Âşık Paşa, Yunus Emre, Hoca Dehhâni, Hacı Bektaş Veli.

Konu 'Edebiyat 10.Sınıf' bölümünde ´ Eda ~ tarafından paylaşıldı.

 1. ´ Eda ~

  ´ Eda ~ Üye

  Katılım:
  23 Ekim 2011
  Mesajlar:
  10
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0

  Âşık Paşa, Yunus Emre, Hoca Dehhâni, Hacı Bektaş Veli gibi şairlerden kısa metinler bulunuz ve bunları sınıfa getiriniz.

  Bu soruyu yapamadım yardımcı olabilecek birileri var mı?
 2. Fatos_saglam

  Fatos_saglam Üye

  Katılım:
  26 Eylül 2010
  Mesajlar:
  40
  Beğenileri:
  38
  Ödül Puanları:
  0
  Aşık paşa

  Şiirleri: Kudret nefesi yiryüzüne urdı yine sûr (gazel)


  Kudret nefesi yiryüzüne urdı yine sûr
  Hükmoldı şol olmüş hacîle kim dirilidür

  Yarıldı çiçek yardı yiri durdı sakından
  Yüz dutdı Hak’a cümle ‘aceb maksûdı nedür

  Maksûdları şol göreler Tanrı nûrını
  Ölüb yine dirilmeyene doğmadı bu nûr

  Değme birinün hâlini aydam sana bir bir
  Kimi sevinür vuslat ile kimisi mehcûr

  Gül buldı anun vuslatını güldigi andan
  Bin bülbüli bir gülmegile eyledi mestûr

  Çegdüm çiçeği kamudan ön geldiği niyçün
  Benzi sarusı andan sayruluğı hâlini aydur

  Nergis dahı içmişdi anun ‘aşk şarâbın
  Ayılmadı andan berüdür gör nice mahmûr

  Ağyâr bize ansuzda elin suna diyüben
  Sûsen eline hançer alub oldı bahâdır

  Bû cümle çiçek kim bezenüb geldi cihâna
  Bu mülke bular gelmedi tâ gelmedi mestûr

  İbretle nazar eyleyü bak tâ ki göresin
  Elinde dutar her biri bir nâme vü menşûr

  Bu ibreti kim ‘Âşık’a rûzi’yledi Allâh
  Beklim bakuban şöyle zîbâ görmedi Mansûr
 3. Fatos_saglam

  Fatos_saglam Üye

  Katılım:
  26 Eylül 2010
  Mesajlar:
  40
  Beğenileri:
  38
  Ödül Puanları:
  0
  yunus emre divanı- tenkitli metin

  yûnus emre külliyâtı'nın ikinci cildi.

  tanıtımından:

  "yûnus emre külliyatı`nın ii. cildini oluşturan tenkitli metin, daha önceki neşirlerden oldukça farklıdır.

  yûnus emre dîvânı, bugüne kadar pek çok kez yayımlanmıştır. buna rağmen, dîvân'ın sağlam yazmalara dayalı ve karşılaştırmalı tam bir neşri gerçekleştirilememiştir. yayınlanmış olan dîvânlarda, okuma hataları, mısra atlamaları, yanlış mânâlandırmalar, beyit eksiklikleri, benzer redifli şiir karışıklıkları, dışarıda bırakılan veya yazma sayfalarında kalan şiirler, mahlâs karışıklıkları ve yûnus emre ile başka yûnuslar'ın şiirlerinin ayrıştırılmaması gibi birçok problem bulunmaktadır. yûnus emre'nin eserini yeniden ele almamızın sebebi, yukarıda sıraladığımız problemlerin giderilmek istenmesidir.

  yûnus dîvânı'nın tenkitli metni oluşturulurken, türkiye içinde ve dışındaki kütüphanelerde bulunan yazmaların pek çoğu incelenmiştir. bu yazmalar, çeşitli ölçütlere tâbi tutularak tenkitli metinde kullanılmıştır. bunlardan özellikle karaman'daki yûnus emre dîvânı, yazı ve kâğıt karakteri bakımından selçuklu dönemi yazmalarına benzemektedir. söz konusu nüsha, fuat köprülü, şahabettin tekindağ, cahit öztelli, müjgân cunbur ve âmil çelebioğlu gibi ilim adamlarına göre xiv. yüz yılda istinsah edilmiştir. abdülbaki gölpınarlı ve hasibe mazıoğlu gibi araştırmacılar ise, bu yazmanın muahhar olduğunu söylemektedirler. burada belirtmek gerekir ki, karaman yazması tek başına asla yeterli değildir. fakat bu yazmanın tenkitli metinde kullanılmaması da büyük bir eksikliktir. nüsha tavsiflerini yaparken de belirttiğimiz gibi, mustafa canpolat nüshası eksik olmakla birlikte karaman yazmasından istinsah edilmiş izlenimi vermektedir.

  dîvân`ın metnini tertip ederken k ve f yazmalarından başka ye, no, rt, ry gibi bilinen en eski nüshalar da kullanılmıştır. bu yazmalara ilave olarak hacı bektaş kütüphanesindeki "barak baba risâlesi"nde ve millî kütüphane`de bir mecmûa içinde bulunan (fb, nu: 442) şiirleri de değerlendirdik.

  bu eserde, dîvân`daki şiirler en doğru şekilde tespit edilmeye çalışılmış, nüshalar arasındaki farklar titizlikle dipnotlarda gösterilmiştir. nüsha farkları, dil araştırmalarında önemli olduğu kadar, gözümüzden kaçan tercih hatalarımızın da düzeltilmesini sağlayacaktır. dîvân`ın tenkitli metnini ortaya koyarken devrin dil ve gramer özelliklerini aynen koruduk. esas aldığımız bazı metinlerin harekeli olması, bilhassa arkaik kelimelerin doğru okunmasında işimizi kolaylaştırmıştır. tek nüshada bulunan bazı şiirlerde görülebilecek vezin, harekelendirme ve mânâ yanlışlıkları aynen bırakılmış, gerekli açıklamalar dipnotlarda yapılmıştır. şiirlerde, mânâyı değiştirecek hiçbir müdahalede bulunulmamıştır.
  yûnus emre`ye ait şiirler, genellikle eski yazmalardan alındığı için tercihlerimizin doğru olduğuna inanıyoruz. metne aldığımız bir şiirin "yûnus`a ait değildir." denebilmesi için kesin bilgi, belge ve kriterlere ihtiyaç vardır. yûnus emre'nin şiirleri daha ziyade âşık yûnus ve âşık paşa'nın şiirleriyle karıştırılmaktadır. bu iki yûnus`un şiirleri ilk defa "bursa mecmûası"nda tasnif edilmiştir. incelememizde bu yazma titizlikle değerlendirilmiştir.

  metin tenkidi sonunda yûnus`a ait 417 şiir (3449 beyit) tespit etmiş bulunuyoruz. bu şiirlere ileride yenileri eklenebilir. yazmalarda daha bir hayli "yûnus" mahlâslı şiirler vardır. bunların hangi yûnus`a ait olduğuna karar vermek zordur.

  çalışmamızın ii. bölümü'nü oluşturan dîvân metni, on dört ayrı yazma divan ve mecmûadaki şiirlerin karşılaştırılması yoluyla elde edilmiştir. bu bölüm, nüsha tavsifleri, dîvân metni, nüsha farkları, dizin ve sözlük, yazmalardan örnekler şeklindeki ana başlıklardan meydana gelmektedir.

  nihayet bu çalışmamızda, en eski yazmalardan hareketle yûnus emre dîvânı`nın tenkitli bir metnini ortaya koymuş ve bu metin üzerinde sistematik bir tahlil denemesi yapmış bulunuyoruz. ortaya koyduğumuz bu tahlil ile ileride gerçekleştirilecek olan benzeri çalışmalar arasındaki mukayese, yûnus`un hangi şairlere ne şekilde tesîr ettiğini, hangi konularda orijinal, hangi konularda millî ve evrensel olduğunu gözler önüne serecektir."
  bnymn bunu beğendi.
 4. Fatos_saglam

  Fatos_saglam Üye

  Katılım:
  26 Eylül 2010
  Mesajlar:
  40
  Beğenileri:
  38
  Ödül Puanları:
  0
  Gazel (Hoca Dehhani)

  Aceb bu derdümün dermânı yok mu
  Yâ bu sabr itmegün oranı yok mu

  Yanaram mumlayın başdan ayağa
  Nedür bu yanmağun payanı yok mu

  Güler düşmen benüm ağladuğuma
  Aceb şol kâfirün imânı yok mu

  Delüpdür cigerümi gamzen oku
  Ara yürekde gör peykânı yok mu

  Su gibi kanumı toprağa kardun
  Ne sanursın garîbin kanı yok mu

  Cemâl-i hüsnüne mağrur olursın
  Kemâl-i hüsnünün noksânı yok mu

  Begüm Dehhâni'ye ölmezden öndin
  Tapuna irmegün imkânı yok mu
 5. bnymn

  bnymn Üye

  Katılım:
  4 Ocak 2012
  Mesajlar:
  21
  Beğenileri:
  31
  Ödül Puanları:
  0
  Teşekkürler. Benimde işime yaradı.
  Moderatör Bünyamin bunu beğendi.
 6. Fatos_saglam

  Fatos_saglam Üye

  Katılım:
  26 Eylül 2010
  Mesajlar:
  40
  Beğenileri:
  38
  Ödül Puanları:
  0
  Rica ederim :)

Sayfayı Paylaş