ATATÜRK'ü ATATÜRK Yapan FikirLeri..

Konu 'Atatürk'ün Hayatı' bölümünde S. Moderatör Uğur tarafından paylaşıldı.

 1. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36

  Ne kadar zengin ve rahat olursa olsun bağımsızlığı yoksa milletin medenî insanlık karşısında uşak olmak tan ötesine layık deyildir.."

  "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve atalarımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî özel ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenlerce bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin haysiyetin namusun ve insanlığın vücut bulabilmesi ve kalıcı olabilmesi için mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olması gerekir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara çok önem veririm. Ve bu niteliklerin kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı niteliği taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin bu arzusundan vazgeçinceye kadar amansız düşmanıyım."

  "Milli egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir taç ve tahtlar batar mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş kurumlar her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar. "


  "Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. "

  "Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar. "

  "Milli mücadelelere şahsî hırs değil milli ideal milli onur sebep olmuştur."

  "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. "

  "Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. "


  "Her fert istediğini düşünmek istediğine inanmak kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. "

  "Türk Milleti yeteneği ve kararlılığıyla medeniyet yolunda durmadan yılmadan ilerlemektedir. "

  "Medeni olmayan insanlar medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar. "

  "Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı doğru yoldakilerin kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın hoca olmak sarıkla değil zihinledir. "

  "Arkadaşlar efendiler ve ey millet iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler dervişler müritler meczuplar memleketi olamaz. En doğru en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır. "

  "Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir. "


  "Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını her vasıtayla arttırmaya çalışmak hepimizin en kutlu vazifesidir. "

  "İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki bu kütlenin bir parçasını ilerletelim ötekini ihmal e****m de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin? "

  "Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. "

  "Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır. "

  "Sizler yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye bizim yüksek idealimize durmadan yorulmadan yürüyecektir. "

  "Biz cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir. "

  "pozitif bilimlerin temellerine dayanan güzel sanatları seven fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık gayesidir. "

  "Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve saygıdeğer unsurlarıdır. "


  "Ekonomik kalkınma Türkiye'nin hür müstakil daima daha kuvvetli daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. "

  "Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar."


  "Bu ulusu ben değil içimizdeki ruh damarımızdaki kan kurtarmıştır."


  "Biz uygarlıktanilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre yürüyoruz."

  " Dünyada her şey için medeniyet için hayat için muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir cehalettirdoğruyoldan çıkmaktır "


  "Eşini mutlu edecek herkes evlenmelidir. Çoluk çocuk sahibi olmalıdır "


  "Çocuk sevgisi insan için bir ihtiyaçtır."


  "Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz."

  "Korku üzerine egemenlik kurulamaz."

  "Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür."


  "Tarihimiz en mutlu dönemi hükümdarlarımızın halife olmadıkları zamandır."

  "Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisidir."
  "Efendiler biz hayat ve istiklal isteyen bir milletiz. Ve yalnız ve ancak bunun için hayatımızı yok etmeyi göze alırız."


  "Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların için çalışmakta bulunabilir."

  "Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur."  "Medeniyet öyle kuvvetli bir ışıktır ki ona ilgisiz kalanları mahveder."

  "Medeni olmayan insanlar medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar."


  benim sözümü tekrar ediniz."

  "Hiçbir zafer gaye değildir. Zafer ancak kendisinden daha büyük bir gayeyi elde etmek için vasıtadır. Her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir alem doğmalıdır. Yoksa yalnızbaşına zafer boşa gitmiş bir gayrettir."  "Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz; yorulmak doğaldır. Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil yorulduğunuz zaman da ilerlemektir."


  "Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır."  "Türkler bütün medeni milletlerin dostudurlar."

  "Ben düşündüklerimi sevdiklerime olduğu gibi söylerim."

  "Hakikati konuşmaktan korkmayınız."


  "Tatbik eden icra eden karar verenden daima daha kuvvetlidir; lüzumuna inandığımız bir işi derhal yapmalıyız.’’

  "Fikirler şiddetle top ve tüfekle asla öldürülemez."


  İnsanlar daima yüksek temiz ve mukaddes hedeflere yürümelidirler. Bu şekilde yürüyenler ne kadar büyük fedakârlık yaparlarsa yükselirler.
  1926  Medenî dünya çok ilerdedir. Buna yetişmek o medeniyet dairesine dahil olmak mecburiyetindeyiz. Batının her türlü medenî eserlerini de alacağız.
  1925  Biz Batı medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi kendi bünyemize uygun bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz.  Benim kanaatim o idi ki ve daima o oldu ki dünyada insan diye yaşamak istiyenler insan olmak vasıflarını ve kudretini kendilerinde görmelidirler... Bu uğurda her türlü fedakârlığa razı olmalıdırlar. Yoksa hiçbir medenî millet onları kendi sırasında ve safında görmek istemez.
  1926  " Ben ölürsem soylu milletimizin beraber yürüdüğümüz yoldan asla ayrılmayacağına eminim ;
  Bununla gönlüm rahat… "  ALıntıDır.

Sayfayı Paylaş