Bir Rica da Bulanabilir Miyim ?

Konu 'İngilizce 10. Sınıf' bölümünde büşra40 tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. büşra40

  büşra40 Üye

  Katılım:
  9 Mart 2010
  Mesajlar:
  191
  Beğenileri:
  290
  Ödül Puanları:
  0

  Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı Devlet Hatun'dur. Küçüklüğünden itibaren devrin en yüksek alimlerinden ders aldı. Din ve fen ilimlerini öğrendi. 1393'te devlet idaresinde tecrübe sahibi olmak üzere Amasya'ya sancak beyi tayin olundu.

  Çelebi Mehmet, Ankara savaşından sonra parçalanan Osmanlı topraklarını yeniden bir idare altında birleştirmek için fetret devrinde (1402-1413) kardeşleri Süleyman, İsa ve Musa Çelebiler ile mücadele etti. En son 1413'te Çamurlu mevkiinde, Musa Çelebi kuvvetlerini bozguna uğrattıktan sonra, Edirne'de tahta çıktı. Böylece Osmanlı Devleti'ni karşılaştığı bu büyük bunalımdan kurtararak devletin birliğini sağlayan Çelebi Sultan Mehmet, ilk olarak elden çıkan toprakları geri almaya çalıştı.

  1414'te Anadolu üzerine yürüyerek Aydınoğlu Cüneyd beyin elinden Kayacık, Nif ve İzmir'i aldı. Karamanoğulları'na ait Konya'yı muhasara etti ise de İkinci Mehmet'in af dilemesi ve tabiiyetini arz etmesi üzerine barış yapıldı. Ancak Karamanoğlu'nun sözünde durmaması üzerine Sultan Mehmet, Şehri ikinci defa kuşatarak zaptetti (1415). Daha sonra yapılan antlaşmayla Konya'yı Karamanoğulları'na bırakan Sultan, Beypazarı, Sivrihisar, Akşehir, Yalvaç ve Beyşehir kalelerini ülkesine kattı.

  Bundan sonra, evvelce Musa Çelebi ile birleşerek kendisine karşı hareket eden ve vergisini de göndermeyen Eflak beyi Mirça üzerine yürüyen Sultan, onu Yer-Göğü'de mağlup etti. Mirça, üç yıllık vergisini ödediği gibi, oğlunu da rehin olarak bıraktı. Rumeli'den dönüşünde Candaroğulları üzerine yürüdü. Tosya, Çankırı ve Kalecik'i ele geçirdi. 1416 ve 1420'de ilk defa Tuna ırmağının kuzeyine geçerek Basarabya'ya girdi.

  Çelebi Mehmet devrinin en önemli iç hadisesi Şeyh Mahmut Bedrettin isyanıdır. İslam'a uymayan sapık fikirlerini halk arasında yayan Şeyh Bedrettin'in çıkardığı isyan kısa sürede Karaburun'dan Amasya'ya kadar yayıldı. Ancak ülkeye tek başına hakim olduğu günden beri Şeyh Bedrettin'in hareketlerini dikkatle takip eden Sultan, Şeyhin ve taraftarlarının başlattığı bu ayaklanmayı zamanında bastırmaya muvaffak oldu. Yakalanan Şeyh Bedrettin İslam alimlerinin fetvası üzerine idam edildi.

  Aynı yıl Rumeli'de taht mücadelesine giren ve Düzmece Mustafa olarak da bilinen kardeşi Mustafa Çelebi'yi yenilgiye uğrattı. Mustafa Çelebi kaçarak Bizans imparatoruna sığındı. Bu olaydan kısa bir müddet sonra Sultan, Edirne'de avlanırken rahatsızlandı ve çok geçmeden de 26 Mayıs 1421'de vefat etti. Naşı Bursa'ya getirilerek Yeşil Türbe'ye defnedildi.

  Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu kabul edilen Çelebi Mehmet, sabırlı, azim ve irade sahibi, sözüne ve vaadine sadık, vakur bir hükümdar idi. Sekiz yıllık saltanatını Allhü tealanın dinine hizmet etmek ve yolunu yaymak için kuvvetli bir devlet kurmaya feda etti. Küçük ve büyük yirmi dört muharebede bulunarak kırka yakın yara aldı. İçte ve dışta daimi olarak din ve devlet düşmanlarıyla mücadele halinde iken yazdığı bir şiiri:

  "Cihan hasm olsa, Hakk'tan nusret iste!

  Erenlerden dua vü himmet iste!"

  beytiyle başlamaktadır.

  Çelebi Mehmet, memleketindeki refahtan diğer müslümanlara da pay vermek, Resul-i Ekrem'in mübarek komşularının dualarını almak için her sene onlara hediyeler gönderme adetini başlattı. Sürre alayı adı verilen bir heyetle gönderilen hediyeler, Mekke ve Medine'deki mübarek yerlerin tamir ve bakımı ile fakirlerin yiyecek ve giyecekleri için sarf edilirdi.

  Memleketin imarına büyük önem veren Sultan, Bursa'da Yeşil Türbe ile bir cami, medrese ve imaret, Edirne'de bir cami ve bedesten, Amasya'da da oğlu Kasım için bir türbe yaptırmıştır.
  Rica etsem bu metnin ingilizce olarak çevrilmiş halini gönderebilir misiniz ?
  Cevaplarınızı bekliyorum.
  Şimdiden Teşekkürler.. :)
 2. Bahadır Can

  Bahadır Can Üye

  Katılım:
  28 Mart 2012
  Mesajlar:
  8
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  The second founder of the Ottoman Empire. His father, Sultan Bayezid, mother, daughter of Suleyman Shah Germiyanoğlu Sultana from the State. Scholars of the era took the course the highest since childhood. Religion and science has learned tendencies. 1393'te to experience the state administration was appointed ruler of Amasya starboard.

  Mehmet Celebi, crumbling Ottoman lands in Ankara after the war to unite under a new administrative interregnum period (1402-1413) brothers, Solomon, Jesus and Moses struggled with Celebi. The latest 1413'te muddy area, after defeating the forces of Musa Celebi, ascended the throne in Edirne. Thus, this great crisis faced by the Ottoman Empire Sultan Mehmet Celebi provide the unity of the state saving, first-hand that tried to take back the territories.

  Junayd Aydınoğlu his foot on Anatolian 1414'te Kayacık brain, took Nif and Izmir. If the ***ge had started Karamanid Konya by Mehmet the second amnesty was peace upon to supply, and nationality. But that has not stopped Karamanoğlu'nun on the promise of Sultan Mehmet conquered the city be***ged a second time (1415). Then, leaving the treaty Karamanid Konya Sultan, Beypazarı Sivrihisar Akşehir, the land of castles and Beyşehir Yalvaç added.

  After that, combined with previously Musa Celebi, moving against him ruler of *****chia Mircan marching on, and taxes do not send the Sultan, Location-Göğü'de defeated him. Mircan, such as a three-year tax paid, leaving his son as a hostage. He walked on his return to Rumelia Candarogullan. Tosya, Çankırı and Kalecik seized. 1416 and 1420 for the first time through the north of the Danube River into Basarabya'ya.

  Sheikh Mahmud Celebi Mehmet era once again be the most important domestic event in rebellion. Perverse ideas that do not meet the Sheikh of Islam spread among the public as soon as Bedrettin Karaburun revolts spread to Amasya. However, since the country is dominated by single, which followed closely the movements of Sheikh Sultan Bedrettin, initiated by the sheikh and his supporters succeeded to suppress the insurgency in time. Islamic scholars, Sheikh once again captured were executed on the verdict.

  In the same year entered the struggle for the throne in Rumelia and his brother, also known as Mustafa Mustafa Çelebi defeated the Pretender. Mustafa Chalabi escaped took refuge in the Byzantine emperor. Shortly after this incident, the Sultan of Edirne, hunting ill and soon died on May 26 1421. His body was interred at the Green Tomb in Bursa brought.

  Considered the second founder of the Ottoman Empire, Mehmet Celebi, patience, perseverance and the will of the owner, trustworthy and faithful promise, a solemn was the ruler. To serve eight-year reign, and the path of Allhü teala to spread the religion of sacrifice was to establish a strong state. Small and large bulunarak forty twenty-four wounded in battle. Inside and outside the permanent fight against the enemies of religion and state in a poem he wrote while on the go:

  "Although Cihan adversary, Hakk'tan nusret Request!

  Request himmet praying saints vu! "

  beytiyle begin.

  Mehmet Celebi in his country and the share of wealth to other Muslims, Rasul-i Ekrem blessed tradition of sending gifts to their neighbors launched every year to get your prayers. Sent a delegation called Surr procession of gifts, holy places of Mecca and Medina, repair and maintenance of the poor used to be spent for food and clothing.

  His country attaches great importance to improvement of the Sultan, with Green Tomb in Bursa, a mosque, madrasa and soup kitchen, a mosque and bazaar in Edirne, Amasya, built a shrine to his son in November.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş