AŞIK VEYSEL ve ŞİİRLERİNDE TABİAT

Konu 'Türk Edebiyatı Ders Notları' bölümünde Murat AKSOY tarafından paylaşıldı.

 1. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38

  AŞIK VEYSEL ve ŞİİRLERİNDE TABİAT
  Aşık Veysel’in asil adi Veysel Şatıroglu’dur. 1894’te Sivas’a bağlı Sarıkışla ilçesinin Sivralan köyünde doğmuştur. Babasının adi Ahmet, annesinin adi Gülizar’dır. Aşık Veysel’in doğumu Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından şöyle aktarılır: “Aşık Veysel hayatini anlattığı bir şiirinde üç yüz onda gelmişidim Cihana diyor. Yıl 1894 hesapça. Sivas’a bağlı Sarıkışla ilçesinin Sivralan köyünde dünyaya gelmiş. Anası Gülizar, bir yaz günü köy dolaylarındaki Ayıpınar merasına koyun sağmaya gittiğinde; oracıkta bir yol üstünde doğurmuş Veysel’i. Göbeğini de kendi eliyle kesmiş. Yaman kadınmış Gülizar ana. Bebesini bir çaputa sarıp yürüye yürüye köye dönmüş. Babası Ahmet; bebenin adini Veysel koymuş”
  Aşık Veysel sol gözünü yedi yaşındayken bir çiçek hastalığı sonucu kaybetmiştir. Sağ gözüne de daha önceden perde inmiş, bu gözüyle ancak ışıkta seçebiliyormuş. Ama yine talihsiz bir kazayla Aşık Veysel sağ gözünü de tamimiyle kaybetmiş. Küçük yaşta iki gözünden de olmuş. Bu talihsizlikler sonucu hayata küser gibi olmuş ama sonra kendisine bir avuntu bulmuş, onunla kederini bir parça unutmuş, hayatinin sonuna kadar onunla söylemiş, onu çalmış; sazı...
  Veysel’e bir uğraş bulmak için babası ona Halk ozanlarından şiirler okumuş, ezberletmiş. Sivas’ın köylerinden evlerine gelen ozanları da dinleyerek iyice heveslenmiş Veysel ve dersler almaya başlamış. “İlk derslerini Çamşıhlı Ali Ağa’dan almış ve uzun bir süre ünlü halk ozanlarının şiirlerini çalıp söylemiş”
  1919 senesinde Esma adında bir kızla evlenir, iki sene sonra hem annesi hem babası vefat ederler. Evliliğinde de talihsizlikler yakasını bırakmamış Aşık Veysel’in; ikinci çocuğu on günlükken ölmüş, annesi de başkasına kaçmış. Veysel’in saza sarılışında daha da dertlenişinde bu olay çok etkilidir. İkinci defa evlenmiş. Bu evliliği diğerinden daha bahtiyar olmuş.
  Uzun bir dönem kendi şiirlerini söylemez. Ancak Ahmet Kutsi Tecer’le tanışması onun hayatında önemlidir. Çünkü onun şiirlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olacak ona sırdaş olacak bir kişi konumundadır Tecer. Halk Şiiri’ne gönül vermiş olan Tecer onu ülkeye duyurur. Aşık Veysel de onu çok sevmektedir. Yine Ahmet Kutsi Tecer vasıtasıyla Köy Enstitüleri’nde Saz Hocalığı yapar. 1965 senesinde T.B.M.M Aşık Veysel’e “Anadilimize ve Milli Birlikteliğimize” yaptığı hizmetlerden dolayı özel bir kanunla maaş bağlamıştır.
  Şiirlerini çok akıcı bir dille, güzel bir Türkçe’yle söylemiştir. Bestelenmiş şiirleri de vardır. Aşık Veysel Şatıroglu 21 Mart 1973 tarihinde vefat etmiştir.

  Veysel'in Şiirinde Tabiat
  Aşık Veysel’in şiirlerinde birçok konu bulmak mümkündür. Ancak öne çıkan bazı konular olacaktır çünkü Veysel bir halk şairidir. Bizzat halkın içindendir, köylüdür. Günümüz şehir yaşantısının ve yaşayanlarının köyden uzaklığı bir nevi “sessizlikten ve doğa”dan uzaklığı olarak da algılanabilir. Köyde de yaşanagelen günlük bir hayat vardır ancak daha samimi insanların daha yakın olduğu bir yaşamdır bu. Bu nedenle bir halk şairinde doğaya yakınlıkla beraber sessizliğin birer yansıması olarak yalnızlık ve gurbeti görmek çok doğaldır. Aşık Veysel’in şiirindeki doğadan sesler şehir hayati içinde ancak sessizlik olsa gerek. (Ağaçlar, rüzgar, dağlar, nehirler vs.den bahseden bir şiir düşünüldüğünde) Aşık Veysel’in bir dönem Vatanla, M. Kemal’le, medeniyette ilerlemeyle ilgili şiirleri de vardır. Ancak Saz Şiiri geleneği içinde değerlendirilecek olursa bu şiirlerde biraz zorlama olduğunu da fark edebiliriz.
  Buna göre Aşık Veysel’in “kendisini” aramamız gereken şiirler Halk Şiiri geleneği içinde yazılmış olanlarıdır. Kriter olarak konuyu aldığımızı belirtmeliyiz.
  Çünkü Aşık Veysel her şiirini heceyle söylemekte, her şiirinde kalıplara uygun kafiyeler kullanmaktadır.
  Aşık Veysel’in doğa ile ilgili inceleyebileceğimiz ilk şiiri Kara Toprak; baştan
  sonra toprağı anlatan ve öven bir şiir. Bu şiirle ilgili bir görüşü şöyledir: “Bu şiiri Halk edebiyatında örneğine pek çok rastlanan ve koşma tarzında yazılan “tabiat tasvirleri” nevine sokmak mümkündür. Saz şairleri bu tarz eserlerinde ekseriya belli bir yeri, bir dağı, bir köyü tasvir ederler. Aşık Veysel bu tarz şiirler söylemiştir. “Kara Toprak” şiirinin onlardan farkı, belli bir yeri değil, genel olarak toprağı övmesidir. Burada tabiattan doğrudan doğruya alınan bir duyu veya duygudan çok, bir “düşünce” bahis konusudur”. Bu şiirde köylünün yaşayışında çok önemli bir yer tutan toprak baş tacı ediliyor. Gerçekten de oraya bağlı bir yaşayışın ürünü bir düşünce tarzı. Bununla beraber dinle, insanlık tarihiyle, çiftçilikle de yoğrulan bir şiir. Ama bunlardan önce Veysel şiire şu dizelerle başlıyor:
  Dost dost diye nicesine sarıldım
  Benim sâdık yârim kara topraktır
  Beyhude dolandım boşa yoruldum
  Benim sadık yarim kara topraktır.
  Şair daha şiirinin başından toprağına bir yâr gibi candan bir dost gibi sarıldığını belirtiyor. Şiirin devamı:
  Nice güzellere bağlandım kaldım
  Ne bir vefâ gördüm ne fayda buldum
  Her türlü isteğim topraktan aldım
  Benim sâdık yârim kara topraktır
  Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
  Yemek verdi ekmek verdi et verdi
  Kazma ile döğmeyince kıt verdi
  Benim sâdık yârim kara topraktır
  Adem’den bu deme neslim getirdi
  Bana türlü türlü meyva yetirdi
  Hergün beni tepesinde götürdü
  Benim sâdık yârim kara topraktır
  Karnın yardım kazmayınan belinen
  Yüzün yırttım tırnağınan elinen
  Yine beni karşıladı gülünen
  Benim sâdık yârim kara topraktır
  İşkence yaptıkça bana gülerdi
  Bunda yalan yoktur herkes de gördü
  Bir çekirdek verdim dört bostan verdi
  Benim sâdık yârim kara topraktır
  Havaya bakarsam hava alırım
  Toprağa bakarsam dua alırım
  Topraktan ayrılsam nerde kalırım
  Benim sâdık yârim kara topraktır
  Dileğin var ise iste Allah’tan
  Almak için uzak gitme topraktan
  Cömertlik toprağa verilmiş Hak’tan
  Benim sâdık yârim kara topraktır.

  Hakikat ararsan açık bir nokta
  Allah kula yakın kul da Allah’a
  Hakk’ın gizli hazinesi toprakta
  Benim sâdık yârim kara topraktır
  Bütün kusurlarımız toprak gizliyor
  Merhem çalıp yaralarım düzlüyor.
  Kolun açmış yollarımı gözlüyor.
  Benim sâdık yârim kara topraktır.
  Aşık Veysel’in toprak konusundaki “fikir”lerini benimseyen başka bir şairimiz de Yunus Emre’dir. “Yunus Emre de toprağı sabır, iyi huy, tevekkül ve mekremetin kaynağı olarak görür”
  Aşık Veysel’in bu şiiri insanimizin - özellikle köylümüzün - toprağa, onunla birlikte doğaya-canlıya bakışını belirtir. Halkımızca da çok sevilen bir şiirdir.
  Veysel’in konusu bizzat tabiat olan bir başka şiir de “Türlü Türlü Sadâ Verir Ağaçlar”:

  Yel estikçe dalgalanır dalları
  Türlü türlü sadâ verir ağaçlar
  Tertip olmuş kuğu gibi dilleri
  Türlü türlü sadâ verir ağaçlar
  Bahar gelir yaprak açar yaz olur
  Aşka düşe ateş olur köz olur
  Kaval olur keman olur saz olur
  Türlü Türlü sadâ verir ağaçlar
  Yel değdikçe ince dallar ses verir
  Yeşil yaprak etrafına süs verir
  Aşılarsan meyvesini has verir
  Türlü Türlü sadâ verir ağaçlar
  Balta gelir yalağından yadeder
  Usta gelir keman yapar ud eder
  Yanık sesli kaval ne feryad eder
  Türlü Türlü sadâ verir ağaçlar
  Davul olur gümbür gümbür gümüler
  Zurna olur ince sesle iniler
  Gıranata derlerimi yeniler
  Türlü Türlü sadâ verir ağaçlar
  Kalem olur her lisandan okuyor
  Ana sesi ciğerimi yakıyor
  Dallarda çeşitli kuş şakıyor
  Türlü Türlü sadâ verir ağaçlar
  Aşık Veysel’in bu şiirinde de ayni toprakta olduğu gibi doğal bir varlığın övülmesi var. Övülen varlığın faydalarının açıklanışı bakımından “Kara Toprak” şiirine benziyor. Ağaç’tan elde edilen çalgılardan bahsedildiği gibi ayni ortamda rüzgarında esişiyle bir ses işitilir. Yelin dallara, yapraklara değişiyle de “ağacın sadâlari” duyulur. Bazen de kuğu gibi hep bir ağızdan söylerler.
  İkinci kıtada, ikinci mısra doldurma gibi gelse de, baharın yazın gelişiyle aşkın yeşerişi, aşıkların yanışı arasında bir bağ vardır. Yine aşıklar keman gibi, kaval gibi, saz gibi inlemektedirler. Üçüncü kıtada ağaçların tasvirinin ardından köylüye bir öğüt vardır. Toprak gibi ağacın da faydası vardır. İnsan ondan da uzak kalmamalıdır.
  Bundan sonra gelen iki kıtada, ağaçtan yapılan çalgılar anlatılır. Ağaç âdeta onların ağzından feryad ediyor, ezgiler mırıldanıyordur. Son olarak da kalem olarak ağacı düşünüyor. Güzellik unsuru olarak ağaca konan kuş da yine son kıtada geçmektedir.


  Aşık Veysel’in “dağlar” ile ilgili şiirlerinden bazı dörtlükler:
  Arzusun çektiğim Beserek Dağı
  Elvan Çiçeklerin açtı mı
  Çevre yanın güzellerin otağı
  Bizim eller yaylasına göçtü mü (Beserek Dağı)

  Feleğinen çok oynadım ütüldüm
  Bir zalimin tuzağına tutuldum
  Haraç mezat dost uğruna satıldım

  Verildim de Çamlıbel’e yaslandım
  Veysel der bir yarin derdine düştüm
  Aşkın dolusunu elinden içtim
  Kendi kaçtı hayaline ulaştım
  Sarıldım da Çamlıbel’e yaslandım (Çamlıbel)

  Sel ile ilgili bir şiiri: Emeklerim Zay’eyledi Sel Benim

  Sekizinci ayın yirmi ikisi
  Emeklerim zay’eyledi sel benim
  Sele gitti hasılatım hepisi
  Emeklerim zay’eyledi sel benim

  Tırtıl geldi tevekleri taladı
  Sel geldi de elek elek eledi
  Hasılatı çamurlara beledi
  Emeklerim zay’eyledi sel benim

  Bu sel bizi ne pek kötü beledi
  Dümdüz etti patatesi milledi
  Ne çapasın vurdu ne de belledi
  Emeklerim zay’eyledi sel benim

  Yağmur yağmış sel bulanık geliyor.
  Büyük tüccar her kalemden alıyor
  Parası yok birer marka veriyor
  Emeklerim zay’eyledi sel benim
  Aşık Veysel’in şiirlerinde suyu övdüğünü de görüyorduk. Ancak bu sefer sel baskını olur. Köylünün bütün emeği boşa gider. Tarlaları harâp olur. Veysel de sel üzerine böyle bir şiir söylemiştir.
  Veysel’in tabiat şiirleri içine dahil edebileceğimiz tarla ve çiftçi şiirleri de mevcuttur. Bu şiirlerde tabiatla birlikte öne çıkan konu azim ve çalışmadır.
  Aşık Veysel’in doğa unsurlarını öven şiirlerinde dağ, su, ağaç, çiçekler, kuşlar ve sesleri önemli yer tutar. Bunlardan özellikle dağların, suların, ağaçların övülüşünü Eski Türk inanışlarıyla açıklayabiliriz. Bu inanış günümüze kadar -adini yitirerek de olsa- gelmiştir. Anadolu’da birçok yerde dağ isimleri vardır. Saz şiiri geleneği de Eski Türklerden beri vardır. Halk Şairlerimizin bunları övmesi, bağlılık göstermesi bununla açıklanabilir. Ayrıca “Kara Toprak” şiirinde gördüğümüz gibi İslami unsurlar da katılarak bu fikir ve duyuş yoğrulmuş ve gelişmiştir.
  Veysel’in Halk Şiirinde sık sık işlenen “Turna”larla ilgili şiirleri de vardır. Bunlardan biri:

  Turnam Senin Sunam Senin
  Geçti bahar geldi yazın
  Turnam senin sunam senin
  Sinemi deler avâzın
  Turnam senin sunam senin
  Tara turnam tellerini
  Issız koma göllerini
  Yesem dudu dillerini

  Turnam senin sunam senin
  Avcın benim kıymam cana
  Göz göz yara açtın bana
  Tellerim atmam yabana

  Turnam senin sunam senin
  Gövel turnam gölde döner
  Durmaz ismin dilde döner
  Leblerinden emen kanar

  Turnam senin sunam senin
  Sen ördek ol ben göl olsam
  Sen yolcu ol ben yol olsam
  İster kapında kul olsam

  Sen keklik ol Veysel çalı
  Saklasın gel seni dalı
  Yolunda kurban olmalı
  Turnam senin sunam senin
  Halk şiirinde çeşitli anlamlar bulan turna bu şiirde sevgili olmalıdır ki Aşık onu güzel sözlerle övüyor. Aşık Veysel’in tabiat şiirlerinde “ses” büyük önem taşıyor. Kuş sesleri, ağaç sesleri, rüzgarın çeşitli varlıklar üzerinde bıraktığı sesler.. Aşık bumda da Turnanın seninden etkilenmektedir.
  Aşık Veysel’in şiirlerinde işlenen diğer bir konu da gurbettir. Gurbetle birlikte ayrılık ve onun verdiği acı Halk şiirimizde sıkça işlenen konulardandır. Eski Şairlerin çeşitli sebeplerle memleketlerinden ve sevdiklerinden uzak düşmeleri de bu şiirin başlıca yazılış sebebiydi. Veysel’in şiirlerinde de çeşitli motiflerle ayrılık, özlem ve gurbet dile getirilmiştir. Bunlardan birisi “Mektup yâre selamımı ulaştır” şiiridir:
  Al kâtip kalemi yaz bu selâmı
  Mektup yâre selâmımı ulaştır
  Bir yâr için terk eyledim sılamı
  Mektup yâre selâmımı ulaştır.

  Sarıkışla kazamdır Sivralan köyüm
  Geçti ömrüm gurbet elde neyleyim
  “Gel” diyorsa bu ellerde durmayım
  Mektup yâre selâmımı ulaştır

  Yârdan ayrılalı yaralı sinem
  Gam ile kurulmuş temelim binam
  Ağlar mı güler mi gör benim sunam
  Mektup yâre selâmımı ulaştır.

  Gider bu hasretlik yıla yetmez mi
  İsmin tesbih ettim dile gelmez mi
  Bülbülün feryadı güle yetmez mi
  Mektup yâre selamımı ulaştır

  Gönüle hasiret göze yol yaman
  Veysel’i söyletir bir kaşı keman
  Mektup ile konuşalım bir zaman
  Mektup yâre selâmımı ulaştır.
  Veysel sevdiğinden uzak düşmüştür. Onunla konuşmak, yakın olmak, bu olmuyor bari haber ulaştırmak istemektedir. Turnalar da Halk edebiyatında haber getirip götürmek işlevindedirler. Mektup da artık okuma-yazmayla birlikte yer bulmaktadır. Ancak Şair “Al katip kalemi yaz bu selamı” diyor. Burdan başkasına yazdırdığını anlayabiliyoruz. Veysel yardan bir “Gel” beklemektedir. Onun sözüyle gurbet illerden hemen uzaklaşacaktır. “Gam ile kurulmuş temelim binam” ifadesi de aşığın ne kadar acı çektiğini orijinal bir şekilde ifade ediyor.
  Dördüncü dörtlükte kullanılan bülbül-gül motifi Halk edebiyatımızda çok sık kullanılır. bumda aşık sevgili için feryad etmektedir. Sesini ona ulaşmasını istemektedir.
  Aşık Veysel’in diğer bir şiiri “Yeni Mektup Aldım Gül Yüzlü Yardan”
  Yeni mektup aldım gül yüzlü yardan
  Gözletme yolları gel deyi yazmış
  Sivralan köyünden bizim diyardan
  Dağlar mor menevşe gül deyi yazmış
  Beserek’te lâle sümbül yürüdü
  Güldede’yi çayır çimen bürüdü
  Karataş’ta kar kalmadı eridi
  Akar gözüm yaşı sel deyi yazmış

  Eğlenme gurbette yayla zamanı
  Mevlâyı seversen ağlatma beni
  Benek Benek mektuptadır nişanı
  Gözyaşım mektupta pul deyi yazmış

  Kokuyor burnuma Sivralan köyü
  Serindir dağları soğuktur suyu
  Yâr mendil göndermiş yadigâr deyi
  Gözünün yaşını sil deyi yazmış

  Veysel bu gurbetlik kâr etti cana
  Karıştır göçünü ulu kervana
  Gün geçirip fırsat verme zamana
  Sakın uzamasın yol deyi yazmış

  Veysel bu şiirinde de yâriyle mektupla haberleşiyor. Ancak bu sefer mektubu gönderen sevgili. Veysel bize mektupta yazanları naklediyor. Ama sevgilinin yazdıkları âdeta Veysel’in hissettiklerini de ortaya dökmekte. “Yar mendil göndermiş yadigâr deyi / Gözünün yaşını sil deyi yazmış”. Şiirin bir kısmında şair memleketini, köyünü anlatıyor. diğer bölümde anlattığımız tabiat şiirlerine örnek olabilecek derecede, tasvirler çok kuvvetli ve orijinal.
  Aşık Veysel’in gurbet ve ayrılık şiirlerinden bazı dörtlükler:

  Sensin derdine düştüğüm
  Hayâl oldu konuştuğum
  Her gün yediğim içtiğim
  İçerimde ağu benim

  Ağlar Veysel çıkmaz sesi
  Gine coştu gam deryası
  Garip gönlümün yaylâsı
  Güzel hüsnün bağı benim (Ağlar Veysel Çıkmaz Sesi)

  Aramızı kesti dumanlı dağlar
  Tepesinden aşan yollar yücedir
  Artıyor efkarım yine bu çağlar
  Bilmiyorum nazlı yârim nicedir (Aramızı Kesti Dumanlı Dağlar)

  Karlar erir akar gider lodostan
  Coşar gönlüm selam gelse o dosttan
  Sen eyledin beni dillere destan
  Çırpınıp saçların yoldan elveda
  Veysel’in derdinin yoktur ilacı
  Gurbetin dertleri acıdır acı
  Biz gidelim sizler olun duacı
  Döküp göz yaşları silen elveda (Ayrılık Günleri Geldi Dayandı)

  Gelen yok giden yok uzadı ara
  Ilgaz Dağı yol vermiyor geçilmez
  Havalansam yoldaş olsam kuşlara
  Kollarım yok kanadım yok uçulmaz (Gelen Yok Giden Yok Uzadı Ara)

  Günden güne artar gönlün yarası
  Cennet olmuş o cennetin merası
  Germek Yaylaları Meydan deresi
  Boz dumanlar bürümeden yetişek
  Dünya kurulalı yaşayan dağlar
  Her tarafı zümrüt olur bu çağlar
  Veysel’i hatırlar sevgilim ağlar
  Gözyaşları kurumadan yetişek (Sinemi Yakıyor Sılanın Aşkı)

  Zincirsiz kösteksiz bağladı beni
  Tatlı dilleriyle eğledi beni
  Yurdumdan yuvamdan eyledi beni
  Yarsız dünya malı bana pul gibi

  Aşkın beni deryalara daldırır
  Bazı ağlatır bazı güldürür
  İster azar eyler ister öldürür
  Sefil Veysel kapısında kul gibi (Mecnun Gibi Dolanıyorum Çöllerde)

  Derd ile mihnete dalmayan Aşık
  Ne yemiş ne doymuş eli bulaşık
  Kınaman Veysel’i fikri dolaşık
  Ayrılmış yârından yâr diyârından (Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz)

Sayfayı Paylaş