Birimler

Konu 'Fizik Ders Notları' bölümünde Moderatör Taner tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. Moderatör Taner

  Moderatör Taner Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  12 Ocak 2009
  Mesajlar:
  3.361
  Beğenileri:
  3.519
  Ödül Puanları:
  113
  Yer:
  Ankara

  TEMEL SI BİRİMLERİ
  fiziksel niceliknicelik simgesiisimsimge
  uzunluk l, b, d, h, r, s metre m
  kütle m kilogram kg
  zaman t saniye s
  elektriksel akım I amper A
  termodinamik sıcaklık T kelvin K
  substans miktarı n mol mol
  aydınlık şiddeti Iv kandela cd

  BOYUTSUZ SI BİRİMLERİ
  fiziksel niceliknicelik simgesiisimsimgeSI gösterimi
  düz açı α, β, γ, θ, Φ radyan rad m m-1
  katı açı ω, Ω steradyan sr m2 m-2

  TÜRETİLMİŞ SI BİRİMLERİ (özel isimli)
  fiziksel niceliknicelik simgesiisimsimgeSI gösterimigösterim
  frekans v, f hertz Hz s-1 -
  kuvvet F newton N kg m s-2 J m-1
  basınç p pascal Pa kg m-1 s-2 N m-2
  enerji (bütün formları) E, U, V, W joule J kg m2 s-2 N m = C V = V A s
  güç P watt W kg m2 s-3 J s-1 = VA
  elektriksel şarj Q coulomb C A s -
  elektriksel potansiyel farkı E, φ, ζ, Φ, η volt V kg m2 s-3 A-1 J A-1 s-1 = J C-1
  elektriksel kapasitans C farad F A2 s4 kg-1 m-2 C V-1
  elektriksel direnç R ohm Ω kg m2 s-3 A-2 V A-1
  elektriksel iletkenlik G ***mens S A2 s3 kg-1 m-2 A V-1 = Ω-1
  manyetik akı Φ weber Wb kg m2 s-2 A-1 V s = T m2
  manyetik indüksiyon B tesla T kg s-2 A-1 Wb m-2 = N A-1 m-1
  indüktans L, M henry H kg m2 s-2 A-2 V A-1 s = Wb A-1
  aydınlık akısı Φ lümen lm cd sr -
  ilüminasyon E lüks lx cd sr m-2 lm m-2
  aktivite (radyonüklid) A becquerel Bq s-1 -
  absorbe edilen doz D gray Gy m2 s-2 J kg-1
  doz eşdeğeri H ***vert Sv m2 s-2 J kg-1
  katalitik aktivite z katal kat mol s-1 -
  Celsius sıcaklığı t Celsius derecesi °C K -
  düz açı α, β, γ, θ, Φ radyan rad m m-1 boyutsuz
  katı açı ω, Ω steradyan sr m2 m-2 boyutsuz
  TÜRETİLMİŞ SI BİRİMLERİ
  türemiş niceliknicelik simgesiisimSI gösterimi
  alan A metre kare m2
  hacim V metre küp m3
  hız u, v, c metre / saniye m s-1
  ivme a, g (serbest düşme) metre / saniye kare m s-2
  eylemsizlik momenti I kilogram metre kare kg m2
  kinematik viskozite v metre kare / saniye m2 s-1
  dalga sayısı σ, φ 1 / metre m-1
  kütle yoğunluğu ρ kilogram / metre küp kg m-3
  özgül hacim v metre küp / kilogram m3 kg-1
  akım yoğunluğu j, i amper / metre kare A m-2
  manyetik alan kuvveti H amper / metre A m-1
  substans B'nin konsantrasyonu cB, mol / metre küp mol/m-3
  molar kütle M kilogram / mol kg mol-1
  molar hacim Vm metre küp / mol m3mol-1
  lüminans L kandela / metre kare cd m-2
  kütle kesiri w kilogram / kilogram boyutsuz

  ÖZEL İSİMLİ SI BİRİMLERİNDEN TÜRETİLMİŞ SI BİRİMLERİ
  türemiş niceliknicelik simgesiisimSI gösterimigösterim
  açısal hız ω radyan / saniye s-1 rad s-1
  açısal ivme α radyan / saniye kare s-2 rad s-2
  açısal momentum L joule saniye kg m2 s-1 J s
  momentum P newton saniye kg m s-1 N s
  dinamik viskozite η pascal saniye kg m-1s-1 Pa s
  yüzey gerilimi γ, σ newton / metre kg s-2 N m-1 = J m-2
  kuvvetin momenti υ newton metre kg m2 s-2 N m = J
  ısıl akı yoğunluğu, irradiyans Q watt / metre kare kg s-3 W m-2
  ısı kapasitesi, entropi S joule / kelvin kg m2 s-2 K-1 J K-1 = C V K-1
  özgül ısı kapasitesi, özgül entropi c joule / kilogram kelvin m2 s-1 K-1 J kg-1 K-1
  özgül enerji E joule / kilogram m2 s-2 J kg-1
  ısıl iletkenlik λ watt / metre kelvin kg m2 s-3 K-1 W m-1 K-1
  elektriksel iletkenlik σ, κ ***mens / metre A2 s3 kg-1 m-3 S m-1 = Ω-1 m-1
  = A V-1 m-1
  elektriksel direnç ρ ohm metre kg m3 A-2 s-3 Ω m = m S-1
  = V m A-1
  enerji yoğunluğu u joule / metre küp kg m-1 s-2 J m-3 = N m-2
  = C m-3
  elektriksel alan kuvveti E volt / metre kg m s-3 A-1 V m-1
  elektriksel şarj yoğunluğu ρ coulomb / metre küp A s m-3 C m-3
  elektriksel akı yoğunluğu σ coulomb / metre kare A s m-2 C m-2
  permitivite ε farad / metre A2 s4 kg-1 m-3 F m-1
  permeabilite μ henry / metre kg m s-2 A-2 H m-1
  molar enerji Um, Hm, joule / mol kg m2 s-2 mol-1 J mol-1
  molar entropi, molar ısı kapasitesi Sm, Cc,m, Cp,m joule / mol kelvin kg m2 s-2 mol-1 K-1 J mol-1 K-1
  poz (x ve γ ışınları) - coulomb / kilogram A s kg-1 C kg-1
  absorbe edilen doz hızı - gray / saniye m2 s-3 Gy s-1 = J kg-1 s-1
  radiyant yoğunluğu P' watt / steradyan kg m2 s-3 sr-1 W sr-1
  radiyans L watt / metre kare steradyan kg s-3 sr-1 W m-2 sr-1
  katalitik (aktivite) konsantrasyonu - katal / metre küp mol m-3 s-1 kat m-3

  TÜRETİLMİŞ CGS BİRİMLERİ (özel isimli)
  fiziksel nicelikisimsimgeSI gösterimi
  enerji erg erg 10-7 J
  kuvvet dyne dyn 10-5 N
  dinamik viskozite poise P dyn s cm-2 = 0.1 Pa s
  kinematik viskozite stokes St cm2 s-1 = 10-4 m2 s-1
  manyetik indüksiyon gauss G 10-4 T
  manyetik alan kuvveti oersted Oe (1000/4π) A m-1
  manyetik akı maxwell Mx 10-8 Wb
  lüminans stilb sb cd cm-2 = 104 cd m-2
  ilüminasyon phot ph 104 lx
  ivme gal Gal 1 cm s-2 = 10-2 m s-2

  DİĞER BİRİMLER
  fiziksel nicelikisimsimgeSI gösterimi
  zaman dakika min 60 s
  zaman saat h 60 min = 3600 s
  zaman gün d 24 h = 86 400 s
  açı derece ° (π /180) rad
  açı dakika ' (1/60)° = ( π/10 800) rad
  açı saniye " (1/60)' = (π /648 000) rad
  hacim litre l, L 1 dm3 = 10-3 m3
  kütle ton t 103 kg
  alan düzeyi, güç düzeyi, ses basınç düzeyi, logaritmik azalma neper Np 1, boyutsuz
  alan düzeyi, güç düzeyi, ses basınç düzeyi, zayıflama bel B (1/2) ln 10 (Np)
  boyutsuz
  enerji elektronvolt eV yaklaşık 1 eV = 1.602 18 x 10-19 J
  kütle birleşik atomik kütle birimi u yaklaşık 1 u = 1.660 54 x 10-27 kg
  uzunluk astronomik birim ua yaklaşık 1 ua = 1.495 98 x 1011 m

  SI OLARAK KABUL EDİLEN BİRİMLER
  fiziksel nicelikisimsimgeSI gösterimi
  uzunluk deniz mili - 1852 m
  hız knot - deniz mili / hour = (1852/3600) m s-1
  alan ar a da m2 = 102 m2
  alan hektar ha hm2 = 104 m2
  basınç bar bar 0.1 MPa = 100 kPa = 1000 hPa = 105 Pa
  uzunluk ångström Å 0.1 nm = 10-10 m
  alan barn b 100 fm2 = 10-28 m2

  SI DIŞINDAKİ BİRİMLER
  fiziksel nicelikisimsimgeSI gösterimi
  aktivite (radyonüklid) curie Ci 3.7 x 1010 Bq
  poz (x ve γ ışınları) röntgen R 2.58 x 10-4 C kg s-1
  absorbe edilen doz rad rad cGy = 10-2 Gy
  doz eşdeğeri rem rem cSv = 10-2 Sv
  uzunluk (X-ışını dalga boyu) X birim - yaklaşık 1.002 x 10-4 nm
  manyetik indüksiyon gama γ nT = 10-9 T
  akı, radyo-astronomi jansky Jy 10-26 W m-2 Hz-1
  uzunluk fermi - fm = 10-15 m
  kütle metrik karat - 200 mg = 2 x 10-4 kg
  basınç torr Torr (101 325/760) Pa
  basınç standart atmosfer atm 760 mmHg
  = 101 325 Pa
  basınç milimetre cıva mmHg 133.322 39 Pa
  enerji termokimyasal kalori calth 4.184 J
  uzunluk mikron µ 1 µm = 10-6 m
  zaman yıl a 365.242 199 days
  = 31 556 925.974 7 s
  kuvvet kilogram-kuvvet kgf 9.806 65 N
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş