Biyoloji 10. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Konu 'Biyoloji 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde MaMiLog tarafından paylaşıldı.

 1. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43

  Ad- Soyad:
  Sınıf: No:
  A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( Her Soru 2 Puan)
  ( ) 1-Evrimi destekleyen en önemli kanıtlar ekoloji biliminden gelmiştir.
  ( ) 2-Abiyogenez görüşünü ortaya atan bilim adamı Aristodur.
  ( ) 3-Biyogenez görüşü, ilk canlının dünya dışındaki bir gezegenden geldiğini ortaya atmıştır.
  ( ) 4-Lamarck ve Darwin abiyogenez görüşünü çürüten bilim adamlarıdır.
  ( ) 5-Arılarda partenogenez sonucu oluşan bireylerin cinsiyeti erkektir.
  ( ) 6-Bir çiçeğin en dışında yeşil renkli çanak yapraklar bulunur.
  ( ) 7-Eşeyli üreme, mitoz bölünme ve döllenme olaylarına dayalıdır.
  ( ) 8-Meyve, döllenmeden sonra ovaryumun (yumurtalık) gelişmesi sonucu oluşan bir yapıdır.
  ( ) 9-Üreme canlının yaşaması için gerekli bir olaydır.
  ( )10-Heterogami, şekil ve büyüklük yönünden birbirine benzeyen gametlerin birleşmesiyle gerçekleşen üremedir.
  B) Aşağıda Verilen Cümlelerdeki Boşluklara Uygun Sözcükler Yerleştiriniz. ( Her Soru 3 Puan)
  1-İki bakterinin birbirine bağlanarak aralarında DNA değişimi yapmalarına ……….……… denir.
  2-Hem dişi hem erkek üreme hücresi oluşturabilen canlılara …………..………. canlılar denir.
  3-Şekil olarak tıpatıp birbirine benzeyen gametlerle yapılan eşeyli üremeye …………….. denir.
  4-Bira mayasında …………….eşeysiz üreme şekli görülür.
  5-Aynı bitki üzerinde erkek ve dişi çiçekler bulunduran bitkilere …. ……….bitkiler denir.
  6-Sadece dişi organın gelişmesiyle oluşan meyvelere …………….. meyveler denir.
  7-Çiçekli bitkiler …………… ve ………………tohumlu bitkiler olarak iki grupta incelenir.
  8-Pasteurun ortaya attığı görüş ….……….…. görüşüdür.
  9-Canlıların oluşumundan günümüze kadar geçirmiş oldukları değişimlerin tümüne ………...…denir.
  10-Evrime bir kanıt olarak homolog ya da körelmiş organları sunan bilim dalı…………….…dir.
  C) Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız. ( Her Soru 3 Puan)
  1) Biyokimya, evrimi hangi kanıtlarla destekler.
  2) Eşeysiz üreme şekillerinden üç tanesinin ismini yazınız.
  muhteva.com yazilisorulari.net
  3) Tam çiçeğin kısımlarını dıştan içe doğru yazınız .
  4) Embriyonun kısımlarının ismini yazınız.
  5) Kapalı tohumlu bitkilerde kaç döllenme görülür? Formülle gösteriniz.
  6) Tozlaşma nedir?
  7) Eşeyli üremede üreme hücreleri oluşurken hangi hücre bölünmesi görülür?
  8) Çiçekli bitkilerde yumurta hücresi oluşurken hangi hücre bölünmeleri kaç kez görülür?
  9) Evrimle ilgili çalışmalar yapan iki önemli bilim adamının isimlerlini yazınız.
  10) Eşeyli üreme özelliklerinden 3 tanesini yazınız.
  D)Aşağıdaki Sorularda Doğru Seçeneği İşaretleyiniz.(2 P)
  1)Millerin deneyi aşağıdaki görüşlerden hangisini destekler?
  A) Heterotrof görüşü B) Biyogenez C) Yaratılış
  D) Ototrof E) Abiyogenez
  2)Aşağıdakilerden hangisi sadece gerçek meyve oluşumuna katılır?
  A) çiçek sapı B) taç yapraklar C) çanak yapraklar
  D) erkek organ E) yumurtalık
  3) Toprak solucanlarının şiddetli bir yağış sırasında topraktan oluştuğunu söyleyen bir kişi aşağıdaki görüşlerden hangisini savunmaktadır?
  AA) Abiyogenez görüşü B) Panspermia görüşü
  C) Otorof görüşü D) Heterotrof görüşü E) Biyogenez görüşü
  4) Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme çeşitlerinden değildir?
  A) Tomurcuklanma B) Bölünme C) İzogami
  D) Yumruyla üreme E) Sürünücü gövdeyle üreme
  5. Aşağıdaki canlılardan hangisinde bölünmeyle üremeye rastlanmaz?
  A) Bakteri B) Amip C) Kurbağa
  D)Kamçılı hayvan(öglena) E)Terliksi hayvan paramesyum)
  6. Memeli ve kuşlarınsıcak bölgelerde daha küçük, soğuk bölgelerde daha büyük vücutlu olmasıyla ilgili,
  I. Vücut büyüdükçe yüzey/hacim oranı küçülür.
  II. Isı kaybını azaltır.
  III.Hareket kolaylığı sağlar.
  İfadelerinden hangileri doğrudur?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D) I ve II E) II-III
  7) I. İzogami II. Oogami III: Anizogami
  Yukarıda verilen eşeyli üreme şekillerinden hangilerinde dişi gametler hareketlidir?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C) I-II D) I –III E) II-III
  8) Aşağıda verilen canlıların hangilerinde hem konjugasyonla hem de bölünmeyle üreme gözlenir?
  A) Bakteri-Amip B)Bakteri -Paramesyum
  C) Paramesyum-Amip D) IParamesyum-Plazmodyum E) Plazmodyum-Amip
  9) Aşağıdakilerden hangisi bir tohumun yapısında bulunmaz?
  A) Tohum kabuğu B) Embriyo C) Endosperm
  D) Yumurta E) Çenek
  10)Aşağıdaki bitkilerin hangisinde meyve yapısına rastlanmaz?
  A) Çam B) Elma C) Mısır D) Gül E) Fasulye

Sayfayı Paylaş