Arkadaşlar işinie yarayacağını düşünüyorum birçok soru cevap var:)

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 10. Sınıf' bölümünde erenozd1 tarafından paylaşıldı.

 1. erenozd1

  erenozd1 Üye

  Katılım:
  18 Ekim 2011
  Mesajlar:
  9
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0


  [FONT=&quot](ESKİ MÜFREDAT)[/FONT]​
  [FONT=&quot]1. Yakın Doğu kavramı içerisine hangi coğrafyalar girer?[/FONT]
  [FONT=&quot]Anadolu, İran, Irak, Suriye, Filistin, Arabistan ve Afrika’daki Mısır’ı içine alan geniş bir bölgedir.[/FONT]

  [FONT=&quot]2. XIV. Yüzyılda Yakın Doğu’da bulunan devletler hangileridir?[/FONT]
  [FONT=&quot]Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu Beylikleri, Ceneviz kolonileri, Trabzon Rum İmparatorluğu, İlhanlı Devleti, Bizans İmparatorluğu, Altın Orda Devleti ve Memluk Devleti.[/FONT]

  [FONT=&quot]3. XIV. Yüzyılda Balkanlarda bulunan devletler hangileridir?[/FONT]
  [FONT=&quot]Bizans İmparatorluğu, Sırp, Bulgar, Arnavut krallıkları, Eflak ve Boğdan voyvodalıkları, Bosna ve Hersek prenslikleri bulunuyordu.[/FONT]

  [FONT=&quot]4. Osmanlı Devletinin kurucuları olan Osmanlı ailesi Oğuzların hangi kol ve boyuna mensupturlar?[/FONT]
  [FONT=&quot]Oğuzların Bozok kolunun, Kayı boyuna mensupturlar?[/FONT]

  [FONT=&quot]5. Koyunhisar Savaşı ne zaman yapıldı? Önemi nedir?[/FONT]
  [FONT=&quot]1302’de yapıldı.İlk Osmanlı-Bizans savaşıdır.[/FONT]

  [FONT=&quot]6. Anadolu Türk birliğini sağlama yönünde atılan ilk adım nedir? Hangi Osmanlı hükümdarı tarafından atılmıştır?[/FONT]
  [FONT=&quot]Karesioğulları Beyliğinin alınması, bu adım Orhan Bey tarafından atılmıştır.[/FONT]

  [FONT=&quot]7. Osmanlı Devletinde ilk denizcilik faaliyetleri hangi olayla başlamıştır?[/FONT]
  [FONT=&quot]Karesioğulları Beyliğinin alınması ile.[/FONT]

  [FONT=&quot]8. Türklerin Rumeli’ye geçiş amaçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Türk cihan hâkimiyeti ideali,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Bölgedeki stratejik hedefler,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) İstanbul’un fethini kolaylaştırmak,[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Yeni gelir kaynakları elde etmek,[/FONT]
  [FONT=&quot]e) Türkmenlere yeni yerleşim alanları bulmak,[/FONT]
  [FONT=&quot]f) Gaza ve cihat ruhu.[/FONT]

  [FONT=&quot]9. Türkler Rumeli’ye ne zaman, hangi olayla geçtiler?[/FONT]
  [FONT=&quot]1353’te, Bizans’a yardımdan dönen Süleyman Paşa Bizans tarafından Osmanlılara verilen Gelibolu Yarımadasındaki Çimpe Kale’sine asker bıraktı.Böylece ilk defa Rumeli’ye geçilmiş oldu.[/FONT]

  [FONT=&quot]10. Osmanlıların Rumeli’de uyguladıkları iskân politikasının temel amaçları nelerdir? [/FONT]
  [FONT=&quot]a) Ele geçirilen yerleri en kısa zamanda Türkleştirmek,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Konar göçer Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek. [/FONT]

  [FONT=&quot]11. I. Murat tahta geçtikten sonra öncelikli olarak hangi tedbirleri almak zorunda kaldı?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Balkanlar’daki fetihleri kalıcı kılarak, alınan yerlerin elden çıkmasını önlemek,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Edirne’yi alarak Bizans’ın Balkanlarla ve Yunanistan’daki topraklarıyla bağlantısının kesmek,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Karamanoğullarından gelecek tehlikeyi önleyerek, Anadolu’nun siyasi birliğini kurma çalışmalarını başlatmak.[/FONT]

  [FONT=&quot]12. Edirne’nin fethinin önemi nedir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Bizans’ın Balkanlarla ve Yunanistan’daki topraklarıyla bağlantısı kesildi,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Balkanların fetih yolu açıldı.[/FONT]

  [FONT=&quot]13. Osmanlıya karşı kurulan ilk haçlı ittifakının amacı nedir?[/FONT]
  [FONT=&quot]Balkanlardaki Türk ilerleyişini durdurmak ve Türkleri Rumeli’den atmak.[/FONT]

  [FONT=&quot]14. Sırp Sındığı savaşının sonuçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Haçlılara karşı ilk zafer kazanıldı[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Macarların Balkanlar üzerinde ki nüfuzu kırıldı,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Haçlı saldırılarına anında karşılık verebilmek ve Balkanlardaki fetih hareketlerini yönetmek için başkent Edirne’ye nakledildi,[/FONT]
  [FONT=&quot]d) 1367’ye kadar Doğu Trakya’nın fethi tamamlandı,[/FONT]
  [FONT=&quot]e) Bulgar kralı barış isteyerek Osmanlı egemenliğini kabul etmek zorunda kaldı.[/FONT]

  [FONT=&quot]15. Çirmen Savaşının sebepleri nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]Bulgaristan’ın Osmanlı egemenliğini kabul etmesi ve Osmanlıların Makedonya’yı ele geçirmek istemesi.[/FONT]

  [FONT=&quot]16. I. Kosova Savaşının sonuçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Rumeli’ye geçişte Sırp Sındığı ve Çirmen’den sora üçüncü büyük adım atıldı,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Osmanlı Balkanlardaki gücünü kanıtladı; hakimiyeti genişledi,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Atina’nın kuzeyinden Belgrat’ın güneyine kadar geniş bir alan Osmanlı hâkimiyetine girdi, Balkanlardaki Türk ilerleyişi hızlandı.[/FONT]

  [FONT=&quot]17. İstanbul’u ilk kez kuşatan Osmanlı padişahı kimdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]Yıldırım Bayezıt[/FONT]

  [FONT=&quot]18. Niğbolu Savaşında yer alan haçlı ordusunun amacı nedir?[/FONT]
  [FONT=&quot]İstanbul’u kuşatmadan kurtarmak ve Türkleri Balkanlardan atmak.[/FONT]

  [FONT=&quot]19. Niğbolu savaşının sonuçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Bulgaristan bir Türk ili haline geldi. Eflak ve Bosna Osmanlı hâkimiyetini kabul etti. Osmanlı sınırları Tuna’ya kadar genişledi.[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Osmanlının Anadolu ve İslam dünyası üzerindeki nüfuzu artı.[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Haçlılar 1444’de kadar Türklere saldırmaya cesaret edemediler.[/FONT]

  [FONT=&quot]20. Osmanlı-Karamanoğulları mücadelesinin temel nedenleri nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]Her iki devletinde Anadolu Türk birliğini kendi kontrolleri altında gerçekleştirme isteği.[/FONT]

  [FONT=&quot]21. Yıldırım Bayezıt dönemi Anadolu Türk birliğini sağlama çalışmalarının Sonuçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Tüm batı ve orta Anadolu Osmanlı idaresine girdi.Anadolu Türk birliği büyük ölçüde sağlandı.[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Akdeniz ve Ege sahillerine sahip olan devletin stratejik önemi arttı.[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Doğuya doğru genişleme siyaseti izlemese Osmanlıyı Timur ile karşı karşıya getirdi.[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Sahillerin genişlemesiyle denizcilik önem kazandı ve Gelibolu tersanesi kuruldu.[/FONT]
  [FONT=&quot]e) Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beylerbeyliği kuruldu.[/FONT]

  [FONT=&quot]22. Ankara Savaşının nedenleri nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Timur’un Çin üzerine sefer düzenlemeden önce batıda güçlü bir devlet bırakmak istememesi[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Her iki hükümdarında cihan hâkimiyeti idealine sahip olması[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Osmanlı’dan kaçan beyler Timur’u, Timur’dan kaçan beylerde Yıldırım’ı kışkırtıyordu[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Karşılıklı hakaret içeren mektuplar[/FONT]
  [FONT=&quot]e) Timur’un Yıldırım’dan çok ağır isteklerde bulunması[/FONT]

  [FONT=&quot]23. Osmanlının Ankara Savaşı’nda yenilgiye uğramasının nedenleri nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Eski Anadolu beyliklerinden kalma bazı birliklerin ve Kara Tatarların Timur tarafına geçmesi,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Timur ordusunun güçlü, yorulmamış ve fillerle destekleniyor olması,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Yardımcı Sırp kuvvetlerinin ve şehzadelere bağlı birliklerin savaştan erken çekilmesi.[/FONT]

  [FONT=&quot]24. Ankara Savaşında uğranılan yenilginin Anadolu üzerindeki sonuçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Yıldırım ile oğulları Musa ve Mustafa Çelebiler esir düştü. Yıldırımın diğer oğulları Timur’a itaat ettiler, böylece bağımsızlığa gölge düştü,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Anadolu Türk Birliği bozuldu, Anadolu Beylikleri yeniden kuruldu,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Osmanlı toprakları dâhil tüm Anadolu Timur hâkimiyeti altına girdi, Anadolu’da can ve mal güvenliği kalmadı,[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Yıldırımın oğulları arasında ki mücadeleden dolayı Fetret Devri başladı, Osmanlı dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.[/FONT]

  [FONT=&quot]25. Ankara Savaşı’nda uğranılan yenilginin Rumeli üzerindeki etkileri nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Bizans’ın ömrü uzadı. İstanbul’un alınması 50 yıl gecikti,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Rumeli’de fethedilen yerlerin bir kısmı elden çıktı, fakat büyük bir kayıp yaşanmadı[/FONT]

  [FONT=&quot]26. Ankara Savaşı sonrasında Rumeli’deki kayıpların az olmasının nedenleri nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Osmanlı’nın hoşgörülü bir politika izleyerek Hıristiyan halkı tekfurlar ve voyvodalara karşı korumuş olması,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) İskân politikası sonrasında fethedilen yerlerin Türkleştirilmiş olması,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Tımar sistemi sayesinde bölgede refah seviyesinin yüksek olması,[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Niğbolu zaferiyle Balkan devletlerinin cesaretinin kırılmış olması,[/FONT]
  [FONT=&quot]e) Yüzyıl savaşlarından dolayı Avrupa’da karışıklıkların sürüyor olması.[/FONT]

  [FONT=&quot]27. Fetret Devri nedir?[/FONT]
  [FONT=&quot]Osmanlı Tarihi’nde Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım’ın oğulları arasında on üç yıl (1402-1413) süren taht kavgaları dönemine Fetret Devri denir.[/FONT]

  [FONT=&quot]28. Fetret Devrinde mücadele eden Yıldırım’ın oğulları hangisidir?[/FONT]
  [FONT=&quot]Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmet Çelebi ve Musa Çelebi[/FONT]
  [FONT=&quot]29. Fetret Devrinde Yıldırım’ın oğulları arasında taht kavgalarının çıkmasına etki eden anlayış nedir?[/FONT]
  [FONT=&quot]“Devlet hanedan üyelerinin ortak malıdır” anlayışı.[/FONT]

  [FONT=&quot]30. Osmanlı Devleti ile Venedik arasındaki ilk deniz savaşı hangi hükümdar döneminde yapıldı?[/FONT]
  [FONT=&quot]I.(Çelebi) Mehmet[/FONT]

  [FONT=&quot]31. Anadolu’da ortaya çıkan din karakterli ilk isyan hangisidir?[/FONT]
  [FONT=&quot]Şeyh Bedreddin İsyanı[/FONT]

  [FONT=&quot]32. Şeyh Bedreddin İsyanı’nın en önemli özelliği nedir?[/FONT]
  [FONT=&quot]Anadolu’da ortaya çıkan dini karakterli ilk isyan olması.[/FONT]

  [FONT=&quot]33. II. Murat dönemi iç isyanlar hangileridir[/FONT]
  [FONT=&quot]Mustafa Çelebi İsyanı ve Şehzade Mustafa İsyanı[/FONT]

  [FONT=&quot]34. Edirne-Segedin Antlaşması kimler arasında, ne zaman imzalandı?[/FONT]
  [FONT=&quot]Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında 1444’te imzalandı.[/FONT]

  [FONT=&quot]35. II. Murat’ın Edirne-Segedin Antlaşmasını imzalama nedenleri nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Macarlar karşısında Balkanlarda üst üste alınan yenilgiler üzerine bölgedeki Osmanlı hâkimiyetinin tehlikeye düşmesi,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Balkanlarda alınan yenilgiler üzerine Arnavutluk Beyi İskender Bey’in ayaklanması,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Karamanoğullarının Osmanlı topraklarına saldırması.[/FONT]

  [FONT=&quot]36. Edirne-Segedin Antlaşmasının maddeleri nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Sırbistan bağımsız olacak, fakat Osmanlıya vergi verecek,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Eflak Macaristan denetimine bırakılacak, Osmanlıya vergi vermeye devam edecek,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Bulgaristan Osmanlı egemenliği altında kalacak,[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Tuna nehri taraflar arasında sınır olacak,[/FONT]
  [FONT=&quot]e) Osmanlı ile Macaristan on yıl savaşmayacaktı.[/FONT]

  [FONT=&quot]37. Edirne-Segedin Antlaşmasının sonuçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Osmanlının başta Macaristan olmak üzere Balkan devletleriyle yaptığı ilk resmi antlaşmayla Balkanlarda zaman kazandırarak, yeniden toparlanmasına fırsat sağlamıştır,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Eflak tampon bir bölge haline getirilerek, Macarlardan gelecek tehlike kısmen önlenmiştir,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) İlk kez Balkanlarda sınır kavramı kullanılarak, Tuna nehri sınır çizilmiştir.[/FONT]

  [FONT=&quot]38. II. Murat’ın 1444’te taht terk etmesinin nedenleri nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) II. Murat’ın arka arkaya alınan yenilgiler sonrasında devlet adamları, askerler ve halk üzerindeki güvenini kaybetmesi[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Uzun süren savaşlarda yorgun düşmesi,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Oğlu Alaeddin’in ölümünden duyduğu üzüntü,[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Edirne- Segedin antlaşmansın batıda sağladığı barış ve güven ortamı.[/FONT]

  [FONT=&quot]39. Varna Savaşının sonuçları nedir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Osmanlının Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşti, Balkanlara yerleşme süreci hızlandı.[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Balkanlarda önce uğranılan yenilgilerin izleri silindi.[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Bulgaristan doğrudan Osmanlı egemenliğine alındı.[/FONT]

  [FONT=&quot]40. II. Kosova Savaşının sonuçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Eflak yeniden Osmanlılara tabi oldu.[/FONT]
  [FONT=&quot]b) İstanbul’un fethinden önceki son büyük zafer kazanılarak, İstanbul’un fethine zemin hazırlandı.[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Tuna nehrinin güneyinde Osmanlı hâkimiyeti kesinleşti.[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Bizans’ın Avrupa’dan yardım alma ümidi söndü. Haçlıların İstanbul’u kurtarmak üzere düzenledikleri son sefer oldu.[/FONT]
  [FONT=&quot]e) Avrupa Osmanlıya karşı savunma durumuna geçti, Türkler Balkanlarda taarruza geçti.[/FONT]
  [FONT=&quot]f) Osmanlının İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.[/FONT]

  [FONT=&quot]41. İstanbul’un fethine etki eden faktörler nelerdir? Genel olarak[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Dini faktörler[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Siyasi faktörler[/FONT]
  [FONT=&quot]c) ekonomik faktörler[/FONT]

  [FONT=&quot]42. İstanbul’un fethine etki eden dini faktörler nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Hz. Peygamberin şehrin müjdesini yüzyıllar öncesinde vermesi[/FONT]
  [FONT=&quot]b) İstanbul’un Hıristiyanlığın doğudaki son büyük kalesi olması[/FONT]

  [FONT=&quot]43. İstanbul’un fethine etki eden siyasi faktörler nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) İstanbul’un jeopolitik konumunun önemi[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Bizans’ın haçlıları ve Anadolu beyliklerini Osmanlıya karşı kışkırtması,[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Bizans’ın saltanat iddiasına bulunan şehzadeleri destekleyerek Osmanlıda iç karışıklık çıkarmaya çalışması,[/FONT]
  [FONT=&quot]e) Bizans’ın Osmanlı ordusunun Anadolu’dan Rumeli’ye, Rumeli’den Anadolu’ya geçişini zorlaştırması,[/FONT]
  [FONT=&quot]f) İstanbul’un alınmasıyla, Avrupa’nın Türkleri Balkanlardan atma ümidinin sona ereceği düşüncesi,[/FONT]
  [FONT=&quot]g) Anadolu, Marmara ve Rumeli’nin güvenliğini sağlama isteği.[/FONT]

  [FONT=&quot]44. İstanbul’un fethine etki eden ekonomik faktörler nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]İstanbul’un önemli bir ticaret merkezi olması.[/FONT]
  [FONT=&quot]Kara ve deniz ticaret yollarının, özellikle İpek yolunun İstanbul’dan geçmesi.[/FONT]

  [FONT=&quot]45. Fatih İstanbul kuşatması hazırlıklarını yaparken İstanbul’a Avrupa’dan yardım gönderilmesini engellemek amacıyla hangi tedbirleri aldı?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Bizans’a Karadeniz üzerinden deniz yoluyla gelebilecek yardımları önlemek için Anadolu Hisarının karşısına Rumeli (Boğazkesen) Hisarı yapıldı.[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Avrupa’dan gelebilecek saldırılara karşı Mora ve Balkanlara kuvvet gönderildi.[/FONT]

  [FONT=&quot]46. İstanbul’un fethinin Türk dünyası açısından sonuçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) II. Mehmet Fatih unvanını aldı,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Askeri, idari, siyasi ve ekonomik açıdan stratejik bir yapıda olan İstanbul başkent yapıldı,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Osmanlı Devletinin Rumeli’deki ve Anadolu’daki toprakları arasında bütünlük sağlandı,[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Osmanlı devletinin Rumeli’deki ve Anadolu’daki toprakları arasında bütünlük sağlandı,[/FONT]
  [FONT=&quot]e) Karadeniz ve Akdeniz arasındaki ticaret yolunun denetimi sağlandı,[/FONT]
  [FONT=&quot]f) Osmanlı Devletinin Kuruluş Devri sona ererek Yükselme Devri başladı,[/FONT]
  [FONT=&quot]g) Osmanlının İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. [/FONT]

  [FONT=&quot]47. Osmanlı Devleti toprakları arasındaki bütünlüğü ilk kez hangi olayla gerçekleştirdi?[/FONT]
  [FONT=&quot]İstanbul’un fethi ile gerçekleştirdi.[/FONT]

  [FONT=&quot]48. Fatih Bizans’ın yeniden diriltilmesi ümitlerini söndürmek amacıyla hangi çalışmaları gerçekleştirdi? [/FONT]
  [FONT=&quot]a) Haçlı dünyasının birleşmesini engellemek amacıyla Venedik’le anlaştı. Böylece Venedik bu birlikten koparılmış oldu.[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Ortodoks kilisesi himaye edilerek Hıristiyan dünyasının birleşmesi engellendi.[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Bizans’ın mirasına sahip çıkma ihtimali bulunan Mora Despotluğu ve Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine sefer düzenledi.[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Haçlı birliğinin kurulmasını engellemek, Balkanlarda ve denizlerde kesin denetim sağlamak üzere fetihlere başladı.[/FONT]

  [FONT=&quot]49. Fatih’in Batı Siyasetinin amaçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) İstanbul’un fethine karşı Avrupa’nın göstereceği tepkiyi önlemek,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Hristiyan birliğinin oluşmasını önlemek,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Tuna nehrine kadar Balkanlarda kesin denetim sağlamak, sınırları batı yönünde genişletmek,[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Batı Roma İmparatorluğunun da mirasını alarak, cihan hâkimiyetini gerçekleştirmek,[/FONT]
  [FONT=&quot]e) Tuna nehrini geçerek İslamiyet’i Avrupa içlerine yaymak.[/FONT]

  [FONT=&quot]50. Fatih Batı siyasetinin amaçlarını gerçekleştirmek üzere hangi ülkeler üzerine seferlere çıktı?[/FONT]
  [FONT=&quot]Sırbistan, Mora, Eflak, Bosna, Hersek, Boğdan ve Arnavutluk seferleri.[/FONT]

  [FONT=&quot]51. Fatih’in Anadolu politikasının amaçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Anadolu Türk birliğini kurmak ve güvenliğini sağlamak,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Hıristiyan devletlerin varlığına son vererek, Anadolu’yu bütünüyle İslamlaştırmak,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Karadeniz ticaretini denetim altına almak.[/FONT]

  [FONT=&quot]52. Otlukbeli Savaşı ne zaman, kimler arasında oldu?[/FONT]
  [FONT=&quot]Osmanlı Devleti ile Akkoyunlu Devleti arasında 1473’te gerçekleşti.[/FONT]

  [FONT=&quot]53. Otlukbeli Savaşının sonuçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Osmanlı Devleti doğudaki en büyük rakiplerinden birini etkisiz hale getirdi,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Osmanlı sınırları Doğu Anadolu’ya kadar genişledi.Anadolu Türk birliğinin kurulmasına zemin hazırlandı,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Osmanlı Devleti ilk kez taarruz amacıyla açık sahada güçlü toplar kullandı.[/FONT]

  [FONT=&quot]54. Fatih’in Karadeniz’in Anadolu kıyılarını denetim altına almak amacıyla gerçekleştirdiği seferler nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]Amasra Cenevizlilerden alındı, İsfendiyaroğulları Beyliğine son verildi, Trabzon seferi ile Trabzon Rum İmparatorluğuna son verildi.[/FONT]

  [FONT=&quot]55. Fatih döneminde Osmanlı-Memluk ilişkilerinin bozulma nedenleri nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a)Osmanlı Devleti’ne karşı Memlüklerin Karamanoğullarını koruması,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Ramazan ve Dulkadiroğulları beylikleri üzerinde her iki devletinde egemenlik kurmak istemesi,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Hicaz su yolları meselesi.[/FONT]

  [FONT=&quot]56. Fatih’in Ege siyasetinin amaçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Venedik ve Ceneviz’in Ege’deki üstünlüğüne son vermek,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Korsan saldırılarını önleyerek, Çanakkale Boğazı, Batı Anadolu kıyıları ve ticaret gemilerinin güvenliklerini sağlamak.[/FONT]

  [FONT=&quot]57. Fatih döneminde 16 yıl süren Osmanlı-Venedik savaşlarını sona erdirmek amacıyla imzalanan antlaşmanın sonuçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Venedik’e kapitülasyonlara benzer bazı ticari imtiyazlar verildi ( Osmanlı Devleti’nden ilk ticari imtiyazları alan devlet Venedik’tir.)[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Venedik vergi vermekle Osmanlıya bağlı bir devlet konumuna geldi.[/FONT]

  [FONT=&quot]58. Fatih’in Karadeniz siyasetinin amaçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Ceneviz’in Karadeniz’deki üstünlüğüne son vermek,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Kırım’ı alarak Karadeniz’i bir Türk gölü haline getirmek,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) İpek Yolu üzerinde kesin denetim sağlamak ve Avrupa’yı ekonomik yönden Osmanlı Devletine bağımlı hale getirmek.[/FONT]

  [FONT=&quot]59. Osmanlı tarihinde Cem Sultan Olayının perde arkasında ki nedeni nedir?[/FONT]
  [FONT=&quot]Bu olay görünüşte iki şehzadenin saltanat mücadelesi olmaktan ziyade, gerçekte Osmanlı Devlet yönetiminde daha fazla yetki sahibi olmak isteyen devşirme kökenli devlet adamları ile Türk kökenli devlet adamları arasındaki yönetimde daha fazla güç sahibi olma mücadelesidir.[/FONT]

  [FONT=&quot]60. Cem Sultan olayının sonuçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Cem Sultan olayı Osmanlının bir iç sorunu olmasına rağmen, Cem Avrupa’ya sığınmasıyla bir dış sorun haline geldi,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Devşirme kökenli devlet adamlarıyla Türk kökenliler arasında yönetimde daha fazla güç sahibi olma mücadelesi iyice yoğunlaştı,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Osmanlı-Memluk ilişkileri daha da bozuldu,[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Balkanlarda fetih hareketleri yavaşladı,[/FONT]
  [FONT=&quot]e) İtalya’nın fethinden vazgeçildi[/FONT]
  [FONT=&quot]f) Avrupalılara ödenen bakım masraflarından dolayı devletin ekonomik yükü arttı,[/FONT]
  [FONT=&quot]g) Karamanoğulları yine sorun oldu,[/FONT]
  [FONT=&quot]h) İspanya’daki Müslümanlara yeterince yardım yapılamadı.[/FONT]

  [FONT=&quot]61. II. Bayezid döneminin sönük geçmesinin nedenleri nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Avrupalıların Cem Sultan’ı Osmanlılara karşı koz olarak kullanmaları,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) II. Bayezid’in savaştan hoşlanmayan yapısı,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Sağlığında oğulları arasında başlayan taht kavgaları. [/FONT]

  [FONT=&quot]62. II. Bayezid dönemi Osmanlı-Memluk ilişkilerinin bozulma nedenleri nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Hicaz su yolları meselesi,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Memlukların Ramazan ve Dulkadiroğulları beyliklerinin iç işlerine karışmaları,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Karaman beylerini ve Cem Sultanı himaye etmeleri,[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Hicaz’a giden Türk hacılardan vergi almaları. [/FONT]

  [FONT=&quot]63. Şah İsmail’in Doğu Anadolu’da gerçekleştirdiği çalışmaların amacı nedir?[/FONT]
  [FONT=&quot]Adamları vasıtasıyla fikirlerini yayarak taraftar toplamak ve Osmanlı topraklarını ele geçirmekti.[/FONT]

  [FONT=&quot]64. Yavuz Sultan Selim’in hedefi nedir?[/FONT]
  [FONT=&quot]Türk ve İslam dünyasını Osmanlı yönetimi altında toplamaktı.[/FONT]

  [FONT=&quot]65. Yavuz Sultan Selim’in Doğu Siyasetinin amaçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Doğuda bulunan Safevileri ortadan kaldırıp, Türkistan’a ulaşmak ve İpek Yolu üzerinde tam bir denetim sağlamak,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Mısır Seferi ile Memluk Devletini ortadan kaldırmak, İslam dünyasının büyük bir bölümüne hakim olmak ve Kızıldeniz üzerinden gelen Baharat Yolunu da kontrol altını almak.[/FONT]

  [FONT=&quot]66. Yavuz Sultan Selim Doğu Siyaseti ile hangi sonuçlara ulaşmak istiyordu?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Türk-İslam dünyasını Osmanlı idaresi altında toplamak, devleti siyasi açıdan güçlendirmek,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Ticaret yolları üzerinde tam bir denetim sağlayarak Avrupa karşısında Osmanlının ekonomik üstünlük kurmasını ve Avrupa’yı ekonomik açıdan Osmanlı Devletine bağımlı hale getirmek.[/FONT]

  [FONT=&quot]67. Yavuz dönemi Osmanlı-İran ilişkilerinin bozulma nedenleri nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Tarafların Anadolu’da üstünlük kurma mücadelesi,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Şah İsmail’in Anadolu’da Şiilik propagandası yapması,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Eski beyleri kışkırtması ve Akkoyunlu mirasına sahip çıkmak istemesi,[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Karşılıklı olarak hakaret içeren mektupların yazılması.[/FONT]

  [FONT=&quot]68. Yavuz devri İran seferinin sonuçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Tebriz’e kadar Doğu Anadolu Osmanlı hakimiyeti altına girdi. Tebriz - Bursa ticaret yolu denetim altına girdi,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Şii sorunu bir süre için çözümlendi. Fakat Şah İsmail savaşmaktan çekindiği için, Safevi Devleti yıkılamadı.[/FONT]
  [FONT=&quot]c) İran hazinesi ve İranlı bilginler İstanbul’a getirildi, Osmanlı kültürü İran etkisi altına girdi.[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Dönüşte Dulkadir Beyliği alınarak Anadolu’nun siyasi birliği sağlandı.[/FONT]

  [FONT=&quot]69. Yavuz’un Mısır Seferi ile ulaşmak istediği hedefler nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Suriye, Hicaz ve Mısır’ı alarak Türk-İslam birliğini kurmak,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Mısır’ın ekonomik kaynaklarından yararlanmak, Hindistan deniz ticaretini ve Baharat Yolunu denetim altına almak. Böylece Avrupa’yı ekonomik açıdan Osmanlıya bağımlı hale getirmek.[/FONT]

  [FONT=&quot]70. Yavuz Mısır seferi sonrasında nereleri ele geçirdi?[/FONT]
  [FONT=&quot]Suriye, Filistin, Hicaz ve Mısır[/FONT]

  [FONT=&quot]71. Yavuz devri Mısır seferinin dini sonuçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Hicaz (Mekke ve Medine) bölgesinin korunması görevi Osmanlı Devletine geçti.[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Mukaddes emanetler İstanbul’a getirildi.[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Halifelik Osmanlıya geçti, Osmanlı Devleti dünyanın en büyük siyasi ve dini kuruluşu haline geldi[/FONT]

  [FONT=&quot]72. Kanuni devri iç isyanlar hangileridir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Baba Zünnun[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Kalenderoğlu[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Canberdi Gazali[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Ahmet Paşa[/FONT]

  [FONT=&quot]73. Macaristan hangi savaş sonrasında Osmanlı hâkimiyeti altına girdi?[/FONT]
  [FONT=&quot]Mohaç Meydan Savaşı[/FONT]

  [FONT=&quot]74. Mohaç Meydan Savaşının sonuçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Macaristan Osmanlı hakimiyeti altına alınarak tampon bir devlet haline getirildi[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Osmanlı’nın Orta Avrupa’daki hakimiyeti gelişti[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Osmanlı-Avusturya mücadelesi başladı[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Fransa Şarlken’in baskısından kurtularak, I. Fransuva Madrid antlaşmasıyla serbest bırakıldı[/FONT]

  [FONT=&quot]75. Osmanlının Avusturya üzerinde üstünlük kurduğu antlaşma hangisidir?[/FONT]
  [FONT=&quot]İstanbul Antlaşması[/FONT]

  [FONT=&quot]76. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan İstanbul Antlaşmasının sonuçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Macaristan ikiye ayrıldı[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Avusturya Osmanlı üstünlüğünü kabul etti[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Osmanlı, Avusturya üzerinde yaptırım gücüne sahip oldu[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Osmanlı’nın Avrupa’nın en güçlü devleti olduğu kabul edildi[/FONT]
  [FONT=&quot]e) Almanya’nın Avrupa üzerindeki üstünlüğüne son verildi.[/FONT]

  [FONT=&quot]77. 1535’te Kanuni tarafından Fransa’ya verilen kapitülasyonların amacı nedir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Avrupa Hıristiyan birliğini bozmak, Avrupa siyasetinde etkinlik kazanmak[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Almanya’ya karşı Fransa’nın desteğini kazanmak[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Akdeniz ticaretini canlandırmak, gümrük gelirlerini artırmak[/FONT]

  [FONT=&quot]78. Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanan ilk resmi antlaşma hangisidir?[/FONT]
  [FONT=&quot]Amasya Antlaşması[/FONT]

  [FONT=&quot]79. 1555 Amasya Antlaşmasının sonuç ve önemi nedir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) İran’la İmzalanan ilk resmi antlaşmadır[/FONT]
  [FONT=&quot]b) İran sorunu antlaşmayla bir süre için çözümlendi[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Bağdat alınarak Basra Körfezine ulaşıldı. Böylece Hint Okyanusu ile bağlantı kuruldu.[/FONT]

  [FONT=&quot]80. Kanuni devrinde gerçekleştirilen Hint Deniz Seferlerinin amaçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Baharat Yolunun Akdeniz üzerinden işlemesini sağlamak[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Kızıldeniz ticaret yoluna hakim olarak, Hint ticaret yolu üzerinde etkinlik kazanmak[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Hac yolunun güvenliğini sağlamak[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Müslüman tüccarlara verilen zararı önlemek[/FONT]
  [FONT=&quot]e) Bölgedeki Müslüman devletlere yardım etmek[/FONT]

  [FONT=&quot]81. Kanuni devri Hint Deniz Seferlerini gerçekleştiren kaptanlar hangileridir? [/FONT]
  [FONT=&quot]Hadım Süleyman Paşa, Piri Reis, Murat Reis ve Seydi Ali Reis[/FONT]

  [FONT=&quot]82. Kanuni devri Hint Deniz Seferlerinde yaşanan başarısızlığın nedenleri nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Hint Deniz Seferlerinin ekonomik değerinin yeterince anlaşılmaması, batı seferlerinin daha karlı olduğunun düşünülmesi[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Osmanlı donanmasının okyanus şartlarına uygun olmaması[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Portekiz donanmasının daha güçlü olması[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Bölgedeki Müslüman devletlerin gereken desteği vermemesi[/FONT]

  [FONT=&quot]83. Kanuni devri Hint Deniz Seferlerinin sonuçları nelerdir[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Baharat Yolu ve Hint ticareti elden çıktı[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Asya ticareti Ümit Burnuna kaydı. Akdeniz limanları önemini kaybetti[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Arap yarımadası ve Kızıldeniz denetim altına alındı[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Sudan sahilleri, Habeşistan’ın bazı kısımları, Yemen, Umman ve Eritre Osmanlı nüfuzu altına girdi.[/FONT]

  [FONT=&quot]84. 1571 Kıbrıs seferinin nedenleri nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Kıbrıs’ın jeopolitik konumundan yararlanmak,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Doğu Akdeniz’de kesin egemenlik kurma,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Anadolu, Mısır ve Suriye arasındaki deniz yolu ticaretinin güvenliğini sağlamak,[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Anadolu’nun güney kıyılarının güvenliğini sağlamak,[/FONT]
  [FONT=&quot]e) Venedik’in korsanlık faaliyetlerine son vermek[/FONT]
  [FONT=&quot]f) Adanın iktisadi imkanlarından yararlanmak[/FONT]

  [FONT=&quot]85. Kıbrıs’ın fethinin sonuçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Doğu Akdeniz de kesin egemenlik kuruldu.[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Mısır deniz yolunun güvenliği sağlandı,[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Osmanlının Akdeniz deki üstünlüğü pekişti[/FONT]
  [FONT=&quot]d) İnebahtı Savaşına zemin hazırlandı.[/FONT]

  [FONT=&quot]86. Sokullu dönemi kanal projeleri hangileridir?[/FONT]
  [FONT=&quot]Don-Volga Kanal Projesi, Süveyş Kanal Projesi ve Marmara-Karadeniz Kanalı Projesi[/FONT]

  [FONT=&quot]87. Don-Volga kanal projesinin amaçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Kırım’ın güvenliğini sağlamak[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Rusya’nın Karadeniz’e inmesini önlemek[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Kazan ve Astarhan’ı Rusya’dan almak[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Rusları Hazar kıyılarından çıkarmak[/FONT]
  [FONT=&quot]e) İran savaşlarında donanmadan yararlanmak[/FONT]
  [FONT=&quot]f) Türkistan hanlıklarıyla ilişkileri geliştirmek,[/FONT]
  [FONT=&quot]g) İran engelini aşarak doğrudan Kafkas’lara hakim olmak.[/FONT]

  [FONT=&quot]88. Süveyş kanal projesinin amaçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Ümit Burnunun keşfiyle değişen Baharat Yolunu tekrar kontrol altına almak[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Güney Asya’daki Müslümanlar üzerendeki Avrupa baskısını ortadan kaldırmak[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Basra ve Kızıldeniz güvenliği için Akdeniz donanmasından faydalanılmak istenmesi[/FONT]

  [FONT=&quot]89. Osmanlı Devletinin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma hangisidir?[/FONT]
  [FONT=&quot]Ferhat Paşa Antlaşması.[/FONT]

  [FONT=&quot]90. Avrupa’da barut ve topun birlikte kullanılmasının sonuçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) İstanbul kuşatmasında kullanılan büyük toplar feodalitenin çöküşünde etkili oldu.[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Feodalite rejimi yıkılarak yerine merkezi krallıklar kuruldu.[/FONT]

  [FONT=&quot]91. Avrupa’da kâğıt ve matbaanın birlikte kullanılmasının sonuçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]Kağıt ve matbaanın birlikte kullanılmasıyla; Avrupa’da elle yazılan kitaplar basılıp çoğaltıldı. Buna bağlı olarak bilim ve düşünce hayatı (Rönesans, Hümanizm, Reform) gelişti.[/FONT]

  [FONT=&quot]92. Coğrafi keşifler nedir? Tanımlayınız?[/FONT]
  [FONT=&quot]XV. ve XVI. yüzyıllar da Avrupalıların yeni yerler keşfetmek, yeni ticaret yolları bulmak amacıyla gerçekleştirdikleri deniz aşırı yolculuklara denir.[/FONT]

  [FONT=&quot]93. Coğrafi keşiflerin nedenleri nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) İpek ve Baharat yollarının Türklerin ve Müslümanların eline geçmesi ile Avrupalıların Çin ve Hindistan’a doğrudan ulaşma isteği.[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Avrupalıların doğu ülkelerinin zenginliklerini elde etme isteği.[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Matbaanın etkisiyle coğrafya bilgisinde meydana gelen ilerlemeler.[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Pusulanın geliştirilerek Avrupalılar tarafından kullanılması.[/FONT]
  [FONT=&quot]e) Avrupalıların dünyayı tanıma ve Hıristiyanlığı yayma istekleri.[/FONT]
  [FONT=&quot]f) Gemicilik alanındaki ilerlemeler ve cesur gemicilerin yetişmesi.[/FONT]

  [FONT=&quot]94. Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devletine etkileri nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Coğrafi keşifler sonrasında Ümit Burnunun bulunmasıyla Akdeniz havzası önemini kaybetti. Baharat ticareti Avrupalıların eline geçti. Böylece Osmanlı Devleti gümrük gelirlerinden mahrum kaldı.[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Keşfedilen topraklardan Avrupa’ya taşınan değerli madenlerin Osmanlı ülkesine kaçak yollarla girmesi, akçenin değer kaybetmesine ve hızlı fiyat artışlarına neden oldu.[/FONT]

  [FONT=&quot]95. Rönesans nedir? Tanımlayınız?[/FONT]
  [FONT=&quot]Avrupa’da XV. ve XVI. Yüzyıllarda önce İtalya’da başlayan daha sonrada diğer Avrupa ülkelerine yayılan edebiyat, sanat, düşünce ve bilim alanındaki büyük yenilik, gelişme ve anlayışlara denir.[/FONT]

  [FONT=&quot]96. Rönesans’ın nedenleri nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Avrupa’nın Endülüs Emevi Devleti ve Sicilya aracılığıyla İslam medeniyetini tanıması.[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Haçlı Seferleri ile doğu uygarlığındaki bilim ve teknolojik gelişmelerin batıya taşınması[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Matbaanın geniş kullanım alanına girmesiyle yeni buluş ve düşüncelerin yayılması[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Coğrafi Keşifler sonrasında düşünce ve sanat eserlerine değer veren Mesen sınıfının ortaya çıkması[/FONT]
  [FONT=&quot]e) Avrupa’da üstün yetenekli sanatçılar ile düşünce ve bilim adamlarının yetişmesi[/FONT]
  [FONT=&quot]f) Eski Yunan ve Roma medeniyetinden kalma edebiyat, sanat, bilim ve felsefe eserlerinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve okutulması.[/FONT]

  [FONT=&quot]97. Rönesans’ın İtalya’da başlamasının nedenleri nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) İtalya’nın Mısır, Yunan, Helen ve İslam uygarlıklarıyla yakın ilişkiler içerisinde olması,[/FONT]
  [FONT=&quot]b) İtalya’nın bir ticaret merkezi olması[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Hıristiyanlığın dini merkezinin Roma olması ve kilisenin sanatçıları koruması,[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Zengin İtalyan şehirlerinde sanatı ve sanatçıyı destekleyen insanların olması[/FONT]
  [FONT=&quot]e) İstanbul’un fethi sonrasında Bizans alimlerinin İtalya’ya gelerek eski Yunan ve Roma eserlerini İtalyancaya çevirmeleri. [/FONT]

  [FONT=&quot]98. Reform nedir? Tanımlayınız?[/FONT]
  [FONT=&quot]XVI. yüzyılda Avrupa’da Katolik mezhebindeki bozulmayı önlemek, yeni düzenlemeler yapmak ve Hıristiyanlığı gerçek şekline döndürmek amacıyla girişilen çalışmalardır.[/FONT]

  [FONT=&quot]99. Reform’un nedenleri nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Katolik kilisesinin bozulması; ıslah fikrinin yayılması[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Hıristiyanlığın temel kaynaklarına inilmesi[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Matbaa sayesinde iletişimin gelişmesi[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Dini metinlerin ulusal dillere çevrilmesi[/FONT]
  [FONT=&quot]e) Rönesans’la birlikte skolastik düşüncenin önemini kaybetmesi[/FONT]
  [FONT=&quot]f) Kilisenin ekonomik sömürüsünün halkın tepkisine neden olması.[/FONT]

  [FONT=&quot]100.Reform’un sonuçları nelerdir?[/FONT]
  [FONT=&quot]a) Avrupa’da mezhep birliği parçalandı.[/FONT]
  [FONT=&quot]b) Katolik kilisesi kendine çeki düzen vermek zorunda kaldı.[/FONT]
  [FONT=&quot]c) Eğitim ve öğretim kilisenin elinden alınarak laik bir eğitim sistemi kuruldu.[/FONT]
  [FONT=&quot]d) Katolik kilisesinden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına el konuldu.[/FONT]
  [FONT=&quot]e) Katolik kilisesi kendini koruya bilmek için engizisyon mahkemeleri ve Cizvit tarikatını devreye soktu.[/FONT]
  [FONT=&quot]f) Protestan kral ve prensler din işlerinin hakimi oldular, kiliseyi kontrolleri altına aldılar.[/FONT]
  [FONT=&quot]g) Avrupa Hıristiyan birliğinin parçalanması sonrasında Osmanlı devleti Avrupa içlerine rahatça ilerleme imkanı buldu.[/FONT]

  [FONT=&quot][/FONT]

Sayfayı Paylaş