Biyoloji, 1. dönem 2. yazılı soruları :)

Konu 'Biyoloji 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Mistral tarafından paylaşıldı.

 1. Mistral

  Mistral Üye

  Katılım:
  25 Aralık 2012
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0

  Aşağıdaki sorularda boşluklara uygun kelimeleri yada cümleleri yazınız

  SORU1: Belirli şartlar altında bir ekosistemde yada habitatta, yaşayan bir türe ait bulunabilecek en yüksek birey sayısı o popülasyonun ………………………………………………………. dir.

  SORU2:Ses kirliliğinin insan sağlığı üzerinde çeşitli etkileri vardır. Zihinsel etkinliğin azalması, uyku düzenin bozulması, stres, iş veriminin düşmesi gibi sonuçlar ses kirliliğinin ………………………………………..’ne örnek olarak verilebilir.

  SORU3: Radyasyondan korunmak için yapılması gerekenlerden biride; ………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………’dir.

  SORU4: Gözümüzle göremediğimiz mikroorganizmaların beslenme,üreme gibi yaşam şekillerini inceleyen bilim dalına ………….……………………………….. adı verilir.

  SORU5: Canlıların yaşamını etkileyen cansız etmenler; 1)……………………. 2)…………………… 3)…..

  ……………….. 4)………………………………….. 5)…………………… ve 6) PH’ tır.

  SORU6:Köpek balığına tutunarak onunla taşınan küçük bir balık(Echeneis),köpek balığına herhangi bir zarar vermez ve yarar da sağlamaz.Köpek balığının yiyecek artıkları ile beslenerek kendisine yarar sağlar.Köpek balığı ile Echeneis balığı arasındaki bu yaşam şekline…………………………………………. adı verilir.

  SORU7: İnsanların yanlış faaliyetleri sonucu havadaki karbondioksit miktarının artması, gündüz yeryüzüne gelen güneş ışınlarının bir kısmının geriye yansımasını önleyeceğinden, dünyanın sıcaklığının da 3 – 4 derece artmasına neden olmaktadır. ………………………………. Adı verilen bu olay yeryüzündeki iklimi etkilemektedir. Ayrıca kutuplardaki buzulların erimesine de neden olabileceği düşünülmektedir.

  SORU8: Evsel atıklardan, endüstriyel atıklardan ve tarımsal gübrelerden sulara bol miktarda azot ve fosfor bileşikleri geçer.Bu bileşiklerde sudaki bitkisel yaşam için gübreleme etkisi yapar.Bu durumda bitki ve bazı alg türlerinin üremesi hızlanır.Sular yeşil ve bulanık bir renk alır.Bu olaya ………………………………… denir.

  Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz

  SORU9:Aşağıdakilerden hangisi karasal yaşam birliğidir?

  A)Bataklıklar B) Göller C)Denizler D)Stepler E)Akarsular

  SORU10:Bir komünitede çevre şartlarının etkisiyle baskın olan organizmaların yerini,zamanla başka bir organizma alabilir.Bu olaya ne ad verilir?

  A)Ekolojik niş B)Mikroklima C) Süksesyon D)Biyolojik birikim E)Biyotop
  SORU11:Hücrenin yapısının kimyasal ve morfolojik yönden en az değişikliğe uğramasını sağlamak amacıyla, hücrenin birden bire öldürülmesine ne ad verilir?
  A)Kesit alma B)Vital inceleme C)Fiksasyon D)Doku kültürü tekniği E)Boyama

  SORU12:Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri toprak kirliliğini önlemek için yapılması gerekenlerden değildir?
  I-Sanayi atıkları arıtılmadan toprağa verilmemeli
  II-Toplu taşımacılıkta yakıt olarak doğal gaz kullanılmalıdır.
  III-Evsel atıklar toplanmalı ve imha edilmelidir.
  IV-Toplu taşıma sistemine geçilmelidir.
  V-Tarım ilaçlarının yanlış kullanılması önlenmelidir

  A)I-II B)II-III-IV C)III-IV-I D) II –IV E) II-I-III-V

  SORU13:Zirai mücadelede kullanılan ilaçlar,doğal dengeyi bozmakta,o bölgede yaşayan tür çeşitliliğini etkilemektedir.Bu konuyu inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ekoloji B)Morfoloji C)Sitoloji D)Sistematik E)Moleküler biyoloji

  SORU14: Aşağıdaki beslenme şekillerinden hangisine sahip olan canlılar ,kendi besinlerini kendileri üretirler?
  A)holozoik B)kemoototrof C)mutualizm D)saprofit E)parazit

  SORU15:Azot bakımından fakir topraklarda yaşayan böcekçil bitkiler beslenmeleri bakımından nasıl canlılardır?
  A)Holozoik canlı B)Saprofit canlı C)Hem otobur hem etobur canlı D)Parazit canlı E)Hem ototrof,hem heterotrof canlı

  SORU16:Bir ekosistemdeki belirli bir türe ait bireylerin toplam ağırlığına ne ad verilir?

  A)Süksesyon B)Ekoton C)Biyokütle D)Baskın tür E)Mikroklima

  SORU17:Doğadaki azot döngüsünün bazı basamakları aşağıda verilmiştir.
  I-Saprofit bakterilerin amonyak(NH),Nitrit(NO)ve Nitrat(NO) oluşturmaları
  II-Toprağa bağlanan azot tuzlarının denitrifikasyon bakterilerinin faaliyeti ile azot gazına dönüştürülmesi.
  III-Toprakta yaşayan azot bakterileri ve baklagillerin köklerindeki nodüllerde simbiyoz yaşayan bakterilerin faaliyeti.
  Bu olayların hangi sırayla gerçekleşmesi, havadaki azotun canlı yapısına katılıp tekrar havaya dönmesini sağlar

  A) I,III ve II B) II,I ve III C) II,III ve I D) III,II ve I E) III,I ve II

  SORU18: Gerileyen bir popülasyondaki genç,ergin ve yaşlı bireylerin sayısal olarak miktarları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Yaşlı >Ergin>Genç B) Genç >Ergin>Yaşlı C)Genç = Ergin=Yaşlı D) Yaşlı=Genç >Ergin

  E)Ergin>Genç=Yaşlı

  SORU19:Belirli bir alanda karşılıklı ilişkiler içinde yaşayan çeşitli bitki ve hayvan türlerinin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?

  A)Flora B)popülasyon C) Fauna D) Süksesyon E) Komünite

  SORU20:Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin bir sonucu değildir?
  A)Solunum Sistemi hastalıklarına yol açar
  B)Topraktaki mikroorganizmaların ölmesine ve toprak verimliliğinin düşmesine neden olur.
  C)Atmosferde iklim değişikliklerine neden olur.
  D)Asit yağmurlarına neden olur.
  E)Ozon tabakasının incelmesine neden olur.
 2. Mistral

  Mistral Üye

  Katılım:
  25 Aralık 2012
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0
  1. 15 glikozit bağından oluşmuş bir nişasta dizisi kullanılarak gerçekleşen oksijenli solunumda net ATP kazancı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 440
  B) 570
  C) 600
  D) 608
  E) 646

  2. Oksijenli solunum yapan bir hücrede 18 molekül glikoz tepkimeye girdiğinde oluşacak CO2 ve harcanan ATP miktarı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir
  ATP CO2
  A) 36 108
  B) 54 216
  C) 108 36
  D) 54 36
  E) 36 72

  3. Bir bitkide fotosentez hızını etkileyen;
  I. Klorofil miktarı
  II. Sitoplâzmadaki enzim miktarı
  III. Yaprak düzeyinin genişliği
  IV. Işık şiddeti
  V. CO2 konsantrasyonu
  gibi faktörlerden hangileri genetik, hangileri çevresel faktörlerdir?
  Genetik Çevresel
  A) I ve II III, IV ve V
  B) II ve III I, IV ve V
  C) I, II ve III IV ve V
  D) I, IV ve V II ve III
  E) IV ve V I, II ve III

  4. I. Fermantasyon
  II. O2 ‘li solunum
  III. Protein sentezi
  IV. Glikoz sentezi
  Yukarıda verilen biyokimyasal olaylardan hangilerinde su oluşmaz?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) II ve III
  D) II, III ve IV
  E) I, III ve IV


  5. İki molekül maltoz oksijensiz solunumda kullanılmaktadır.
  Buna göre hücrenin sentezlediği ATP miktarı ne kadar olur?
  A) 2
  B) 4
  C) 8
  D) 16
  E) 32

  6. Oksijenli solunuma katılan,
  I. Glikoz
  II. Gliserol
  III. Aminoasitler
  IV. Yağ Asidi
  Gibi besin maddelerinden hangilerinden amonyak oluşur?
  A) Yalnız III
  B) I, II ve III
  C) I, II ve IV
  D) I, II ve IV
  E) I, II, III ve IV

  7. Laktik asit fermantasyonu sonunda 8 molekül laktik asit oluşumu sağlayan glikozlardan oksijenli solunumda ne kadar ATP sentezlenir?
  A) 80
  B) 152
  C) 160
  D) 252
  E) 320


  8.
  Yukarıda üç kapalı cam fanus içinde bulunan canlılar ve ortam durumları için;
  I. A daki canlılar daha uzun süre yaşar
  II. B deki canlılar daha uzun süre yaşayamazlar.
  III. C kabındaki mantar ışık varlığında O2 ürettiğinden diğer canlı uzun süre yaşar
  IV. A da hem fotosentez hem de oksijenli solunum; B de sadece oksijenli solunum görülür.
  Açıklamalarından hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) I ve IV
  D) III ve IV
  E) I, II ve IV

  9.

  Yukarıdaki bir bitkinin 24 saatlik zaman aralığında gerçekleştirdiği fotosentez ve solunum hızı grafiği verilmiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) I. aralıkta bitki dışarıdan O2 alır ve CO2 verir.
  B) II. aralıkta bitkide ağırlık artışı olur
  C) III. aralıkta ışık şiddeti azalmıştır.
  D) IV. aralıkta hücrenin asitliği artar.
  E) V. aralıkta bitkide kloroplastlar yok olur.

  10. Aşağıdaki grafiklerde, fotosentez hızının, X ve Y değişkenine bağlı durumu gösterilmiştir.

  Buna göre X ve Y aşağıdakilerden hangisi olabilir
  X Y
  A) Işık şiddeti CO2miktarı
  B) Işık şiddeti H2O miktarı
  C) Sıcaklık H2O miktarı
  D) Işığın Dalga Boyu pH
  E) CO2 miktarı Sıcaklık

  11. Yeşil bitkilerde gerçekleşen fotosentez tepkimelerinde,
  I. ATP üretilmesi
  II. Glikoz sentezi
  III. NADP in indirgenmesi
  IV. NADPH in yüksetgenmesi
  V. O2 ni açığa çıkması
  Olaylarından kloroplastın granalaında ve stromasında gerçekleşen reaksiyonlar hangileridir?
  Stroma Grana .
  A) I, IV ve V II ve III
  B) II ve III I, IV ve V
  C) II ve IV I, III ve V
  D) I,II ve IV III ve V
  E) I, II ve III IV ve V
  12. Hücrelerde enerji açığa çıkaran metabolik olaylara egzotermik reaksiyonlar denir.
  Bir hücrede meydana gelen:
  I. Glikozun oksijensiz ortamda prüvik asite parçalanması
  II. Organik besinlerin oksijenle inorganik besinlere parçalanması
  III. Organik besin yapı taşlarına kompleks organik besinlerin sentezlenmesi
  Şeklindeki olaylardan hangileri, egzotermik reaksiyonlara örnek verilebir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) II ve III


  13. Kemoototrof canlılar ;
  I. İnorganik maddeler oksitleme
  II. Doğadaki madde devrinde görev alma
  III. Zehirli maddeleri kullanılabilir inorganik maddelere dönüştürme
  işlevlerinden hangilerini gerçekleştirirler?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III


  14. I. Enerji sağlaması
  II. Oksijen üretmesi
  III. Çift birim zar taşıması
  IV. ETS ve enzim içermesi
  Yukarıdakilerden hangileri mitokondriye ait özelliklerdendir?
  A) Yalnız II
  B) III ve IV
  C) I, II ve III
  D) I, III ve IV
  E) I, II, III ve IV


  15. Fermantasyon olayı ile ilgili olarak;
  I. Bir hücreli ve çok hücrelilerde gerçekleşir.
  II. Karanlık ortamda da gerçekleşebilir.
  III. Sitoplâzmada meydana gelir.
  verilenlerden hangileri doğrudur.
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  16. Kloroplastların granalarında ışığın soğrulmasından sorumlu olan sistemlere fotosistem denir.
  Bu fotosistemlerin yapısında ;
  I. Klorofil-a
  II. Klorofil-b
  III. Karetenoid
  verilenlerden hangileri bulunur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I, II ve III


  17. ATP molekülü ile ilgili olarak;
  I. Tüm canlılarda enerji molekülü olarak kullanılır.
  II. Hücre zarından geçemez.
  III. Sadece sitoplâzmada sentezlenir.
  verilenlerin hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C)Yalnız III
  D) I ve II
  E) I, II ve III


  18. Yandaki grafik bir yaprak hücresinin dışarıya verdiği O2 miktarını gösteriyor
  Bu hücrede ;
  I. O2 li solunum
  II. Fotosentez
  III. Hidroliz
  gibi olaylardan hangileri gerçekleşebilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III


  19. Oksijenli solunum reaksiyonları sırasında;
  I. Substrat düzeyinde fosforilasyon,
  II. NAD’nin indirgenmesi
  III. Oksidatif fosforilasyon.
  IV. CO2 in açığa çıkması
  Olaylarından hangileri hem mitokondri hem de sitoplâzmada gerçekleşir?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) III ve IV
  D) I, II ve III
  E) I, II ve IV


  20. 6CO2+12H2O  Organik besin+6O2 + 6H2O
  Fotosentez yapan bir bitkiyle karbon ve oksijen atomları işaretlenmiş CO2 veriliyor.
  Bir süre sonra işaretli karbon ve oksijenin fotosentez ürünleri olan;
  I. Glikoz
  II. Aminoasit
  III. Oksijen
  IV. Su
  Moleküllerinden hangilerine rastlanabilir?
  A) Yalnız III
  B) I ve II
  C) I, II ve IV
  D) I, III ve IV
  E) I,II III ve IV  21. Yeşil bitkiler aydınlık ortamda neden havaya CO2 veremezler?
  A) Solunum yaptıkları için
  B) Enzim sistemleri çalışmadığı için
  C) Solunumla açığa çıkan CO2 yi kullandıkları için
  D) Sadece karanlıkta solunum yaptıkları için
  E) Işık ortamında O2 kullandıkları için.  22. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi kemosentezi fotosentezden ayıran temel farktır?
  A) CO2 özümlemesi
  B) İnorganik maddeleri oksitleme
  C) Işık enerjisinden yararlanma
  D) Klorofil bulundurma
  E) Ribozoma sahip canlı tarafından gerçekleştirilmesi  23. Bir hücrede oksijenli solunumda 80 ATP, fermantasyonda net 30 ATP olmak üzere toplam 110 ATP kazanılmışsa, bu hücrede yakılan glikoz molekülü sayısı kaçtır?
  A) 2
  B) 4
  C) 8
  D) 15
  E) 17

  24.

  Eşit hacimlerdeki fanuslarda bulunan farelerin yaşam süresi kısadan uzuna doğru aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A) III-II-I
  B) I-II-III
  C) I-III-II
  D) III-I-II
  E) II-III-I  25. Bitki hücrelerinde fotofosforilasyon yoluyla ;
  ADP+P  ATP+H2O
  Reaksiyonun gerçekleşmesi için;
  I. Işık
  II. Su
  III. Karbondioksit
  IV. Klorofil
  Moleküllerinden hangileri gereklidir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I, II ve III
  D) I, II ve IV
  E) II, III ve IV

Sayfayı Paylaş