arkadaşlar soruların cevaplarını bulmada bana yardım edebilirmisiniz

Konu 'Sosyal Bilgiler 8. Sınıf' bölümünde bulem71 tarafından paylaşıldı.

 1. bulem71

  bulem71 Üye

  Katılım:
  8 Aralık 2010
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  1 Aşağıda Atatürk’e ait belgeyi dolduralım.( 12 puan)


  Doğum yeri:

  Atatürk soyadını hangi tarihte almıştır?

  Hangi ilin nüfusuna kayıtlıdır:

  Başöğretmen unvanını hangi tarihte almıştır:

  Asker olarak ilk görev yeri:

  En önemli eseri:


  2 . Aşağıda verilen konuların Lozan Antlaşmasından nasıl çözüme kavuşturulduğunu karşılarına yazınız.
  ( 10 puan)
  Konu
  Sevr antlaşmasındaki yer alan şekli
  Lozan Barış Antlaşmasında çözümlendi?
  Boğazlar
  Tüm devlet gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecekti.

  Kapitülasyonlar
  Kapitülasyonlardan tüm İtilaf devletleri yararlanabilecektir.
  Türkiye-Yunanistan sınırı
  İzmir ile Ege bölgesinin büyük bir bölümü ve Doğu Trakya, Yunanistan’a verilecektir

  Türkiye-Suriye sınırı
  Doğu Anadolu’da iki yeni devlet kurulacaktır..
  3-Halifelik ne zaman kaldırılmıştır?Kaldırılma sebepleri nelerdir?( 10 puan)
  4-Cumhuriyetçilik İlkesi doğrultusunda yapılan 5 inkılap hareketi yazınız.( 10 puan)


  5- Toplumsal alanda yapılan inkılap hareketleri hangileridir? Yazınız.( 8 puan)


  B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.( 15 puan)
  1. Yeni Türk Devletinin ilk anayasası 20 Ocak 1921’de ilan edilen……………………………………………………dir.
  2. Mustafa kemal Nutuk ‘ta……..ile ……. Yılları arasındaki gelişmeleri anlatmıştır.
  3. ………………………….kaldırılması laiklik yolunda atılan ilk adımdır.
  4. Şeyh Sait İsyanına karşı hükümet tarafından ………………………………Kanunu çıkarılmış ve İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur……………………………………..Fırkasının kapatılması ile çok partili hayata geçiş denemelerinin ilki başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
  5. 1927 yılında ……………………………..Kanunu çıkarılarak özel teşebbüs yatırım yapmak için teşvik edilmiştir.
  6. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması Atatürk’ün ………………………… ilkesi ile ilgilidir.
  7. 1925 yılında………………………vergisi kaldırılarak köylünün üzerindeki vergi yükü azaltılmıştır.
  C. Aşağıdaki İnkılâpları ilgili oldukları alanlarla eşleştiriniz.(5 Puan )
  1
  Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)

  Siyasi
  2
  Şapka Kanunu (25 Kasım 1925 )

  Ekonomik
  3
  Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923 )

  Toplumsal
  4
  Türk Medeni Kanunu Kabulü (17 Şubat 1926)

  Hukuk
  5
  Teşvik-i Sanayi Kanunu (28 Mayıs 1927)

  Eğitim


  D. Aşağıdaki test sorularını cevaplayın.(30 puan)  1.Aşağıdaki diyagramda ? ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  a) Türk medeni kanunun kabulü
  b) İstiklal mahkemelerinin kurulması
  c) Uşak Şeker Fab.kurulması
  d) Saltanatın kaldırılması

  2. 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılması, milli egemenliğin tam olarak gerçekleştirilmesi amacına yönelik bir gelişmedir.
  Aşağıdakilerden hangisinin saltanatın kaldırılmasını hızlan-dırdığı söylenebilir?
  A)Padişah Vahdettin’in hayatını tehlikede gördüğü için İngilizlere sığınması
  B)İtilaf devletleri’nin Lozan görüşmelerine Osmanlı Hükümeti’ni de davet etmeleri
  C)Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanması
  D)TBMM’nin “güçler birliği” sistemini benimsemesi

  3--) Osmanlı Devleti’nde modern ve geleneksel okullar bir arada varlıklarını sürdürmekteydi. Bu durum toplumda kültürel çatışmalara neden oluyordu.
  Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi verilen durumun ortadan kalkmasını sağlamıştır?
  A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  B) Latin Alfabesinin kabulü
  C) Türk Dil Kurumunun açılması
  D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

  4- Medeni Kanun’un Kabulü ile;
  • Mirasta kız erkek çocuklara eşit hak tanınmıştır.
  • Tek kadınla evlilik kabul edilmiştir.
  • Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı verilmiştir.
  Bu bilgiler göz önüne alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A)Kadınlara siyasi haklar tanınmıştır.
  B)Kadın hakları genişletilmiştir.
  C)Kadın-Erkek eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır.
  D)Çok eşle evlilik yasaklanmıştır.

  5- 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan;
  • Devletin adı
  • Devletin rejimi
  • Devlet başkanlığı
  gibi belirsizlikler, aşağıdakilerden hangisi ile giderilmiştir?
  A)Ankara’nı başkent olmasıyla
  B)Halifeliğin kaldırılmasıyla
  C)Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle
  D)Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla
  6- I.Laikliğin kabul edilmesi
  II.Halifeliğin kaldırılması
  III.TBMM’nin açılması
  IV.Medeni Kanunun kabul edilmesi
  V.Saltanatın kaldırılması
  Bu gelişmelerden hangileri’Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur.’’ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?
  A) I ve II B) II ve V
  C) III ve IV D) III ve V


  7-* Halifeliğin kaldırılması
  *TBMM’nin açılması
  * Saltanatın kaldırılması
  * Tevhid-i tedrisat Kanunu’nun kabulü
  Yukarıdaki yeniliklerden kaç tanesinin laiklik ile ilgili olduğu söylenebilir?
  A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

  “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz.”
  8-

  Mustafa Kemal Atatürk, bu sözüyle aşağıdaki inkılâplardan hangisinin yapılış gerekçesini belirtmiştir?
  A)Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasının
  B)Medeni Kanunun Kabul edilmesinin
  C)Kılık kıyafet inkılâbının
  D)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulünün
Sayfayı Paylaş