Bir sorum olacak ??

Konu 'Coğrafya 10. Sınıf' bölümünde Anie tarafından paylaşıldı.

 1. Anie

  Anie Üye

  Katılım:
  4 Nisan 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1

  calısan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağlımı hakkında bilgi verebilirmisiniz arkadaşlar
 2. ~~Özge~~

  ~~Özge~~ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1.864
  Beğenileri:
  1.697
  Ödül Puanları:
  36
  ÇALIŞAN NÜFUSUN EKONOMİK FAALİYET KOLLARINA DAĞILIMI

  Çalışan nüfusu oluşturan bireyler, geçimlerini sağlamak için çeşitli işlerde çalışır. Kimisi çiftçilik yapar. Kimisi ayakkabı satıcısıdır. Kimisi memurdur. Kimisi serbest doktor olarak çalışır ya da avukattır. Bazıları ihracatla uğraşır, birilerinin atölye ya da fabrikası vardır. Bütün bu uğraş alanları meslekleri oluşturur. Her meslek sahibi, bir ekonomik faaliyet koluna bağlı olarak çalışır. Sözgelimi bir işçi, eğer bir çiftlikte çalışıyorsa ekonomik faaliyet kolu tarım, bir fabrikada çalışıyorsa ekonomik faaliyet kolu sanayi, bir nakliyat ambarında çalışıyorsa ekonomik faaliyet kolu ulaştırmadır. Görüldüğü gibi, burada belirleyici olan, bireysel meslek değil, çalışılan yerin, içinde yer aldığı ekonomik faaliyet koludur. Nüfusumuzun, ekonomik faaliyet kollarına dağılımını aşağıdaki tablo üzerinde inceleyelim. Bu dağılım, zaman içinde değiştiğinden önceki dönemin de oranlarını göz önünde tutmalıyız. Böylece, nüfusumuzun ekonomik faaliyet kollarına dağılım özelliğini daha iyi değerlendirmiş oluruz.

  Nüfusumuzun üç ana sektöre göre dağılımının zaman içindeki değişimi;
  Sekil 7: yirmi yılık sürede, nüfusumuzun yaklaşık beşte biri, tarım sektöründen sanayi ve hizmetler sektörüne geçmiştir.
  Görüldüğü gibi nüfusumuzun önemli bir bölümü tarım sektöründe çalışmaktadır. Tarımsal faaliyetlerle uğraşanların oranı; sanayileşme, hizmet sektörünün gelişmesi ve kentleşme ile azalmıştır. Buna rağmen halen nüfusumuzun yarısından çoğu geçimini tarım kesiminden sağlamaktadır. Çalışan nüfusun oranca yüksek olduğu ikinci alan hizmetler sektörüdür. Bu sektör tarım ve sanayi dışındaki çok çeşitli iş kollarını (ticaret, ulaşım, yönetim, öğretim vb.)kapsar. Çalışan nüfusumuzun dörtte birinden fazlasının bu sektörde toplandığını görüyoruz. Aslında ideal olanı, temel üretici sektör olan sanayi kesiminin hizmet sektöründen daha fazla kişiyi bünyesinde toplamasıdır. Oysa sanayi sektöründe çalışanların oranca düşük olduğunu görüyoruz. Bu durum, sanayinin beklenen hızda gelişmediğini ve tarım sektöründen ayrılan nüfusu yeterince kendine çekemediğini göstermektedir. Tarım sektöründen ayrılan fakat sanayi sektöründe iş bulamayan nüfus, hizmetler sektörüne yönelmektedir. Bu nedenle hizmet sektöründe yığılma söz konusudur.
  Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 18'i sanayi sektöründe çalışmaktadır. Bu oran, sanayinin gelişme derecesine bağlı olarak artacaktır.

  Çalışan nüfusumuzun iş kollarına dağılımı şöyledir:

  Ekonomik faaliyet kolları Çalışan nüfus oranı(%)
  Ziraat,ormancılık,avcılık ve balıkçılık............................................................53,7
  Tarım 53,7
  Madencilik sanayi............................................. 0,6
  İmalat sanayi................................................................ 11,9Sanayi
  Elektrik,gaz ve su................................................................... 0,417,9
  inşaat ve bayındırlık işleri........................................................... 5,0
  Toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller.............................. 7,9
  Ulaştırma, haberleşme ve depolama............................................. 3,3
  Hizmetler ,Mali kurumlar, sigorta, taşınmaz mallara 27,8
  ait işler ve kurumları, yardımcı iş hizmetleri................................... 2,3
  Toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler............................... 14,3
  İyi tanınmamış faaliyetler............................................................ 0,6  • Nüfusumuzun büyük bir bölümü, halen tarım kesiminde çalışmaktadır. Kırsal kesimde oturanların oranı % 44, tarımla geçinenlerin oranı yaklaşık % 54'tür. Bu durum kentlerde oturan nüfus içinde de önemli bir bölümünün halen tarımla uğraştığını göstermektedir.
  • Temel üretici sektör olan sanayi, yeterince gelişmediğinden tarım sektöründen kopan nüfusu gerektiği oranda kendine çekememiştir. Bu nedenle ülkemizde sanayi sektöründe çalışan nüfus oranı düşüktür. Sanayileşmiş ülkelerde bu sektörde çalışan nüfus oranı % 30'lar civarındadır.
  • Kırsal alanlardan koparak kentlere göç eden nüfus, büyük çapta hizmet sektöründe yığılmaktadır. Bu kesimde, gerekli olduğu için değil, sadece sanayi sektöründe iş bulamadığı için yer alan kişilerin sayısı hayli fazladır. Düşük
  verimli işlerle uğraşan ve üretici sayılamayan bu kişiler "marjinal iş gücü" olarak değerlendirilmektedir. Sözgelimi seyyar satıcılar bu grubun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Sayfayı Paylaş