Atatürk hakkındaki sözler

Konu 'Sosyal Bilgiler 5. Sınıf' bölümünde sevecen tarafından paylaşıldı.

 1. sevecen

  sevecen Üye

  Katılım:
  25 Eylül 2008
  Mesajlar:
  44
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  6

  Yerli ve yabancı basında atatürk hakkında söylenen sözler  eger hızlı olursanız sevinirim:)
 2. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  A.B.D.

  Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihibaşarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanınileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksekcesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan birimparatorluktan özgür Türkiye' nin doğması, yeni Türkiye' nin özgürlükve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan berikoruması, Atatürk' ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye' degiriştiği derin ve geniş inkilaplar kadar bir kitlenin kendisine olangüvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.
  John F. KENNEDY (A.B.D. Başkanı, 10 Kasım 1963)

  Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.
  Franklin D. ROOSEVELT (A.B.D. Başkanı, 10 Kasim 1963)

  Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerindenbiri idi. Kendisi, Türkiye' nin, dünyanın en ileri memleketleriarasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, birmilletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme vedayanma duygusunu vermiştir.
  General Mc ARTHUR

  Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürkenkendisine onun fikrince bütün Avrupa' nın en kıymetli ve en ziyadedikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa' nın enkıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunusöyledi.
  Franklin D. ROOSEVELT A.B.D. Başkanı, 1928

  Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti.
  Chicago Tribune

  Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.
  New York Times

  İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.
  Gladys Baker(Gazeteci)

  * ALMANYA

  O kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatördeğil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan birkahramandı.
  Prof. Walter L. WRIHT Jr.

  Atatürk Türkiye' yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.
  Alman Volkischer Beobachter Gazetesi

  Almanya, ATATÜRK' ün eserine ve mücadelesine hayrandır.Onda, tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembololarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.
  Berlin, Alman Ajansı

  Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmakve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamakisteyenler Atatürk' ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek vekuvvet alsınlar.
  Profesör Herbert MELZIG(Tarihçi)

  Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye' yebakılarak bu günden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve gayreti, uzağıgören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devletadamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bilebaşka bir ruh aşılamıştır.
  Illustrierte Dergisi

  O, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediğimuhabbetle, bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkaladeheyecanlı bir sahne seyrettirmektedir.
  Herbert MELZIG

  * FRANSA

  İnsanlığın bütün belirtileri Onda kendini hemen gösteriyor.
  Noelle Gazetesi

  Eski Osmanlı İmparatorluğu bir hayal gibi ortadansilinirken, milli bir Türk Devleti'nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcıbaşarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortayakoymuştur. Atatürk' ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnekolmuştur.
  Maurice BAUMANT(Profesör)

  Çok büyük bir adamdı...bir siyasi dahiydi.
  Excelsior Gazetesi

  Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.
  Le Jour-Echo de Paris

  Atatürk' ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır.
  Noell Roger Gazetesi

  Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyükmeçhulde maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerindehiçbir şüphe aranamazdı.
  Claude Farrer (Yazar)

  Bu günün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa' yı titretencanlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu aksam O büyük ulunun başındabekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye' dir.
  Pierre Dominique(Gazeteci)

  Asırları asan adam !..
  Fransa, Paris Basını

  Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.
  Albert LEBRUN, Fransız Cumhurbaşkanı

  Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, buadam, bütün rütbeleri, kazanmıştır. O memlekete, bulabilecek en şerefliisim Ona verilmiştir.
  Mercel Sauvage(Gazeteci)

  Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.
  Gerrad Tongas(Yazar)

  Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı.Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devletadamları; O' nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş vedünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içinesürüklemişlerdir.
  SANERWIN Gazetesi

  Atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini göstermiştir.
  Paris-Le Temps Yeni Türk Devleti ile AnkaraAntlaşması' nın imzalanması nedeniyle; "Bizi arkadan vurdu, dağbaşındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı" diyenlere FransızBaşbakanının Mecliste verdiği cevap:
  Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahramanMustafa Kemal ve O' nun tüm askerleri burada olsalardı teker tekerhepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşmaimzalamaktan gurur duyuyorum. (1921)
  Fransız Başbakanı BRIAND

  Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer birkumandan olan "Türklerin babası" Yeni Türkiye' yi yarattı, sultanlarıkovdu, kadınlara hürriyet verdi fesi kaldırdı, ülkesinde radikal birinkilap yaptı.
  Paris-Soir' den

  Denilebilir ki onsuz, İslam alemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti.
  Berthe Georges-Gaulis

  O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliğifark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, Ona çokuzaklardan bakmak gerekir.
  Claude FARRER / Fransız Edibi

  Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Batı ve Avrupatarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk' ün bu yöndeki gayretlerisonuçsuz kalmamıştır.
  Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu gelişmenin temel öğelerinden biridir.
  Charles De GAULLE

  Kemal Atatürk' ün karakterinin bir cephesini göstermekitibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birinianlatıyordu. Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferlerkazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaşalanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir kederduyuyorum. Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böylebir Şef' in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?
  George BENNES, Vu Gazetesi-1938

  Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslardaTürkiye' nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilanetmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan aşağıdeğişti. İnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son döküntülerini deyabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi memleketten sürüp attılar.Türkiye, ruhunu değiştirmişti. Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkünolduğu kadar.
  Raymond CARTIER, Le Nouvelliste Gazetesi  * İNGİLTERE
  Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti.
  The Fortnightly, Londra

  Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti.
  Spectator

  Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.
  Observer

  İngiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.
  Sunday Times

  O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerintahammül edemediği serbest bir nizamla, başaramadığı ve başaramayacağıişler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar devirlerine kendi adlarınıvermişlerdir.
  Word Price

  O, Türkiye' nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasipolmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye'nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi.
  Times Gazetesi

  Savaş Türkiye' yi kurtaran, Savaştan sonra da TürkMilletini yeniden dirilten Atatürk' ün ölümü, yalnız yurdu için değil,Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O' nun ardındandöktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye'ninAta' sına değer bir görünümden başka bir şey değildir.(1938)
  Winston CHURCHILL İngiltere Başbakanı

  Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.
  Daily Telegraph

  Cumhuriyet Türkiye' sinin Devlet Başkanı Kemal Atatürk,diğer önderlerde görmeye alışmadığımız şu değerli niteliklerikişiliğinde toplamış bulunuyor: alçak gönüllülük, yeterlik ve başarı.
  The Truth Dergisi

  O genç ve dahi Türk Şefi'nin o esnada Çanakkale de bulunması, müttefikler bakımından tarihin en acı darbelerinden biridir.
  Alan Moorehead (Yazar)

  Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamışolduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir. Kendisi için,bugünkü Avrupa' nın en güçlü Devlet Adamıdır diyebileceğimiz Atatürk,hiç şüphesiz devlet adamlarının en cesur ve orijinalidir.

  Herbert Sideabotham (Yazar)

  Herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolugörüp birdenbire harekete geçmek iktidarı, O' nun eşsiz otoritesininbaşlıca kaynaklarından biridir.(1923)
  Grace Ellison (Gazeteci)  * AFGANİSTAN
  O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.
  Emanullah HAN, Afgan Kralı
  * ARNAVUTLUK

  Bu Türk Milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye' nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir.
  Stipsi Gazetesi  * AVUSTURYA

  Büyük düşüncelerin adamı, bir devlet mimarıydı.
  Neue Freie Presse, Viyana

  Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.
  Avusturyalı Heykelci KRIPPEL
  * BELÇİKA

  Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.
  Kopenhag-Nasyonal Tidende

  Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk' tür.
  Libre Belgique gazetesi
  * BULGARİSTAN

  Hiçbir memleket, yeni Türkiye' nin Ata' sı tarafındanbaşarılan kadar güçlü, hızlı ve kökten bir yenilik hamlesineerişmemiştir.
  Bulgar Dness Gazetesi

  * ÇİN

  Mustafa Kemal yeni Türkiye'nin kalbidir. Eski, yıpranmışbir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiylekendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.
  Ma Shao-Cheng (Yazar)  * DANİMARKA

  Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.
  National Tidence Gazetesi

  * FİNLANDİYA

  Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi.
  Hufvud Stadbladet Gazetesi  * HİNDİSTAN

  Dünyanın yetiştirdiği en büyük insanlardan biri.
  Star of India

  Atatürk, yalnız Türk Milleti'nin değil, özgürlüğü uğrunasavaşan bütün milletlerin önderiydi. O' nun direktifleri altında sizbağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüzekavuştuk.
  Bayan Sucheta KRIPALANI, Hint Parlamento Heyeti Başkanı
  * İRAN

  Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibibelli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarcamilletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.
  Tahran Gazetesi

  Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir Şef'i olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.
  İran Gazetesi
  * İSRAİL

  Dünya, çağımızın en dikkati çekici adamlarından birini kaybetti.
  Palestine Post

  Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünyasavaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbirmillete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkilapcı olmuştur.
  Ben Gurion İsrail Başbakanı (1963)

  * İSVEÇ

  O olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O' nun sayesindeTürkler, O' nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyacapek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir.
  Nya Dagligt Gazetesi  * İSVİÇRE

  Türkiye' yi yaratan, tarihimizin bu en Büyük Adam' ını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım.
  Profesör MORRF

  Yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha göremeyeceği bir dahi idi.
  Profesör SEKRETAN  * İTALYA

  Hayatının sonuna kadar milleti' nin mutlak güveni ilekurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemişbir karakter örneğidir.
  C.C.SFORZA

  Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz sezişi ilehasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda memleketineyalnız askeri değil, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zaferkazandırdı.
  F.Perrone Di San Martino (Yazar)

  Atatürk'ün ölümü ile Yakın Doğu' nun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet kaybolmuştur.
  Tribuna Gazetesi  * JAPONYA

  Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük.
  Japon Times

  Yüzyıldan beri Küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider.
  The Japon Chronicle  * LÜBNAN

  Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti'ninbaşındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayanbüyük ve yurtsever bir insandı.
  Kerama, Lübnan Başbakanı, (10 Kasim 1963)

  Kelimenin tam anlamıyle bir yapıcı ve yaratıcı olan Atatürk, dünya haritasında memleketine yepyeni bir sınır çizmiştir.

  Loryan Gazetesi (1938)

  Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.
  Ennehar Gazetesi (1938)

  Dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. Dünya tarihinin gidişini değiştirmiştir.
  An Nahar
  * MACARİSTAN

  Yüzyılımızda, "olmayacak hiçbir şey yoktur" şeklindeki tarihi gerçeği ıspatlayan ilk adam olmuştur.
  Esti Ujsag.Macar.

  Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür.
  Pester lioyd Gazetesi

  Türkiye'yi bir arı kovanına ve bütün Türkleri de balaramağa çıkmış çalışkan arı' lara benzetiyorum. Nasıl arı' larbeylerinin etrafında toplanıp çalışırlarsa bütün Türk Milleti bu günbüyük dahi Mustafa Kemal etrafında toplanmışlardır.
  Prof. M. Zaajti Franes  * MISIR

  Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.
  Egyptian Gazete  * NORVEÇ

  Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.
  Le Morgen Bladet Gazetesi

  * PAKİSTAN

  Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarındanbiri değildir. Biz Pakistan'da, Onu geçmiş bütün çağların en büyükadamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir liderve büyük bir yurtsever.
  Eyüp Han, Pakistan Cumhurbaşkanı

  Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O' nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.
  İkbal (Şair)

  * POLONYA

  O' nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur.
  Gazeta Polska  * ROMANYA

  Atatürk, tarihte teşkilatcı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.
  Independance Romaine Gazetesi (12 Kasım 1938)

  Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiylekurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, enbirincisidir.
  Timpul Gazetesi (12 Kasım 1938)
  * SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ

  Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanınyönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti'nin millibağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milliyapısını yaratmıştır.
  SSCB Başbakanı Kalinin  * SURİYE

  Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak devletgemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden bir tahtistemedi. O, kelimesinin bütün anlamıyla bir insan, eşsiz bir dahi,kahraman bir asker ve siyaset adamı idi.
  Elifba Gazetesi

  Atatürk'ün başardığı işler mucize ve harikakabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkilaplar, birkaçyüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.
  El Tekaddum Gazetesi
  * YUGOSLAVYA

  Atatürk'ün dehası, tarihte Türk Milleti'nin taşıdığı ruhun faziletine en yüksek örneklerinden birini teşkil edecektir.
  Branko Aczemovic (Elçi)

  Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hakedecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin zekası vekudreti kendisini yendiği alın yazısının önüne getirmiş, böylece yeniTürkiye'nin yaratıcısı olmuştur.
  Politika Gazetesi


  * YUNANİSTAN

  Türkiye, dost ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama, malik bulunmak bahtiyarlığına erişmiştir.

Sayfayı Paylaş