Atatürkün basına verdiği önem

Konu 'Sosyal Bilgiler 7. Sınıf' bölümünde mahmutŞ tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. mahmutŞ

  mahmutŞ Üye

  Katılım:
  30 Ekim 2008
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0

  arkadaşlar ATATÜRK'ün basına verdiği önem nedir yaa???:(
 2. kara_ozmo

  kara_ozmo Üye

  Katılım:
  27 Eylül 2008
  Mesajlar:
  84
  Beğenileri:
  93
  Ödül Puanları:
  6
  Atatürk'ün basın konusunda söyledikleri


  Cumhuriyet devri basınıyla ilgili çok anlamlı sözler söyleyen Mustafa Kemal ATATÜRK, bugün ne hallere düştüğü meçhul olduğu söylenilen basınla ilgili büyük bir mesaj vermiş.

  ATATÜRK'ün 1925 yılında söylediği o kalıcı sözü şöyle:

  "Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlakıyla donanmış basınını yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir."

  Basının, hürriyetini iyi kullanması gerektiğinin bir vazife olduğu mesajını veren ATATÜRK, basın hürriyetiyle ilgili ise 1924 yılında şu sözünü söylemiştir: "Basının tam ve geniş hürriyeti iyi kullanmasının, ne derecede nazik bir vaziyet olduğunu söylemeye lüzum görmem. Her türlü kanuni kayıtlardan evvel bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve kendi siyasi telakkilerine olduğu kadar vatandaşların hukukuna ve memleketin, her türlü hususi telakkilerin üstünde olan, yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek manevi zorunluluğu, asıl bu mecburiyettir ki umumi düzeni temin edebilir. Bununla beraber bu yolda yanılma ve kusur olsa bile; bu kusuru düzeltecek etken ve vasıta; basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir."

  ATATÜRK, 1923'te ise hiç bir şahsiyetin basına etki edemeyeceğini şu sözleriyle anlatmıştır: "Matbuat hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulamaz."

  Gazetecilerin samimi olması gerektiğini de belirten Kemal ATATÜRK, 1929 yılında söylediği bir sözle konuyu şöyle anlatmıştır:

  "Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır." 1923'te aynı konuya ilgili söylediği başka bir sözünde ise şu ifadelere yer vermiştir:

  "Gazeteciler kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır."

  ATATÜRK, cumhuriyetin ruhunun, basın hürriyetini kötü kullanan kendini bilmezlere fırsat vermemesini dolaylı yoldan isteyen iki ayrı sözünü 1925 ve 1924 yıllarında söylemiştir.

  "Basın hürriyetinin mahzurlarının giderilmesinin yine basın hürriyetiyle mümkün olduğuna dair bu büyük meclisin yol gösterme ve düzenleme sahasında güzel karşılanan esaslar, eğer Cumhuriyetin ruhu olan faziletten mahrum kendini bilmezlere, basının sinesinde haydutluk fırsatını verirse, eğer halkı aldatan ve doğru yoldan çıkaranların fikriyat sahasındaki uğursuz tesirleri, tarlasında çalışan suçsuz vatandaşların kanlarını akıtmasına, yuvalarının dağılmasına sebep olursa ve eğer en nihayet haydutluğun en kötüsünü göze alan bu gibi kimseler, kanunların özel müsadelerinden istifade imkanını bulursa, Büyük Millet Meclisi eğitici ve ezici kudretinin müdahale ve uyarması elbette gerekli olur."

  "Özel maksatla neşriyat yapan bazı gazetelerin, halkın ekseriyeti üzerinde yaptığı tesir, her memlekette olduğu gibi o gazetelerin lehinde değidir."
  HalimMert ve tek bunu beğendi.
 3. kara_ozmo

  kara_ozmo Üye

  Katılım:
  27 Eylül 2008
  Mesajlar:
  84
  Beğenileri:
  93
  Ödül Puanları:
  6
  Atatürk'ün Basın ile ilgili Sözleri


  Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma
  ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte,
  hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette
  yürümesini teminde, basın başlıbaşına bir kuvvet, bir mektep,
  bir rehberdir.

  (1922)


  Basın hürriyetinden doğacak mahzurların izalesi bizzat basın
  hürriyeti ile kaim olduğuna dair Büyük Meclisin yol gösterici
  ve olgun sahasında tesbit edilen esaslar eğer Cumhuriyetin
  ruhu olan faziletten mahrum cüret erbabına, basın içinde
  eşkiyalık fırsatını verirse, eğer aldatıcı ve baştan çıkarıcıların
  fikir sahasında meş'um tesirleri, tarlasında çalışan masum
  vatandaşların kanlarını akıtmasına, yuvaların dağılmasına
  sebep olursa ve eğer en nihayet eşkiyalığın en zararlısına
  başvuran bu gibi baştan çıkarıcıların kanunların hususî
  müsaadelerinden faydalanmak imkânını bulursa, Büyük Millet
  Meclisinin terbiye edici ve kahredici elinin müdahale ve
  tembih etmesi elbette zaruri olur.

  Memlekette
  Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlâkını taşıyan basını
  yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir. Bir taraftan
  geçmiş devirler gazetelerinin ve müntesiplerinin ıslahı
  imkânsız olanları milletin nazarında belirirken öte taraftan
  Cumhuriyet basınının temiz ve feyizli sahası genişleyip
  yükselmektedir. Büyük ve necip milletimizin yeni çalışma
  ve medeniyet hayatını kolaylaştırıp teşvik edecek işte ancak
  bu zihniyetteki basın olacaktır.

  (1925)


  Basın umumî hayatta, siyasî hayatta ve Cumhuriyetin gelişme
  ve ilerlemelerinde haiz olduğu yüksek vazifeleri anmak isterim.

  Basının
  tam ve geniş hürriyeti iyi kullanması ne derece nazik bir
  vaziyet olduğunu da beyana lüzum görmem. Her türlü kanunî
  kayıtlardan ziyade bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve
  kendi siyasî telâkkilerine olduğu kadar vatandaşların hukukuna
  ve memleketin her türlü hususî telâkkilerin üstünde olan,
  yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek manevî mecburiyeti,
  asıl bu mecburiyettir ki, umumi düzeni temin edebilir. Ancak,
  bu yolda yanılma ve kusur olsa bile bu kusuru düzeltecek
  tesirli vasıta, asla mâzide sanıldığı gibi basını kayıtlar
  altına alan rabıtalar değildir. Bilâkis basın hürriyetinden
  doğacak mahzurların izale vasıtası da, yine bizzat basın
  hürriyetidir.

  (1924)


  Önem ve yüceliği cihan medeniyetinde açıkça kendisi gösteren
  basına, hükümetimizin birinci derecede önem vermesi; bu
  hususta sarf edeceği mesaiyi, millete ifa ile mükellef olduğu
  hayırlı hizmetlerin baş tarafına koyması yüksek Meclisin
  kesinlikle isteyeceği hususlardandır.

  (1 Mart 1922)


  Bir insan topluluğunun müşterek ve umumî hisleri ve fikirleri
  vardır. İnsan topluluklarının kıymetleri, medeniyet dereceleri,
  arzu ve temayülleri ancak bu umumî his ve fikirlerin ortaya
  çıkma ve belirtilme derecesiyle anlaşılır. Bir insan topluluğunu
  sevk ve idare eden insanlar için, insan topluluklarının
  talihi üzerinde hüküm vermek mevkiinde bulunan dostlar veya
  düşmanlar için milyar, bu insan topluluğunun efkâr-ı umumîyesinden
  anlaşılan kabiliyet ve kıymettir. Binaenaleyh milletler,
  ekâr-ı umumîyesini cihana tanıtmak mecburiyetindedir. Bütün
  cihan efkâr-ı umumîyesini cihana tanıtmak mecburiyetindedir.
  Bütün cihan efkâr-ı umumîyesini tanımak ise hayatın gereklerinin
  tanzimi için şüphesiz lâzımdır. Bu hususta ise mevcut vasıtaların
  birincisi ve en mühimi basındır.  Umarım teşekküre layıktır.
  Ayrıca fazla fazla araştırma yapıyorum ki hoşunuza gideni öğrenin diye ;)
  yeşil qözlüm, HalimMert ve tek bunu beğendi.
 4. bllom

  bllom Üye

  Katılım:
  20 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  sağulun

  çok sağolun :)
 5. kralali

  kralali Üye

  Katılım:
  1 Aralık 2009
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  0
  Atatürk'ün ßasına Verdiği Önem

  Atatürk'ün Basın ile ilgili Sözleri


  Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma
  ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte,
  hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette
  yürümesini teminde, basın başlıbaşına bir kuvvet, bir mektep,
  bir rehberdir.

  (1922)


  Basın hürriyetinden doğacak mahzurların izalesi bizzat basın
  hürriyeti ile kaim olduğuna dair Büyük Meclisin yol gösterici
  ve olgun sahasında tesbit edilen esaslar eğer Cumhuriyetin
  ruhu olan faziletten mahrum cüret erbabına, basın içinde
  eşkiyalık fırsatını verirse, eğer aldatıcı ve baştan çıkarıcıların
  fikir sahasında meş'um tesirleri, tarlasında çalışan masum
  vatandaşların kanlarını akıtmasına, yuvaların dağılmasına
  sebep olursa ve eğer en nihayet eşkiyalığın en zararlısına
  başvuran bu gibi baştan çıkarıcıların kanunların hususî
  müsaadelerinden faydalanmak imkânını bulursa, Büyük Millet
  Meclisinin terbiye edici ve kahredici elinin müdahale ve
  tembih etmesi elbette zaruri olur.

  Memlekette
  Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlâkını taşıyan basını
  yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir. Bir taraftan
  geçmiş devirler gazetelerinin ve müntesiplerinin ıslahı
  imkânsız olanları milletin nazarında belirirken öte taraftan
  Cumhuriyet basınının temiz ve feyizli sahası genişleyip
  yükselmektedir. Büyük ve necip milletimizin yeni çalışma
  ve medeniyet hayatını kolaylaştırıp teşvik edecek işte ancak
  bu zihniyetteki basın olacaktır.

  (1925)


  Basın umumî hayatta, siyasî hayatta ve Cumhuriyetin gelişme
  ve ilerlemelerinde haiz olduğu yüksek vazifeleri anmak isterim.

  Basının
  tam ve geniş hürriyeti iyi kullanması ne derece nazik bir
  vaziyet olduğunu da beyana lüzum görmem. Her türlü kanunî
  kayıtlardan ziyade bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve
  kendi siyasî telâkkilerine olduğu kadar vatandaşların hukukuna
  ve memleketin her türlü hususî telâkkilerin üstünde olan,
  yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek manevî mecburiyeti,
  asıl bu mecburiyettir ki, umumi düzeni temin edebilir. Ancak,
  bu yolda yanılma ve kusur olsa bile bu kusuru düzeltecek
  tesirli vasıta, asla mâzide sanıldığı gibi basını kayıtlar
  altına alan rabıtalar değildir. Bilâkis basın hürriyetinden
  doğacak mahzurların izale vasıtası da, yine bizzat basın
  hürriyetidir.

  (1924)


  Önem ve yüceliği cihan medeniyetinde açıkça kendisi gösteren
  basına, hükümetimizin birinci derecede önem vermesi; bu
  hususta sarf edeceği mesaiyi, millete ifa ile mükellef olduğu
  hayırlı hizmetlerin baş tarafına koyması yüksek Meclisin
  kesinlikle isteyeceği hususlardandır.

  (1 Mart 1922)


  Bir insan topluluğunun müşterek ve umumî hisleri ve fikirleri
  vardır. İnsan topluluklarının kıymetleri, medeniyet dereceleri,
  arzu ve temayülleri ancak bu umumî his ve fikirlerin ortaya
  çıkma ve belirtilme derecesiyle anlaşılır. Bir insan topluluğunu
  sevk ve idare eden insanlar için, insan topluluklarının
  talihi üzerinde hüküm vermek mevkiinde bulunan dostlar veya
  düşmanlar için milyar, bu insan topluluğunun efkâr-ı umumîyesinden
  anlaşılan kabiliyet ve kıymettir. Binaenaleyh milletler,
  ekâr-ı umumîyesini cihana tanıtmak mecburiyetindedir. Bütün
  cihan efkâr-ı umumîyesini cihana tanıtmak mecburiyetindedir.
  Bütün cihan efkâr-ı umumîyesini tanımak ise hayatın gereklerinin
  tanzimi için şüphesiz lâzımdır. Bu hususta ise mevcut vasıtaların
  birincisi ve en mühimi basındır.  Umarım teşekküre layıktır.
  Ayrıca fazla fazla araştırma yapıyorum ki hoşunuza gideni öğrenin diye ;)
  26hazaL26 ve HalimMert bunu beğendi.
 6. kralali

  kralali Üye

  Katılım:
  1 Aralık 2009
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  0
  Arkadaşlar Teşşekürler Bekliyorum !!!
  tunghlow bunu beğendi.
 7. tembel_qirl

  tembel_qirl Üye

  Katılım:
  9 Aralık 2009
  Mesajlar:
  65
  Beğenileri:
  304
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkrler kardeşime yardımcı oldu
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş