atatürk dönemi türk dış politikası

Konu 'Sosyal Bilgiler 8. Sınıf' bölümünde ilayda_i tarafından paylaşıldı.

 1. ilayda_i

  ilayda_i Üye

  Katılım:
  20 Nisan 2009
  Mesajlar:
  15
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0

  Atatürk döenmi Türk dış politikası konu anlatımı gerekiyor. Balkan Antantı, Möntro Boğazlar Sözleşmesi ve Sadabat Paktı ile ilgili bilgilere ihtiyacım var. Pek detaylı olmasına gerek yok kısaca açıklansa yeter ama çok da kısa olmaması gerekiyor. (çok şey mi istedim? :/ ) bulabilirseniz şimdiden çok teşekkürler
 2. Sevqi. .

  Sevqi. . Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  23 Şubat 2010
  Mesajlar:
  1.130
  Beğenileri:
  1.863
  Ödül Puanları:
  0
  gs_77.5, Sevqi. . ve Tolqa Oral bunu beğendi.
 3. ilayda_i

  ilayda_i Üye

  Katılım:
  20 Nisan 2009
  Mesajlar:
  15
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0
  ya çok teşekkür ederim ama ben açamıyorum bu dosyayı. yani garip garip harfler sayılar falan çıkıyo. :( buraya kopyalayabilir misin zahmet olmazsa?
 4. ActuaLLy

  ActuaLLy Üye

  Katılım:
  4 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  64
  Beğenileri:
  23
  Ödül Puanları:
  0
  VIII. ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI II (1930-1938)
  Balkan Antantı
  Türk-Yunan anlaşmazlığının çözümlenmesinden sonra meydana gelen
  yakınlaşma bir işbirliği havası doğurdu.
  I. Dünya Savaşından hemen sonra ekonomik buhranlarla karşılaşan ve geniş
  topraklar kaybederek Balkan ülkeleri içinde savaştan en zararlı çıkan
  Bulgaristan’ın Makedonya meselesini çözümlemek amacıyla Romanya ve
  Yugoslavya ile yaptığı temaslar bir netice vermemişti. Bulgaristan’da 1923
  darbesiyle Başbakan Stambulski’nin iktidardan uzaklaşmasından sonra yeni
  yöneticiler, onun uzlaşma politikasını terk ettiler. 1927’den sonra Bulgaristan’ın
  revizyonist bir politika takip etmeye başlaması, Balkanlarda işbirliğini zorlaştıran
  sebeplerden biridir.
  1929’dan itibaren ortaya atılan Balkan Birliği fikri çeşitli organizasyonlarla
  uygulamaya konulmuştu. Ancak bunun siyasi alana intikal etmesi pek kolay
  olmadı. Arnavutluk ve Bulgaristan’ın mevcut statüko’yu değiştirmekten yana
  (revizyonist) olmaları, buna karşılık; Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan’ın
  statüko taraftarı bulunmaları anlaşmayı geciktirmiştir.
  İşbirliğinin gecikmesindeki diğer önemli sebep de Türkiye ile Yunanistan
  arasındaki kötü ilişkilerdi. Ancak 1930’da Ahali mübadelesi ile ilgili anlaşmadan
  sonra ilişkiler düzelmeye başlayınca Balkan Devletleri arasında bir yakınlaşma
  mümkün olabilmiştir. Türkiye, bundan sonra Balkan Antantına varan
  görüşmelerde son derece aktif bir tutum takındı.
  Türk-Yunan ilişkilerinin iyileşmesinden sonra, 1930-1933 yılları arasında
  Bulgaristan’ın da katıldığı Balkan Konferanslarında yeni fikirlerin ortaya atılması
  ve karşılıklı anlayışın yaratılması konularında bazı gelişmeler sağlanmışsa da,
  İtalya’nın baskıları sonunda Arnavutluk ve Bulgaristan delegeleri konferanstan
  çekilmişlerdir. Bulgaristan’ın Balkan Birliğine katılmasını engelleyen iki mesele
  vardı: Azınlıkların haklarının korunması (Makedonya’da önemli bir Bulgar azınlık
  vardı), diğeri ise Ege Denizi’ne çıkabilmek için Bulgaristan’a bir çıkış verilmesi.
  Ancak 1933’te Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan ve tarafların Trakya
  sınırını garanti eden “Samimi Anlaşma Misakı” bu imkanı ortadan kaldırmıştı.
  Türkiye’nin davetine rağmen paktı kendilerine karşı bir oluşum gibi
  değerlendiren Bulgarlar, Balkanlarda statükonun korunmasını amaçlayan bir
  işbirliğine yanaşmayacaklardır. Öte yandan Türk-Yunan Anlaşması Romanya’yı
  harekete geçirecek ve Başbakan Titulescu’nun Ankara’yı ziyareti sırasında 17
  Ekim 1933’de Türkiye ile Romanya arasında Dostluk, Saldırmazlık, Hakem ve
  Uzlaşma Anlaşması imzalanacaktır. Romanya, Bulgaristan’ın revizyonist isteklerinden
  endişe duyduğu ve kendi deniz ticareti de Boğazlardaki serbest
  geçişe bağlı bulunduğu için bu anlaşmayı menfaatlerine uygun bulmuştur.
  Türkiye’nin yaptığı bu ikili anlaşmalar, Bulgaristan’da tepkiyle karşılandı ve
  Bulgar basını Türkiye aleyhinde bir kampanya başlattı. Bulgaristan’ın Balkanlarda
  statükonun korunmasına bu kadar sinirlenmesi Yugoslavya’yı endişeye sevk etti.
  Türk Dışişleri Bakanının Belgrad’ı ziyareti sırasında 27 Kasım 1933’de bir
  Dostluk ve Saldırmazlık Anlaşması imzalandı.
  1933 yılında bu gelişmelerin ortaya çıkması tesadüf eseri olmamıştır. Zira,
  aynı yıl Almanya’da Nazi Partisi’nin iktidara gelmesi, Avrupa’da revizyonist
  gelişmelere zemin hazırlamıştı. Balkanlardaki Alman ve İtalyan baskısı giderek
  artıyordu. Arnavutluk İtalya’nın kontrolü altına girmişti. Bu durumda Balkanlarda
  Türkiye’nin önderliğini yaptığı statükocu devletler, aralarında yaptıkları ikili
  anlaşmaları birleştirerek dörtlü bir Pakt imzaladılar (9 Şubat 1934).
  Bu anlaşma ile devletler (Türkiye-Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya)
  sınırlarını karşılıklı olarak garanti ediyorlar, birbirlerine danışmadan herhangi bir
  Balkan devletiyle birlikte bir siyasi harekette bulunmamayı ve herhangi bir siyasi
  anlaşma yapmamayı taahhüt ediyorlardı.
  Antant ile birlikte imzalanan bir gizli anlaşmayla da taraflardan biri Balkanlı
  olmayan bir devletin saldırısına uğrarsa ve Balkanlı bir devlet de saldırgana
  yardım ederse diğer taraflar bu Balkanlı devlete karşı birlikte savaşa gireceklerdi.
  Fakat bu protokole Türkiye, eğer bir Rus-Romen çatışması çıkarsa Türkiye’nin
  Romanya’ya yardım etmeyeceğini Sovyet Rusya’ya bildirmiş, Yunanistan ise
  protokolün kendisini İtalya ile bir çatışmaya götürmeyeceği konusunda rezerv
  koymuştur.
  Çeşitli sebeplerle zayıf doğan bu anlaşma etkili bir işbirliğinin doğmasını
  sağlayamamıştır. Fakat, Türkiye’nin dış politikasında bölgede barış ve güvenliğe
  ne kadar önem verdiğini göstermesi bakımından dikkat çekici bir anlaşmadır.
  Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi
  Lozan Konferansında tespit edilen Boğazlar Statüsünün yabancı gemilerin
  geçişi ile ilgili hükümleri Misak-ı Milli esaslarına uygun olmakla birlikte,
  Boğazların silahtan arındırılması, yani silahsızlandırılması Türkiye’nin güvenliği
  açısından sakıncalar doğuruyordu. Bu bölgenin güvenliği Milletler Cemiyeti’nin
  güvencesi altındaydı. Ancak 1930’lu yıllarda ortaya çıkan çeşitli olaylar Cemiyetin
  güvencesinin pek etkili olmadığını göstermişti. İtalya, Habeşistan’ı işgal etmiş,
  Almanya Ren Bölgesini silahlandırmış, Avusturya ise zorunlu askerliği yeniden
  başlatmıştı. Cemiyet bu gelişmeler karşısında bir şey yapamamıştı. Bu durumda
  Türkiye, Boğazların durumunun, değişen dünya şartları ışığında yeniden
  görüşülmesini istedi. Bu sıralarda Batı kamuoyunda Türkiye’nin gerek bölgesinde
  komşuları ile barışı sağlamak üzere kurduğu ittifaklar ve güvenlik anlaşmaları
  yapması, gerekse uluslararası platformda yapıcı ve aktif rol üstlenerek dünya
  barışına katkı yapan tavrı ile Almanya ve İtalya örneğini takip etmemesi,
  problemlerini Avrupalı devletler ile görüşmeler yoluyla ve onları şartların
  değiştiğine ikna ederek sonuç alma tavrı takdir ediliyordu.
  Türkiye bu isteğini ilk defa 1933’te Londra’daki silahsızlanma konferansında
  dile getirdi. 1934 yılında Balkanlarda Yugoslavya-Bulgaristan yakınlaşması ve
  aynı yıl Faşist lider Mussolini’nin, İtalya’nın Asya ve Afrika’daki emellerini dile
  getirmesi üzerine Türkiye bu isteğini çeşitli vesilelerle tekrarlamaya devam etti.
  Ancak bu istek 1936’ya kadar büyük devletlerce olumlu karşılanmadı.
  Atatürk’ün 1936’da, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’a, Boğazlar Meselesini
  çözümlemek için durumu uygun gördüğünü söylemesi üzerine, Türk dışişleri
  harekete geçerek, 11 Nisan 1936 tarihinde Lozan Anlaşmasına taraf olan
  devletlere birer nota göndermek suretiyle, Boğazlar sözleşmenin değiştirilmesini
  istedi. Sovyetler Birliği başından beri Türk tezini desteklemişti, İngiltere de
  nota’ya uygun cevap verince, aslında bu gelişmeden hoşnut olmayan Fransa da
  gelişmeyi olumlu karşılamak zorunda kaldı.
  Boğazlar rejimini değiştirecek olan konferans, 22 Haziran 1936’da İsviçre’nin
  Montrö şehrinde toplandı. Türk tasarısına göre Türkiye, Boğazlar bölgesini
  silahlandırmak ve buralarda askeri kuvvet bulundurmak istiyordu. Bundan başka,
  Boğazlar Komisyonu’nun da kaldırılması isteniyordu.
  Bu esaslar dahilinde Türkiye, ticaret ve savaş gemilerinin Boğazlardan geçiş
  serbestliğini bazı şartlar altında kabul ediyordu. Savaş zamanında, Türkiye
  tarafsız olduğu takdirde bu kayıtlar altında savaş gemileri Boğazlardan
  geçebilecekti. Türkiye savaşta olduğu takdirde savaş gemilerinin geçişi
  Türkiye’nin müsaadesine tabi tutulacaktı.
  20 Temmuz 1936 tarihinde Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Sözleşme
  20 yıl süreli idi. Ancak, taraflardan hiçbiri sözleşmenin feshedilmesi için talepte
  bulunmadığından hala yürürlüktedir.
  Bu sözleşme, iki dünya savaşı arasında Türkiye’nin başta Atatürk olmak üzere
  Türk yöneticilerinin önemli bir başarısıdır. Türk yöneticileri bu başarıyı sorunu
  zamanında gündeme getirme, kararlılıkla savunma ve sabırla takip etme
  sayesinde elde etmişlerdir.
  Sâdâbat Paktı
  İtalya’nın Habeşistan’ı işgali Doğu Akdeniz’de İtalyan tehdidini ortaya
  çıkarırken, Asya’da bazı hedeflere yöneldiğini belirtmesi de Türkiye’yi bir yandan
  İngiltere’ye bağlanmaya götürmüş, öte yandan Ortadoğu devletleriyle işbirliği
  yapmak ve bazı savunma tedbirleri almak zorunda bırakmıştır. Bu sırada var olan
  Türkiye’deki ayaklanmanın (Dersim) önlenmesi için Güneydoğu ve doğu
  sınırlarının güvence altına alınması da önem arzediyordu.
  Daha İtalyan-Habeş anlaşmazlığının başında, İtalya’nın bölgedeki yayılmacı
  emellerine karşı tedbirler almak ihtiyacını duyan Ortadoğu devletlerinden İran’ın
  teşebbüsü üzerine Cenevre’de 2 Ekim 1935’de Türkiye, İran ve Irak arasında
  üçlü bir anlaşma parafe edilmişti. Türkiye tarafından hararetle desteklenen bu
  anlaşmayı uygulama alanına sokabilmek hemen mümkün olmadı. Ancak, İran ile
  Irak arasındaki sınır anlaşmazlığı ve Türkiye ile İran arasındaki hudut meseleleri
  halledildikten sonra bu mümkün olabildi. Zorlama tedbirleri konusunda İtalya’nın
  aldığı sert tutum ve Habeşistan’ın istilasının gerçekleşmesi bu devletleri birbirine
  yaklaştıran önemli bir unsur olmuştur. 1937 yılında İran ile Türkiye arasında
  çeşitli konularda işbirliğini amaçlayan anlaşmaların imzalanmasından sonra
  Ortadoğu’da Türkiye’nin faaliyetleri arttı. 7 Nisan 1937’de Mısır ile bir Dostluk
  Anlaşması imzalandı. Nihayet İran ile Irak arasında sınır anlaşmazlıkları
  Türkiye’nin gayretiyle ortadan kalktı. Bu arada Afganistan da anlaşmaya
  katılacağını bildirince, 8 Temmuz 1937’de Tahran’da Sadabad Sarayında
  Türkiye-İran-Irak ve Afganistan arasında Sadabad Paktı adını alan anlaşma
  imzalandı.
  5 yıl süreyle imzalanan bu anlaşmayla taraflar; Milletler Cemiyeti ve Briand-
  Kellog Paktına bağlı kalmayı, birbirlerinin içişlerine karışmamayı, ortak sınırlara
  saygı göstermeyi, birbirlerine karşı herhangi bir saldırıya girişmemeyi taahhüt
  ediyorlardı. Böylece Türkiye Batıdan sonra Doğuda da bir güvenlik sistemi
  kurmuş ve kendisi için önemli olan bu iki bölgede barış politikasını
  kuvvetlendirmiştir.
  Hatay Sorunu
  Türkler nüfusun çoğunluğunu teşkil ettikleri Sancak bölgesi Misak-ı Milli
  hudutları içinde idi. Ancak 20 Ekim 1921’de Fransa ile yapılan Ankara
  İtilâfnamesi ile Sancak yani Hatay ve İskenderun Fransız “Mandat” yönetimine
  bırakılmış ancak Bölge Türklerine muhtariyet ve kültürel bakımdan ayrıcalık
  kazandırılmıştı. Suriye’nin Fransız mandası altına girmesinden sonra da
  Sancağın bu statüsü sürdü.
  Suriye’deki Fransız mandasının kaldırılması için Fransa ile Suriye arasında 9
  Eylül 1936’da bir antlaşma yapıldı. Bu anlaşmada, Sancağın kaderi de Suriye
  hükümetine bırakılıyordu ve Suriye Sancak’la ilgili tüm sorumlulukları Fransa’dan
  devralıyordu. Şüphesiz bu yeni durum hem Sancak’ta yaşayan Türkleri, hem de
  Türkiye Cumhuriyetini rahatsız etmişti. Bu durum karşısında Türkiye’nin Sancağı
  Suriye’ye terk etmemek hususundaki kararlılığı bizzat Atatürk tarafından dile
  getirilmişti. Türk hükümeti 9 Ekim 1936’da Fransa’ya verdiği bir nota ile bu
  durumu protesto etti. Türkiye, Fransa’dan Suriye ve Lübnan’a tanınan bağımsızlığın
  ayrı bir bölge olan İskenderun Sancağı’na da tanınmasını istedi.
  Fransız hükümetinin 10 Kasım’da verdiği cevabi notada Türk görüşünün kabul
  edilemeyeceği bildiriliyordu. Türkiye’nin bu meselenin halledilmesi konusundaki
  ısrarı üzerine, Sancak meselesinin Milletler Cemiyeti’ne götürülmesi
  kararlaştırıldı. Konu 14-16 Aralık 1936 tarihleri arasında görüşüldü ve İsveç
  Temsilcisi Sandler raportör olarak tayin edildi.
  Sandler, hazırladığı raporda Sancak Meselesinin çözümü için bir Komisyon
  kurulmasını teklif etti ve bu teklif kabul edildi. İngiltere’nin Akdeniz dengesi
  açısından önemli iki ülkenin arasının açılmasını istemeyişi, Türkiye ile ilişkilerin
  düzelmesi ve Türkiye’nin sorunu barış yolu ile halletmesini onaylaması sebebiyle
  aracılık etmesi üzerine 26 Ocak 1937’de iki hükümet arasında bir prensip
  anlaşmasına varıldı. Bu prensip anlaşmasıyla İskenderun ve Antakya içişlerinde
  bağımsız, fakat Suriye ile gümrük birliği halinde olan bir statüye kavuşturuluyor
  ve bir Anayasa ile idare edilen “ayrı bir varlık” teşkil ediyordu. Buna göre
  Sancak’ın dışişleri, bazı şartlar altında Suriye Hükümeti tarafından idare
  edilecekti. Türkçe resmi dil olacaktı. Bundan sonra 29 Mayıs 1937’de Sancak’ın
  milli bütünlüğünü teminat altına alan ve Türkiye-Suriye sınırını tespit eden bir
  anlaşma yapıldı.
  Ancak Sancak’ın bu yeni statüsü uygulanırken bazı sorunlar çıktı. Sancak’ta
  seçimlerin yapılması sırasında bazı haksızlıkların ortaya çıkması üzerine Türkiye
  duruma müdahale ederek, seçim sisteminin düzeltilmesini istedi. Ocak 1938’de
  seçim sistemi değiştirildi. Bu sıralarda Avrupa’da savaş tehlikesi gittikçe daha
  belirgin bir hale geliyordu. Fransa, Ortadoğu’da güçlü bir devlet olan Türkiye’ye
  yanaşmak zorunda kalmıştı. 3 Temmuz 1938’de Sancak’ta sükunet ve asayişi
  sağlamak üzere 6.000 kişilik bir kuvvet kurulması ve bunun 1000’inin Sancak’tan,
  geri kalanın Türkiye ve Fransa tarafından sağlanması kararlaştırıldı. Anlaşmadan
  iki gün sonra Türk kuvvetleri Hatay’a girdi. Ağustos’ta yapılan seçimler
  sonucunda 40 Mebusluktan 22’sini Türkler kazandı. Bütün mebuslar Meclis’te
  Türkçe yemin ederek göreve başladılar. Meclis Sancağa Türkçe adıyla Hatay
  Devleti adını verdi.
  Eylül 1938’de kurulan Hatay Devleti bir yıl kadar bağımsız kaldıktan sonra 29
  Haziran 1939’da son toplantısını yapan Hatay Meclisi, oybirliğiyle Anavatan’a
  katılma kararı aldı.
  Bu Bölümle İlgili Okuma Kitapları ve Makaleler:
  Enver Ziya Karal, Atatürk’ten Düşünceler, Ankara, 1956
  Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C.II, İstanbul, 1982
  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., C.II; Ankara, 1989
  Turhan Feyzioğlu; “Atatürk’ün Dış Politikasının İlke ve Amaçları”, Atatürk Türkiyesinde Dış
  Politika Sempozyumu, İstanbul, 1984
  Mehmet Gönlübol, “Atatürk’ün Dış Politikası, Amaçlar ve İlkeleri”, Atatürk Yolu, Ankara, 1987
  Fahir Armaoğlu, “Atatürk’ün Dış Politika Prensipleri”, Atatürk’ün Milliyetçilik ve Devletçilik
  Anlayışı, Kültür ve Turizm Yay., Ankara, 1992
  Abtülahat Akşin, Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, T.T.K. Yay., Ankara, 1991
  A.Haluk Ülman, “Türk Dış Politikasına Yön Veren Etkenler 1923-1968”, S.B.F.Dergisi, C:XXIII,
  No: 3, Ankara, 1968, ss. 241-273.
  A.Haluk Ülman-Oral Sander, “Türk Dış Politikasına Yön Veren Etkenler 1923-1938 II”,
  S.B.F.D., C.XXVIII, No: I, Ankara, 1972, ss. 1-24.
  M.Murat Hatipoğlu, Yakın Tarihte Türkiye ve Yunanistan 1923-1954, Ankara 1997.
  Dimitri Pentzopoulos, Balkan Exchange of Minorities and Impact.upon Greece, Paris, 1962.
  Adnan Sofuoğlu, Fener Rum Patrikhanesi ve Siyasi Faaliyetleri, İstanbul, 1996
  Murat Hatipoğlu, Yakın Tarihte Türkiye ve Yunanistan, 1923-1954, Ankara, 1997.
  Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, c.I,
  İstanbul, 2001
  I.Dünya Harbinde, Türk Harbi, C.III., İran-Irak Cephesi 1914-1918, Kısım I, Genelkurmay
  Başkanlığı Yay., Ankara, 1978
  Seha L Meray, Lozan Barış Konferansı Belgeler, C.I/1/1, Ankara, 1978
  Kamuran Gürün, Savaşan Dünya ve Türkiye, Ankara, 1986
  Mim Kemal Öke, Belgelerle Türk-İngiliz İlişkilerinde Musul ve Kürdistan Sorunu 1918-1926,
  Ankara, 1992
  Ömer Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri (1919-1926), Ankara, 1978
  Ahmet Şükrü Esmer, Siyasî Tarih 1919-1939, Ankara, 1953
  Yusuf Hikmet Bayur, Türkiye Devleti’nin Dış Siyasası, T.T.K.Yay., Ankara, 1995
  Mehmet Gönlübol, Cem Sar, Olaylarla Türk Dış Politikası, A.Ü.S.B.F.Yay., C.I., X.Baskı,
  Ankara, 1982
  Fahir Armaoğlu, 20.Y.Y.Siyasî Tarihi, T.İ.B.Yay., C.I, X.Baskı, Ankara, 1994
  A.Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara, 1990.
  Fahir Armaoğlu, Siyasî Tarih 1789-1960, Ankara, 1973
  Mehmet Gönlübol, Cem Sar, Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası (1919-1938), Atatürk
  Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 1990
  Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu (1919-1922), Ankara, 1975
  hasret002 ve ilayda_i bunu beğendi.
 5. ilayda_i

  ilayda_i Üye

  Katılım:
  20 Nisan 2009
  Mesajlar:
  15
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0
  :) teşekkürler
 6. ActuaLLy

  ActuaLLy Üye

  Katılım:
  4 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  64
  Beğenileri:
  23
  Ödül Puanları:
  0
  rica ederim :)
  Talci arkadaşşada teşekkür etmelisin onun sayfasını kopyaladım çnkü
  :D
  gs_77.5 bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş