bir koşma ve gazel

Konu 'Dil ve Anlatım 10. Sınıf' bölümünde kartal47 tarafından paylaşıldı.

 1. kartal47

  kartal47 Üye

  Katılım:
  31 Mart 2009
  Mesajlar:
  274
  Beğenileri:
  33
  Ödül Puanları:
  0

  bir koşma ve gazel bulup şiir yazmam gerekiyor sonrasında tema, dil, ve hitap ettiği zümre bakımından karşılaştırınız. yardım ederseniz sevinirim biraz çabuk...
 2. Moderatör Bünyamin

  Moderatör Bünyamin Tekirdağ Yönetici Moderatör

  Katılım:
  9 Ocak 2012
  Mesajlar:
  523
  Beğenileri:
  366
  Ödül Puanları:
  63
  Koşma

  Dörder dizelik bendlerden oluşur. Bend sayısı genellikle 3, 5 arasındadır. Hece ölçüsünün 6+5 veya 4+4+3 duraklı 11’li kalıbıyla yazılır. Şair koşmanın son bendinde ismini ya da mahlasını söyler. Koşmalar dile gitirilen duygular ve söylenişlerine göre koçaklama, güzelleme, taşlama, ağıt gibi isimler alır. Karşılıklı konuşma şeklinde yani "dedim" "dedi" diye başlayan dizelerle de söylenebilir. Bu tür koşmalara "mürâcaa" ismi verilir. Bütün kafiyeleri cinaslı olan koşmalara "tecnis" denir.

  Sazım

  Ben gidersem sazım sen kal dünyada,
  Gizli sırlarımı aşikar etme.
  Lâl olsun dillerin söyleme yâda,
  Garip bülbül gibi ah ü zâr etme.

  Gizli defterimi sana anlattım,
  Çalıştım sesimi sesine kattım,
  Bebe gibi kollarımda yaylattım,
  Hayal-i hatır et, beni unutma.

  Aşık Veysel

  Gazel,

  *Şairin özel duygularını, sevinç ve acılarını, aşkını dile getirdiği Divan edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimidir.
  *En az 5, en çok 15 beyitten oluşur
  *Aruz ölçüsünün her kalıbı ile yazılır
  *Genellikle konu birliği olmadığı için, gazellere konuyu belirten bir başlık, bir ad konmaz; gazeller rediflerle anılırlar
  *sevgi güzellik ve içki konularını işlemekle birlikte, düşünceye dayalı felsefi ve öğretici konuları işleyen gazeller de vardır.
  *İlk beyitine matla, son beyitine matka denir.
  *en güzel beyitine beytü'l gazel denir.
  *Bütün beyitler beytü'l gazel güzelliğinde ise buna yekavaz denir.
  *Konu bakımından halk edebiyatındaki benzeri koşmadır.
  *Bütün beyitleri aynı konuyu işleyen gazele yekahenk gazel denir.
  *Makta beyitinde şairin mahlası geçer.
  *İlk beyit kendi arasında kafiyeli iken, sonra gelen beyitlerin birinci dizesi serbest, ikinci dizesi ise ilk beyitle kafiyelenir.

  Gazel-i mutavvel

  1. Ey pertev-i likan ile bî-nûr u fer çerâğ
  Nisbet yüzüne şems-i felek muhtasar çerâğ

  2. Dilden olunca sûre-i nûrı göremedi
  Tâ mushaf-ı cemâlüne kıldı nazar çerâğ

  3. Ey mushaf-ı cemâlüne nûr u ziyâ varak
  Vey şâm-ı zülf ü hattuna şems ü kamer çerâğ

  4. Barmağını götürdü imâm-ı Mecûsî-ken
  İmâna geldi yüzüni gördü meğer çerâğ

  5. Vuslat şebinde pertev-i hüsnünden ey perî
  Gönlüm serâçesinde yanar ol kadar çerâğ

  6. Kim benzer ana kim tuta Kadr u Berâtda
  Sahn-ı harîm-i Ka'be yüzin serbeser çerâğ

  7. Mihr-i ruhun gönülde ne vech ile gizlese
  Olmaz nihân çü hurşîde ey sîm-ber çerâğ

  8. Şeb zulmetinde görmeğe nûr-ı yakîn yüzin
  Şem'-i cemâlüni bilür ehl-i nazar çerâğ

  9. Gördüm yüzini kâmetün üstünde ey sanem
  Sandum ki şâh-ı sidrede tutdı makar çerâğ

  10. Cilven görüp dirilse aceb midür ehl-i dil
  Pervane cem' olur olıcak cilveger çerâğ

  11. Cân virse subh-ı vasla irüp şem'-i dil nola
  Subh iricek cihandan ider çün güzer çerâğ

  12. İrmez cemâl-i suret ile sana ey perî
  Ger bula hüsn-i hûr ile şekl-i beşer çerâğ

  13. Da'vâ-yı hüsnde ne kadar dili cerb ise
  Senünle lâf-ı hüsn idemez ey puser çerâğ

  14. Kandîl karşuna boğazından asıldugın
  Gördi hasedden odlara yakdı ciğer çerâğ

  15. Alnundan aldı dinse yanagun hatâ mı nûr
  Zira kamer hemîşe güneşden yakar çerâğ

  16. Zâhidcemâl-i tal'atunı görmek istemez
  Çün bî-basardur isteye mi bî-basar çerâğ

  17. Başında uğrı bigi müdâm od yanar şehâ
  Nûr u ziyâ yüzünden uğurlar meğer çerâğ

  18. İçi yağın eritdi düşüp nâr-ı şevkuna
  Olsa hevân ile ne aceb nâm-ver çerâğ

  19. Yaksan Nizamîyi ne aceb cevrün odma
  Pervanesini oda yakar çünki her çerâğ

  Nizâmi

Sayfayı Paylaş