atatürk ilkeleri

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi Ders Notları' bölümünde tömbk tarafından paylaşıldı.

 1. tömbk

  tömbk Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2008
  Mesajlar:
  84
  Beğenileri:
  66
  Ödül Puanları:
  0

  ATATÜRK İLKELERİ

  Atatürkçü Düşünce Sisteminin Doğmasına Yol Açan Etkenler
  Osmanlı Devleti’nin geri kalmışlığı,
  Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikir akımları,
  Balkanların karışık siyasi durumu,
  Atatürk’ün yabancı dil olarak Fransızca bilmesi,
  Kitaplara düşkünlüğü,
  Tarih bilgisi ve sevgisi Atatürk’ün düşünce dünyasını oluşturmuştur.

  Atatürk İlkelerinin özellikleri:
  Türk halkının ihtiyaçlarından doğmuştur, milli değerlerine ve karakterine uygundur.
  Aklın ve bilimin rehberliğini öngörür.
  Çağdaşlaşmayı öngörür, fakat taklitçi değildir.
  Birbirinin tamamlayıcısıdırlar.

  CUMHURİYETÇİLİK
  Doğrudan doğruya millet egemenliğine dayanan, yöneticilerin halkoyu ile belli bir süreliğine seçildiği yönetim biçimine Cumhuriyet denir.
  Cumhuriyet yönetimine bağlılık, onu korumak, yüceltmek ve yaşatmak Cumhuriyetçiliktir.
  Cumhuriyeti diğer yönetim şekillerinden ayıran ve üstün kılan özellikleri:
  1-Egemenlik millete aittir ve bu hak devredilemez.
  2-Millet egemenliğini seçtiği temsilcileri vasıtasıyla kullanır. (Seçim ve siyasi partiler)
  Fikir ve inanç özgürlüğünü öngören Demokrasi en güzel uygulama şeklini cumhuriyet yönetiminde bulur.
  3-Anayasa ve kanun üstünlüğü vardır.
  Not: Milliyetçilik, halkçılık, milli egemenlik, milli bağımsızlık Cumhuriyetçilik ilkesinin bütünleyici ilkeleridir.

  MİLLİYETÇİLİK
  Geçmiş, hal ve gelecekte bir arada yaşama kararlılığında olan, aynı vatana sahip çıkan, aralarında dil-kültür-tarih ve duygu birliği olan insan topluluğuna millet denir.
  Milletini sevmek, yüceltmek, onun huzur ve refahı için çalışmaya Milliyetçilik denir.
  Atatürk Milliyetçiliğinin Özellikleri:
  1-Birleştirici ve bütünleştiricidir. Dışlayıcı değildir.
  2-Vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını her şeyin üstünde tutar.
  3-İnsana ve insanlığa değer verir. Çağdaşlaşmayı hedefler.
  4-Barışçıdır. Irkçılığı reddeder. Başka milletlerin bağımsızlık hakkına saygılıdır.
  Not: Halkçılık, milli birlik ve beraberlik ilkeleri Milliyetçilik ilkesinin bütünleyici ilkeleridir.

  HALKÇILIK
  Yaşadığı ülkeyi vatan kabul eden insan topluluğuna halk denir. Devletin vatandaşa, vatandaşın devlete karşı hak ve sorumluluklarını düzenleyen ilkeye halkçılık denir.
  Halkçılığın Özellikleri:
  1-Milli egemenliği esas kabul eder.
  2-Hürriyet ve eşitlik temeldir. Sınıf, zümre üstünlüğü değil, halkın menfaatini sağlamak amaçtır.
  Not: Cumhuriyetçilik ve Milliyetçiliğin doğal sonucudur.

  DEVLETÇİLİK
  Devletin ekonomik faaliyetleri kontrol etmesine Devletçilik denir. Devlet vatandaş işbirliğini esas aldığından karma ekonomi de denir.
  Ülkemiz büyük bir savaştan çıktığı için ekonomisi zayıftı. Vatandaşların sermayesi azdı. Alt yapı tesisleri yoktu. Ulaşım imkânları kıttı. Demiryolları ve dış ticaret yabancıların kontrolündeydi.
  Devletçilik ilkesiyle sermaye ve birikim gerektiren ağır sanayi yatırımlarını devlet üstlenirken özel teşebbüse de serbestlik tanınmış ve destek olunmuştur. Böylece sanayimiz gelişmiş, fabrikalar açılmış, demiryolları ve diğer işletmeler millileştirilmiş, kısa sürede ekonomik kalkınma gerçekleştirilmiştir.

  LAİKLİK
  Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına ve devlet yönetiminin din kurallarına dayandırılmamasına Laiklik denir.

  Laikliğin Özellikleri:
  1-Devlet dinler karşısında tarafsızdır.
  2-Din ve vicdan özgürlüğü devletin teminatı altındadır.
  3-Devlet işleri akıla ve bilime dayandırılmıştır.

  Laiklik ilkesinin sonuçları:
  a-Toplumsal birlik ve bütünlük sağlanmış, mezhep çatışmaları önlenmiştir.
  b-Dinin siyasete alet edilmesi önlenmiştir.
  c-Özgür düşünce güçlenmiş, çağdaş yaşam gelişmiştir.
  Not: Bilimsellik ve akılcılık ilkeleri Laikliğin bütünleyici ilkeleridir.

  İNKILÂPÇILIK
  Çağın ihtiyaçlarına cevap vermeyen kurumların ortadan kaldırılmasını ve yerlerine çağdaş kurumların oluşturulmasını öngören ilkeye İnkılâpçılık denir. Bu ilke ile yenileşme hareketleri ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli kılınmak istenmiştir.
  Not: Çağdaşlık ve Batılılaşma ilkeleri İnkılâpçılığın bütünleyici ilkeleridir.

  BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

  Milli Egemenlik:
  Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ifade eder.
  Milli Bağımsızlık:
  Başka bir devletin hâkimiyeti altında bulunmayı reddeder.
  Milli Birlik ve Beraberlik:
  Milliyetçilik ilkesinin sonucudur.
  Yurtta Barış Dünyada Barış:
  Ülke sınırlarında olduğu kadar Dünya barışına da aktif katkıda bulunmayı hedefler.
  İnsan ve İnsanlık Sevgisi:
  Türk inkılâbı insanlık sevgisini öne çıkarmıştır.
  Akılcılık ve Bilimsellik:
  Sorunların çözümünde bilimin rehberliğinden yararlanır.
  Çağdaşlaşma ve Batılılaşma:Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmayı, ileri ülkeler arasında yer almayı hedeflerken taklitçilikten uzaklaşır.
  kelebekk bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş