ATOM ve PERİYODİK TABLO

Konu 'Kimya Ders Notları' bölümünde (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) tarafından paylaşıldı.

 1. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36

  • ATOM ve YAPISI
  Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir.

  Atom Numarası
  Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü şeklinde ifade edilebilir.
  Atom numarası = Proton sayısı = Çekirdek yükü
  Kütle Numarası = Proton sayısı + Nötron sayısı


  eşitliği yazılabilir.
  Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

  İYON
  (+) veya (–) yüklü ya da gruplarına iyon denir.

  elektron verirse (+) yüklü iyon oluşur ve katyon olarak isimlendirilir.
  elektron alırsa (–) yüklü iyon oluşur ve anyon olarak isimlendirilir.
  Bir X atomu için; gösterilir.
  Buradan nötron sayısı, elektron sayısı bulunabilir.

  İZOTOP
  numaraları aynı kütle numaraları farklı olan atomlara izotop atomlar denir.
  birbirinin izotopudur.
   İzotop atomların kimyasal özellikleri aynıdır. Fiziksel özellikleri farklıdır.
   İzotop iyonların elektron sayıları farklı ise kimyasal özellikleri de farklıdır.
  ALLOTROP
  Kimyasal özellikleri aynı (aynı dan oluşmuş), fiziksel özellikleri (renk, kaynama noktası, erime noktası, uzaydaki dizilişleri v.s.) farklı olan maddelere allotrop maddeler denir.
  Elmas, grafit, amorf karbon, üç madde de yapısında yalnızca karbon (C) u içerir. Fakat uzaydaki dizilişleri ve bağların sağlamlığı farklı olan maddelerdir.
  O2 gazı ve O3 (Ozon) gazı birbirlerinin allotropudur. Allotrop için bilinmesi gereken en önemli özellik ise;
  Allotrop maddeler bir başka madde ile reaksiyona girdiklerinde aynı cins ürünler oluşur.
  2Ca + O2 ® 2CaO
  3Ca + 2/3 O3 ® 2CaO gibi.

  Modern Teorisi
  Elektron dalga özelliği göstermektedir.
  Atomdaki elektronun aynı anda yeri ve hızı bilinemez.
  Elektronların bulunma ihtimalinin fazla olduğu küre katmanları vardır ve bu katmanlara orbital denir.
  ELEKTRONLARIN DİZİLİŞİ
  Pauli Prensibi
  Elektronlar yörüngelere yerleştirilirken ;
  2n2 formülüne uyarlar.
  (n : yörünge sayısı, 1,2,3 .......... gibi tamsayılar)
  Son yörüngede maksimum 8 elektron bulunur.
  Buna göre, her yörüngedeki elektron sayısı :
  1. yörünge : 2.12 = 2 elektron
  2. yörünge : 2.22 = 8 elektron
  3. yörünge : 2.32 = 18 elektron
  4. yörünge : 2.42 = 32 elektron alır.

  Elektronik konfigürasyon
  Bir atomun elektronlarının hangi yörüngede olduğu ve orbitallerinin cinsinin belirtildiği yazma düzenine Elektronik konfigürasyon denir.
  n : Baş kuant sayısı olup 1, 2, 3, ... gibi tam sayılardır. Elektronun hangi yörüngede olduğunu belirtir.
  l : Yan kuant sayısı olup, orbital adı olarak bilinir, s, p, d, f gibi harflerle anılır.
  Elektronlar önce düşük potansiyel enerjili orbitallere yerleşirler. Dört değişik enerji düzeyi vardır.
  s : Enerji seviyesi en düşük orbitaldir. 2 elektron alabilir.
  p : s orbitalinden sonra elektronlar p orbitallerine yerleşir. px , py , pz olmak üzere 3 tanedir. p orbitalleri toplam 6 elektron alabilir.
  d : 10 elektron alır ve toplam 5 tanedir. p orbitallerinden sonra elektronlar d orbitallerine yerleşirler.
  f : f orbitalleri toplam 14 elektron alır ve 7 tanedir. Enerji düzeyi en yüksek olan orbitaldır.
  Yörünge Sayısı (n)
  Yörüngedeki orbital sayısı(n2)
  Yörüngedeki elektron sayısı (2n2)
  1..........
  1 (1 tane s)
  2
  2. .........
  4 (1 tane s, 3 tane p)
  8
  3. .........
  9 (1 tane s, 3 tane p, 5 tane d)
  18
  4. .........
  16 (1 tane s,3 tane p, 5 tane d,
  7 tane f)
  32  Bir atomun elektronları yörüngelere yerleştirilirken okların sırası takip edilir. Bunlar bu sıra ile yazılırsa aşağıdaki gibi olur.
  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6


  Peryot : Dizilişi yapılan elementin en son yazılan s orbitalinin başındaki sayıya periyot denir.
  Grup : Son yörünge orbitalleri s ve p ile bitiyorsa A grubu, d ve f ile bitiyorsa B grubu elementidir.
  A grupları son yörüngelerindeki s ve p orbitallerindeki elektronların toplamıyla bulunur.
  X: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 dizilişine göre atom 3. periyot, 8A grubundandır.

  PERİYODİK TABLO
  Elementlerin atom numaralarına göre belirli bir kurala uyarak sıralanması ile periyodik cetvel oluşur.
  Periyodik cetvelde yatay sıralara periyot, düşey sıralara grup denir. Periyodik cetvelde 7 tane periyot, 8 tane A grubu, 8 tane B grubu vardır. 8B grubu 3 tanedir. Her periyot kendine ait olan s orbitali ile başlar p orbitali ile biter. Diger bir ifade ile 1A grubu ile başlayıp 8A grubu ile sona erer.

  A grubu elementleri s ve p blokunda,
  B grubu elementleri d ve f blokunda bulunurlar.
  B grubu elementlerine geçiş elementleri denir. Bunların tamamı metaldir.
  Periyodik cetvelde A grubu elementlerinin özel isimleri vardır.

  Periyodik cetvelde aynı grupta bulunan elementlerin değerlik elektron sayıları aynı olduğundan benzer kimyasal özellik gösterirler.
  METAL-AMETAL ve SOYGAZ'IN ÖZELLİKLERİ
  Metal
  Ametal
  Soygaz
  Grup numarası 1A,2A, 3A, ve B gruplarında bulunan elementler metaldir.
  Kendilerini soygaza benzetmek için son yörüngelerindeki elektoronları vererek
  (+)değerlik alırlar.
  1A(+1), 2A (+2)
  Kesinlikle (-) değer almazlar.
  Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar.Ametallerle bileşik oluştururlar.
  İndirgen özellik gösterirler.
  Tel ve Levha haline gelebilirler.
  Elektirik akımını iletirler.
  Tabiatta genellikle katı halde bulunurlar .
  Grup numarası 5A ,6A,7A, olanlar ametaldir.
  Soygaza benzeme yani son yörüngelerindeki elektronları 8'e tamamlamak için elektron alarak(-) değerlik alılar.
  5A(-3),6A,(-2)7A(-1)...
  Fakat(+) değerlik alabilirler.
  Kendi aralarında ve me-tallerle bileşik oluşturur-lar.
  Yükseltgen özellik göste-rirler.
  Tel ve levha haline gel-mezler.
  Elektirik akımını iletmez-ler.
  Tabiatta genelde gaz ve çift atomlu moleküller halinde bulunurlar. (F2,N2,02...)
  Grup Numarası 8A olanlar soygazdır.
  Kararlıdırlar,elektron alış-verişi yapmazlar.
  Bileşik yapmazlar
  Orbitalleri doludur.
  Tabiatta tek atomlu gaz halinde bulunur-lar.
  • BİLEŞİK OLUŞUMU
  a. Metal + Ametal
  b. Ametal + Ametal
  Metaller son yörüngelerindeki elektronları vererek (+) değerlik alırlar.
  Ametaller ise son yörüngedeki elektronları 8'e tamamlamak için elektron alarak (-) değerlikli olurlar.
  Bileşik formülünü bulabilmek için öncelikle bileşiği oluşturacak elementlerin değerlikleri tespit edilir. Bu değerlikler en küçük katsayılar şeklinde çaprazlanır.
  En genel ifadesi ile X+m ile Y-n iyonu XnYm
  bileşiğini oluşturur.
  Bileşiği oluşturan atomların her ikisi de ametal olduğunda farklı bileşik formülleri oluşabilir
 2. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36
  ATOM ve İYON ÇAPI (HACMİ)
  Peryot numarası (yörünge sayısı) arttıkça atom hacmi büyür.
  Grup numarası arttıkça atom hacmi küçülür. Çünkü yörünge sayısı aynı kalmakta fakat çekirdek yükü ve çekirdeğin elektronları çekme gücü artmaktadır.
  Bir atom ya da iyon elektron aldıkça çapı büyür, elektron verdikçe çapı küçülür.
  Örneğin; X atomunun hacmi X-n iyonunun hacminden küçük, X+n iyonunun hacminden büyüktür.

  Örnek - 1
  6C, 14Si, 3Li
  atomlarının çaplarını karşılaştırınız?

  Çözüm

  Peryot numarası büyük olanın çapı en büyük olduğundan Si çapı en büyüktür.
  6C, ile 3Li aynı peryotta olduğundan, grup numarası (proton sayısı) arttığı için
  çekirdek çekimi büyük olanın çapı küçük olacağından 3Li çapı 6C nun çapından büyüktür. Sonuç olarak çaplar arasında Si > Li > C ilişkisi vardır.

  İYONLAŞMA ENERJİSİ
  Gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjiye iyonlaşma enerjisi (1. iyonlaşma enerjisi) denir.
  2'inci elektronu koparmak için verilen enerjiye 2. iyonlaşma enerjisi denir.
  3'üncü elektronu koparmak için verilen enerjiye 3. iyonlaşma enerjisi denir.
  Herhangi bir atom için daima 1.i.E < 2.i.E < 3.i.E ... geçerlidir. Yani bir sonraki elektronu koparmak daha fazla enerji gerektirir.
  Periyot numarası arttıkça iyonlaşma enerjisi azalır.
  Gruplarda iyonlaşma enerjisi sıralaması,
  1A < 3A < 2A < 4A < 6A < 5A < 7A < 8A
  şeklindedir.
  Örnek - 2
  Bir X atomu için;
  X(g) ® X+2(g) + 2e–
  X+1(g) ® X+2(g) + e–
  X+1(g) ® X+3(g) + 2e–
  DH = 340 k.kal.
  DH = 215 k.kal.
  DH = 625 k.kal.
  Verildiğine göre X atomunun 1. iyonlaşma enerjisi, 2. iyonlaşma enerjisi ve
  3. iyonlaşma enerjisi değerleri kaçtır?

  Çözüm
  1. denklem: 2 elektronu uzaklaştırmak için verilen enerjidir. Yani 1. ve 2. iyonlaşma enerjileri toplamıdır. 2 elektronu koparmak için toplam 340 k.kal enerji harcanmıştır.
  215 kkal. 2'inci elektronu uzaklaştırmak için verilen enerji olduğuna göre 2. iyonlaşma enerjisi 215 k.kal’dir. O zaman 340 – 215 = 125 k.kal 1. iyonlaşma enerjisidir. 625 k.kal. X atomunun 1 elektronu uzaklaşmış durumundan 2e– daha uzaklaştırmak için gereken enerjidir. (Yani: 2. ve 3. iyonlaşma enerjileri toplamıdır.)
  2. İ.E = 215 k.kal olduğuna göre;
  3. iyonlaşma enerjisi = 625 – 215 = 410 k.kal dir.

  ELEKTRON İLGİSİ
  Gaz halindeki nötr bir atomun elektron yakalamasıyla açığa çıkan enerjidir. Açıga çıkan enerji ne kadar büyük ise elektron ilgisi o kadar fazladır.
  X(g) + e– ® X–(g) + Enerji
  Periyodik cetvelde 7A grubu elementlerinin elektron ilgisi en büyüktür.
  Metallerin ve soygazların elektron ilgileri yok kabul edilir.
  KİMYASAL BAĞLAR
  Bileşiğin en küçük parçası olan ve en az iki atomun birleşmesinden meydana gelen kararlı yapı moleküldür. Moleküldeki atomları bir arada tutan kuvvet ise kimyasal bağlardır.

  Kimyasal bağlar ikiye ayrılır.
  1. İyonik bağ
  2. Kovalent bağ

  İYONİK BAĞ
  Metallerle ametaller arasında meydana gelen bağlardır. Metaller elektron vererek (+) yüklü iyon, ametaller elektron alarak (-) yüklü iyon oluştururlar. Bu zıt yüklü iki iyonun birbirlerini coulomb çekim kuvveti ile çekmesinden iyonik bag oluşur.
  Örnek olarak NaCI bileşiğinde Na atomunun iyonlaşma enerjisi küçük olduğundan 1 tane değerlik elektronunu vererek (+1) yüklü iyon, klor ise Na atomunun verdiği elektronu alarak (-1) yüklü iyon oluşturur. Bu iki iyonun birbirini coulomb çekim kuvveti ile çekmesi sonucu NaCI bileşiği oluşur ve meydana gelen bağ iyonik bağdır.
  iyonik bağ oluşurken metal ve ametal ne kadar aktifse bağ o kadar sağlam olur.
  Örnek - 3
  13Al ve 16S atomları arasında oluşan bileşiğin 1 molekülü için:
  I. Al atomları toplam 6 elektron verir.
  II. S atomları toplam 3 elektron verir.
  III. Al2S3 iyonik bileşiği oluşur.
  hangileri doğru olur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve III

  D) II ve III
  E) I, II ve III


  Çözüm
  Al ve S atomlarının elektronlarının dizilişi
  Al : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
  S : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
  şeklindedir. Al atomunun son yörüngesinde 3 elektron, S atomunun son yörüngesinde 6 elektron vardır. Al metal, S ametaldir.
  Al ve S atomu arasında oluşan bileşik (Al+3 ve S-2 iyonlarının yükleri çaprazlanırsa) Al2S3 olarak bulunur. Oluşan bileşik iyonik bileşiktir.
  Al2S3 bileşiğinde 2 tane Al atomu vardır. 1 tane Al atomu 3 elektron verdiğinden 2 tane Al atomu 6 elektron verir. 3 tane S atomu 6 elektron alır.
  Buna göre I ve III dogru, II yanlıştır. Cevap C’ dir.

  KOVALENT BAĞ
  Ametallerin (C, N, P, S, O, H, F, CI, Br, I) kendi aralarında elektron ortaklığı ile oluşturdukları bağdır.
  Örnek olarak hidrojen molekülü arasındaki bağı incelersek;
  Hidrojenin atom numarası 1 olduğundan, 1 tane elektronu vardır. Bu elektron 1s orbitalinde bulunmaktadır. ıki hidrojen atomundaki birer elektronun etkileşmesinden H2 molekülü oluşur, aradaki bağ kovalent bağdır. Hidrojen molekülü H• •H veya H–H şeklinde gösterilir.
  Aynı cins ametal atomları arasında oluşan kovalent bağ apolar, farklı cins ametal atomları arasında oluşan kovalent bağ polardır. H2 molekülündeki H - H bağı apolar, HCl molekülündeki H - Cl bağı polardır
 3. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36
  BİLEŞİKLER

  • BİLEŞİKLER
  Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını ifade etmeye bileşik formülü denir.

  Kaba (Basit) Formül
  Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür.
  Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.
  Gerçek (molekül) formül
  Bileşikteki atomların cinsini, oranını ve sayısını belirten formüldür.
  Bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanabilir.
  İyonik bağlı bileşiklerin kaba formülleri ile gerçek formülleri aynıdır. Kovalent bağlı bileşiklerde ise bir tane kaba formüle ait çok sayıda gerçek formül olabilir.
  Fe2O3
  «
  Fe2O3
  NO2
  «
  NO2, N2O4
  CH2
  «
  CH2, C2H4, C5H10 ... gibi

  BAZI ELEMENT VE KÖKLERİN İSİMLERİ ve DEĞERLİKLERİ  Formül Yazma ve İsimlendirme
  1. Metal + Ametal Bileşikleri
  İsim: Metalin adı + Ametalin adı + ÜR. eki
  Ametal Oksijen ise, oksit şeklinde isimlendirme yapılır.
  Not: Farklı degerlik alabilen metal bileşikleri isimlendirilirken metalin, o bileşikte aldığı değerlik belirtilmelidir.
  Ba+2 Br–
  ®
  BaBr2 ® Baryum bromür
  Al+3 S-2
  ®
  Al2S3 ® Aliminyum sülfür
  Na+1 O-2
  ®
  Na2O ® Sodyum oksit
  Fe+2 Cl–
  ®
  FeCl2 ® Demir (II) klorür
  Fe+3 Cl-
  ®
  FeCl3 ® Demir (III) klorür
  Fe+2 O-
  ®
  FeO ® Demir (II) Oksit
  Kurşun(II)Oksit
  ®
  Pb+2O-2 ® PbO
  Mangan(IV)oksit
  ®
  Mn+4O-2 ® MnO2

  2. Metal + Kök Bileşikleri
  İsim: Metalin adı + Kök adı


  3. Ametal + Ametal Bileşikleri
  Bileşik isimlendirilirken bileşikteki atomların sayısı, 1(mono), 2(di), 3(tri), 4(tetra), 5(penta), 6(hegza) gibi latince harflerle ifade edilir. Formülde önce yazılan atom bir tane ise yalnızca ad ı söylenir.
  ılk yazılan atomun sayısı birden farklı ise onun da latince olarak kaç tane olduğu belirtilir. Sonraki atomun sayısı kaç olursa olsun sayısı belirtilmelidir.
  CO
  ®
  Karbon monoksit
  CO2
  ®
  Karbon dioksit
  N2O5
  ®
  Diazot pentaoksit
  SF6
  ®
  Kükürt hekza florür

  DEĞERLİK BULMA
  A grubu metalleri bileşiklerinde daima aynı değerliği alırlar.
  B grubu metalleri (Geçiş metalleri) bileşiklerinde farklı (+) değerlik alabilirler.
  Ametallerin (-) değerlikleri genellikle bir tanedir. Fakat farklı (+) değerlik alabilirler.
  Hidrojenin değerligi ametallerle yaptığı bileşiklerde (+1), metallerle yaptığı bileşiklerde (-1) dir.
  Oksijenin degerligi peroksitler hariç (-2) dir.
  Element halindeki atomların değerliği ve bileşiğin toplam yükü sıfırdır.
  Not: Değerliği bilinen elementler yardımıyla bilinmeyenler bulunabilir. Bileşik nötr ise yükler toplamı sıfır olacaktır.

  Örnek
  Aşağıdaki elementlerin değerlik bulunmalarını inceleyiniz.
  ?
  K2CrO4 &THORN; K = +1,O = – 2 olduğundan
  2(+1) + Cr + 4 . (– 2) = 0
  Cr = + 6 bulunur.

  iyonundaki P nin değerliğini bulalım.
  + 1 + P + (– = –2
  P = + 5 olarak bulunur.


  BİLEŞİKLERİN SINIFLANDIRILMASI ASİTLER  ASİTLER
  Suya H+1 iyonu verebilen bileşiklere asit denir.
  (Cu, Hg, Ag, Pt, Au) metalleri hariç diğer tüm metallerle H2 gazı açığa çıkar.
  Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
  Turnusol kağıdını kırmızıya boyarlar.
  Bazlarla reaksiyona girerek tuz oluştururlar.
  Tadları ekşidir.
  Asidin değerliği: Suya verdiği H+ iyonu sayısıdır.
  HBr® H+ + Br– (1) değerlikli
  H2CO3 ® 2H+ + CO3–2 (2) değerlikli
  CH3COOH® CH3COO– + H+ (1) değerlikli
  Asitin kuvvetliliği: Suda %100 iyonlaşabilen asitlere kuvvetli asit, %100 iyonlaşamayanlara zayıf asit denir.
  Elektrik akımını iyi ileten asitlere kuvvetli asit, iyi iletmeyenlere zayıf asit denir.
  Periyotlar cetvelinde ise soldan sağa doğru ve yukarıdan aşağıya doğru asitlik kuvveti artar.
  BAZ
  Suya OH- iyonu verebilen bileşiklere baz denir. Metal hidroksitler bazdır.
  NH3 ®Amonyak bazı
  Kuvvetli bazlar anfoter (Al, Zn) metallerle H2 gazı açığa çıkarırlar.
  Sulu çözeltisi elektrik akımını iletir.
  Turnusol kağıdını maviye boyarlar.
  Asitlerle reaksiyona girerek tuz oluştururlar.
  Tadları acıdır. Ele kayganlık hissi verirler.
  Bazın değerliği: Suya verdiği OH- iyonu sayısıdır.
  KOH ® K+ + OH- (1) değerlikli
  Ca(OH)2 ® Ca+2 + 2OH- (2) değerlikli
  Bazın kuvvetliliği:suda %100 iyonlaşabilen bazlara kuvvetli, suda %100 iyonlaşamayanlara zayıf baz denir.
  Elektrik akımını iyi ileten bazlara kuvvetli, iletmeyenlere zayıf baz denir.
  Periyotlar cetvelinde sağdan sola ve yukarıdan aşağıya bazlık kuvveti artar.

  TUZLAR
  Baz katyonu ile, asit anyonundan oluşan bileşiklere tuz adı verilir.
  HCl + KOH ® KCl + H2O
  Ca(OH)2 + HCN ® Ca(CN)2 + H2O
  CH3COOH + Mg (OH)2 ® Mg(CH3COO)2 + H2O
  Kuvvetli asit + Kuvvetli baz ® Nötr tuz
  Kuvvetli asit + Zayıf baz ® Asidik tuz
  Zayıf asit + Kuvvetli baz ® Bazik tuz
  OKSİTLER
  Flor haricindeki elementlerin O2 ile yaptığı bileşiklere oksit adı verilir.

  1. Asidik oksit
  Ametallerin oksijence zengin olan bileşiklerine denir.
  CO2, SO2, SO3, P2O5 ...

  a. Su ile asitleri oluştururlar.
  CO2 + H2O ® H2CO3
  b. Bazlarla tuz oluştururlar.
  CO2 + 2KOH ® K2CO3 + H2O

  2. Bazik oksit
  Genellikle metal oksitler bazik oksittir.
  Na2O, CaO, Ag2O, CuO ...

  a. Su ile bazları oluştururlar.
  Na2O + H2O ® 2NaOH
  b. Asitlerle tuz oluştururlar.
  K2O + 2HNO3 ® 2KNO3 + H2O

  3. Nötr oksit
  Ametallerin oksijence eşit veya fakir olan oksitlerine nötr oksit denir.
  CO, NO, N2O ...

  a. Asitlerle, bazlarla ve su ile etkileşmezler.
  b. Oksijen ile tekrar yakılabilirler.
  CO + 1/2 O2 ® CO2

  4. Anfoter oksit
  Hem asit ile hem de bazla ayrı ayrı reaksiyona girebilen maddelere anfoter maddeler denir.
  Asitlere karşı baz, bazlara karşı asit özelliği gösteren maddelere denir.
  Al2O3, ZnO, Al(OH)3, Zn(OH)2

  5. Peroksit
  iki tane Oksijenin toplam değerliği (O2)–2 ise, bu bileşiklere peroksit denir.

  a. Bu oksitler ısıtılınca kolayca O2 gazı verirler.
  ısı
  CaO2 ¾¾® CaO + 1/2O2

  6. Bileşik Oksit
  Farklı değerlik alabilen metal oksitlerin birleşmesi ile oluşan bileşiklere bileşik oksit denir. Bileşiğin yapısında metal her iki değerliğini de bulundurur.
  FeO + Fe2O3 ® Fe3O4
  PbO + PbO2 ® Pb2O3
  2PbO + PbO2 ® Pb3O4
 4. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36
  KİMYASAL DENKLEMLER


  • KİMYASAL DENKLEMLER
  İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine kimyasal denklem denir. Kimyasal denklemlerde (®) işaretinin sol tarafında reaksiyona girenler, sağ tarafında da ürünler bulunur.
  Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi
  HCl + NaOH ®NaCl + H2O
  şeklindedir. Bu olayda reaksiyona giren ve çıkan atom sayıları birbirine eşittir.

  Kimyasal reaksiyonlarda değişmeyen bazı özellikler.
  Atom sayısı ve cinsi
  Toplam kütle
  Toplam proton sayısı
  Toplam nötron sayısı
  Toplam elektron sayısı
  Kütle numaraları
  Çekirdek kararlılıkları
  Kimyasal reaksiyonlarda;
  Mol sayısı, molekül sayısı, basınç, hacim, sıcaklık değişebilir.


  BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME
  Karışık redoks reaksiyonlarının dışındaki denklemleri denkleştirmek için atom sayısı en fazla olan bileşiğin kat sayısı 1 olarak alınır. Diğerlerinin katsayısı buna bağlı olarak sayılarak bulunur.

  DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI
  Bir kimyasal denklemde maddelerin baş tarafında bulunan katsayılar mol olarak yorumlanır.
  Şayet reaksiyona giren ve oluşan maddelerin tamamı gaz olursa kat sayılar hacim (lt) olarak da yorumlanabilir.
  N2(g) + 3H2(g) ® 2NH3(g) denklemi;
  1 mol N2(g) ile 3 mol H2 tepkimeye girmiş 2 mol NH3 oluşmuştur. Şeklinde yorumlanır.
  Bu denklemde maddelerin tamamı gaz olduğundan 1 hacim N2 ile 3 hacim H2 tepkimeye girmiş ve 2 hacim NH3 oluşmuş şeklinde de yorumlanabilir.
  Ya da 1 lt N2 ile 3 lt H2 tepkimeye girerse 2 lt NH3 oluşur da denilebilir.

  REAKSİYON TİPLERİ
  1. Asit - Baz reaksiyonları
  Asit ve bazların reaksiyonundan tuz ve su oluşur. Olaya nötürleşme denir. Su oluşurken asidin H+ iyonu ile bazın OH- iyonu birleşir.
  HCI + NaOH ® NaCI + H2O

  Asit ve oksitlerin bazlarla, bazik oksitlerin asitlerle ve asit oksitlerin bazik oksitlerle reaksiyonları da asit baz reaksiyonudur.
  CO2 + 2NaOH ® Na2CO3 + H2O
  Anhidrobaz olan NH2 ün asitlerle reaksiyonundan yalnız tuz oluşur.
  2NH3 + H2SO4 ® (NH4)2SO4
  Na2CO3 ve CaCO3 gibi bazik tuzların asitlerle reaksiyonundan tuz ve su oluşur, CO2 gazı açıga çıkar.
  CaCO3 + 2HCI ® CaCI2 + CO2(g) + H2O

  2. Metallerin asitlerle reaksiyonu
  Hidrojenden aktif metallerin asitlerle reaksiyonundan tuz oluşur. Hidrojen gazı açıga çıkar.
  Mg + 2HCI ® MgCI2 + H2(g)
  Zn + 2HCI ® ZnCI2 + H2(g)

  Soy ve yarı soy metallere oksijensiz asitler etki etmez.
  Cu + HCI ®Reaksiyon vermez
  Ag + HCI ® Reaksiyon vermez.

  Yarısoy metallere (Cu - Hg - Ag) HNO3 ve H2SO4 gibi asitler yükseltgen özellikte etki ederler. Reaksiyon sonucu H2 gazı açıga çıkmaz.
  Derişik H2SO4 kullanıldığında SO2 gazı açığa çıkar. Seyreltik H2SO4 reaksiyon vermez. Derişik HNO3 den NO2(g), seyreltik HNO3 den NO(g) elde edilir.

  3. Metallerin bazlarla reaksiyonu
  Kuvvetli bazlarla yalnızca anfoter metaller (Al, Zn, Sn, Pb ...) reaksiyon verir. Tuz oluşur. Hidrojen gazı açığa çıkar.
  Zn + 2NaOH ® Na2 ZnO2 + H2(g)
  AI + 3NaOH ® Na3AIO3 + 3/2 H2(g)

  4. Organik bileşiklerin yanma reaksiyonu
  Hidrokarbon; yapısında C ve H atomu bulunduran bileşiklerdir. Bazı organik bileşiklerin yapısında C - H - O atomları bulunur. Organik bileşiklerin yanmasından CO2 ve H2O oluşur.
  C3H6 + 9/2 O2 ® 3CO2 + 3H2O
  C2H5 OH + 3O2 ® 2CO2 + 3H2O

  5. Yer değiştirme reaksiyonları
  Aktiflik: Metallerin elektron verebilme, ametallerin elektron alabilme kabiliyetine aktiflik denir.
  Aktif olan bir metal daha pasif olan metal katyonu ile yer değiştirir.
  Fe(k) + 2AgNO3(ag) ® Fe(NO3)2(ag) + 2Ag(k)

  Aktif olan bir ametal daha pasif olan ametal anyonu ile yer değiştirir.
  2NaI + Br2 ® 2Na Br + I2

  Anyon ve katyon her ikisi de yer değiştirir.
  AgNO3 + NaCI ® AgCI + NaNO3

  6. Aktif metallerin su ile reaksiyonu
  Li K Ba Sr Ca Na gibi aktif metallerin su ile reaksiyonundan hidrojen gazı açıga çıkarken metal hidroksit oluşur.
  Na + H2O ® NaOH + 1/2 H2(g)

  7. Analiz (Ayrışma) Reaksiyonları
  Bir bileşiğin kendisinden daha basit maddelere ayrıştırılmasına analiz denir.
  Aşağıdaki denklemler analiz reaksiyonlarına örnek olarak verilebilir.
  CaCO3 + ısı ® CaO + CO2(g)
  elektroliz
  H2O ¾¾¾® H2 + 1/2 O2

  8. Sentez (Birleşme) reaksiyonları
  Birden fazla maddenin birleşerek yeni özellikte yeni bir madde oluşturması olayına sentez denir.
  H2 + 1/2 O2 ® H2O
  N2 + 3H2 ® 2NH3

  Redoks Reaksiyonları
  Kimyasal reaksiyonların birçoğunda reaksiyona giren maddeler arasında elektron alışverişi olur. Böyle reaksiyonlara redoks reaksiyonları denir.
  Redoks, yükseltgenme (elektron verme) ve indirgenme (elektron alma) olaylarının birleşimidir.
  Elektron veren atom kendisi yükseltgenirken karşısındakini indirgediğinden dolayı indirgendir. Elektron alan atom kendisi indirgenirken karşısındakini yükseltgediği için yükseltgendir.

  Yükseltgenme (Elektron verme)
  Al0 ® Al+3 + 3e-
  3e- vermiş, ya da 3e- ile yükseltgenmiş
  Cl-1 ® Cl+7 + 8e-
  8e- vermiş, ya da 8e- ile yükseltgenmiş
  2Cl ®Cl2 + 2e-
  2e- vermiş, ya da 2e- ile yükseltgenmiş
  S3-2 ® 3S+6 + 24e-
  24e- vermiş, ya da 24e- ile yükseltgenmiş

  İndirgenme (Elektron alma)
  Mg+2 + 2e- ® Mg0 2e-
  almış ya da 2e- ile indirgenmiş
  P+5 + 2e- ® P+3 2e-
  almış ya da 2e- ile indirgenmiş
  N2 + 6e- ® 2N-3 6e-
  almış ya da 6e- ile indirgenmiş

  Redoks Denklemlerinin Denkleştirilmesi
  Sırası ile şu işlemler yapılmalıdır;
  Değerlik değiştiren elementler tespit edilerek her iki taraftaki değerlikleri bulunur.
  Yükseltgenme ve indirgenme yarı tepkimeleri ayrı ayrı yazılır.
  Verilen elektron sayısı alınan elektron sayısına eşit olması gerektiğinden uygun katsayılar kullanılarak elektron eşitliği sağlanır.
  Reaksiyon, iyon reaksiyonu ise (asidik ortamda ya da bazik ortamda gerçekleşen bir tepkime ise) H+ ya da OH- iyonları ekleyerek veya denklem üzerinde H+ ya da OH- iyonları gözüküyorsa bunların katsayıları değiştirilerek yük denkliği sağlanır. Gerekli tarafa H2O yazılır.
  Reaksiyona giren atomların cins ve sayısı, reaksiyondan çıkan atomların cins ve sayısına eşit olması gerektiğinden dolayı atom eşitliği sağlanmamış atomlar uygun katsayılarla eşitlenir.
  Örnek - 1
  KMnO4 + HCI ® KCI + MnCI2 + CI2 + H2O
  denklemini en küçük tam sayılarla denkleştiriniz.

  Çözüm
  Elementlerin denklemde değerliklerini bulalım.

  Değerlik değiştiren elementler Mn ve CI dir. Mn+7 den Mn+2 ye indirgenmiş, CI- den CI20 a yükseltgenmiştir. indirgenme ve yükseltgenme yarı reaksiyonlarını yazalım.
  Mn+7 + 5e- ® Mn+2 (indirgenme)
  2CI- ® CI02 + 2e– (yükseltgenme)
  Elektron sayılarını eşitlemek için indirgenme yarı reaksiyonunu 2, yükseltgenme yarı reaksiyonunu 5 ile çarpalım.
  2/ Mn+7 + 5e- ® Mn+2 (indirgenme)
  5/ 2CI- ®CI2 + 2e– (yükseltgenme)

  2Mn+7 + 10CI– ® 2Mn+2 + 5CI2
  ürünlerin katsayılarını esas denkleme yazalım.
  KMnO4 + HCI ® KCI + 2MnCI2 + 5CI2 + H2O
  Sağ tarafta 2 tane Mn vardır. KMnO4 ün katsayısı 2 olursa sol taraftaki Mn’de 2 tane olur.
  Solda 2K vardır, sağdaki KCI nin katsayısı 2 olmalıdır.
  Klor atomları sağ tarafta toplam 16 tane vardır. HCI nin katsayısı 16 olmalıdır.
  Solda 16 tane H atomu varsa, H2O nun katsayısı 8 olmalıdır.
  Denklemin denkleştirilmiş hali;
  2KMnO4+16HCI ® 2KCI + 2MnCI2 + 5CI2 + 8H2O

  şeklinde olur.

  Örnek - 2
  Asidik ortamda gerçekleşen

  tepkimesini en küçük katsayılarla denkleştiriniz?

  Çözüm
  Elementlerin değerlikleri bulunur.

  Değerlik değiştiren elementler Sb, S ve N’dur.
  Sb ve S yükseltgenirken verdikleri elektronları N alarak indirgenmiştir.

  N+5 + e– ® N+4
  Elektron sayılarını eşitlemek için yükseltgenme yarı reaksiyonlarını 1 ile, indirgenme yarı reaksiyonunu 28 ile çarpalım.
  1/Sb2+3 ® Sb2 + 4e’. (Yükseltgenme)
  1/S2-2 ® 3.S+6 + 24e (Yükseltgenme)
  28/N+5 + le’ ® N+4 (İndirgenme)
  _______________________________
  ürünlerin kat sayılarını esas denkleme yazalım.

  İyonik olduğu için yük denkliği eşitlenmeli. Soruda verilen iyonlar esas alınarak asitli ortam olduğu için H+ ve H2O yazılacak. Girenlerin yük toplamı (– 2, çıkanların yük toplamı (–6). Yükleri eşitlemek için girenler tarafına 22 H+ yazılmalıdır. 22 H+ yazılınca H eşitliğini sağlamak için çıkanlar tarafına 11 H2O yazılmalıdır.
  Denklemin denkleşmiş hali,şeklinde olur.

Sayfayı Paylaş