Bakır nasıl işlenir ve nasıl çıkartılır ?

Konu 'Fen Bilgisi 4. Sınıf' bölümünde cnn_hate tarafından paylaşıldı.

 1. cnn_hate

  cnn_hate Üye

  Katılım:
  5 Nisan 2009
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  bakır nasıl işlenir ve nasıl çıkartılır :confused:
 2. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  Bakır Madenciliğinin Tarihçesi : Ba*kırın madenciliği taş devrine kadar uza*nır ve insantarafından ilk kullanılan me*tal, taş devrinde bakır olmuştur. Bakır*dan ilk başlarda insansilâh ve ilkel aletler yaparak istifade etmiştir. Daha sonraları bakır alaşımları çeşitli kulla*
  nış alanları bulmuştur.
  Maden devrinde ise insan bakır iza*besi üstüne bilgisini daha da artırmış, daha sert ve kullanışlı olan alaşımlanm geliştirerek çeşitli silâhlar ve aletler yap*
  mıştır. Takriben M.Ö. 3000 yılında ba*kır alaşımları p devirde medeniyetin beşiği olan Orta Doğu ve Akdeniz, böl*gesinde, bilhassa Kıbrıs'ta oldukça ge*lişmiş bir faaliyet dalı olmuştur.

  Roma İmparatorluğu sırasmda, il*kel bakır madenciliği ve izabeciliği, Im-parator'luğun bütün bölgelerine Orta Doğu'dan yayılmış ve Roma împaratorluğu'nun yıkılmasıyla başlayan orta çağ döneminde İngiltere'de Almanya'da, İs*veç'te ve İspanya'da o devrin şartlarına
  göre oldukça büyük çapta bakır maden*
  ciliği ve izabe teknolojisi gerçekleştiril*
  miştir.

  Bakır Yataklarının Aranması : Ba*kır yataklarının aranmasında kullanılan metodlar, genel olarak diğer maden ya*taklarının aranmasmda uygulanan me-
  todlardan pek farklı değildir. Bununla beraber bakırın değerli oluşu nedeniyle
  ve tenorunun düşük bulunması ve ma*denin yanında zenginleştirme zorunlulu*
  ğundan dolayı gereken büyük madenci*ik ve zenginleştirme sabit yatırım mas*raflarının riskini az tutmak için arama ve yatağı değerlendirme işlemlerinin çok sıhhatli yapılması gerekmektedir.

  bakır madeni yatağının aranması ve
  değerlendirilmesi çok sistemli bir şe*
  kilde planlanması gerekmektedir, he*
  defe devamlı olarak toplanan istihşâf
  mahiyetindeki bilgilerin ön değerlendi*
  rilmesi ve netice müsbet çıktıkça ara*
  ma işlemi daha da detaylandınlarak ma*
  den yatağımn projelendirilmesi ve işlet*
  meye geçişine kadar değerlendirilme iş*
  lemi sürdürülmektedir.
  Bakır madeni aranırken istihşâf
  mahiyetinde yapılan faaliyetlerle ekono*
  mik bakır yatağı olduğu sezilen yerlerin
  detay aramasına geçilmekte ve genellikle
  kaynak

  EMEĞE SAYGI İÇİN LÜTFEN TEŞEKKÜR BUTONUNA BASALIM..

Sayfayı Paylaş