  1. boşluk doldurma
  1)türkiye-cumhuriyet
  2)abdülmecit-halifeliğin
  3)TBMM
  4)liberal
  5)istiklal-divan-ı hatp
  6)serbest cumhuriyet fırkası
 4. bygurkan

  bygurkan Üye

  Katılım:
  5 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Sayfa 3

  SAYFA 3

  KLASİK SORULAR:

  ------------------
  1. 1921 Anayasasında yönetim biçiminin ''cumhuriyet'' olarak belirtilmemesi
  hangi gerekçelere dayandırılabilir?

  2. 13 Ekim 1923 tarihinin Türkiye açısından önemi nedir?

  3. Cumhuriyetin ilanı, hükümet sistemi üzerinde nasıl bir değişiklik yaratmıştır?

  4. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti hangi gelişmeyle sona ermiştir?

  5. 3 Mart 1924'te TBMM'de alınan bir kararla ''Osmanlı hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılmasının'' nedeni nedir?

  6. TBMM, ordunun siyasete karışmasını engellemek için hangi kararları almıştır?

  7. 1924 yılında yaşanan hangi gelişme Kurtuluş Savaşının lider kadrosu arasında siyasal ayrışma olduğunu gösterir?

  8. 1925 - 1926 yıllarında yaşanan hangi olaylar, siyasal inkılapların yapılmasını bir süre geciktirmiştir?

  9. 1925 yılında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da seferberlik ilan edilmesinin nedeni nedir?

  10. İngiltere, Musul sorunu konusunda avantaj sağlamak için, Türkiyenin iç politikasına nasıl bir müdahalede bulunmuştur?

  11. 1924 Anayasasında yapılan bir değişikliğe seçmen yaşının 18'den 22'ye çıkarılması durumunu çoğunluk ilkesi bakımından değerlendiriniz.

  12. 1923 - 1930 yılları arasında Türkiyede hangi siyasi partiler kurulmuştur?
 5. bygurkan

  bygurkan Üye

  Katılım:
  5 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Sayfa 4

  KLASİK SORULAR :
  --------------------
  1. II.TBMM'nin kurulmasının gerekçeleri nelerdir?

  2. 1921 Anayasasında ''Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'' ifadesinin yer alması neyi gösterir?

  3. Cumhuriyetin ilanı öncesinde, hükümet bunalımının doğmasında etkili şey nedir?

  4. Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin kaldırılmasının amacı nedir?

  5. 1924 Anayasası'nın temel aldığı dört ilke hangileridir?

  6. 1924 Anayasasına göre hangi madde ile Türkiye Cumhuriyetinin laikleşme süresi hızlandırılmıştır?

  7. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Kurucuları kimlerdir?

  8. Şeyh Sait İsyanının amacı nedir? Nerede Başlamıştır?

  9. Şeyh Sait İsyanı'nı bastırma düşüncesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde nasıl bir değişikliğe zorunlu kılmıştır?

  10. Serbest Cumhuriyet Fırkası hangi amaçla ve kim tarafından kurulmuştur?

  11. Menemen Olayının ardından kurulan mahkeme niçin askeri niteliklidir?

  12. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk on yılında hangi ulaşım politikasına ağırlık verildi? Niçin?
 6. bygurkan

  bygurkan Üye

  Katılım:
  5 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Sayfa 5

  Sayfa 5

  HEM BOŞLUK HEM KLASİK SORULAR :
  -----------------------------------
  1. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilan edilmesiyle seçilen;

  a) İlk cumhurbaşkanı : ................
  b) İlk başbakan: ......................
  c) İlk meclis başkanı .......................... kimlerdir?

  2. Cumhuriyet ilanının sonuçlarından dördünü yazınız?
  1) .............................
  2) .............................
  3) .............................
  4) ..............................

  3. 3 Mart 1924'te TBMM'de yapılan yenilikleri yazınız.
  ..............................................................
  .............................................................
  ...........................................................
  ............................................................

  4. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri doldurunuz.
  a) İkinci TBMM ........-........ yılları arasında görev yapmıştır.
  b) II.TBMM'ye .................... meclisi adı verilir.

  5. Halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden üçünü yazınız.
  1) ..............................
  2) ..............................
  3) ..............................

  6. Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında rejime karşı çıkan ayaklanmaları tarihleriyle birlikte yazınız.
  ...............................................................................................
  ...............................................................................................
  ...............................................................................................

  7. Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

  a) 17 Kasım 1924 yılında Kazım Karabekir Paşa Önderliğinde .........................
  Fırkası Kurulmuştur.

  b) 12 Agustos 1930 tarihinde Fethi Okyar başkanlığında ...................... Fırkası Kurulmuştur.

  8. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
  a)Şeyh Sait İsyanı nın bastırılmasıyla ilgili çıkarılan kanunu yazınız.
  .....................................................................................
  b) Günümüze kadar kullanılan anayasaları yazınız.
  .................,..................,.............,..............
 7. sonprens78

  sonprens78 Üye

  Katılım:
  3 Kasım 2009
  Mesajlar:
  35
  Beğenileri:
  30
  Ödül Puanları:
  0
  sayfa1
  1)türk_laik
  2)
  3)milletvekilleri
  4)liberal
  5)istiklal mah.-Divan-ı Harp Mahkemesi
  6)Cumhuriyet Fırkası
  1y
  2d
  3d
  4d
  5y
  6y

Sayfayı Paylaş