BirYay Yayınları 2012-2013 Sayfa 12-13-14-15(Yeni Sayfa Sayısına Göre)

Konu 'Edebiyat 11.Sınıf' bölümünde iremdudson tarafından paylaşıldı.

 1. iremdudson

  iremdudson Üye

  Katılım:
  25 Aralık 2010
  Mesajlar:
  28
  Beğenileri:
  45
  Ödül Puanları:
  14

  Sayfa 12.
  1. Metnin ilk parağrafında Osmanlı devletinin geri kalamsebepleri sıralanmakatdır.
  a. D, D,YD,Y
  b. Devlet adamlarının iyi yetişmemesi, zamanalrını devlet işlerinden çok eğlenceyle geçirmeleri, devlet yapısını oluşturan tabaka arsında rüşvetin ve adam kayırmanın yaygınlaşması, yeniliklere ayak uyduramama…
  Paragraflar İçin Belirlenen Başlıklar:
  1.Osmanlının çöküş nedenleri
  2.Çağdaşlaşmak
  3.Osmanlı Devletini çağdaşlştırma girişimleri
  4.Tanzimat Femanı ile Getirilen Yenilikler
  5.Düzenelemelerin gedirdikleri
  6.İkilem
  7.Çöküş
  s.2. Develtin askeri yapısındaki bozulam devletin artık çöküş sürecine girdiğini gösterir. Devlet yapısının ve oteritesinin zayıfladığı manasına gelir.
  S.3. Osmanlı ekonnomisinin zayıflamasının nedeni Batıdaki sanayileşmenin karşısında mücadele edememe, teknolojik ve bilimel gelişmelere ayak uyduramama ve imparatorluğun askeri yükünün gitgide artması.
  S.4 . Şair Batı ülkelerini gezdiğini ve buraların çok güzel gelişmiş olduğunu anlatmaktadır.
  S.5 ulusal egemenlilğin halkta olması ve şahsi teşebbüslere fırsat ve imkan verme
  s.6.
  S.7. Devletin içinde bulunduğu durumdan kurtulması ve bireysel özgürlüklerin önünün açılması halkın yönetimde söz sahibi olması için yapılmıştır.
  S. bazı aydınlar osmanlıcılık fikrini, Bazı aydınlar milliyetçilik fikrini, bazı aydınlar pozitivizmi savunmuşlardır.
  Sayfa 14.
  Değerlendirme Soruları:
  1.D,Y,YD,D
  2. …..Tanzimat Fermanı………, ….Batı…..
  3. Tanzimat Fermanı’nda Hukuk alanındaki yenilikler
  Tüm vatandaşlar “Osmanlı vatandaşı” sayılarak din farkılıklarına bağlı ayrıcalıklar kısmen kaldırıldı.
  1840′ta bazı maddeleri Fransız Ceza Yasasından alınan yeni Ceza Kanunnamesi hazırlandı. 1858′de tümüyle Batı kaynaklarından esinlenen ikinci Ceza Kanunnamesi kabul edildi.
  1850′de Fransız Ticaret Kanunu esas alınarak hazırlanan Ticaret Kanunnamesi yürürlüğe girdi. Bu kanunla faiz, anonim şirket ve kambiyo senedi kavramları ilk kez Osmanlı hukukunda yer aldı.
  1840′tan itibaren ceza ve ticaret davalarına bakmak üzere, laik ilkelere göre işleyen nizamiye mahkemeleri kuruldu; bu mahkemelere müslümanların yanısıra gayrimüslim hakimler atandı. 1853′te cinayet davalarında gayrımüslimlerin de şahitlik yapabileceği kabul edildi. 1851′de ticaret mahkemeleri kuruldu.
  1867′de Devlet görevlilerine karşı açılan davaları görmek için Şurayı Devlet (Danıştay) kuruldu.
  Tanzimat Fermanı’nda Mali alandaki gelişmeler
  1841-1842 yılında ilk bütçe hazırlandı, 1846-1847 yılında ise ilk modern bütçeye geçildi.
  Vergilerin mükellefler arasında düzgün ve gelirlere göre dağıtılması amaçlandı.
  Devlet görevlilerinin halktan resmi vergiler dışında aldıkları vergiler yasaklandı.
  1840′ta Kaime-i Nakdiye ismiyle ilk kâğıt para dolaşıma sokuldu.
  1855′te Kırım Savaşı’nın maddi yükünü karşılamak için tarihte ilk kez dış borç alındı.Borç ingiltereden alınmıştır.
  Tanzimat Fermanı’nda Askeri yenilikler
  Donanma seferberliği başlatan Sultan Abdülaziz.
  Askerlik hizmetinin vatani bir vazife olduğu ilan edilerek zorunlu askerlik başlatıldı.1843′te ilan edilen bir yasayla askerlik yaşı 20, zorunlu askerlik süresi 4 yıl olarak kabul edildi.
  1847′de gayrimüslimlerin de orduya girip albay rütbesine kadar yükselmesi kararlaştırıldı.
  Avrupa gezisinde Avrupa ülkelerin donanmalarına hayran kalan Sultan Abdülaziz yeni bir donanma kurulması için emir verdi, çok güçlü bir donanma kuruldu.
  1867′de Bahriye Nezareti kuruldu.
  1869′da Serasker Hüseyin Avni Paşa’nın öncülüğünde Bahriye Nezareti kuruldu, askeri yapı yenilendi, terfi sistemi düzenlendi.
  Tanzimat Fermanı’nda Eğitim alanındaki gelişmeler
  Kışın Galatasaray Lisesi
  1846′da Mekatib-i Umumiye Nezareti kuruldu.1848 de Darülmuallim (öğretmen okulu) açıldı. Harbiye, Bahriye ve Tıbbiye dışındaki okulların kontrolü bu nezarete verildi.
  Rüştiyelerin açılmasına hız verildi.
  1868′de Fransızca eğitim ve batılı anlamda ilk eğitim verecek olan lise ile üniversite arasında bir kurum olan Galatasaray Sultanisi açıldı.
  1869′da Fransız eğitim sistemini örnek alan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayınlandı.
  1870′te Dârülmuallimât adında kız öğretmen okulu açıldı.
  İlk kez yurt dışına öğrenci gönderildi.
  Devlet memuru yetiştirmek amacıyla,Mekteb-i Maarif-i Adliye kuruldu.(II. Mahmut)
  Tanzimat Fermanı’nda Sanayileşme hamlesi
  Devlet eliyle atölye ve tesis kurulmasını amaçlayan sanayileşme başladı.Önce Yedikule-Küçükçekmece arasında 130 metre uzunluğunda bir tür sanayi parkı kuruldu.
  Zeytinburnu’nda demir işleme ve makine imalathanesi, kumaş ve pamuklu çorap üretim tesisi, buradaki fabrikalar için teknik eleman yetiştirecek bir okul açıldı.
  Bakırköy’de baruthanenin yanına bir iplik bükme, dokuma ve pamuklu basma fabrikası, Hereke’de bir pamuklu dokuma fabrikası kuruldu.
  Yol yapımına önem verilmiştir.
  Devlet memurlarının yerli kumaş kullanması zorunluluğu getirildi.
  Ancak İngiltere ile yapılan 1838 Balta Limanı Ticaret Anlaşması, bu dönemde Osmanlı’nın zararına gelişmiş,dışa bağımlılığı artırmıştır.
  4.C 5.D 6.B
  ÖLÇME DEĞERLENDİRME
  1.E, 2.B. 3.C. 4.D 5.B. 6.D 7.A 8. C 9.E 10. E
  11.Askeri, ekonomik alandaki gerileme ve eksiklikler, Batıda gelişen bilme vetekniğe ayak uyduramadığı için ekonomik alanda rekabetin zayıflaması, eğitimin çürümüş yapısı.
  12. Mustaaf Reşit Paşa, Sadullah Paşa
  13…..
  14. Tanzimat Fermanı——Eşitlik
  Medrese———geleneksel eğitim
  Darulfunun ——-Modern eğitim
  Pozitivizm———Deney ve Gözlem
  Romantizm——–
  15. D, Y, D,D,Y

  Alıntıdır.sorubak.com​

Sayfayı Paylaş