Atatürk'ün Öğretmenlere Sunduğu İlkeler

Konu 'Atatürk İlkeleri' bölümünde kutayefe tarafından paylaşıldı.

 1. kutayefe

  kutayefe Üye

  Katılım:
  28 Aralık 2009
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  atatürk ün öğretmenlere rehber olarak sunduğu ilkeler nelerdir?
 2. ByBiLgiN

  ByBiLgiN Üye

  Katılım:
  14 Aralık 2009
  Mesajlar:
  9
  Beğenileri:
  9
  Ödül Puanları:
  0
  1-BİRLİK İLKESİ:Bu ilke ile, eğitim ve öğretimde zümresel ve kültürel cinsten farklılıkların ortadan kaldırılması ve böylece ulusal birliğin sağlanması, eğitimin tek elden yapılması ve birleştirilmesi amaçlanmaktadır.
  Atatürk 27.10.1922 deki Bursa’da öğretmenlere yaptığı hitabesinde; ”Hanımlar, Beyler! Kat’iyen bilmeliyiz ki, iki parça halinde yaşayan milletler zayıftır, marizdir” diyerek eğitimde birlik ilkesini, kıvançta tasada kaderde birlik ilkesini vurgulamaktadır. Bu ilkenin ışığında, 3 mart 1924 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat kanunu çıkarılmıştır.

  2-BİLGİSİZLİĞİN(CEHALETİN) ORTADAN KALDIRILMASI İLKESİ: Halkın bilgisizliğinin ortadan kaldırılmasının önemini vurgulamak için, Atatürk 1 mart 1922 de TBMM deki konuşmasında ”Bundan dolayı, bizim takip edeceğimiz maarif siyasetinin temeli, evvela mevcut cehli izale etmektir”demiştir.
  Öncelikle cehaletin ortadan kaldırılmasını istemektedir. Bu nedenle, kurtuluş savaşından sonra bağımsızlık savaşının kazanılmasından sonra, kendisinin de konuşmalarında vurguladığı gibi, asıl önemli savaş olan, eğitim seferberliğine ve okuma yazma seferberliklerine başlanılmıştır.

  3-İLMİLİK(BİLİMSELLİK)İLKESİ: Ulu önderimiz, evrensel dehamız Mustafa Kemal 22 Eylül 1924 de Samsunda öğretmenlere hitabında eğitim sisteminin ilmiliğini,bilimselliğini açıkça vurgulamıştır: ”Dünyada herşey için, maddiyat için, maneviyat için, başarı için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekamülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanla takip eylemek şarttır.” demektedir.

  4-İŞE DAYALI EĞİTİM İLKESİ: Atatürk işe dayalı eğitim ilkesinin eğitim sistemindeki önemini biliyor, eğitim öğretimde işin ana ilke olarak kullanılmasını istiyordu. Fakat,Cumhuriyet tarihimizde işe dayalı eğitim ilkesi maalesef en az uygulama alanı bulmuştur. Atatürk bu ilkeyi de 1 Mart 1922 de TBMM.nin açılış konuşmasında vurgulamıştır: ”Bir taraftan cehlin izalesine uğraşırken, bir taraftan da memleket evladını içtimai ve iktisadi hayatta fiilen müessir ve müsmir kılabilmek için, elzem olan iptidai bilgileri işe dayalı olarak vermek, maarifimizin esasını teşkil etmelidir.” demektedir.

  5-ULUSALLIK İLKESİ: Atatürk, eğitimin ulusal (milli) olmasını da istiyordu. Eğitim sistemindeki reformlar hep bu millilik temeli üzerine oturtulmuştur. Eğitimin ulusal olmasının önemini, 1 Mart 1924 yılında yaptığı TBMM açılış konuşmasında vurgulamaktadır: ”Türkiye’nin terbiye ve maarif siyasetini her derecesinde, tam bir vuzuh ve hiçbir tereddüde yer vermeyen sarahat ile ifade etmek ve tatbik etmek lazımdır. Bu siyaset, her manasıyla, milli bir mahiyette belirtilebilir.” demektedir.

  6-DİSİPLİN İLKESİ: Öğrenim hayatında ve askerlik yaşamında, disiplin ilkesine bağlı olarak yetişmiş olan Atatürk kurduğu devletin eğitim sisteminde de disiplin ilkesinin de temel teşkil etmesini istemiştir. Bunu da 1 Kasım 1925 tarihli TBMM.’nin açılış konuşmasında vurgulamıştır: ”Hayatın her çalışma safhasında olduğu gibi, özellikle öğretim hayatında disiplin başarının esasıdır. Müdürler ve öğretim heyetleri disiplini sağlamaya ve talebe disiplini uymaya mecburdurlar:” demektedir.

  7-LAİKLİK İLKESİ: Laiklik ilkesi Atatürk’ün sadece eğitim sisteminde değil, O’nun düşündüğü ve kurduğu devletin yapısı, siyasal, sosyal ve kültürel sistemlerinin de bir ortak ilkesidir. Eğitimde Laiklik İlkesini vurguladığı 30.08.1925 tarihinde Kastamonu’da yaptığı konuşmada; ”Efendiler ve ey millet iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müridler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, tarikatı medeniyettir” demiştir. Böylece laik eğitim sisteminin önemini açıklamış ve zaten 1937 yılında da Laiklik ilkesi anayasamıza da girmesini sağlamıştır.

  8-KARMA EĞİTİM İLKESİ: Karma eğitim öğretim ilkesi, eğitim öğretimde cinsiyet ayrımının ortadan kaldırılması, erkek ve kadınların eğitim hakları ve olanaklarından beraber ve eşit olarak yararlanmasını amaçlamaktadır. Kız ve erkek öğrencilerin aynı oranda aynı anda ve aynı sınıflarda eğitim öğretim hakkından yararlanmasını hedeflemektedir. Atatürk 30.08.1925 de Kastamonu’da yaptığı konuşmada bu konuyu açıklamıştır: ”Bir içtimai topluluk, bir erkek ve kadın denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bir kitlenin bir parçasını terakki ettirelim, diğerini müsamaha e****m de, kitlenin bütünü ilerletilmiş olsun. Mümkün müdür ki yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı semalara yükselebilsin. Şüphe yok, terakki adımları dediğim gibi iki cins tarafından beraber, arkadaşça atılmak ve terakki ve teceddüd sahasına birlikte kat’i merahil edilmek lazımdır. Böyle olursa inkılap muvaffak olur.” diyerek erkek ve bayanların eğitim ve öğretimden ortak ve eşit olarak yararlanmalarının önemini vurgulamıştır. Bu sekiz ilke Atatürkçü eğitim sisteminin oluşturulmasında büyük önem göstermekte, Atatürkçü eğitim sisteminin temelini teşkil etmektedir. Bu ilkeler Atatürkçü eğitim sisteminin temel özelliğini açıklamaktadır. Bu ilkeler herkes tarafından bilinmeli ve her zaman yaşatılmalıdır.
  begüm1903 bunu beğendi.
 3. filiz_75

  filiz_75 Üye

  Katılım:
  23 Mart 2010
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  çok çok çok teşekkür ederim.çok çok işimize yaradııııııı!!!!!!!!!!!!!!!:)

Sayfayı Paylaş