Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm

Konu 'Edebiyat 10.Sınıf' bölümünde evya28 tarafından paylaşıldı.

 1. evya28

  evya28 Üye

  Katılım:
  1 Mart 2010
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Arkadaşlar Karacaoğlan'ın

  Vara vara vardım ol kara taşa
  Hasret ettin beni kavim kardaşa
  Sebep ne gözden akan kanlı yaşa
  Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm

  Nice sultanları tahttan indirdi
  Nicesinin gül benzini soldurdu
  Nicelerin gelmez yola gönderdi
  Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm

  Karac'oğlan der ki kondum göçülmez
  Acıdır ecel şerbeti içilmez
  Üç derdim var birbirinden seçilmez
  Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm

  şiirindeki söz sanatlarını bana söyler misiniz?
 2. i.b.b

  i.b.b Üye

  Katılım:
  26 Şubat 2013
  Mesajlar:
  69
  Beğenileri:
  19
  Ödül Puanları:
  0
  Biçim Yönünden :

  Biçimi : Nazım.

  Nazım biçimi : Koşma.

  Nazım birimi : Kıta.

  Ölçüsü : 6+5 = 11’li ve 4 + 4 + 3 = 11'li hece.

  Türü : Lirik şiir.

  Konusu : Şiirde, ayrılık, yoksulluk ve ölümle il*gili duygu ve düşünceler anlatılıyor.

  Temi : Ayrılık, yoksulluk ve ölümden yakınma duygusu.

  Kafiye şeması : aaab/cccb/dddb.

  Kafiyeli olan 'Taş-a/kardaş-a/yaş-a" sözcüklerindeki ismin "-e" hal ekleri rediftir; kalan bölümler*de ortak kafiye sesi "AŞ" olduğundan tam kafiyedir. "Göç-ül-mez/iç-il-mez/seç-il-mez" sözcüklerinde yer alan "-ül/-il" ekleri fiil çatısı kurduğundan ve "-mez' geniş zamanın olumsuz çekim ekleri aynı görevde ol*duğundan rediftir. Geriye kalan bölümlerde ortak ka*fiye sesi "Ç" olduğundan yarım kafiyedir.

  Dil özellikleri :

  a)Dil sade, anlatım açık ve liriktir.

  b)Bazı sözcüklerde ismin "-i" hal eki kullanıl*mamıştır: Nicelerin (nicelerini).

  c) Anadolu halk ağzı söyleyişlerine yer verilmiş*tir : Nice (nasıl), kodun (bıraktın), kavim kardaş (eş, dost, yakınlar), vara vara (gide gide).  Deyimler-Söz Grupları :

  Kara taşa varmak : Yolu mezarlığa düşmek; mezar taşını görmek.

  Kavim kardaşa hasret koymak : ölümle sevdik*lerinden ayrı kalmak.

  Sultanları tahttan indirmek : En güçlüleri bile güçsüz bırakmak.

  Gülbenzini soldurmak : Beslenememekten sarar*mak, sağlığı yitirip güçsüz kalmak ve başkalarının önünde boynu bükük hale gelmek.

  Gelmez yola göndermek : Ölümle karşı karşıya bırakmak.

  Kodum göçülmez : Başka yere gidilmez.

  Ecel şerbeti içilmez : Acı, kötü olduğundan öl*mek istenmez.

  Ecel şerbeti içmek : ölmek.

  Birbirinden seçilmez : Dertler arasında tercih yapılmaz.  İçerik Yönünden :

  Araştırmalar :

  1. Ozan, "kara taşa varmak" sözüyle, gurbeti, ay*rılığı, insanı acılar içinde bırakan ölümü anlatmak is*tiyor. Buna göre, kendisini "kavim kardaşa hasret ko*yan" olguların "ayrılık, yoksulluk, ölüm" olduğunu belirtiyor.

  2. İkinci dörtlükteki "sultanlar tahttan indirdi" sö*zü, yalnız sultanlarla ilgili olarak söylenmiyor. Ozan, "ayrılık, yoksulluk ve ölümün" sultanları bile tahttan indirdiğini söylerken, aslında tüm insanları düşünüyor. "Ayrılık, yoksulluk ve ölümün" insan yaşamındaki kar*şı konulmaz gücünü belirtmek amacını güdüyor.

  3. Şiirde geçen; "Kondum göçülmez", "ecel şerbe*ti içilmez", "birbirinden seçilmez" sözleri, ozanın ya*şadığı yöreye özgü deyişlerdir. Bunlardan ilki insan için ölümün güçlüğünü, ikincisi hayatın güzelliği ile yaşamanın anlamını, üçüncüsü de birbirine benzer şeyleri ayırt etmekte çekilen zorluğu anlatır.  Sözcükleri, başka bir deyişle şöyle söyleyebiliriz

  Kondum göçülmez : Başka yere gidilmez, ya da hayattan vazgeçilmez.

  Ecel şerbeti içilmez : ölmek istenmez.

  Birbirinden geçilmez : Birbirinden ayır edilmez.

  4. Karacaoğlan'ın dil ve söyleyişindeki özellikleri, her üç şiirin "Dil özellikleri" bölümlerinde açıklan*mıştır.
  Murat AKSOY bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş